Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 34 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1998 Drobeta, VIII GHERGHE, Petre (autor) O descoperire întîmplătoare pe teritoriul comunei Bălăcița, jud. Mehedinți 30- română
1999 Drobeta, IX GHERGHE, Petre (autor) Repertoriul descoperirilor și informațiilor arheologice pentru epoca geto-dacică din județul Mehedinți 57- română
2000 Drobeta, X GHERGHE, Otilia (autor), GHERGHE, Petre (autor) Din corespondența lui Alexandru Bărcăcilă cu Constantin S. Nicolăescu-Plopșor 300-306 română
2002 Drobeta, XI-XII GEORGESCU, Ion (autor), GHERGHE, Petre (autor) Noi descoperiri întîmplătoare în localitatea Oprișor, județul Mehedinți 105-108 română
2006 Drobeta, XVI, seria arheologie-istorie AMON, Lucian (autor), GHERGHE, Petre (autor) Rezultatele ultimelor campanii de cercetări arheologice din interiorul cetății romano-bizantine de la Sucidava (jud. Olt) 201- română
2007 Drobeta, XVII, seria arheologie-istorie AMON, Lucian (autor), GHERGHE, Petre (autor), MIHAI, George (autor), NEGRU, Mircea (autor) Noi informații cu privire la centura de apărare a orașului Romula (jud. Olt). Campania 2007 109-115 română
2007 Drobeta, XVII, seria arheologie-istorie GHERGHE, Petre (autor), RIDICHE, Florin (autor) Cîteva considerații privind caracterul descoperirilor arheologice de la Desa, punctele "Castravița" și "La Ruptură", jud. Dolj 190-199 română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I GHERGHE, Petre (autor) Cercetările arheologice de salvare în necropola și așezarea geto-dacică de la Turburea, județul Gorj 15- română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I CALOTOIU, Gheorghe (autor), GHERGHE, Petre (autor), PETOLESCU, Constantin (autor) Așezarea romană de la Săcelu 33- română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II CALOTOIU, Gheorghe (autor), GHERGHE, Oltina (autor), GHERGHE, Petre (autor), UDRIȘTE, Elena (autor) Muzeul Gorjului - Expoziția permanentă a secției de istorie 3-31 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III GHERGHE, Petre (autor) Repertorierea informațiilor și descoperirilor arheologice, pentru epoca geto-dacică, din județul Gorj I. Istorie veche şi arheologie 89-116 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III GHERGHE, Petre (autor) Lupta pentru făurirea statului național unitar român oglindită în presa gorjeană (1890-1918) II. Istorie medie, modernă şi contemporană 270-280 română
1992 Litua - Studii și Cercetări, V ANIȚEI, Lidia (autor), GHERGHE, Petre (autor), HUICĂ, Ilie (autor), IONESCU, Alexandru (autor), LĂCEANU, Ion (autor), ȘINCAN, Mareș (autor) Băile Săcelu III. Ştiinţele naturii 145-186 română
2000 Litua - Studii și Cercetări, VIII GHERGHE, Petre (autor) O mărturile a practicării agriculturii la Săcelu în epoca romană I. Arheologie-istorie 45-49 română
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 GHERGHE, Petre (autor) Săpăturile din așezarea geto-dacă de la Socu - Bărbătești, jud. Gorj 091-100
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 GHERGHE, Petre (autor) Așezarea geto-dacică de la Socu-Bărbătești 186-190
2011 Muzeul Oltului, 1 AMON, Lucian (autor), COJOC, Mirela (autor), GHERGHE, Petre (autor) Noutăți sucidavense. O sinteză a cercetărilor din ultimii ani II. Arheologie 61-76 română
