Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 67 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1964 Acta Musei Napocensis, I DAICOVICIU, Constantin, PROTASE, Dumitru Odiplomă militară din Dacia Poroliossensis. Știri noi despre organizarea Daciei romane 163- română
1965 Acta Musei Napocensis, II PROTASE, Dumitru Castrul roman de la Călugăreni (r. Tg. Mureș) 209- română
1965 Acta Musei Napocensis, II PROTASE, Dumitru, ZRINYI, A. Tezaurul de monede romane imperiale de la Cristești pe Mureș 257- română
1966 Acta Musei Napocensis, III HOREDT, K., PROTASE, Dumitru, RUSU, M., VLASSA, Nicolae Săpăturile arheologice de la Iernut 399- română
1967 Acta Musei Napocensis, IV PROTASE, Dumitru Legiunea III Flavia la nordul Dunării și apartenența Banatului și Olteniei de vest la Provincia Dacia 47- română
1967 Acta Musei Napocensis, IV PROTASE, Dumitru, ZRINYI, A. O pușculiță cu denari romani imperiali de la Cristeștii de Mureș 461- română
1968 Acta Musei Napocensis, V PROTASE, Dumitru Observații în legătură cu așezările rurale din Dacia romană 505- română
1969 Acta Musei Napocensis, VI PROTASE, Dumitru Tezaurul monetar și roman de la Tibodu (Tramsilvania). Observații și precizări 509- română
1969 Acta Musei Napocensis, VI MIREA, Z., PROTASE, Dumitru Un cimitir de incinerație din epoca romană la Iacobeni (Transilvania) 525- română
1970 Acta Musei Napocensis, VII HOREDT, K., PROTASE, Dumitru Tezaurul de aur din epoca migrațiilor de la Cluj - Someșeni 185- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII PROTASE, Dumitru Așezarea și cimitirul daco-roman de la Obreja ( Transilvania) 135- română
1972 Acta Musei Napocensis, IX HOREDT, K., PROTASE, Dumitru Al doilea mormînt princiar de la Apahida (D. Protase: partea I) 163- română
1972 Acta Musei Napocensis, IX PROTASE, Dumitru Zur Chronologie und ethisch-kulturellen Deutung des Friedholes von Soporul de Cămpie (Siebenburgen) 525- română
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie PROTASE, Dumitru Une piece paleochretienne daco-romaine decouverte a Palatca et le probleme de christianisme chez les gothis de Transilvanie 767-773 franceză
2010 Analele Banatului, XVIII, seria arheologie-istorie PROTASE, Dumitru Castrul legiunii IIII Flavia de la Berzovia. Săpăturile arheologice din anii 1865-1968 33-62 română
1996 Angvstia, 1 PROTASE, Dumitru Mitropolitul Andrei Șaguna (1809-1879) 23- română
1996 Angvstia, 1 PROTASE, Dumitru Angustia (Brețcu) 85- română
2001 Apulum, XXXVIII-1, seria arheologie PROTASE, Dumitru Tezaure monetare din Dacia romană și postromană 349-352 română
1971 Banatica, 1 PROTASE, Dumitru Observații asupra așezărilor rurale din Dacia romană și postromană (sec. II-VI) pînă la venirea slavilor 93- română
1975 Banatica, 3 PETCULESCU, Liviu, PROTASE, Dumitru Coiful roman de la Berzovia 85- română
1975 Banatica, 3 PROTASE, Dumitru Cadtrul roman de la Surducul Mare (jud. Caraș-Severin) 345- română
1975 Banatica, 3 PROTASE, Dumitru Villa rustica de la Dalboșet (jud. Caraș-Severin) 349- română
2003 Cercetări Arheologice în Județul Bistrița-Năsăud, I DĂNILĂ, Ștefan, MARINESCU, George, PROTASE, Dumitru Considerații istorice. Epoca străveche și veche 161-173 română
2003 Cercetări Arheologice în Județul Bistrița-Năsăud, I GAIU, Corneliu, MARINESCU, George, PROTASE, Dumitru Cercetările arheologice din castrul roman de la Iloișua (județul Bistrița-Năsăud) 243-249 română
2003 Cercetări Arheologice în Județul Bistrița-Năsăud, I GAIU, Corneliu, MARINESCU, George, PROTASE, Dumitru Săpăturile de la Archiud "Hănsuri" comuna Teaca, judetul Bistrița-Năsăud 251-256 română
1960 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 4 PROTASE, Dumitru Ein Grab aus dem V. Jh. aus Cepari (Transsilvanien) 569-576
1962 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 6 PROTASE, Dumitru Considération sur les rites funéraires des Daces 173-198
1962 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 6 PROTASE, Dumitru Le coorti I Hispanorum miliaria e I Ulpiorum in Dacia 505-508
1964 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 8 PROTASE, Dumitru Considérations sur la continuité des Daco-Romains en Dacie post-aurélienne, à la lumière des recherches archéologiques et numismatiques 177-195
1969 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 13 PROTASE, Dumitru Le cimetière de Soporul de Câmpie un nouveau témoignage de la présence des Daces en Dacie Romaine 291-318
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 PROTASE, Dumitru Trupes auxiliares originaires des provinces germaniques dans l'armée de Dacie 323-328
1975 Marisia, V, seria arheologie-istorie-etnografie PROTASE, Dumitru, ZRINYI, Andrei Castrul roman de la Bîncovenești 57- română
