Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 22 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BINDEA, Diana (autor), SÎNGEREAN, Cristina (autor) Căteva observații asupra materialului faunistic de la Cheile Turzii - "Peștera Ungurească" 477-509 română
1997 Acta Musei Napocensis, 34-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BINDEA, Diana (autor), BODEA, Monica (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor), MAXIM, Zoia (autor), MEȘTER, Mihai (autor), PICIU, Tiberiu (autor), RADU, Sorin (autor) Șantierul arheologic Iclod: Campania din 1996 Rapoarte de Săpături Arheologice 637-667 română
2011 Acta Musei Napocensis, 45-46-I, seria 2008-2009 BINDEA, Diana (autor), KELEMEN, Imola (autor) Archaeozoological aspects concerning the economic life during late bronze age in Palatca 55-74 engleză
2015 Acta Musei Napocensis, 52, nr. I, seria prehistory-ancient history-archaeology BINDEA, Diana (autor) Faunal determinations from the Dacian fortress in Jigodin ARTICLES AND STUDIES 31-46 engleză
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie BINDEA, Diana (autor) Materialul paleofaunistic de la Derșida Preistorie 79-112 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE BINDEA, Diana (autor) Studiu arheozoologic asupra așezării dacice de la Merești (Jud. Harghita) Arheologie 83-103 română
2005 ANGVSTIA, nr. 9, seria ARHEOLOGIE-ETNOGRAFIE BINDEA, Diana (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor), MEȘTER, Mihai (autor), POP, Daniela (autor) Mintiu-Gherlei - Campania 2000. Raport arheologic Arheologie 113-121 română
2005 ANGVSTIA, nr. 9, seria ARHEOLOGIE-ETNOGRAFIE BINDEA, Diana (autor) Așezarea dacică de la Covasna. Studiu arheozoologic preliminar Arheologie 175-193 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII BINDEA, Diana (autor) Analiza resurselor alimentare animaliere în cultura Starcevo-Criș din Transilvania 197-214 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII BINDEA, Diana (autor), WITTENBERGER, Mihai (autor) Date arheologice și arheozoologice din gropile rituale din str. Banatului, Cluj 220-222 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII BINDEA, Diana (autor) Considerații privind materialul osteologic hallstattian de la Zau de Cîmpie 268-268 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII BINDEA, Diana (autor), LAZAROVICI, A. (autor) Studiu biometric asupra bovinelor domestice de la Zau de Cîmpie (jud. Mureș) 268-268 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII BINDEA, Diana (autor) Analize faunistice asupra materialului osteologic din stațiunea dacică de la Merești (jud. Harghita) 269-269 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII BINDEA, Diana (autor) Date arheozoologice în așezarea Starcevo-Criș de la Ocna Sibiului 269-269 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII BINDEA, Diana (autor) Determinări faunistice în situl de la Tărtăria 270-270 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII BINDEA, Diana (autor) Materiale faunistice din locuințele epocii bronzului 270-270 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII BĂDOCAN, I. (autor), BINDEA, Diana (autor) Determinări antropologice preliminare a unor morminte de la "Polus" - Florești 271-271 română
2005 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXII BINDEA, Diana (autor) Zooarchaeloghical aspects regarding the economic life of pre-and proto-historical sites from Transylvania 63-84 engleză
2011 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXVIII BINDEA, Diana (autor) Preliminary archaezoological data on the Neolithic settlement in Gălățui-Movila Berzei 19-31 engleză
2005 Marmatia, .8-1, seria arheologie BINDEA, Diana (autor) Fauna culturii Coțofeni din Transilvania 57-70 română
2005 Patrimonium Banaticum, IV BINDEA, Diana (autor) Materialul faunistic din complexul "Casa Cerbului" de la Parța (campania 2005) Arheologie şi Istorie Antică 73
1999 Revista Bistriței, XII-XIII, SIMPOZIONUL "Familie și societate în Transilvania" BINDEA, Diana (autor) Cîteva observații zooarheologice cu privire la gropile rituale descoperite la Archiud Studii şi Comunicări 317-328 română