Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 20 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1969 Carpica, II PALADE, Vasile Noi ateliere de lucrat piepteni din corn de cerb din secolul al IV-lea la Valea Seacă-Bîrlad 233-252 română
1971 Carpica, IV PALADE, Vasile Un nou centru de prelucrare a cornului de cerb în secolul al IV-lea e.n. la Fedești, com. Suletea (jud. Vaslui) 207-214 română
1971 Carpica, IV PALADE, Vasile Necropola din secolul al IV-lea e.n. de la Fălciu (jud. Vaslui) 215-223 română
1989 Carpica, XX PALADE, Vasile Elemente alogene în unele așezări și necropole Sântana de Mureș din zona Bîrladului 203-214 română
1992 Carpica, XXIII-1 PALADE, Vasile Unele observații cu privire la aspectul etnic al populației din aria culturii Sântana de Mureș în lumina cercetărilor din așezările și necropolele de la Bîrlad-Valea Seacă, Zorleni-Fîntînele, Banca-Gară și Fălciu-Bogdănești 197-221 română
1980 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 24 PALADE, Vasile Eléments gèto-daces dans le site Sântana de Mures de Bârlad-Valea Seaca 223-254
1979 Hierasus, II PALADE, Vasile Problema originii și a formării culturii Sîntana de Mureș în lumina cercetărilor de la Bîrlad - Valea Seacă 37-50 română
1981 Hierasus, IV PALADE, Vasile Noi descoperiri sarmatice în zona Bîrladului 69- română
1983 Hierasus, V PALADE, Vasile Matalurgia bronzului și a fierului în așezarea Sîntana de Mureș de la Bîrlad-Valea Seacă 127- română
1962 Materiale și Cercetări Arheologice, 8 PALADE, Vasile, ZAHARIA, Emilia, ZAHARIA, N. Sondajul din necropola de la începutul epocii migrațiilor de la Pietriș 591-598
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 PALADE, Vasile Săpăturile arheologice de la Bogdănești - Fălciu, jud. Vaslui (1967 - 1968) 169-190
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 PALADE, Vasile Săpăturile arheologice din necropola de la Bîrlad - Valea Seacă. Campania din anul 1978 265-270
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 PALADE, Vasile Necropola din secolul IV și începutul secolului V e.n. de la Bârlad-Valea Seacă 407-416
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 PALADE, Vasile Săpăturile arheologice din necropola de la Bîrlad-Valea Seacă 398-406
1993 Materiale și Cercetări Arheologice, 17 PALADE, Vasile Așezarea din sec. IV e. n. de la Bârlad-Valea Seacă 329-334
1969 Memoria Antiquitatis, I PALADE, Vasile Un cuptor din secolul IV-lea e.n Fîntînele (com. Zorleni, jud. Vaslui) 339- română
1971 Memoria Antiquitatis, III PALADE, Vasile Necropola din secolul al IV-lea e.n. de la Bîrlad - Casa de apă 259- română
1971 Memoria Antiquitatis, III CIUCĂ, Nicoleta, COMAN, Ghenuța, PALADE, Vasile Bordeie de tip protodridu de la Bogdănești-Fălciu 469- română
1985 Memoria Antiquitatis, IX-XI, seria 1977-1979 PALADE, Vasile Cercetări arheologice din anul 1981 în așezarea de la Bîrlad - Valea Seacă 185- română
1985 Memoria Antiquitatis, IX-XI, seria 1977-1979 PALADE, Vasile Cultura Sîntana de Mureș. Concept și cronologie 517- română