Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 125 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1997 Acta Musei Porolissensis, XXI, Romani și barbari la frontierele Daciei Romane / Römer und barbaren an den grenzen des Römischen Dakien DUMITRAȘCU, Sever (autor) Omnis Barbaria 305-366 germană
1997 Acta Musei Porolissensis, XXI, Romani și barbari la frontierele Daciei Romane / Römer und barbaren an den grenzen des Römischen Dakien DUMITRAȘCU, Sever (autor) Ceramics discovered in the West of Roman Dacia (centuries II-IV A.D.) 525-537 engleză
1993 Analele Banatului, II, Omagiu profesorului Marius Moga la a 80-a aniversare, seria Arheologie-Istorie DUMITRAȘCU, Sever (autor) Anuarul Institutului de Studii Clasice. Studiu bibliografic și micromonografic 376-387 română
1994 Analele Banatului, III, seria Arheologie-Istorie DUMITRAȘCU, Sever (autor) Poate exista o arheologie romanică? 497-499 română
1995 Analele Banatului, IV-1, seria Arheologie-Istorie DUMITRAȘCU, Sever (autor), LUCA SABIN, Adrian (autor) Contribuții la cunoașterea neoliticului din nord-vestul României (II). Așezarea de la Unimăt-Dălboci 45-54 română
1996 Analele Banatului, IV-2, seria Istorie DUMITRAȘCU, Sever (autor) "Iudeous, Sarracenos sive Ismahelitas. Evreii, Saracinii și Ismaeliții”. Arheologie și istorie 7-16 română
1998 Analele Banatului, VI, seria Arheologie-Istorie DUMITRAȘCU, Sever (autor) Ulfila și germanitatea 263-283 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie DUMITRAȘCU, Sever (autor), MOGA, Vasile (autor) Piese dacice și romane redescoperite 173-184 română
1997 Apulum, XXXIV, seria arheologie-istorie-etnografie DUMITRAȘCU, Sever (autor) Note istoriografice privind anul 800 e.n 719-724 română
1975 Banatica, 3 DUMITRAȘCU, Sever (autor) Așezarea neolitică de la Sîntana-Holumb I. Epoca străveche 25-32 română
1980 Biharea, 1979-1980 DUMITRAȘCU, Sever (autor) Considerații privind cercetarea științifică cu specific patrimonial la Muzeul Țării Crișurilor III. Muzeologie - Conservare 345-349 română
1980 Biharea, 1979-1980 DUMITRAȘCU, Sever (autor) Aurora Stanoe IV. Note şi recenzii 451 română
1990 Carpica, XXI DUMITRAȘCU, Sever (autor) Dacia răsăriteană 135-137 română
1991 Carpica, XXII DUMITRAȘCU, Sever (autor) Un om și un suflet: Iulian Antonescu 173-174 română
1992 Carpica, XXIII-1 DUMITRAȘCU, Sever (autor) Vasile Pârvan și Universitatea din Cluj (Aspecte arheologice) 41-77 română
1997 Carpica, XXVI-1, seria arheologie DUMITRAȘCU, Sever (autor) Herulii. Thule-Atena-Roma-Constantinopol și "Ținuturile Părintești" 204-249 română
1972 Centenar Muzeal Orădean DUMITRAȘCU, Sever (autor) Centenarul activității muzeale orădene 27- română
1972 Centenar Muzeal Orădean DUMITRAȘCU, Sever (autor) Descoperiri arheologice din sec. IV-V e.n. în județul Bihor 197-207 română
1971 Crisia, I DUMITRAȘCU, Sever (autor) Dacidava? 39-46 română
1972 Crisia, II DUMITRAȘCU, Sever (autor) Așezări fortificate și cetățui dacice în partea de vest a Munților Apuseni 121-148 română
1973 Crisia, III DUMITRAȘCU, Sever (autor) Cercetări arheologice în Depresiunea Holodului (Săpăturile de la Cociuba Mare, jud. Bihor) I. Studii şi materiale 139-161 română
