Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 122 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1997 Acta Musei Porolissensis, XXI, Romani și barbari la frontierele Daciei Romane / Römer und barbaren an den grenzen des Römischen Dakien DUMITRAȘCU, Sever Omnis Barbaria 305-366 germană
1997 Acta Musei Porolissensis, XXI, Romani și barbari la frontierele Daciei Romane / Römer und barbaren an den grenzen des Römischen Dakien DUMITRAȘCU, Sever Ceramics discovered in the West of Roman Dacia (centuries II-IV A.D.) 525-537 engleză
1993 Analele Banatului, II, seria arheologie-istorie DUMITRAȘCU, Sever Anuarul Institutului de Studii Clasice. Studiu bibliografic și micromonografic 376-387 română
1994 Analele Banatului, III, seria arheologie-istorie DUMITRAȘCU, Sever Poate exista o arheologie romanică? 497-499 română
1995 Analele Banatului, IV-1, seria arheologie-istorie DUMITRAȘCU, Sever, LUCA SABIN, Adrian Contribuții la cunoașterea neoliticului din nord-vestul României (II) Așezarea de la Unimăt-Dălboci 45-54 română
1996 Analele Banatului, IV-2, seria istorie DUMITRAȘCU, Sever "Iudeous, Sarracenos sive Ismahelitas. Evreii, Saracinii și Ismaeliții. Arheologie și istorie .7-16 română
1998 Analele Banatului, VI, seria arheologie-istorie DUMITRAȘCU, Sever Ulfila și germanitatea 263-283 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie DUMITRAȘCU, Sever, MOGA, Vasile Piese dacice și romane redescoperite 173-184 română
1997 Apulum, XXXIV, seria arheologie-istorie-etnografie DUMITRAȘCU, Sever Note istoriografice privind anul 800 e.n 719-724 română
1975 Banatica, 3 DUMITRAȘCU, Sever Așezarea neolitică de la Sîntana-Holumb 25- română
1980 Biharea, 1979-1980 DUMITRAȘCU, Sever Considerații privind cercetarea științifică cu specific patrimonial la Muzeul Țării Crișurilor III. Muzeologie - Conservare 345-349 română
1980 Biharea, 1979-1980 DUMITRAȘCU, Sever Aurora Stanoe IV. Note şi recenzii 451 română
1990 Carpica, XXI DUMITRAȘCU, Sever Dacia răsăriteană 135-137 română
1991 Carpica, XXII DUMITRAȘCU, Sever Un om și un suflet: Iulian Antonescu 173-174 română
1992 Carpica, XXIII-1 DUMITRAȘCU, Sever Vasile Pârvan și Universitatea din Cluj (Aspecte arheologice) 41-77 română
1997 Carpica, XXVI-1, seria arheologie DUMITRAȘCU, Sever Herulii. Thule-Atena-Roma-Constantinopol și "Ținuturile Părintești" 204-249 română
1972 Centenar Muzeal Orădean DUMITRAȘCU, Sever Centenarul activității muzeale orădene 27- română
1972 Centenar Muzeal Orădean DUMITRAȘCU, Sever Descoperiri arheologice din sec. IV-V e.n. în județul Bihor 197-207 română
1972 Crisia, 1972 DUMITRAȘCU, Sever Așezări fortificate și cetățui dacice în partea de vest a Munților Apuseni 121-148 română
1973 Crisia, 1973 DUMITRAȘCU, Sever Cercetări arheologice în Depresiunea Holodului (Săpăturile de la Cociuba Mare, jud. Bihor) I. Studii şi materiale 139-161 română
1974 Crisia, 1974 DUMITRAȘCU, Sever Cuvînt de salut I. Simpozionul „ Noi descoperiri privind prefeudalismul şi feudalismul timpuriu", Oradea 4-6 noiembrie 1973 14-15 română
1974 Crisia, 1974 DUMITRAȘCU, Sever Romanizare, romanicizare, românizare I. Comunicări prezentate de către participanţii la simpozion 19-27 română
