Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 27 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2016 Acta Musei Napocensis, 52-II, seria historica MUNTEANU, Claudiu (autor), TOMA, Corina (autor) 16th-Century Coin Hoards Discovered at Armeni and Vurpăr (Sibiu County) Studies 29-43 engleză
2007 Biblioteca Brukenthal , IX MUNTEANU, Claudiu (autor) Informații referitoare la două tezaure monetare medievale timpurii descoperite în Transilvania 183-186 română
2007 Biblioteca Brukenthal , IX DUDĂU, Oltea (autor), GEORGESCU, Adrian (autor), LAZĂR, Mircea (autor), LUCA SABIN, Adrian (autor), MUNTEANU, Claudiu (autor) Monedele descoperite în urma cercetărilor arheologice efectuate în piața mică din Sibiu în anul 2006 207-214 română
2007 Biblioteca Brukenthal , IX APOSTOL, Daniel (autor), DUDĂU, Oltea (autor), MUNTEANU, Claudiu (autor) Monede din Colecția Muzeului Castel Bran 233-244 română
2009 Biblioteca Brukenthal , XXXIX MUNTEANU, Claudiu (autor), TALMAȚCHI, Gabriel (autor) Completarea tezaurului de vîrfuri de săgeți - semne monetare, descoprit în primul sfert al secolului XX la Jurilovca, județul Tulcea .7-40 română
2009 Biblioteca Brukenthal , XXXIX MUNTEANU, Claudiu (autor), PURECE, Silviu (autor), SZATMARI, Carol (autor) Alte monede antice și bizantine descoperite la Capidava, județul Constanța 129-134 română
2012 Biblioteca Brukenthal , LVIII MUNTEANU, Claudiu (autor) Tezaurul monetar contemporan descoperit la Sibiu - Turnișor 197-202 română
2006 Brukenthal Acta Musei, I, seria 1 MUNTEANU, Claudiu (autor), SONOC, Alexandru (autor) Monumentele romane zidite în biserica din Dîrlos (jud. Sibiu) 113-139 română
2006 Brukenthal Acta Musei, I, seria 1 MUNTEANU, Claudiu (autor) Reprezentări de ambarcațiuni pe doua geme antice 141-144 română
2008 Brukenthal Acta Musei, III, seria 1 MUNTEANU, Claudiu (autor), SONOC, Alexandru (autor) Observații privind cîteva monumente mithraice din Sudul Transilvaniei 155-180 română
2011 Brukenthal Acta Musei, VI, seria 1 MUNTEANU, Claudiu (autor) Several coin finds from Transylvania 113-117 engleză
2012 Brukenthal Acta Musei, VII, seria 1 MUNTEANU, Claudiu (autor) Informations regarding several coin hoards unearthed in Transylvania 91-99 engleză
2013 Brukenthal Acta Musei, VIII, seria 1 MUNTEANU, Claudiu (autor) Is the Dacian fortress of Tilișca represented on the Traja's Column in scene CXI ? 63-68 engleză
2004 Cumidava, XXVII MUNTEANU, Claudiu (autor) Monede antice, medievale și moderne intrate în colecția numismatică a Muzeului Brukenthal (I) 282-287 română
2013-2014 Oltenia - Studii și Comunicări, XX-XXI, seria arheologie-istorie MUNTEANU, Claudiu (autor) Other double Sestertii in the Brukenthal Museum's collection Numismatics / Numismatică 139-141 engleză
2017 Oltenia - Studii și Comunicări, XXIV, Volum dedicat domnului profesor Constantin C. Petolescu, cu ocazia împlinirii vârstei de 75 de ani, seria arheologie-istorie DUMITRESCU, Radu Gabriel (autor), MUNTEANU, Claudiu (autor) Moneda medievală și modernă de nominal mare din colecția fostului Muzeu al Asociațiunii Astra Numismatics / Numismatică 208-238 română; engleză
2018 Oltenia - Studii și Comunicări, XXV, seria arheologie-istorie MUNTEANU, Claudiu (autor) Două medalii cu chipul lui Attila din colecția Muzeului Brukenthal Numismatică 202-205 română; engleză
2018 Oltenia - Studii și Comunicări, XXV, seria arheologie-istorie DUMITRESCU, Radu Gabriel (autor), MUNTEANU, Claudiu (autor) Medaliile lui Franz Joseph I și ale Elisabetei de Bavaria din colecția Muzeului Național Brukenthal Numismatică 222-246 română; engleză
2019 Oltenia - Studii și Comunicări, XXVI, seria arheologie-istorie DUMITRESCU, Radu Gabriel (autor), MUNTEANU, Claudiu (autor) Medalii dedicate regelui Ludovic al XIV-lea din colecția Muzeului Național Brukenthal Numismatics / Numismatică 162-173 română; engleză
2010 Pontica, XLIII MUNTEANU, Claudiu (autor) Indici privind transportul pietrei de carieră pe căile navigabile din provinciile renane și dunărene 129-140 română
2011 Pontica, XLIV MUNTEANU, Claudiu (autor) Canale navigabile artificiale romane din provinciile rename și dunărene 157-182 română
2012 Pontica, XLV MUNTEANU, Claudiu (autor) Porturi fluviale romane din provinciile renane și dunărene (secolele I- III p Chr.) 181-260 română
2013 Pontica, XLVI MUNTEANU, Claudiu (autor), TALMAȚCHI, Gabriel (autor) Monede din spațiul pontic aflate în colecția numismatică a Muzeului Național Brukenthal (secolele IV a Chr.-III P. Chr.) 479-490 română
2003 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXI, Acta Musei Devensis MUNTEANU, Claudiu (autor), SONOC, Alexandru (autor) Un fragment de monument funerar roman descoperit la Valea Viilor (jud. Sibiu) Istorie Veche şi Arheologie 259-264 română, franceză
2003 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXI, Acta Musei Devensis MUNTEANU, Claudiu (autor) Considerații referitoare la un tezaur monetar probabil descoperit în județul Mureș Istorie Veche şi Arheologie 265-268 română, engleză
2016 Sargetia-Acta Musei Devensis, VII, Acta Musei Devensis; In memoriam Téglás Gábor (1848-1916), seria nouă MUNTEANU, Claudiu (autor) A Roman Age Votive Offering in the Archaeological Feature C 018 from Cristian I, Sibiu County Rapoarte şi note arheologice 231-237 engleză, română
2005 Ziridava. Studia Archaeologica, XXIV MUNTEANU, Claudiu (autor) Un plumb comercial descoperit la Capidava