1974 Crisia, IV DUMITRAȘCU, Sever (autor) Cuvînt de salut I. Simpozionul „ Noi descoperiri privind prefeudalismul şi feudalismul timpuriu", Oradea 4-6 noiembrie 1973 14-15 română
1974 Crisia, IV DUMITRAȘCU, Sever (autor) Romanizare, romanicizare, românizare I. Comunicări prezentate de către participanţii la simpozion 19-27 română
1974 Crisia, IV BORCEA, Liviu (autor), DUMITRAȘCU, Sever (autor) Sondajul arheologic din iulie 1973 în cetatea Biharea I. Comunicări prezentate de către participanţii la simpozion 57-64 română
1974 Crisia, IV DUMITRAȘCU, Sever (autor) Săpăturile arheologice din anul 1970 la Medieșul - Aurit - Castel I. Comunicări prezentate de către participanţii la simpozion 101-106 română
1975 Crisia, V DUMITRAȘCU, Sever (autor), MOLNAR, E. (autor) Tezaurul de podoabe dacice de argint de la Săcălăsău-Nou, J. Bihor I. Studii şi articole 45-67 română
1975 Crisia, V DUMITRAȘCU, Sever (autor) Mihaly Parducz 295-296 română
1976 Crisia, VI DUMITRAȘCU, Sever (autor) Fibule romane de tipul cu "capete de ceapă" descoperite în Crișana I. Studii 35-60 română
1976 Crisia, VI DUMITRAȘCU, Sever (autor) Folosirea exponatului etnografic și de artă în expoziția de istorie III. Articole şi note 283-286 română
1976 Crisia, VI DUMITRAȘCU, Sever (autor) Rad Vojvotanskih Muzeja IV. Recenzii 287-289 română
1976 Crisia, VI DUMITRAȘCU, Sever (autor) Slovenska Archeologia IV. Recenzii 290-290 română
1976 Crisia, VI DUMITRAȘCU, Sever (autor) Mihail P. Dan (1911-1976) IV. Recenzii 308-311 română
1977 Crisia, VII DUMITRAȘCU, Sever (autor), SĂȘIANU, Alexandru (autor) Tezaurul de monede dacice de la Sînnicolau Român (județul Bihor) I. Studii 9-26 română
1977 Crisia, VII CHIDIOȘAN, Nicolae (autor), DUMITRAȘCU, Sever (autor) Așezarea dacică de la Zerindul Mic, comuna Zerind (județul Arad) I. Studii 45-64 română
1977 Crisia, VII DUMITRAȘCU, Sever (autor) Dacii liberi din Vestul și Nord-Vestul României (sec. II -IV e.n) I. Studii 65-76 română
1978 Crisia, VIII DUMITRAȘCU, Sever (autor) Ceramica românească descoperită în Crișana (sec. VIII-XI) I. Studii 51-111 română
1979 Crisia, IX DUMITRAȘCU, Sever (autor) Romanica (I). Note bibliografice I. Studii 89-144 română
1979 Crisia, IX DUMITRAȘCU, Sever (autor) Note privind colecția arheologică a liceului "Emanoil Gojdu" din Oradea. Contribuția profesorului T.L. Roșu la cunoașterea și salvarea patrimoniului arheologic orădean III. Articole şi note 807-822 română
1980 Crisia, X DUMITRAȘCU, Sever (autor) Crisia - Cuvînt înainte 9-10 română
1980 Crisia, X DUMITRAȘCU, Sever (autor) Note privind descoperirile arheologice din Munții Apuseni I. Studii 15-54 română
1980 Crisia, X DUMITRAȘCU, Sever (autor), HADNAGY, Arpad (autor) Cercetări arheologice de suprafață la Fegernicu Nou (jud. Bihor) III. Articole şi note 513-515 română
1980 Crisia, X DUMITRAȘCU, Sever (autor), HADNAGY, Arpad (autor) Cercetări arheologice de suprafață la Petrani, com. Pocola (jud. Bihor) III. Articole şi note 517-519 română
1980 Crisia, X DUMITRAȘCU, Sever (autor) A XIII-a sesiune anuală de rapoarte privind rezultatele cercetărilor arheologice din 1978 III. Articole şi note 689-692 română
1981 Crisia, XI DUMITRAȘCU, Sever (autor) Observații privind originea și evoluția ceramicii negre-zgrunțuroase din Crișana I. Studii şi materiale 75-81 română
