Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 34 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 RUSTOIU, Aurel (autor) Zidurile de piatră nefasonată la daco-geți (sec. II î.e.n.-I e.n.) 767-774 română
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 RUSTOIU, Aurel (autor) Colanele de argint daco-getice Miscellanea 1079-1093 română (rezumat în germană)
1994 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-1, Volim dedicat celei de a 75-a aniversări a Marii Uniri 1918-1993, seria preistorie-istorie veche-arheologhie RUSTOIU, Aurel (autor) O verigă cu capete petrecute și înfășurate din cetatea dacică de la Costești (jud. Hunedoara) Note şi discuţii 251-261 română
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie COCIȘ, Sorin (autor), RUSTOIU, Aurel (autor), TAKACS, Mathilda (autor) Fibule din Colecțiile Muzeului Orășenesc Aiud 451-461 română
1992 Acta Musei Porolissensis, XVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău RUSTOIU, Aurel (autor) O brățară dacică de la Șimleu Silvaniei Istorie Veche şi Arheologie 139-142 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău RUSTOIU, Aurel (autor) Observații privind importul de grafit în Transilvania în epoca Latène Istorie Veche şi Arheologie 67-75 română
2000 Acta Musei Porolissensis, XXIII-1, nr. I, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău POPA, Cristian (autor), RUSTOIU, Aurel (autor) Câteva probleme privind ceramica Latene cu grafit în pastă din Dacia preromană Preistorie 253-270 română
2004 Acta Musei Porolissensis, XXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-restaurare-conservare RUSTOIU, Aurel (autor) O zăbala irlandeză în Muzeul de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca (observații privind artefactele metalice vehiculate de trupele din Britania staționate în Dacia romană Arheologie preistorică 215-234 română
2016 Acta Musei Porolissensis, XXXVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie - restaurare - conservare RUSTOIU, Aurel (autor) Slashing knives (Hiebmesser) - Curved dagger (sica, -ae). Their function and symbolic role in the la tente panoply of weapons Epoca metalelor 199-222 engleză
1993 Analele Banatului, II, Omagiu profesorului Marius Moga la a 80-a aniversare, seria Arheologie-Istorie RUSTOIU, Aurel (autor) Observații privind tipologia și cronologia fortificațiilor daco-getice cu ziduri din piatră nefasonată 179-187 română
1993 Analele Banatului, II, Omagiu profesorului Marius Moga la a 80-a aniversare, seria Arheologie-Istorie RUSTOIU, Aurel (autor), TURC, Corina (autor) Podul roman de la Drobeta în conștiința posterității (secolele XVI-XVII) 329-335 română
1994 Analele Banatului, III, seria Arheologie-Istorie RUSTOIU, Aurel (autor) Două simpula de tip pescate din Dacia preronană 231-238 română
2000 Analele Banatului, VII-VIII, seria Arheologie-Istorie RUSTOIU, Aurel (autor) Grupa răsăriteană a podoabelor dacice (un studiu privind relațiile inter-regionale în Dacia preromană în sec. I î.e.n. - I e.n.) 325-364 română
2001 Analele Banatului, IX, seria Arheologie-Istorie RUSTOIU, Aurel (autor) Un suport de vas roman din Cetatea dacică de la Divici (jud. Caraș-Severin) 123-129 română
2012 Analele Banatului, XX, seria Arheologie-Istorie RUSTOIU, Aurel (autor) The ceramic human head from Deta /Timiș County). About the La Tene vessels with anthopomorphic decoration from the Carpathian Basin 57-72 engleză
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie RUSTOIU, Aurel (autor) Fibule dacice cu ornamente zoomorfe 135-145 română
1995 Apulum, XXXII, seria arheologie-istorie veche și medie RUSTOIU, Aurel (autor) Les fibules daciques a ornements anthropomorphes (observations typologiques et chronologiques) 113-120 franceză
2002 Cumidava, XXV RUSTOIU, Aurel (autor), SÎRBU, Valeriu (autor) Practici funerare la GETO-dacii din sec. II a. Chr - I d. Chr. 42-66 Română
2010 Iron Age Communities in the Carpathian Basin , II, seria archaeologica EGRI, Mariana (autor), RUSTOIU, Aurel (autor) Danubian Kantharoi - Almost Three Decades Later 217- engleză
2012 Iron Age Rites and Rituals in the Carpathian Basin., V, seria archaeologica MIRIȚOIU, Nicolae (autor), RUSTOIU, Aurel (autor) Thracian warriors in Transylvania at the beginning of the Late Iron Age. The grave with chalcidian helmet from Ocna Sibiului 161-181 engleză
2012 Iron Age Rites and Rituals in the Carpathian Basin., V, seria archaeologica RUSTOIU, Aurel (autor) The celts and indigenous populations from the Southern Carpathian Basin. Intercomunity communication strategies 357-390 engleză
2000 Istros, X RUSTOIU, Aurel (autor) Les Geto-Daces. Iconographie et imaginaire - Sîrbu V., Flore G. 511-514 română
2005 Istros, XII RUSTOIU, Aurel (autor) Repere arheologice și istorice privind începutul colonizării celtice a spațiului intra-carpatic 45-64 română
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie RUSTOIU, Aurel (autor) Catarame în formă de "liră" în Dacia preromană 577-580 română
1996 Marisia, XXV, seria arheologie-istorie RUSTOIU, Aurel (autor) Vase în miniatură din așezarea dacică de la Sighișoara - Wietenberg .11-20 română
2003 Marmatia, .7-1, seria arheologie-numismatică RUSTOIU, Aurel (autor) Sarea Maramureșului și așezările dacice de pe Tisa superioară 201-217 română
2005 Mousaios, X RUSTOIU, Aurel (autor) The salt of Maramureș and the dacian settlements alongside of Upper Tisa 353-367 engleză
2011 Pontica, XLIV RUSTOIU, Aurel (autor) Celto-Pontica. Connections of the celts from Transylvania with the Black Sea 91-111 română
2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) RUSTOIU, Aurel (autor), SÎRBU, Valeriu (autor) Funerary Practices at the Geto-Dacians of the 2 nd Century BC - 1st Century AD 199-228 engleză
1993 Revista Bistriței, VII RUSTOIU, Aurel (autor) Ceramica dacică de la Florești - "Cetatea Fetei" (jud. Cluj) 63-75 română, engleză
2001-2002 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXX, Acta Musei Devensis FERENCZ, Iosif Vasile (autor), RUSTOIU, Aurel (autor), SÎRBU, Valeriu (autor) Mormîntul tumular dacic de la Călan (jud. Hunedoara) Studii şi articole - Istorie Veche şi Arheologie 111-127 română, franceză
1993 Tibiscum, VIII, seria etnografie-istorie RUSTOIU, Aurel (autor) Fibule - linguriță ornamentate cu "perle" 141-146 română
2000 Tombes tumulaires de l'Age du Fer dand le Sud-Est de l'Europe BÎRCĂ, Vitalie (autor), RUSTOIU, Aurel (autor) La typologie de l'armement decouvert dans la Dacie preromaine (1er siecle av. J.C. - 1 er siecle sp. J.C.) 225-225 franceză
2010 Tracii și vecinii lor în Antichitate - Studia in Honorem Valerii Sîrbu GHEORGHIU, Gabriela (autor), RUSTOIU, Aurel (autor) "General" and "Particular" in the dressing fashion and metalwork of pre-roman Dacia (an iron variant of the Jezerine-type brooches from Piatra-Craivii - Alba County) 447-257 engleză