Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 79 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1974 Acta Musei Napocensis, XI BENEA, Doina (autor), ȘCHIOPU, Ana (autor), VLASSA, Nicolae (autor) Un mormânt gnostic de la Dierna 115-141 română (rezumat în germană)
1976 Acta Musei Napocensis, XIII BENEA, Doina (autor) Officina militară de la Dierna (sec. III-IV e.n.) 205-214 română (rezumat în germană)
1977 Acta Musei Napocensis, XIV BENEA, Doina (autor) Câteva considerații cu privire la topografia Drobetei în secolele II-III 133-145 română (rezumat în franceză)
1978 Acta Musei Napocensis, XV BENEA, Doina (autor) Die V. Makedonische legion auf den nördlichen Donaulimes im 3-4 Jahrhundert 235-244 germană
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII BENEA, Doina (autor), POP, Constantin (autor) Un bronz roman de la Tibiscum Note şi discuţii 461-464 română (rezumat în franceză)
1982 Acta Musei Napocensis, XIX BENEA, Doina (autor) Capsule romane pentru protejarea sigiliilor descoperite la Tibiscum Note şi discuţii 337-344 română (rezumat în franceză)
1983 Acta Musei Napocensis, XX BENEA, Doina (autor) Bogdan Soultov (1930-1982) 941-941 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI BENEA, Doina (autor), PISO, Ioan (autor) Diploma militară de la Drobeta Studii 111-124 română
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 BEJAN, Adrian (autor), BENEA, Doina (autor) Viața rurală în sud-vestul Daciei în secolele II-IV (I) Studii 247-260 română (rezumat în germană)
1994 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-1, Volim dedicat celei de a 75-a aniversări a Marii Uniri 1918-1993, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BEJAN, Adrian (autor), BENEA, Doina (autor) Viața rurală în sud-vestul Daciei în secolele II-IV (II) Studii 127-148 română
1997 Acta Musei Napocensis, 34-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BENEA, Doina (autor) Cohors I Brittonum - Ulpia Torquata Pia Fidelis Civium Romanorum Contribuţii la cunoaşterea armatei romane din provinciile dacice 53-60 germană
1999 Acta Musei Napocensis, 36-I BENEA, Doina (autor), PISO, Ioan (autor) Epigraphia Tibiscensia 91-107 franceză
1977 Acta Musei Porolissensis, I BENEA, Doina (autor) Vexilații ale legiunii a V-a Mmacedonica la Drobeta în secolele III-IV e.n. 173- română
2004 Acta Musei Porolissensis, XXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-restaurare-conservare BENEA, Doina (autor), REGEP-VLAȘCICI, Simona (autor) Organizarea internă a așezărilor vicane din Dacia (III) Therme Arheologie clasică şi medievală 235-244 română
1993 Analele Banatului, II, Omagiu profesorului Marius Moga la a 80-a aniversare, seria Arheologie-Istorie BENEA, Doina (autor) Beitrag zum Studium der palmyrenischen Grabdenkmaler in Dakien mit (besonderem Bezug auf die Grabungsbefunde aus Tibiscum) 188-194 germană
1994 Analele Banatului, III, seria Arheologie-Istorie BENEA, Doina (autor) Banatul în timpul lui Traian 309-321 română
1995 Analele Banatului, IV-1, seria Arheologie-Istorie BENEA, Doina (autor) Colegiul utricularilor din Dacia 302-310 română
1998 Analele Banatului, VI, seria Arheologie-Istorie BENEA, Doina (autor) Reliefuri sculpturale votive tibiscense (I) 233-240 română
2002-2003 Analele Banatului, X/XI, nr. 1, seria Arheologie-Istorie BENEA, Doina (autor) Despre pandantivul tip huila din provincia Dacia Arheologie şi Istorie Veche 141-146 română (rezumat în germană)
2002-2003 Analele Banatului, X-XI, nr. 2, seria Arheologie-Istorie BENEA, Doina (autor) Transilvania la sfârșitul antichității și în perioada migrațiilor, Editura Nereamia Napocae, Cluj-Napoca, 2003, 235 p., 61 fig. (Doina Benea) RECENZII 587-592 română
2002-2003 Analele Banatului, X-XI, nr. 2, seria Arheologie-Istorie BENEA, Doina (autor) Scrieri de istorie romană, lași, 2002, 287 p. (Doina Benea) RECENZII 593-596 română
2004 Analele Banatului, X-XI-1, seria arheologie-istorie BENEA, Doina (autor) Despre pandantivul tip Bulla din Provincia Dacia 141-146 română
2004 Analele Banatului, X-XI-2, seria arheologie-istorie BENEA, Doina (autor) Transilvania la sfîrșitul antichității și în perioada migrațiilor - Oprean C. 587-591 română
2004 Analele Banatului, X-XI-2, seria arheologie-istorie BENEA, Doina (autor) Scrieri de istorie romană - Pârvan V. 593-595 română