1981 Crisia, XI DUMITRAȘCU, Sever (autor) Dumitru Tudor IV. Cronici 405-407 română
1982 Crisia, XII DUMITRAȘCU, Sever (autor) O locuință-atelier de lucrat piepteni (sec. VI e.n.) descoperită la Biharea I. Studii 107-121 română
1982 Crisia, XII DUMITRAȘCU, Sever (autor), HADNAGY, Arpad (autor) Cercetări de topografie arheologică în Crișana III. Articole şi note 353-360 română
1982 Crisia, XII DUMITRAȘCU, Sever (autor) Arhivele Olteniei V. Recenzii 500-502 română
1982 Crisia, XII DUMITRAȘCU, Sever (autor) Radu Vulpe (1899-1982) V. Recenzii 503-508 română
1983 Crisia, XIII DUMITRAȘCU, Sever (autor) Considerații istorice privind hidronimul Sohodol din Munții Pădurea Craiului III. Articole şi note 449-453 română
1983 Crisia, XIII DUMITRAȘCU, Sever (autor) Din istoria și civilizația dacilor liberi. Dacii din spațiul est-carpatic în sec. II-IV e.n - Ioniță I. V. Recenzii 639-642 română
1983 Crisia, XIII DUMITRAȘCU, Sever (autor) Vasile Lucăcel (1926-1983) V. Recenzii 649-651 română
1984 Crisia, XIV DUMITRAȘCU, Sever (autor) Note privind istoriografia mileniului I e.n. III. Articole şi note 285-293 română
1984 Crisia, XIV DUMITRAȘCU, Sever (autor) The continuity of the Romanian People - Stoicescu N. VIII. Recenzii 639-642 română
1984 Crisia, XIV DUMITRAȘCU, Sever (autor) Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie „A. D. Xenopol” XIX, 1982, Iași VIII. Recenzii 642-646 română
1985 Crisia, XV DUMITRAȘCU, Sever (autor) Descoperirile arheologice din Valea Crișului Negru și semnificația lor istorică II. Arheologie şi istorie 55-60 română
1985 Crisia, XV DUMITRAȘCU, Sever (autor) Un atelier de lucrat piepteni descoperit la Biharea II. Arheologie şi istorie 61-96 română
1985 Crisia, XV DUMITRAȘCU, Sever (autor) Istoria Suediei IX. Recenzii 632-636 română
1985 Crisia, XV DUMITRAȘCU, Sever (autor) Relațiile diplomatice ale României de la 1859 la 1877 IX. Recenzii 639-640 română
1986 Crisia, XVI DUMITRAȘCU, Sever (autor) Pietre de moară rotativă manuală (Mola manuaria) descoperite în vestul Munților Apuseni I. Arheologie şi istorie - studii 21-74 română
1986 Crisia, XVI DUMITRAȘCU, Sever (autor), PAINA, Mircea (autor) Personalia 1986 VI. Ştiinţele Naturii 681-685 română
1986 Crisia, XVI DUMITRAȘCU, Sever (autor) Descoperiri arheologice din Valea Crișului Repede și semnificația lor istorică VII. Muzeografie 687-714 română
1987 Crisia, XVII DUMITRAȘCU, Sever (autor) Personalia VII. Muzeografie 751-768 română
1988 Crisia, XVIII DUMITRAȘCU, Sever (autor) Chiupuri dacice (pithoi, dolia) descoperite în județul Bihor I. Studii 9-39 română
1988 Crisia, XVIII CRIȘAN, Ioan (autor), DUMITRAȘCU, Sever (autor) Cuptoare de ars oale descoperite la Sînnicolau Român, județul Bihor I. Studii 41-119 română
1988 Crisia, XVIII CRIȘAN, Ioan (autor), DUMITRAȘCU, Sever (autor) Ceramica dacică descoperită la Biharea III. Articole şi note 363-380 română
1988 Crisia, XVIII DUMITRAȘCU, Sever (autor) Preocupări ale colectivului complexului muzeal județean Bihor - Oradea, pentru o mai stăruitoare educație științifică a oamenilor muncii VII. Muzeografie 751-754 română
