Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 27 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2006 Acta Musei Tutovensis, I CROITORU, Costin, PANDREA, Stănică, STOIAN, Viorel Un pandantiv din scoică și o unealtă pentru prelucrat osul descoperite în așezarea Gumelnița A1 de la Însurăței - "Popina II" 114-116 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X CROITORU, Costin, PANDREA, Stănică Un punct arheologic mai puțin cunoscut pe harta județului Galați. Așezarea eneolitică din cartierul Dunărea 68-78 română
2003 Banatica, 16-I PANDREA, Stănică, SÎRBU, Valeriu Vasele cu semne pe fund din Neoliticul dezvoltat în spațiul carpato-balcanic 103- română
1997 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XV MIREA, Maria, PANDREA, Stănică, SÎRBU, Valeriu Etablissements Gumelnița dans la Vallee de Călmățui 202-218 franceză
2002 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XIX PANDREA, Stănică Debuts de la culture Goumelnitsa au nord-est de la plaine Roumaine 122-146 franceză
2005 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXII PANDREA, Stănică, VERNESCU, Mirela Cîteva observații referitoare la raporturile dintre cultura Gumelnița și cultura Precucuteni 263-178 română
1993 Istros, VII PANDREA, Stănică Începutul culturii Boian în Cîmpia Brăilei .7-26 română
1993 Istros, VII PANDREA, Stănică, SÎRBU, Valeriu Cercetările arheologice de la Siliștea. Jud. Brăila, campaniile 1991-1993: a Așezarea Boian - Giulești: b) așezările din prima epoca a fierului 27-62 română
1993 Istros, VII CÎNDEA, Ionel, PANDREA, Stănică Cercetările arheologice de la Biserica Sf. Arhanghel Mihail din Brăila 201-220 română
1997 Istros, VIII MIREA, Maria, PANDREA, Stănică, SÎRBU, Valeriu Așezări gumelnițene de pe Valea Călmățuiului 27-40 română
1997 Istros, VIII MIREA, Maria, PANDREA, Stănică, SÎRBU, Valeriu Etablissements Gumelnița dans la Vallee de Călmățui 41-61 franceză
1997 Istros, VIII DAMIAN, Paul, PANDREA, Stănică, POPA, Traian, ȘIMON, Mihai, SÎRBU, Valeriu Cercetările arheologice de la Budești, jud. Călărași 147-171 română
1997 Istros, VIII NICU, Mircea, PANDREA, Stănică "Depozitul" de topoare din piatră eneolitice de la Ghidigeni, jud. Galați 173-189 română
1999 Istros, IX PANDREA, Stănică Observații referitoare la evoluția culturii Boian în Nord-Estul Cîmpiei Române 13-46 română
1999 Istros, IX NEAGU, Marian, PANDREA, Stănică, SÎRBU, Valeriu Cercetări arheologice în așezarea gumelnițeană de la Însurăței - Popina I, județul Brăila 145-169 română
2000 Istros, X PANDREA, Stănică Cîteva observații referitoare la periodizarea culturii Boian 35-70 română
2004 Istros, XI PANDREA, Stănică, SÎRBU, Valeriu O figurină antropomorfă dublă de la Căscioarele - "Ostrovel" 329-336 română
2005 Istros, XII CROITORU, Costin, PANDREA, Stănică Piese arheologice descoperite în așezarea de la Brăilița, aflate în colecțiile Muzeului de istorie Galați 203-209 română
2009 Istros, XV CROITORU, Costin, PANDREA, Stănică, STOIAN, Viorel, VERNESCU, Mirela Cercetările arheologice din așezarea Gumelnița A1 de la Însurăței - "Popina II" (2002-2005) 291-317 română
1996 Monografii Arheologice, III ALEXANDRESCU, Emilian, DAMIAN, Oana, DAMIAN, Paul, NICULESCU, Alexandru, PANDREA, Stănică, SAFTA, Elvira, SÎRBU, Valeriu Așezări din zona Căsciorele - Greca - Prundi - mileniile I î.Hr. - I d. Hr. 365 română
1999 Mousaios, V CONSTANTINESCU, Eugen-Marius, PANDREA, Stănică Cercetările arheologice de la Pietrosu-Costești, județul Buzău - campania 1998 .9-14 română
2006 Perspective asupra istoriei locale în viziunea tinerilor cercetători, II CROITORU, Costin, PANDREA, Stănică Un vas gumelnițean deosebit aflat în colecțiile Muzeului de Istorie Galați .7-20 română
2006 Perspective asupra istoriei locale în viziunea tinerilor cercetători, II PANDREA, Stănică, ZAIEȚ, Marius Un nou pandantiv foliaceu din bronz atribut populațiilor turanice 43-47 română
2007 Perspective asupra istoriei locale în viziunea tinerilor cercetători, III CROITORU, Costin, PANDREA, Stănică Cîteva considerații asupra sitului arheologic de lac Brăilița (județul Brăila) 19-35 română
2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) PANDREA, Stănică, SÎRBU, Valeriu Program of storing, processing and analyzing the funerary and sacrificial descoveries 264-265 engleză
2004 Prinos lui Petre Diaconu la 80 de ani NEAGU, Marian, PANDREA, Stănică Așezarea neolitică de la Grădiștea Coslogeni în contextul Neoliticului dezvoltat de la Dunărea de Jos. Considerații preliminare .3-24 română
2004 Prinos lui Petre Diaconu la 80 de ani DINU, Niculina, PANDREA, Stănică, VERNESCU, Mirela Amplasarea și evoluția spațială a așezării de la Brăila în preistorie și antichitate. (note arheologice9 97-109 română