Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 38 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1993 Analele Brăilei, 1 ȘTEFĂNESCU, Aristide Începuturile urbane ale Bucureștilor 463-471 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII ȘTEFĂNESCU, Aristide Cercetările arheologice din cartierul Vitan (1969) Cercetări arheologice 69-80 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX ȘTEFĂNESCU, Aristide Locul mănăstirii Chiajna în arhitectura celei de a doua jumătăți a sec. al XVIII-lea din Câmpia Română Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 163-171 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X ȘTEFĂNESCU, Aristide Considerații arheologice privind necropola satului Mănești - Buftea (secolele XIV-XV) Note şi contribuţii documentare 143-149 română
1997 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XII ȘTEFĂNESCU, Aristide Palatul Bibescu de la Băneasa. Raport arheologic Patrimoniu bucureştean 193-199 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII ȘTEFĂNESCU, Aristide Cercetări arheologice la Biserica Sfinții Împărați - Buciumeni - Buftea Studii şi articole 45-56 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII ȘTEFĂNESCU, Aristide Pisania bisericii Mănăstirii Răzvan din București Patrimoniu bucureştean 187-192 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XV ȘTEFĂNESCU, Aristide Academia Domnească de la Sf. Sava citorie cantacutină - Repere arheoloogice Studii şi articole 147-152 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVI ȘTEFĂNESCU, Aristide Reședința cantacuzină de la Afumați - Ilfov Arheologie 73-78 română
2003 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVII ȘTEFĂNESCU, Aristide Cercetări istorice privind biserica Cuvioasa Paraschiva, Domnești, jud. Ilfov Arheologie 123-135 română
1981 Cercetări arheologice în București, III PANAIT, Panait I., ȘTEFĂNESCU, Aristide Relațiile Bucureștilor cu satele învecinate în secolele XIV -XVI Studii 107-130 română
1981 Cercetări arheologice în București, III ȘTEFĂNESCU, Aristide Contribuții arheologice privitoare la începuturile locuirii feudale la Buftea Comunicări 179-184 română
1981 Cercetări arheologice în București, III ȘTEFĂNESCU, Aristide Prof. dr. Gheorghe Astancăi In memoriam 301-303 română
1992 Cercetări arheologice în București, IV ȘTEFĂNESCU, Aristide Necropola din secolele III-IV descoperită la Mănești-Buftea* Comunicări 125-132 română
1992 Cercetări arheologice în București, IV PANAIT, Panait I., ȘTEFĂNESCU, Aristide Situl Bîrzești Rapoarte arheologice 147-162 română
1992 Cercetări arheologice în București, IV ȘTEFĂNESCU, Aristide, TURCU, Mioara Sondajul arheologic de la Popești-Leordeni, Botul Malului Rapoarte arheologice 215-228 română
1992 Cercetări arheologice în București, IV OCHEȘANU, Radu, ȘTEFĂNESCU, Aristide Poșta-Buturugeni. Cimitir Rapoarte arheologice 241-250 română
1992 Cercetări arheologice în București, IV ȘTEFĂNESCU, Aristide Drăgănescu Rapoarte arheologice 251-256 română
1992 Cercetări arheologice în București, IV ȘTEFĂNESCU, Aristide Odoreanu I Rapoarte arheologice 257-264 română
1992 Cercetări arheologice în București, IV ȘTEFĂNESCU, Aristide Note privind cercetarea arheologică a necropolelor din secolele XIV-XV de la Mănești-Buftea Note. Cronică 343-351 română
2002 Cercetări arheologice în București, V ȘTEFĂNESCU, Aristide Dinu V. Rosetti - in memoriam 18-20 română
2005 Cercetări arheologice în București, VI ȘTEFĂNESCU, Aristide Note privind locuirea din secolele XIV-XV pe raza orașului Buftea Arheologie 281-286 română
2005 Cercetări arheologice în București, VI ȘTEFĂNESCU, Aristide Pivnița unor case brâncovenești din mahalaua „unde se Frânge hierul", din București Arheologie 287-288 română
1985 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, I ȘTEFĂNESCU, Aristide Contribuții la cunoașterea evoluției satelor din centrul Bîrăganului în epoca feudală 137- română
1983 Ialomița - Materiale de Istorie Agrară a României, II ȘTEFĂNESCU, Aristide Unelte agricole în inventarul arheologic din secolele XIV-XV 176-186 română
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 ȘTEFĂNESCU, Aristide Considerații arheologice privind necopola satului Mănești - Buftea (sec. IV-V) 375-378
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 ȘTEFĂNESCU, Aristide Cercetările de la Mănești-Buftea 626-631
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 ȘTEFĂNESCU, Aristide Cercetările arheologice de la Mănești-Buftea 532-536
1993 Materiale și Cercetări Arheologice, 17 ȘTEFĂNESCU, Aristide Contribuții la cercetarea necropolelor III (sec. XIV - XV) și IV (sec. III - IV) de la Mănești-Buftea 479-484
1993 Materiale și Cercetări Arheologice, 17 PANAIT, Panait I., ȘTEFĂNESCU, Aristide Cercetări privind satul Bârzești - București (sec. XV - XVI) 531-538
1975 Muzeul Național, II ȘTEFĂNESCU, Aristide Cercetarea satului medieval Mănești de pe Colentina (sec. XIV-XVI) / L'étude du village médiéval Mănești sur Colentina (XIVe—XVIe siècles) 387- 3393 română
2012 Muzeul Național, XXIV CANTACUZINO, Gheorghe, LAZĂR, Mariana, ȘTEFĂNESCU, Aristide Cantacuzinii și Cotrocenii / The Cantacuzino family and Cotroceni Monastery 73-82 română
1984 Pontica, XVII PANAIT, Panait, ȘTEFĂNESCU, Aristide Valea Carasu în cartografia medievală 169- română
1996 Pontica, XXVII-XXIX FLAUT, Daniel, PANAIT, Panait, RĂDULESCU, Adrian, ȘTEFĂNESCU, Aristide Cercetările arheologice de la Cetatea Hîrșova campania 1995 121-134 română
2001 Pontica, XXXIII-XXXIV, seria 2000-2001 ȘTEFĂNESCU, Aristide Considerații și note arheologice asupra locuinței din secolele XIV-XV de la Dunărea de Jos 559-564 română
1993 - 1994 Revista Monumentelor Istorice, Anii LXII-LXIII, nr. 1-2 ȘTEFĂNESCU, Aristide Cercetări privind istoria ansamblului Mănăstirii Sf. Spiridon Vechi din București Studii şi cercetări 89-101 română
1997 Revista Monumentelor Istorice, Anul LXVI, nr. 1-2 ȘTEFĂNESCU, Aristide Observații arheologice privind Biserica Sf. Nicolae- Șelari Studii şi cercetări 29-32 română
1978 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLVII, nr. 2 ȘTEFĂNESCU, Aristide Interdependența raporturilor economice dintre oraș și sat în lumina descoperirilor din raza Bucureștilor (sec. XIV-XVI) Studii 17-19 română