1977 Marisia, VII, seria arheologie-istorie-etnografie PROTASE, Dumitru Morminte din epoca romană la Toldal (jud. Mureș) 85- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie PROTASE, Dumitru, ZRINYI, Andrei Raport preliminar asupra săpăturilor din 1977 privind perioada stăpînirii romane, efectuate de Muzeul județean Mureș 75- română
1980 Marisia, X, seria arheologie-istorie-etnografie PROTASE, Dumitru Considerations sur la romanisation en Dacie 53- franceză
1980 Marisia, X, seria arheologie-istorie-etnografie PROTASE, Dumitru Morești. Grabungen in einen vor-und fruhgeschichtlichen Siedlung in Siebenburgen - Horedt Kurt 739- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie PROTASE, Dumitru Les rapports entre la Dacie et Rome jusqua'aux guerres de Trajan contre Decebal 41- franceză
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie PROTASE, Dumitru, ZRINYI, Andrei Castrul roman și așezarea civilă de la Brîncovenești (jud. Mureș) Săpăturile din anii 1970-1987 73-169 română
1957 Materiale și Cercetări Arheologice, 4 PROTASE, Dumitru, VĂTĂȘIANU, Virgil Șantierul arheologic Rodna. Raport 1955 211-218
1957 Materiale și Cercetări Arheologice, 4 PROTASE, Dumitru Două inscripții inedite de la Ilișua 319-324
1958 Materiale și Cercetări Arheologice, 5 PROTASE, Dumitru, ȚIGĂRA, I. Săpăturile de la Soporul de Câmpie 424-434
1958 Materiale și Cercetări Arheologice, 5 MACREA, Mihail, PROTASE, Dumitru Șantierul Alba Iulia și împrejurimi 435-452
1959 Materiale și Cercetări Arheologice, 6 PROTASE, Dumitru, ȚIGĂRA, I. Șantierul arheologic Soporul de Câmpie 383-396
1959 Materiale și Cercetări Arheologice, 6 PROTASE, Dumitru Șantierul arheologic Alba-Iulia 397-406
1959 Materiale și Cercetări Arheologice, 6 PROTASE, Dumitru, VLASSA, N. Săpăturile de la Lechința de Mureș și Cipău 445-452
1961 Materiale și Cercetări Arheologice, 7 MACREA, Mihail, PROTASE, Dumitru, RUSU, Mircea Șantierul arheologic Porolissum 361-390
1961 Materiale și Cercetări Arheologice, 7 PROTASE, Dumitru Săpăturile de la Alba Iulia 407-410
1961 Materiale și Cercetări Arheologice, 7 PROTASE, Dumitru Șantierul arheologic Soporul de Cîmpie 423-430
1962 Materiale și Cercetări Arheologice, 8 PROTASE, Dumitru Șantierul arheologic Soporul de Câmpie 527-536
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 GAIU, Corneliu, MARINESCU, George, PROTASE, Dumitru Cercetările arheologice din castrul roman de la Ilișua, jud. Bistrița Năsăud 289-292
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 ARDEVAN, Radu, PROTASE, Dumitru Săpăturile de salvare de la Gherla 299-303
1993 Materiale și Cercetări Arheologice, 17 PROTASE, Dumitru, ZRÎNYI, A. Castrul roman de la Brâncovenești, jud. Mureș 295-298
1993 Revista Bistriței, VII COCIȘ, Sorin, GAIU, Corneliu, PROTASE, Dumitru Fibule din castrul roman și așezarea civilă de la Ilișua (jud. Bistrița-Năsăud) 51-61 română
1994 Revista Bistriței, VIII PROTASE, Dumitru Considerațiin privind antroponomastica traco-dacică și originea etnică a putătorilor din inscripțiile Daciei române 35-38 română
1997 Revista Bistriței, X-XI GAIU, Corneliu, MARINESCU, Gheorghe, PROTASE, Dumitru Castrul roman și așezarea civilă de la Ilișua (jud. Bistrița-Năsăud) 27-110 română
2007 Revista Bistriței, XXI-1 PROTASE, Dumitru Castrul roman de la Orheiu Bistriței 93-111 română
2007 Revista Bistriței, XXI-1 PROTASE, Dumitru Das romische Kastell von Orheiu Bistriței 112-173 germană
2008 Revista Bistriței, XXII PROTASE, Dumitru Archiud. Săpăturile arheologice din anii 1961 și 1963-1966 la "Fundătură" 115-177 română
2010 Revista Bistriței, XXIV PROTASE, Dumitru Fragmente din două diplome militare romane descoperite în Dacia Porolissensis 163-169 română
2011 Revista Bistriței, XXV PROTASE, Dumitru Un cimitir de incinerație slav din sec. VIII-IX la Soporu de Cîmpie 197-202 română
1977 Sargetia, XIII PROTASE, Dumitru Castre romane cu dublu zid de incintă descoperite în Dacia 191-202 română
1994 Sargetia, XXV, seria 1992-1994 PROTASE, Dumitru Frontierele provinciei Dacia în timpul împăratului Traian 113-120 română
2001 Studii și Cercetări Etnoculturale, II PROTASE, Dumitru Nicolae Drăganu (1884-1939) 59-65 română
2000 Tibiscum, X, seria etnografie-istorie PROTASE, Dumitru Gînduri despre Constantin Daicoviciu la centenarul nașterii sale 295-297 română
2005 Tibiscum, XII, seria etnografie-istorie PROTASE, Dumitru Schimbul în natură și pe bază de momedă în economia Daciei postromane 295-301 română
2007 Zargidava - Revistă de Istorie, VI PROTASE, Dumitru 1900 de ani de la integrarea Daciei în imperiul roman II. Istoria românilor 39-41 română
2014 Zargidava - Revistă de Istorie, XIII PROTASE, Dumitru A few opinions regarding the historical interpretation of Trajan's Column 30-36 engleză