Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 20 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1978 Cercetări Numismatice, I ȘERBĂNESCU, Done, TROHANI, George Tezaurul monetar turcesc din Netezești-Nuci, jud. Ilfov/ Le trésor monétaire turc de Netezești-Nuci, dép. d’Ilfov Numismatică (Numismatique) 83-85 română
1985 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, I ȘERBĂNESCU, Done Vestigii neolitice descoperite la Ulmeni (jud. Călărași) 25- română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV ȘERBĂNESCU, Done, ȘIMON, Mihai Considerații privind reprezentarea simbolică a piciorului uman din aria culturii Gumelnița 29-34 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV ȘERBĂNESCU, Done Depozitul de mărgele descoperit în telL-ul neolitic de la Vlădiceasca, jud. Călărași 35-38 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV ȘERBĂNESCU, Done Metode descoperite în Dava geto-dacică de la Radovanu 155-160 română
1989 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, V-VI-VII ȘERBĂNESCU, Done Tezaure monetare din epoca geto-dacică descoperite în județul Călărași (I) 157-166 română
1997 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XV ȘERBĂNESCU, Done Contribuții la răspîndirea civilizației Dudești 81-96 română
1997 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XV ȘERBĂNESCU, Done Nou tip de figurină neolitică 133-137 română
1997 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XV ȘERBĂNESCU, Done Modele de locuințe și sancuare eneolitice 232-251 română
2001 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XVI-XVII ȘERBĂNESCU, Done Contribuții la cunoașterea ritului și ritualului funerar practicat de purtătorii civilizației Tei 234-242 română
2002 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XIX ȘERBĂNESCU, Done Observații preliminarii asupra necropolei neolitice de la Sultana, jud. Călărași 69-86 engleză
1993 Culture et Civilisation au Bas Danube, X ȘERBĂNESCU, Done "Sceptres" of the bronze Age discovered within the Mostiștea Valley 157-164 engleză
2012 Drobeta, XXII, seria arheologie-istorie MORINTZ, Alexandru, SCHUSTER, Cristian, ȘERBĂNESCU, Done Cu privire la ceramica getică din cele doua dava de ka Radovanu (Gorgana a doua și Gorgana întîi) chiupurile 67- română
2004 Ialomița - Studii și Cercetări de Arheologie, Istorie, Etnografie și Muzeologie, IV, seria 2003-2004 ȘERBĂNESCU, Done Tezaurul de tetradrahme thasiene descoperit la Valea Presnei, jud. Călărași 297-314 română
1977 Ialomița - Studii și Comunicări, I ȘERBĂNESCU, Done, TROHANI, George Așezări geto-dacice pe Valea Mostiștei 61- română
2006 Istros, XIII ȘERBĂNESCU, Done Morminte geto-dacice descoperite în județul Călărași 165-179 română
2009 Peuce, VII, seria istorie-arheologie ELEFTERESCU, Dan, ȘERBĂNESCU, Done Piese de epocă romană aflate în colecțiile muzeului civilizației Gumelnița Oltenița 171-192 română
1997 Pontica, XXX COJOCARU, Viorel, ȘERBĂNESCU, Done Analize atomice și nucleare ale unor tezaure de tetradrahme getice descoprite în Cămpia Munteniei 337-350 română
2015 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, I, subtitlu: Anul I, nr. 1 (2015) COMȘA, Alexandra, MORINTZ, Alexandru, SCHUSTER, Christian, ȘERBĂNESCU, Done, TUȚULESCU, Ion Alte und neue archäologische Forschungen im Gebiet der Gemeinde Radovanu, Bezirk Călărași / Cercetări arheologice vechi și recente în comuna Radovanu, județul Călărași 67-104 germană (şi un rezumat în română)
2016 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, II, subtitlu: Anul II, nr. 2 (2016) ANDRONE, Olguța, ȘERBĂNESCU, Done Some preliminary considerations regarding the space management in the eponymous settlement of the Gumelnița culture / Câteva considerații preliminare privind gestionarea spațiului în așezarea eponimă a culturii Gumelnița 24-35 engleză (şi un rezumat în română)