1974 Crisia, 1974 BORCEA, Liviu, DUMITRAȘCU, Sever Sondajul arheologic din iulie 1973 în cetatea Biharea I. Comunicări prezentate de către participanţii la simpozion 57-64 română
1974 Crisia, 1974 DUMITRAȘCU, Sever Săpăturile arheologice din anul 1970 la Medieșul - Aurit - Castel I. Comunicări prezentate de către participanţii la simpozion 101- română
1976 Crisia, 1976 DUMITRAȘCU, Sever Fibule romane de tipul cu "capete de ceapă" descoperite în Crișana I. Studii 35-60 română
1976 Crisia, 1976 DUMITRAȘCU, Sever Folosirea exponatului etnografic și de artă în expoziția de istorie III. Articole şi note 283-286 română
1976 Crisia, 1976 DUMITRAȘCU, Sever Rad Vojvotanskih Muzeja IV. Recenzii 287-289 română
1976 Crisia, 1976 DUMITRAȘCU, Sever Slovenska Archeologia IV. Recenzii 290-290 română
1976 Crisia, 1976 DUMITRAȘCU, Sever Mihail P. Dan (1911-1976) IV. Recenzii 308-311 română
1977 Crisia, 1977 DUMITRAȘCU, Sever, SĂȘIANU, Alexandru Tezaurul de monede dacice de la Sînnicolau Român (județul Bihor) I. Studii 9-26 română
1977 Crisia, 1977 CHIDIOȘAN, Nicolae, DUMITRAȘCU, Sever Așezarea dacică de la Zerindul Mic, comuna Zerind (județul Arad) I. Studii 45-64 română
1977 Crisia, 1977 DUMITRAȘCU, Sever Dacii liberi din Vestul și Nord-Vestul României (sec. II -IV e.n) I. Studii 65-76 română
1978 Crisia, 1978 DUMITRAȘCU, Sever Ceramica românească descoperită în Crișana (sec. VIII-XI) I. Studii 51-111 română
1979 Crisia, 1979 DUMITRAȘCU, Sever Romanica (I). Note bibliografice I. Studii 89-144 română
1979 Crisia, 1979 DUMITRAȘCU, Sever Note privind colecția arheologică a liceului "Emanoil Gojdu" din Oradea. Contribuția profesorului T.L. Roșu la cunoașterea și salvarea patrimoniului arheologic orădean III. Articole şi note 807-822 română
1980 Crisia, 1980 DUMITRAȘCU, Sever Crisia - Cuvînt înainte 9-10 română
1980 Crisia, 1980 DUMITRAȘCU, Sever Note privind descoperirile arheologice din Munții Apuseni I. Studii 15-54 română
1980 Crisia, 1980 DUMITRAȘCU, Sever, HADNAGY, Arpad Cercetări arheologice de suprafață la Fegernicu Nou (jud. Bihor) III. Articole şi note 513-515 română
1980 Crisia, 1980 DUMITRAȘCU, Sever, HADNAGY, Arpad Cercetări arheologice de suprafață la Petrani, com. Pocola (jud. Bihor) III. Articole şi note 517-519 română
1980 Crisia, 1980 DUMITRAȘCU, Sever A XIII-a sesiune anuală de rapoarte privind rezultatele cercetărilor arheologice din 1978 III. Articole şi note 689-692 română
1981 Crisia, 1981 DUMITRAȘCU, Sever Observații privind originea și evoluția ceramicii negre-zgrunțuroase din Crișana I. Studii şi materiale 75-81 română
1981 Crisia, 1981 DUMITRAȘCU, Sever Dumitru Tudor IV. Cronici 405-407 română
1982 Crisia, 1982 DUMITRAȘCU, Sever O locuință-atelier de lucrat piepteni (sec. VI e.n.) descoperită la Biharea I. Studii 107-121 română
1982 Crisia, 1982 DUMITRAȘCU, Sever, HADNAGY, Arpad Cercetări de topografie arheologică în Crișana III. Articole şi note 353-360 română
1982 Crisia, 1982 DUMITRAȘCU, Sever Radu Vulpe (1899-1982) V. Recenzii 503-508 română
1983 Crisia, 1983 DUMITRAȘCU, Sever Considerații istorice privind hidronimul Sohodol din Munții Pădurea Craiului 449- română