1989 Crisia, XIX CRIȘAN, Ioan (autor), DUMITRAȘCU, Sever (autor) Depozitul de bronzuri de la Șuncuiuș, județul Bihor I. Studii 17-118 română
1989 Crisia, XIX DUMITRAȘCU, Sever (autor) Contribuții la cunoașterea tehnologiei metalurgiei din epoca Bronzului în județul Bihor I. Studii 119-168 română
1990 Crisia, XX DUMITRAȘCU, Sever (autor) Lămpi romane. Repertoriul colecției secției de istorie a Muzeului Țării Crișurilor I. Arheologie şi istorie 37-95 română
1990 Crisia, XX CRIȘAN, Ioan (autor), DUMITRAȘCU, Sever (autor) Descoperiri și cercetări arheologice din anul 1988 de la Sînnicolau Român, județul Bihor I. Arheologie şi istorie 97-127 română
1990 Crisia, XX DUMITRAȘCU, Sever (autor) Dr. Nicolae Chidioșan (1936-1988) IX. Necrolog 747-750 română
1991 Crisia, XXI DUMITRAȘCU, Sever (autor) Descoperiri celtice în patrimoniul Muzeului Țării Crișurilor I. Studii şi articole 17-33 română
1991 Crisia, XXI DUMITRAȘCU, Sever (autor), LUCA SABIN, Adrian (autor) Contribuții la cunoașterea neoliticului din nord vestul României (I) Așezarea de la Dumbrava - Medieșul Aurit III. Note 289-295 română
1992 Crisia, XXII DUMITRAȘCU, Sever (autor) Unirea în gîndirea istoricilor: Ioan Lupaș, Ion I. Nistor. Silviu Dragomir și Gheorghe I. Brătianu II. Articole şi note 265-272 română
1993 Crisia, XXIII DUMITRAȘCU, Sever (autor) Istoria antică în opera lui Nicolae Iorga I. Studii şi articole 53-58 română
1994 Crisia, XXIV DUMITRAȘCU, Sever (autor) Contribuții la biografia istoricului Ion Hurdubețiu II. Documente 363-400 română
1996-1997 Crisia, XXVI-XXVII CRIȘAN, Ioan (autor), DUMITRAȘCU, Sever (autor) Un pandantiv cu steaua lui David descoperit la Cefa - "La pădure" I. Studii şi articole 37-49 română
1998 Crisia, XXVIII DUMITRAȘCU, Sever (autor) Alaric, Aetius, Attila sau nașterea, apărarea și moartea imperiilor I. Studii şi articole 15-25 română
1999 Crisia, XXIX DUMITRAȘCU, Sever (autor) Evrei, daci și creștini în opera lui Dio Cassius I. Studii şi articole 29-32 română
2000 Crisia, XXX DUMITRAȘCU, Sever (autor) Lucerna în istoria antică I. Studii şi articole 141-149 română
2001 Crisia, XXXI DUMITRAȘCU, Sever (autor) Turme și pășuni în Dacia I. Studii şi articole 35-39 română
2001 Crisia, XXXI DUMITRAȘCU, Sever (autor) Mihai Brudiu - a împlinit 70 de ani IV. Aniversări 373-377 română
2002-2003 Crisia, XXXII-XXXIII DUMITRAȘCU, Sever (autor) Vînători de bouri din Crișana în secolul al XIII-lea I. Studii şi articole 71-79 română
2004 Crisia, XXXIV DUMITRAȘCU, Sever (autor) Creștinismul apostolic și răspîndirea lui I. Studii şi articole 73-76 română
2005 Crisia, XXXV ARDELEAN, Laura (autor), DUMITRAȘCU, Sever (autor) Scrisori împărătești în istoria Augusta I. Studii şi articole 45-49 română
2005 Crisia, XXXV DUMITRAȘCU, Sever (autor), ROMÎNAȘU, Cornelia (autor) Colecția Aurel Lazăr în patrimoniul Muzeului Țării Crișurilor din Oradea I. Studii şi articole 243-252 română
2005 Crisia, XXXV DUMITRAȘCU, Sever (autor) Cruciada a patra (1202-1204) - Mizgan I.A. IV. Recenzii 371-372 română
2007 Crisia, XXXVII DUMITRAȘCU, Sever (autor) Iernaticele (Tacitus, Historiae, III, XLVI) I. Studii şi articole 59-63 română
2011 Crisia, XLI CRIȘAN, Ioan (autor), DUMITRAȘCU, Sever (autor) Ivan Ordentlich 301-302 română