2004-2005 Analele Banatului, XII-XIII, seria Arheologie-Istorie BENEA, Doina (autor) Armata Daciei și campania din Orient a împăratului Gordian al III-lea Arheologie şi Istorie Veche 171-186 română (rezumat în franceză)
2005 Analele Banatului, XII-XIII, seria arheologie-istorie BENEA, Doina (autor) Armata Daciei șio campania din Orient a împăratului Gordian al III-lea 171-185 română
2007 Analele Banatului, XV, seria Arheologie-Istorie BENEA, Doina (autor) Cu privire la admistrarea salinelor din Dacia romană 41-46 română (rezumat în germană)
2015 Analele Banatului, XXIII, seria Arheologie-Istorie BENEA, Doina (autor), REGEP, Simona (autor) Ștampile tegulare romane de la Tibiscum Arheologie şi Istorie Veche 187-205 română (rezumat în engleză)
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie BENEA, Doina (autor) Contribuții la istoria relațiilor politice dintre imperiul roman și geto-daci (expediția lui Aelius Catus) 147-159 română
1995 Apulum, XXXII, seria arheologie-istorie veche și medie BENEA, Doina (autor) Orașul antic Tibiscum. Considerații istorice și arheologice 149-173 română
2001 Apulum, XXXVIII-1, seria arheologie BENEA, Doina (autor) Relațiile dintre Dacia și Moesia Superior în timpul împăratului Traian (II) 137-146 română
1975 Banatica, 3 BENEA, Doina (autor) Observații cu privire la topografia Diernei în epoca romană II. Perioada romană şi postromană 91-98 română
1977 Banatica, 4 BENEA, Doina (autor) Tipare de medalione din ceramică din colecția Muzeului Banatului II. Perioada romană şi postromană 161-168 română
1983 Banatica, 7 BENEA, Doina (autor) Cercetări arheologice în așezarea civilă de la Tibiscum - Edificiul VII I. Istorie veche şi arheologie 203-223 română
1985 Banatica, 8 BENEA, Doina (autor) Numerus maurorum tibiscensium, contribuții la istoria trupelor de mauri din Dacia I. Istorie veche şi medie 139-154 română
1985 Banatica, 8 BEJAN, Adrian (autor), BENEA, Doina (autor) Șantierul arheologic Hodini Pusta. Raport preliminar 1979-1984 I. Istorie veche şi medie 187-201 română
1985 Banatica, 8 BENEA, Doina (autor) Evolution of the sistem of defense works in Dacia - Cătăniciu Ioana IV. Recenzii 469-473 română
1993 Banatica, 12-I BENEA, Doina (autor) Castrul de pămînt (I) de la Tibiscum 213-218 română
1995 Banatica, 13-I BENEA, Doina (autor) Dacia în timpul lui Aurelianus 149-170 română
2005 Banatica, 17 BENEA, Doina (autor) Aurelius Goddes Magister Figlinarum Legionis XIII Geminar 143-149 română
2004 Biblioteca Musei Napocensis, XXI BENEA, Doina (autor) Septime severe et l'urbanisation de la province de Dacie 390-393 franceză
2009 Cercetări Arheologice, XVI BENEA, Doina (autor) Cu privire la granița de sud-vest a Daciei Romane (II). Sectorul Porților de Fier 355-369 română (rezumat în engleză)
1990 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 34 BENEA, Doina (autor) Lampes roumaines de Tibiscum 139-168
2006 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 50 BENEA, Doina (autor) Ortliche Lampen Werkstätten in der romischen Provinz Dakien 337-360
2006 Dacia Augusti Provincia- crearea provinciei . Actele simpozionului desfășurat în 13-14 octombrie 2006 la Muzeul Național de Istorie a României BENEA, Doina (autor) Participarea trupelor din Pannonis la cucerirea Daciei 29-40 română
1974 Drobeta, I BENEA, Doina (autor) Oglinzi romane din plumb descoperite la Drobeta 169- română
1976 Drobeta, II BENEA, Doina (autor) Cîteva fragmente de vase votive descoprite la Drobeta 55- română
1985 Drobeta, VI BENEA, Doina (autor), PISO, Ioan (autor) Diploma militară de la Drobeta 63- română
2011 Drobeta, XXI, seria arheologie-istorie BENEA, Doina (autor) Cîteva observații privind Cohors i Sagittariorum de la Tibiscum și transferul la Drobeta 42-52 română
2012 Drobeta, XXII, seria arheologie-istorie BENEA, Doina (autor) A fost Drobeta capitală a Daciei Inferior? 103- română
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 BENEA, Doina (autor), MEDELEȚ, Florin (autor), MOGA, M. (autor), PETROVSZKY, R. (autor) Cercetările arheologice din castrul de la Tibiscum 109-118
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 BENEA, Doina (autor), BONA, Petru (autor), MEDELEȚ, Florin (autor), PETROVSZKY, R. (autor) Cercetările arheologice de la Tibiscum 298-303
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 BENEA, Doina (autor) Cercetările arheologice de la Tibiscum 306-323
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 BEJAN, Adrian (autor), BENEA, Doina (autor) Așezarea din secolele III-IV e. n. de la Timișoara -Cioreni 381-383