1983 Crisia, 1983 DUMITRAȘCU, Sever Din istoria și civilizația dacvilor liberi. Dacii din spațiul est-carpatic în sec. II-IV e.n - Ioniță I. 639- română
1983 Crisia, 1983 DUMITRAȘCU, Sever Vasile Lucăcel (1926-1983) 649- română
1984 Crisia, 1984 DUMITRAȘCU, Sever Note privind istoriografia mileniului I e.n. 285-293 română
1984 Crisia, 1984 DUMITRAȘCU, Sever The continuity of the Romanian People - Stoicescu N. 639-642 engleză
1985 Crisia, 16 DUMITRAȘCU, Sever Descoperirile arheologice din Valea Crișului Negru și semnificația lor istorică 55-60 română
1985 Crisia, 16 DUMITRAȘCU, Sever Un atelier de lucrat piepteni descoperit la Biharea 61-96 română
1985 Crisia, 16 DUMITRAȘCU, Sever Istoria Suediei 632-636 română
1985 Crisia, 16 DUMITRAȘCU, Sever Relațiile diplomatice ale României de la 1859 la 1877 639-640 română
1987 Crisia, 17 DUMITRAȘCU, Sever Pietre de moară rotativă manuală (Mola manuaria) descoperite în vestul Munților Apuseni 21-74 română
1987 Crisia, 17 DUMITRAȘCU, Sever, PAINA, Mircea Bogoescu Constantin 680-680 română
1987 Crisia, 17 DUMITRAȘCU, Sever, PAINA, Mircea Jurcsak Tiberiu 681-685 română
1987 Crisia, 17 DUMITRAȘCU, Sever Descoperiri arheologice din Valea Crișului Repede și semnificația lor istorică 687-714 română
1988 Crisia, 19 DUMITRAȘCU, Sever Chiupuri dacice (pithoi, dolia) descoperite în județul Bihor .9-39 română
1988 Crisia, 19 CRIȘAN, Ioan, DUMITRAȘCU, Sever Cuptoare de ars oale descoperite la Sînnicolau Român, județul Bihor 41-119 română
1988 Crisia, 19 CRIȘAN, Ioan, DUMITRAȘCU, Sever Ceramica dacică descoperită la Biharea 363-380 română
1988 Crisia, 19 DUMITRAȘCU, Sever Preocupări ale colectivului complexului muzeal județran Bihor - Oradea, pentru o mai stăruitoare educație științifică a oamenilor muncii 751-754 română
1990 Crisia, 20 CRIȘAN, Ioan, DUMITRAȘCU, Sever Depozitul de bronzuri de la Șuncuiuș, județul Bihor 17-118 română
1990 Crisia, 20 DUMITRAȘCU, Sever Contribuții la cunoașterea tehnologiei metalurgiei din epoca Bronzului în județul Bihor 119-168 română
1991 Crisia, 21 DUMITRAȘCU, Sever Lămpi romane. Repertoriul colecției secției de istorie a Muzeului Țării Crișurilor 37-95 română
1991 Crisia, 21 CRIȘAN, Ioan, DUMITRAȘCU, Sever Descoperiri și cercetări arheologice din anul 1988 de la Sînnicolau Român, județul Bihor 97-127 română
1991 Crisia, 21 DUMITRAȘCU, Sever Dr. Nicolae Chidioșan (1936-1988) 747-750 română
1992 Crisia, 22 DUMITRAȘCU, Sever Descoperiri celtice în patrimoniul Muzeului Țării Crișurilor 17-33 română
1992 Crisia, 22 DUMITRAȘCU, Sever, LUCA SABIN, Adrian Contribuții la cunoașterea neoliticului din nord vestul României (I) Așezarea de la Dumbrava - Medieșul Aurit 289-295 română
1993 Crisia, 23 DUMITRAȘCU, Sever Unirea în gîndirea istoricilor: Ioan Lupaș, Ion I. Nistor. Silviu Dragomir și Gheorghe I. Brătianu 265-272 română
1994 Crisia, 24 DUMITRAȘCU, Sever Istoria antică în opera lui Nicolae Iorga 53-58 română
1995 Crisia, 25 DUMITRAȘCU, Sever Contribuții la biografia istoricului Ion Hurdubețiu 363-400 română
1998 Crisia, 28 CRIȘAN, Ioan, DUMITRAȘCU, Sever Un pandantiv cu steaua lui David descoperit la Cefa - "La pădure" 37-49 română
1999 Crisia, 29 DUMITRAȘCU, Sever Alaric, Aetius, Attila sau nașterea, apărarea și moartea imperiilor 15-25 română
