Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 40 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I directorul Muzeului de Istorie a orașului București, GEORGESCU, Florian (autor) Cuvânt introductiv 3-4 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I GEORGESCU, Florian (autor) Marele plan al orașului București ridicat de maiorul Borroczyn între 1844-1846 Studii şi materiale de istorie 39-80 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, II GEORGESCU, Florian (autor) Dezvoltarea edilitar-urbanistică a orașului București în timpul Revoluției din 1848 Studii 37-75 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, II GEORGESCU, Florian (autor) Date noi privitoare la biografia maiorului Borroczyn Comunicări - Note - Recenzii 223-229 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, III GEORGESCU, Florian (autor) Aspecte privind împărțirea administrativă și evoluția demografică din Bucureștii anilor 1831-1848 Studii 53-88 română
1966 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV GEORGESCU, Florian (autor) Probleme de urbanism și sistematizare în București în anii 1931-1848 Studii şi materiale de istorie 35-68 română
1966 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV GEORGESCU, Florian (autor) Realizări edilitare în Bucureștii anilor 1831-1848 Studii şi materiale de istorie 87-122 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V GEORGESCU, Florian (autor) Prefață Studii 5-6 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V GEORGESCU, Florian (autor) Regimul construcțiilor în București în deceniile IV-V din sec. al XIX-lea Studii 38-68 română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI GEORGESCU, Florian (autor) Cuvânt înainte 5-6 română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI GEORGESCU, Florian (autor) Crearea Sfatului Orășenesc al Poliției Bucureștilor Studii de Istorie 139-148 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII GEORGESCU, Florian (autor) "Focul cel Mare" din martie 1847 Studii de Istorie 55-66 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII GEORGESCU, Florian (autor) Contribuții privind comerțul bucureștean în preajma revoluției din 1848 Comunicări şi note 267-272 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII DACHE, Petre (autor), GEORGESCU, Florian (autor) Muzeul de istorie a municipiului București la a 50-a aniversare 21-34 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX GEORGESCU, Florian (autor) Cuvânt de salut Şedinţă festivă la 50 de ani 34-35 română
1975 Cercetări Arheologice, I GEORGESCU, Florian (autor) Cercetări Arheologice - Introducere 3-7 română
1976 Cercetări Arheologice, II GEORGESCU, Florian (autor) Cercetări Arheologice - Introducere 5-9 română
1979 Cercetări Arheologice, III GEORGESCU, Florian (autor) Cercetări Arheologice - Introducere V-XV română, franceză
1981 Cercetări Arheologice, IV GEORGESCU, Florian (autor) Cercetări Arheologice - Introducere V-XXIV română, franceză, engleză
1982 Cercetări Arheologice, V GEORGESCU, Florian (autor) Cercetări Arheologice - Introducere V-XXX română, franceză, engleză, spaniolă
1983 Cercetări Arheologice, VI GEORGESCU, Florian (autor) Cercetări Arheologice - Introducere V-XX română, franceză, engleză, spaniolă
1963 Cercetări arheologice în București, I GEORGESCU, Florian (autor) Introducere 5-14 română
1965 Cercetări arheologice în București, II GEORGESCU, Florian (autor) Introducere 5-10 română
1978 Cercetări Numismatice, I GEORGESCU, Florian (autor) Cercetări Numismatice - Cuvînt înainte Cuvânt înainte/ Avant-propos V-VIII română
1978 Cercetări Numismatice, I GEORGESCU, Florian (autor) Avant-propos Cuvânt înainte/ Avant-propos IX-XII franceză
1979 Cercetări Numismatice, II GEORGESCU, Florian (autor) Cuvînt înainte Cuvânt înainte V-VIII română
1979 Cercetări Numismatice, II GEORGESCU, Florian (autor) Avant-propos Cuvânt înainte IX-XII franceză
1980 Cercetări Numismatice, III GEORGESCU, Florian (autor) Cercetări Numismatice - Cuvînt înainte Cuvânt înainte V-XV română
1980 Cercetări Numismatice, III GEORGESCU, Florian (autor) Avant propos Cuvânt înainte IX-XI
1980 Cercetări Numismatice, III GEORGESCU, Florian (autor) Foreword Cuvânt înainte XIII-XV
1982 Cercetări Numismatice, IV GEORGESCU, Florian (autor) Cercetarea numismatică în slujba istoriei patriei / La recherche numismatique au service de l’histoire de la patrie / The numismatic research in service of the national history. Şedinţă plenară 9-22 română
1974 Muzeul Național, I Dr., GEORGESCU, Florian (autor) Muzeul de istorie al Republicii Socialiste România / Le Musée d'Histoire de la République Socialiste de Roumanie 3 - 10 română
1975 Muzeul Național, II GEORGESCU, Florian (autor) Muzeul și omul societății socialiste / Le musée et l'homme de la société socialiste 5-8 română
1975 Muzeul Național, II GEORGESCU, Florian (autor) Cuvînt de încheiere a Sesiunii științifice de comunicări / Discours de clôture de la Session scientifique de communications 619-622 română
1976 Muzeul Național, III GEORGESCU, Florian (autor) Muzeul de istorie în lumina documentelor Congresului al XI-lea al Partidul Comunist Român / Le Musée d'Histoire à la lumière des documents du XIé Congrès du Parti Communiste Roumain 7-12 română
1978 Muzeul Național, IV GEORGESCU, Florian (autor) Independența națională - permanență a istoriei României - reflectată în Programul Partidului Comunist Român / L'indépendance nationale — permanence de l'histoire de la Roumanie — reflétée dans le Programme du Parti Communiste Roumain 7- 16 română
1981 Muzeul Național, V GEORGESCU, Florian (autor) Semnificația istorică a creării statului dac centralizat, condus Burebista / La signification historique de la création de l'Etat dace centralisé dirigé par Burebista 7-16 română
1982 Muzeul Național, VI GEORGESCU, Florian (autor) Muzeul de istorie - factor dinamic în aplicarea politicii P.C.R. de educare patriotică a maselor, de formare a conștiinței socialiste 7-13 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie GEORGESCU, Florian (autor) Cu privire la cercetarea științifică în muzee 415-421 română
1974 Tibiscus, 3 GEORGESCU, Florian (autor) Adunarea festivă din 13 ianuarie 1973 - cuvînt de salut 25-26 română