2012 Muzeul Oltului, 2 GHERGHE, Petre (autor) Repertoriul arheologic al județului Olt. Epoca geto-dacă I. Arheologie 9-20 română
2012 Muzeul Oltului, 2 COJOC, Mirela (autor), GHERGHE, Petre (autor) Opaițe firmalampen de proveniență nord-italică descoperite în teritoriul Sucidavei I. Arheologie 65-78 română
1982 Oltenia - Studii și Comunicări, IV, seria istorie-etnografie GHERGHE, Petre (autor) O nouă așezare Coțofeni descoperită la Vîrț, județul Gorj 39- română
1987 Oltenia - Studii și Comunicări, V-VI, seria arheologie-istorie-etnografie-artă CIUCĂ, Vasile (autor), GHERGHE, Petre (autor), NICA, Marin (autor) Rezultatele preliminare ale cercetărilor arheologice de la Dobrești, jud. Dolj .7- română
1989 Oltenia - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria arheologie-istorie-etnografie-artă-științele naturii GHERGHE, Petre (autor) Locuirea geto-dacică pe teritoriul județului Dolj .7- română
1999 Oltenia - Studii și Comunicări, XI, seria arheologie-istorie GHERGHE, Petre (autor) Relațiile economice ale geto-dacilor din Oltenia cu lumea elenistică și romană 33- română
2000 Oltenia - Studii și Comunicări, XII, seria arheologie-istorie GEORGESCU, Ion (autor), GHERGHE, Petre (autor) Noi descoperiri arheologice în județul Dolj 32-35 română
2000 Oltenia - Studii și Comunicări, XII, seria arheologie-istorie AMON, Lucian (autor), BÎCIU, Florin (autor), GHERGHE, Petre (autor), LICIU, D. (autor) Raport preliminar asupra cercetărilor arheologice efectuate la Sucidava (Celei-Corabia, județul Olt) 80-84 română
2001 Oltenia - Studii și Comunicări, XIII, seria arheologie-istorie GHERGHE, Petre (autor) Noi descoperiri numismatice în județul Dolj 64- română
2001 Oltenia - Studii și Comunicări, XIII, seria arheologie-istorie GHERGHE, Petre (autor), OLTEANU, Florian (autor) Aspecte ale educației și sistemului de învățămînt în Dacia romană și Scythia Minor 79- română
2003 Oltenia - Studii și Comunicări, XIV, seria arheologie-istorie GHERGHE, Petre (autor), RIDICHE, Florin (autor) Raport preliminar privind cercetările arheologice sistematice din punctul "Castravița" localitatea Deșa, jud. Dolj 16- română
2003 Oltenia - Studii și Comunicări, XIV, seria arheologie-istorie GEORGESCU, Ion (autor), GHERGHE, Petre (autor) Descoperiri întîmplătoare pe raza localității Urzica - Repere de atestare documentară 59- engleză
2004 Oltenia - Studii și Comunicări, XV, seria arheologie-istorie GHERGHE, Petre (autor), NICA, Marin (autor), RIDICHE, Florin (autor) Cercetările arheologice sistematice sin punctele "Castravița" și "La Ruptură", localitatea Desa, jud. Dolj (campania 2001) 13-22 română
2008 Oltenia - Studii și Comunicări, XVI, In memoriam Dumitru Tudor - 1 00 ani de la naștere, seria arheologie-istorie veche AMON, Lucian (autor), GHERGHE, Petre (autor) Încă o construcție unicat descoperită de la Sucidava (Județul Olt) 119-125 română; engleză
2007 Pontica, XL AMON, Lucian (autor), GHERGHE, Petre (autor) Noi date în legătură cu Podul lui Constantin cel Mare de la Sucidava 359-369 română
1977 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLVI, nr. 2 GHERGHE, Otilia (autor), GHERGHE, Petre (autor) Tezaurul de la Bumbești-Jiu Studii 9-14 română
2004 The Antique Bronzes. Typology, Chronology, Authenticity GHERGHE, Petre (autor) A bronze statuette discovered at Orodel, Dolj County 183-185 engleză