2000 Crisia, 30 DUMITRAȘCU, Sever Evrei, daci și creștini în opera lui Dio Cassius 29-32 română
2001 Crisia, 31 DUMITRAȘCU, Sever Lucerna în istoria antică 141-149 română
2002 -2003 Crisia, 32 - 33 DUMITRAȘCU, Sever Turme și pășuni în Dacia 35-39 română
2002 -2003 Crisia, 32 - 33 DUMITRAȘCU, Sever Mihai Brudiu - a împlinit 70 de ani 373-377 română
2004 Crisia, 34 DUMITRAȘCU, Sever Vînători de bouri din Crișana în secolul al XVIII-lea 71-79 română
2005 Crisia, 35 DUMITRAȘCU, Sever Creștinismul apostolic și răspîndirea lui 73-76 română
2006 Crisia, 36 ARDELEAN, Laura, DUMITRAȘCU, Sever Scrisori împărătești în istoria Augusta 45-49 română
2006 Crisia, 36 DUMITRAȘCU, Sever, ROMÎNAȘU, Cornelia Colecția Aurel Lazăr în patrimoniul Muzeului Țării Crișurilor din Oradea 243-252 română
2006 Crisia, 36 DUMITRAȘCU, Sever Cruciada a patra (1202-1204) - Mizgan I.A. 371-372 română
2008 Crisia, 38 DUMITRAȘCU, Sever Iernaticele (Tacitus, Historiae, III, XLVI) 59-63 română
2012 Crisia, 42 CRIȘAN, Ioan, DUMITRAȘCU, Sever Ivan Ordentlich 301-302 română
2019 Crisia, Crisia DUMITRAȘCU, Sever, MOLNAR, E. Tezaur de podoabe dacice de argint de la Săcălăsău-Noi, j. Bihor 45- română
2019 Crisia, Crisia DUMITRAȘCU, Sever M. Parducz M. 395- română
1982 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 26 DUMITRAȘCU, Sever Les fours de poterie decouverts à Biharea 157-166
1970 Materiale și Cercetări Arheologice, 9 BADER, Tiberiu, DUMITRAȘCU, Sever Săpăturile arheologice la așezarea de tip Otomani de la Medieșul Aurit 127-136
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 DUMITRAȘCU, Sever Raport asupra cercetărilor arheologice de la Mișca, jud. Bihor 161-166
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 DUMITRAȘCU, Sever Raport asupra săpăturilor arheologice din anul 1978 de la Biharea 297-308
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 DUMITRAȘCU, Sever Săpăturile arheologice de la Biharea 137-145
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 DUMITRAȘCU, Sever Raport asupra săpăturilor arheologice de la Biharea 367-374
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 DUMITRAȘCU, Sever Săpăturile arheologice de la Biharea 194-201
1995 Memoria Antiquitatis, XX DUMITRAȘCU, Sever Ion Nestor - creator de școală arheologică 327-336 română
1975 Muzeul Național, II DUMITRAȘCU, Sever Încercări și realizări în activitatea cultural-educativă la Muzeul Țării Crișurilor / Des experiences et des réalisations dans l'activité culturel-éducative au Musée “Țara Crișurilor” 39-43 română
1981 Muzeul Național, V DUMITRAȘCU, Sever Descoperiri dacice de epocă romană de la Biharea / Les découvertes daciques d'époque romaine de Biharea 115-122 română
1982 Muzeul Național, VI DUMITRAȘCU, Sever Biharea - în cadrul unitar al civilizației feudale timpurii românești / Biharea — du VIIe au XIIIe siècle — au cadre unitaire de la civilisation féodale roumaine 85-90 română
1971 Sargetia, VIII DUMITRAȘCU, Sever, MĂRGHITAN, Liviu Așezări și descoperiri dacice din vestul și nord-vestul României din sec. III î.e.n. - Ii e.n. 45- română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 DUMITRAȘCU, Sever Stadiul cercetărilor privind istoria și arheologia dacilor liberi din nord-vestul României 263-267 română
