Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 6 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
2013 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVII VINTILĂ, Camelia-Mirela Practici funerare în neo-eneoliticul din Câmpia Bucureștilor asemănări și deosebiri cu alte situri Studii şi articole 92-137 română
2012 Buletinul Muzeului Județean Teleorman, 4, seria arheologie MĂGUREANU, Despina, VINTILĂ, Camelia-Mirela Notă asupra descoperirilor de sec. II-I a Chr. din situl arheologic "Băneasa" - La Stejar 183-196 română
2013 Buletinul Muzeului Județean Teleorman, 5, seria arheologie VINTILĂ, Camelia-Mirela Așezările neo-eneolitice din Cîmpia Bucureștiului (cu un repertoriu al descoperirilor) 189-211 română
2015 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, I, subtitlu: Anul I, nr. 1 (2015) GAVRILĂ, Elena, IGNAT, Theodor, VINTILĂ, Camelia-Mirela La Tène inhabitation features discovered at Dămăroaia archeological site in Bucharest / Complexe de locuire La Tène descoperite în situl Dămăroaia din București 105-143 engleză (şi un rezumat în română)
2016 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, II, subtitlu: Anul II, nr. 2 (2016) GAVRILĂ, Elena, IGNAT, Theodor, VINTILĂ, Camelia-Mirela Date preliminare privind materiale arheologice din perioada de tranziție de la eneolitic la epoca bronzului descoperite la Dămăroaia, campania 2013 / Preliminary data on the archaeological materials from the transition period from Eneolithic to Bronze Age discovered at Dămăroaia in 2013 36-70 română (şi un rezumat în engleză)
2017 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, III, subtitlu: Anul III, nr. 3 (2017) ANDREESCU RADIAN, Romus, VINTILĂ, Camelia-Mirela Gumelnița zoomorphic figurines from the collections of the Bucharest Municipality Museum / Figurine zoomporfe gumelnițene din colecțiile Muzeului Municipiului București I. Arheologie / Archaeology 104-125 engleză (şi un rezumat în română)