Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 37 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1993 Analele Brăilei, 1 PANAIT, Panait (autor) Dunărea și orașele teleormănene la începutul secolului al XIX-lea 265-275 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă PANAIT, Panait (autor) Considerații privind rolul Bălții Ialomița în păstrarea legăturilor dintre așezările românești de la Dunărea de Jos (secolele XV-XVII= 47-52 română
2000 Analele Dobrogei, VI-1, serie nouă PANAIT, Panait (autor) Porturile dobrogene pe rutele maritime pontice ale secolelor XIII-Xv 98-102 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V PANAIT, Panait (autor) Începuturile orașului București în lumina cercetărilor arheologice Studii 7-24 română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI CONSTANTINIU, Margareta (autor), PANAIT, Panait (autor) Șantierul Băneasa-Străulești. Cercetările din sectorul Măicănești (1964-1966) Cercetări arheologice 43-82 română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI PANAIT, Panait (autor), ROSETTI, Dinu (autor) Cercetările istorice și arheologice privind ctitoria brâncovenească de la Sf. Gheorghe Nou Cercetări arheologice 97-118 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII PANAIT, Panait (autor) Însemnări arheologice pe șantierele de construcții din București (II) Cercetări arheologice 29-39 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII PANAIT, Panait (autor) Rolul Bucureștilor în stimularea relațiilor dintre Țările Române în epoca feudală Studii de Istorie 41-53 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII PANAIT, Panait (autor) Evoluția perimetrului Curții Vechi în lumina descoperirilor arheologice (sec. XVI-XVIII) Cercetări arheologice 81-88 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI PANAIT, Panait (autor) Orașul București în timpul domniei lui Constantin Vodă Brâncoveanu Studii şi articole 46-67 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI PANAIT, Panait (autor) George Potra, Din Bucureștiul de ieri, Ed. Științifică și Enciclopedică, București 1990, Vol. I, II RECENZII 327-329 română
2000 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIV PANAIT, Panait (autor) Preocupări ale istoricul Petre Ș. Năsturel privind istoria Bucureștilor Personalităţi bucureştene 243-250 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XV PANAIT, Panait (autor) Începuturi monahale în centrul Câmpiei Române Studii şi articole 140-146 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVI PANAIT, Panait (autor) Național și european în spiritualității Curții Domnești a lui Constantin Basarab Brâncoveană Studii şi articole 138-144 română
2003 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVII PANAIT, Panait (autor) Biserica Fundenii Doamnei un strălucit monument al epocii brâcovenești Patrimoniu bucureştean 353-364 română
2005 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIX PANAIT, Panait (autor) Buftea. Lunga devenire a unei așezări ilfovene Studii şi articole 131-143 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX PANAIT, Panait (autor) Istoricul Dr. Paul I. Cernovodeanu 1927-2006. Membru de onoare al Academiei Române In memoriam 390-391 română
2007 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXI PANAIT, Panait (autor) Dr. Aristide Ștefănescu arheolog și istoric al Bucureștilor Personalităţi bucureştene 401-410 română
2010 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV PANAIT, Panait (autor), RAFAILĂ, Grina-Mihaela (autor) Două inscripții privitoare la Spitalul Brâncovenesc din București "Bucureşti la 550 de ani de la prima atestare scrisă cunoscută" 18-32 română
2010 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV BORONEANȚ, Adina (autor), GAVRILĂ, Elena (autor), IGNAT, Theodor (autor), MĂGUREANU, Andrei (autor), MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor), PANAIT, Panait (autor), POPESCU, Raluca (autor), TODERAȘ, Meda (autor) Centrul istoric al Bucureștilor. Cercetări arheologice de salvare din perioada 2007-2010 "Bucureşti la 550 de ani de la prima atestare scrisă cunoscută" 74-116 română
2010 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV PANAIT, Panait (autor) Societatea istorico-arheologică "Bucureștii Vechi" Patrimoniu 329-339 română
1985 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, I PANAIT, Panait (autor) Date noi privind dezvoltarea orașului Călărași în prima jumătate a sec. al XIX-lea 143- română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II PANAIT, Panait (autor) Considerații privind geneza orașelor dunărene 233-238 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV PANAIT, Panait (autor) Șantiere constructoare de nave din Țara Românească a evului mediu 189-192 română
1974 Drobeta, I PANAIT, Panait (autor) Un plan al fortificațiilor de la Orșova din secolul al VIII-lea 215- română
1985 Drobeta, VI PANAIT, Panait (autor) Localități mehedințene în cartografia medievală 169- română
1983 Ialomița - Materiale de Istorie Agrară a României, II PANAIT, Panait (autor) Date privind problema pămîntului în datele de pe Borcea (secolele XVIII-XIX) 539-544 română
1977 Ialomița - Studii și Comunicări, I PANAIT, Panait (autor) Lupta satelor de pe Borcea împotriva relațiilor feudale din secolul XVIII 97- română
1978 Muzeul Național, IV PANAIT, Panait (autor) Rolul Bucureștilor în politica lui Vlad Țepeș de apărare a independenței Țării Românești / Le rôle de la ville de Bucarest dans la politique de défense de l'indépendance de la Valachie, menée par Vlad Țepeș 99-104 română
1981 Muzeul Național, V PANAIT, Panait (autor) Drăculeștii și centrul Câmpiei Române / Les Drăculești et le centre de la Plaine Roumaine 177-181 română
1982 Muzeul Național, VI PANAIT, Panait (autor) Bătălii pentru apărarea Bucureștilor în secolul al XVI-lea / Des luttes pour la défense de la ville de Bucarest au XVIe siècle 149-154 română
1983 Muzeul Național, VII PANAIT, Panait (autor) "Tot norodul Bucureștilor" în luptă pentru dreptate socială și libertatea patriei (sec. al XVIII-lea) / „Tout le peuple de Bucarest" dans la lutte pour la justice sociale et la liberté de la patrie au XVIIIe s 177-183 română
1971 Pontica, IV PANAIT, Panait (autor) Vechimea așezărilor sătești de pe brațul Borcea 379-385 română
1984 Pontica, XVII PANAIT, Panait (autor), ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Valea Carasu în cartografia medievală 169- română
1992 Pontica, XXV PANAIT, Panait (autor) Proprietăți ale Cantacuzinilor români la Istambul 331-341 română
1996 Pontica, XXVII-XXIX FLAUT, Daniel (autor), PANAIT, Panait (autor), RĂDULESCU, Adrian (autor), ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Cercetările arheologice de la Cetatea Hîrșova campania 1995 121-134 română
2001 Pontica, XXXIII-XXXIV, seria 2000-2001 PANAIT, Panait (autor) Așezările Mostiștei Inferioare în preocupările voievozilor Țării Românești 535-540 română