1982 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 26 DUMITRAȘCU, Sever (autor) Les fours de poterie decouverts à Biharea 157-166
1970 Materiale și Cercetări Arheologice, 9 BADER, Tiberiu (autor), DUMITRAȘCU, Sever (autor) Săpăturile arheologice la așezarea de tip Otomani de la Medieșul Aurit 127-136
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 DUMITRAȘCU, Sever (autor) Raport asupra cercetărilor arheologice de la Mișca, jud. Bihor 161-166
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 DUMITRAȘCU, Sever (autor) Raport asupra săpăturilor arheologice din anul 1978 de la Biharea 297-308
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 DUMITRAȘCU, Sever (autor) Săpăturile arheologice de la Biharea 137-145
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 DUMITRAȘCU, Sever (autor) Raport asupra săpăturilor arheologice de la Biharea 367-374
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 DUMITRAȘCU, Sever (autor) Săpăturile arheologice de la Biharea 194-201
1995 Memoria Antiquitatis, XX DUMITRAȘCU, Sever (autor) Ion Nestor - creator de școală arheologică 327-336 română
1975 Muzeul Național, II DUMITRAȘCU, Sever (autor) Încercări și realizări în activitatea cultural-educativă la Muzeul Țării Crișurilor / Des experiences et des réalisations dans l'activité culturel-éducative au Musée “Țara Crișurilor” 39-43 română
1981 Muzeul Național, V DUMITRAȘCU, Sever (autor) Descoperiri dacice de epocă romană de la Biharea / Les découvertes daciques d'époque romaine de Biharea 115-122 română
1982 Muzeul Național, VI DUMITRAȘCU, Sever (autor) Biharea - în cadrul unitar al civilizației feudale timpurii românești / Biharea — du VIIe au XIIIe siècle — au cadre unitaire de la civilisation féodale roumaine 85-90 română
1971 Sargetia-Acta Musei Devensis, VIII, Acta Musei Devensis DUMITRAȘCU, Sever (autor), MĂRGHITAN, Liviu (autor) Așezări și descoperiri dacice din vestul și nord-vestul României din sec. III î.e.n. - Ii e.n. Istorie 45-55 română, germană
1974-1975 Sargetia-Acta Musei Devensis, XI-XII, Acta Musei Devensis DUMITRAȘCU, Sever (autor) Stadiul cercetărilor privind istoria și arheologia dacilor liberi din Crișana Comunicări 263-267 română, engleză
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV, Acta Musei Devensis DUMITRAȘCU, Sever (autor) Un atelier de olărie (La Tene) descoperit la Biharea Studii şi articole 45-58 română, engleză
1981 Sargetia-Acta Musei Devensis, XV DUMITRAȘCU, Sever (autor) Descoperiri arheologice în anul 1979 de la Biharea, datînd din sec. VI-X Studii şi articole 71-81 română, franceză
1982-1983 Sargetia-Acta Musei Devensis, XVI-XVII, Acta Musei Devensis DUMITRAȘCU, Sever (autor) Din activitatea lui Constantin Daicoviciu pe șantierele arheologice hunedorene Centenar muzeal devean 55-62 română, franceză
1984-1985 Sargetia-Acta Musei Devensis, XVIII-XIX, Acta Musei Devensis DUMITRAȘCU, Sever (autor) Constantin Daicoviciu - Arheologul, patriotul, umanistul Studii şi articole 117-123 română, franceză
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis DUMITRAȘCU, Sever (autor) Regele Pieporus și acțiunea costobocă din sec. II e.n. Un istoric al problemei Studii şi articole 106-110 română, franceză