1979 Sargetia, XIV DUMITRAȘCU, Sever Un atelier de olărie (La Tene) descoperit la Biharea 45-58 română
1981 Sargetia, XV DUMITRAȘCU, Sever Descoperiri arheologice în anul 1979 de la Biharea, datînd din sec. VI-X 71-81 română
1983 Sargetia, XVI-XVII, seria 1982-1983 DUMITRAȘCU, Sever Din activitatea lui Constantin Daicoviciu pe șantierele arheologice hunedorene 55-62 română
1985 Sargetia, XVIII-XIX, seria 1984-1985 DUMITRAȘCU, Sever Constantin Daicoviciu - Arheologul, patriotul, umanistul 117-123 română
1987 Sargetia, XX, seria 1986-1987 DUMITRAȘCU, Sever Regele Pieporus și acțiunea costobocă din sec. Ii e.n. Un istoric al problemei 106- română
1969 Satu Mare - Studii și Comunicări, I DUMITRAȘCU, Sever Săpăturile arheologice de la Unimăt 41-48 română
1972 Satu Mare - Studii și Comunicări, II DUMITRAȘCU, Sever Morminte Coțofeni de incinerație descoperite la Medieșul Aurit 53-62 română
1972 Satu Mare - Studii și Comunicări, II DUMITRAȘCU, Sever, NANASI, Zoltan Ceramica descoperită la Ghenetea (jud. Bihor) 227-236 română
1975 Satu Mare - Studii și Comunicări, III DUMITRAȘCU, Sever Noi considerații asupra dacilor liberi de epocă romană din nord-vestul României 51-59 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 DUMITRAȘCU, Sever Stadiul cercetărilor privind civilizația dacică din Nord-Vestul României 59-68 română
1993 Satu Mare - Studii și Comunicări, IX-X, seria 1992-1993 DUMITRAȘCU, Sever Un cuptor dacic de meșteșugar descoperit la Biharea în anul 1984 41-47 română
1995 Satu Mare - Studii și Comunicări, XI-XII, seria 1994-1995 DUMITRAȘCU, Sever Latomus - Istoria Daciei 49-66 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII DUMITRAȘCU, Sever Grigore Tocilescu și Revista pentru Istorie, Arheologie și Filologie (1882-1909) 303-323 română
2011 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVII-I, seria arheologie DUMITRAȘCU, Sever Medieșul Aurit și Biharea - centre de olărie în Crișana 181- română
1967 Studii și Comunicări, 13 DUMITRAȘCU, Sever Așezarea Coțofeni - "Măgura Căpudului" 157- română
1969 Studii și Comunicări, 14, seria arheologie-istorie CHIDIOȘAN, N., CHIRILĂ, Eugen, DUMITRAȘCU, Sever, ȘTEIU, N. Descoperiri monetare antice din Transilvania (IV) 283- română
1974 Studii și Comunicări, 18, seria arheologie-istorie DUMITRAȘCU, Sever, TOGAN, George Cimitirul de la Boarta "Pîrăul Zăpozii-Șoivan" 93- română
2007 Zargidava - Revistă de Istorie, VI ARDELEAN, Laura, DUMITRAȘCU, Sever Regele Ferdinand și Oradea II. Istoria românilor 107-110 română
2012 Zargidava - Revistă de Istorie, XI DUMITRAȘCU, Sever Două ustensile dacice pentru modelat ceramică I. Istoria românilor 84-91 română
2013 Zargidava - Revistă de Istorie, XII DUMITRAȘCU, Sever Amintiri despre Iulian Antonescu I. Oameni care au fost… 28-31 română
2013 Zargidava - Revistă de Istorie, XII DUMITRAȘCU, Sever, SFRENGEU, Florin Opinii cu privire la atelierele de olărie în epoca romană II. Istorie 53-57 română
2014 Zargidava - Revistă de Istorie, XIII DUMITRAȘCU, Sever European Carpathians vs Marginal Carpathians .7-11 engleză