Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 25 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2001 Argesis - Studii și Comunicări, X, seria istorie NEAGOE, Claudiu, PĂDURARU, Marius Mărturii controversate despre tabăra lui Mihai Vitezul de la Stoenești (septembrie-octombrie 1595) Arheologie, istorie antică şi medie 103-112 română
2002 Argesis - Studii și Comunicări, XI, seria Istorie PĂDURARU, Marius Moșiile mănăstirii Râncăciov, județul Argeș Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 203-210 română
2003 Argesis - Studii și Comunicări, XII, seria istorie PĂDURARU, Marius 495 de ani de la moartea lui Radu cel Mare, domnul Țării Românești (1495-1508) 189- română
2003 Argesis - Studii și Comunicări, XII, seria istorie PĂDURARU, Marius Satul Bîrla - reflectat în catagrafia Țării Românești de la 1838 257- română
2004 Argesis - Studii și Comunicări, XIII, seria istorie PĂDURARU, Marius Urlueni, un sat din județul istoric Teleorman, după catagrafia Țării Românești de la 1838 Istorie Modernă şi Contemporană 301-322 română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie CRISTOCEA, Spiridon, MASCHIO, Romeo, PĂDURARU, Marius Cercetări arheologice în biserica Mănăstirii Glavacioc, județul Argeș (Campania 2005) Arheologie 231-241 română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie PĂDURARU, Marius Bordeiele, un sat dispărut din județul istoric Teleorman, dupăcatagrafia Țării Românești de la 1838 509- română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria istorie PĂDURARU, Marius Vechi lăcașe de cult ale orașului Pitești. Biserica Domnească cu hramul "Sfântul Gheorghe". Cu referire la un document trecut cu vederea despre ctitorul acesteia Istorie medievală 255-266 română
2007 Argesis - Studii și Comunicări, XVI, seria istorie PĂDURARU, Marius Cinci inspecții întreprinse în anul 1882 în comunele județului Argeș, de prefectul colonel Alexandru A. Budișteanu (1936-1919) Istorie Modernă şi Contemporană 355-386 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria istorie PĂDURARU, Marius Din trecutul poștei Țării Românești în perioada regulamentară. Înființarea stațiilor de poștă de la Utlueni și Șerboeni, județul Teleorman (iulie-august 1833) Istorie Modernă şi Contemporană 173-190 română
2009 Argesis - Studii și Comunicări, XVIII, seria istorie CRISTOCEA, Spiridon, PĂDURARU, Marius Cercetările arheologice de la Schitul Bascovele, comuna Cotmeana, județul Argeș (campania iulie - august 2009) Istorie medievală 167-183 română
2009 Argesis - Studii și Comunicări, XVIII, seria istorie MASCHIO, Romeo, PĂDURARU, Marius Mauriciu Blank (1848-1929) un bancher piteștean pe nedrept utitat istoria culturii, personalităţi 287-293 română
2010 Argesis - Studii și Comunicări, XIX, seria istorie PĂDURARU, Marius Din istoricul schitului Bascovele, județul Argeș Istorie medievală 183-191 română
2011 Argesis - Studii și Comunicări, XX, seria istorie CIOCAN, Ilie, PĂDURARU, Marius Trei documente inedite din deceniul cinci al secolului al XIX-lea, privitoare la fostul sat Căcărezeni (astări Cotmeana, Comuna Stolnici) Istorie Modernă şi Contemporană 227-240 română
2012 Argesis - Studii și Comunicări, XXI, seria istorie DUMITRESCU, Ion, PĂDURARU, Marius O biserică medievală la marginea nordică a Țării Românești. Cercetările arheologice preventive de la Bărăști (punctul "spliște") comuna Cicănești, județul Argeș. Campania 2012 Arheologie 9-20 română
2014 Argesis - Studii și Comunicări, XXIII, seria istorie CRISTOCEA, Spiridon, DUMITRESCU, Ion, PĂDURARU, Marius Cercetările arheologice din biserica Mănăstirii Valea, jud. Argeș (campania 2012) Arheologie 7-24 română
2015 Argesis - Studii și Comunicări, nr. XXIV DUMITRESCU, Ion, MASCHIO, Romeo, PĂDURARU, Marius Sondajul arheologic preventiv efectuat în curtea bisericii Sfânta Vineri din Pitești (2015) Arheologie 47-58 română (şi un rezumat în franceză)
2011 Istros, XVII PĂDURARU, Marius The testament of the housekeeper Marica, the daughter of the swordbearer Diicu Buicescu and the wife of the great cupbearer Staico Bucșanu (Merișanu) 305-314 engleză
2012 Istros, XVIII PĂDURARU, Marius The grand tresurer Matei Ciorogîrleanu, a descendent of an important family of merchands from Wallachia 499-526 engleză
2013 Istros, XIX MÎNDESCU, Dragoș, PĂDURARU, Marius Vesele funerare din sticlă. Comerț, contacte interculturalwe și practici funerare în Valahia medievală 563-576 română
2013 Istros, XIX MÎNDESCU, Dragoș, PĂDURARU, Marius Glassware for zhe dead. Trade, intercultural contacts and mortuary customs in Late Middle Age Wallachia 577-598 engleză
2013 Istros, XIX PĂDURARU, Marius Documente muntenești din colecția profesor Ion Ionașcu a Muzeului Brăilei (1608-1708) 599-627 română
2013 Istros, XIX PĂDURARU, Marius Wallachian documents from the collection of professor Ion Ionașcu of the Brăila Museum (1608-1708) 629-649 engleză
2009 Miscellanea Historica et Archaelogica in Hinorem Professoris Ionel Cândea PĂDURARU, Marius Reorganizarea administrativă din 1831 a județului Teleorman 521-532 română
2007 Perspective asupra istoriei locale în viziunea tinerilor cercetători, III PĂDURARU, Marius Pagube materiale și victime provocate de cutremurul de la 12/23 ianuarie 1838 în județul Teleorman 85-100 română