1969 Satu Mare - Studii și Comunicări, I, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă DUMITRAȘCU, Sever (autor) Săpăturile arheologice de la Unimăt 41-48 română
1972 Satu Mare - Studii și Comunicări, II, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Științele Naturii - Muzeografie DUMITRAȘCU, Sever (autor) Morminte Coțofeni de incinerație descoperite la Medieșul Aurit 53-62 română
1972 Satu Mare - Studii și Comunicări, II, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Științele Naturii - Muzeografie DUMITRAȘCU, Sever (autor), NANASI, Zoltan (autor) Ceramica descoperită la Ghenetea (jud. Bihor) 227-236 română
1975 Satu Mare - Studii și Comunicări, III, seria Istorie - Etnografie - Științele Naturii - Muzeografie DUMITRAȘCU, Sever (autor) Noi considerații asupra dacilor liberi de epocă romană din nord-vestul României 51-59 română
1981-1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Științele Naturii - Muzeografie DUMITRAȘCU, Sever (autor) Stadiul cercetărilor privind civilizația dacică din Nord-Vestul României Arheologie 59-68 română
1992-1993 Satu Mare - Studii și Comunicări, IX-X, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Știintele Naturii - Conservare - Restaurare DUMITRAȘCU, Sever (autor) Un cuptor dacic de meșteșugar descoperit la Biharea în anul 1984 Arheologie 41-47 română
1994-1995 Satu Mare - Studii și Comunicări, XI-XII, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Etnografie - Muzeologie - Conservare - Restaurare DUMITRAȘCU, Sever (autor) Latomus - Istoria Daciei 49-66 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Etnografie - Artă - Muzeografie - Științele Naturii - Restaurare și Conservare - Recenzii DUMITRAȘCU, Sever (autor) Grigore Tocilescu și Revista pentru Istorie, Arheologie și Filologie (1882-1909) 303-323 română
2011 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVII, nr. I, seria Arheologie DUMITRAȘCU, Sever (autor) Medieșul Aurit și Biharea - centre de olărie în Crișana 181- română
1967 Studii și Comunicări, 13 DUMITRAȘCU, Sever (autor) Așezarea Coțofeni - "Măgura Căpudului" 157- română
1969 Studii și Comunicări, 14, seria arheologie-istorie CHIDIOȘAN, N. (autor), CHIRILĂ, Eugen (autor), DUMITRAȘCU, Sever (autor), ȘTEIU, N. (autor) Descoperiri monetare antice din Transilvania (IV) 283- română
1974 Studii și Comunicări, 18, seria arheologie-istorie DUMITRAȘCU, Sever (autor), TOGAN, George (autor) Cimitirul de la Boarta "Pîrăul Zăpozii-Șoivan" 93- română
2007 Zargidava - Revistă de Istorie, VI ARDELEAN, Laura (autor), DUMITRAȘCU, Sever (autor) Regele Ferdinand și Oradea II. Istoria românilor 107-110 română
2012 Zargidava - Revistă de Istorie, XI DUMITRAȘCU, Sever (autor) Două ustensile dacice pentru modelat ceramică I. Istoria românilor 84-91 română
2013 Zargidava - Revistă de Istorie, XII DUMITRAȘCU, Sever (autor) Amintiri despre Iulian Antonescu I. Oameni care au fost… 28-31 română
2013 Zargidava - Revistă de Istorie, XII DUMITRAȘCU, Sever (autor), SFRENGEU, Florin (autor) Opinii cu privire la atelierele de olărie în epoca romană II. Istorie 53-57 română
2014 Zargidava - Revistă de Istorie, XIII DUMITRAȘCU, Sever (autor) European Carpathians vs Marginal Carpathians .7-11 engleză