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 BEJAN, Adrian (autor), BENEA, Doina (autor) Șantierul arheologic Hodon-Pustă 388-394
2003 Patrimonium Banaticum, II BENEA, Doina (autor) Septimius Severus și Tibiscum Arheologie 91
2003 Patrimonium Banaticum, II BENEA, Doina (autor) Cu privire la o notiță de arheologie creștină Arheologie 95
2004 Patrimonium Banaticum, III BENEA, Doina (autor) Note de lectură (II) RECENZII 251
2016 Patrimonium Banaticum, VI BENEA, Doina (autor) Observații privind producția opaițelor romane lucrate la roată din provincia Dacia Patrimoniu arheologic 51-68 română (rezumat în germană)
2017 Patrimonium Banaticum, VII BENEA, Doina (autor) Câteva observații asupra căilor de comunicație romane în zona fortificațiilor de la Tibiscum Patrimoniu arheologic 99-104 română
2006 Peuce, III-IV, seria istorie-arheologie BENEA, Doina (autor) Despre o capelă creștină la Porolissum 231- română
2005 Pontica, XXXVII-XXXVIII BENEA, Doina (autor) Tibiscum. Așezările romane 628-636 română
2007 Pontica, XL BENEA, Doina (autor) Das lager von praetorium (Mehadia) in spatromischer zeit 339-350 română
1982 Potaissa - Studii și Comunicări, III BENEA, Doina (autor) Atelierele ceramice de la Tibiscum (Contribuții la istoria atelierelor de ceramică din sud-vestul Daciei) 22-41 română
1974-1975 Sargetia-Acta Musei Devensis, XI-XII, Acta Musei Devensis BENEA, Doina (autor) Un medic al legiunii a VII-a Claudia la Drobeta în timpul războaielor marcomanice Comunicări 303-306 română, franceză
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV, Acta Musei Devensis BENEA, Doina (autor) Opaițe romano-bizantine în colecția Muzeului Banatului Studii şi articole 219-224 română, franceză
1995-1996 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVI-1, Acta Musei Devensis. Volum dedicat împlinirii a 115 ani de la înființarea muzeului și a 60 de ani de la apariția revistei „Sargetia" BENEA, Doina (autor) Inteferențe spirituale în așezările daco-romane din Sud-Vestul Daciei în secolele III-IV Studii şi articole 369-383 română, germană
1997-1998 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVII-1, Acta Musei Devensis BENEA, Doina (autor), LALESCU, Iulian (autor) Contribuții la istoria așezării de la Ad Mediam (Băile Herculane) Studii şi articole 267-301 română, engleză
1999-2000 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVIII-XXIX-1, Acta Musei Devensis BENEA, Doina (autor) Organizarea internă a așezărilor vicane ale castrelor auxiliare (II). Edificiile de cult Studii şi articole - Istorie Veche şi Arheologie 191-203 română, germană
2001-2002 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXX, Acta Musei Devensis BENEA, Doina (autor), CRÎNGUȘ, Mariana (autor) Evoluția vicus-ului de la Tibiscum în sec. II-III. Cu privire la principalele căi de acces în așezare Studii şi articole - Istorie Veche şi Arheologie 181-194 română, franceză
2013 Sargetia-Acta Musei Devensis, IV, Acta Musei Devensis, seria nouă BENEA, Doina (autor) Depuneri de lămpi romane ca ofrande votive în Dacia. Cu privire specială la Tibiscum Arheologie. Studii şi articole 195-210 română, germană
2018 Sargetia-Acta Musei Devensis, IX, Acta Musei Devensis, seria nouă BENEA, Doina (autor) Unele observații privind Numeri Maurorum din Provincia Dacia Arheologie. Studii şi articole 61-85 română, germană
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie BENEA, Doina (autor), MOGA, Marius (autor) Unelte agricole romane descoperite la Tibiscum 321-329 română
1979 Studii și Comunicări, seria istorie BENEA, Doina (autor) Cu privire la transferarea legiunii a III-a Flavia Felix din Dacia în Moesia Superior 219-228 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie BENEA, Doina (autor) Contribuții la cunoașterea unităților militare din castrul roman de la Tibiscum 173-184 română
2004 The Antique Bronzes. Typology, Chronology, Authenticity BENEA, Doina (autor), GRÎNGUȘ, Mariana (autor), REGEP-VLASCICI, Simona (autor) Emaillierte Fundstucke aus Tibiscum 57-67 germană
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie BENEA, Doina (autor) Mărturii arheologice de la Tibiscum din secolele III-IV 241-257 română
2011 Tibiscum, I, seria arheologie-istorie BENEA, Doina (autor) Mărturii creștine timpurii din Dacia romană 43-50 română
1993 Ziridava. Studia Archaeologica, XVIII BENEA, Doina (autor) Un atelier metalurgic la Criciova (județul Timiș)