Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 43 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1998 Analele Banatului, VI, seria Arheologie-Istorie MUREȘAN, Augustin (autor) Două tipare sigilare ale satului Bonțești, comuna Gurahonț, județul Arad 647-652 română
2006 Analele Banatului, XIV, nr. 2, seria Arheologie-Istorie MUREȘAN, Augustin (autor) Două sigilii ale breslei croitorilor de sumane din Timișoara 183-188 română (rezumat în engleză)
2017 Analele Banatului, XXV, seria Istorie-Arheologie MUREȘAN, Augustin (autor), VALEA, Puiu Emilian (autor) Două tipare sigilare ale Bisericii ortodoxe române din Lipova Istorie Modernă şi Contemporană 269-271 română (rezumat în engleză)
1988 Crisia, XVIII MUREȘAN, Augustin (autor) Două steaguri tricolore din timpul Marii Uniri a Românilor de la 1918 VII. Muzeografie 747-750 română
1989 Crisia, XIX DOGARU, Maria (autor), MUREȘAN, Augustin (autor) Matricea sigilară provenind de la breasla mixtă din Aluniș, județul Arad III. Articole şi note 435-438 română
1996-1997 Crisia, XXVI-XXVII MUREȘAN, Augustin (autor) Două tipare sigilare de breaslă din colecția direcției județene Arad a arhivelor naționale IV. Muzeografie 387-391 română
2013 Crisia, XLIII MUREȘAN, Augustin (autor) Un tipar sigilar din 1816 al breslei unite din Lugoj 129-132 română
2014 Crisia, XLIV MUREȘAN, Augustin (autor) Tiparul sigilar al breslei fierarilor, rotarilor, fierarilor de cuie, frânghierilor, curelarilor, șelarilor, dogarilor, brutarilor și săpunarilor din Jimbolia (1824) 81-83 română
2015 Crisia, XLV MUREȘAN, Augustin (autor) Câte ceva despre stindardul dacic și funcțiile lui pe columna lui Traian 39-53 română
2016 Crisia, XLVI MUREȘAN, Augustin (autor) Tiparul sigilar al breslei dulgherilor, lăcătușilor, argintarilor, zidarilor, sticlarilor, armurierilor, morarilor, tâmplarilor, tinichigiilor și năsturarilor din Jimbolia (1824), 123-127 română
2017 Crisia, XLVII MUREȘAN, Augustin (autor) Sigiliul breslei unite din Ciacova pe un document din 1823 113-117 română
2018 Crisia, XLVIII MUREȘAN, Augustin (autor) Sigiliile cu scena învierii lui Iisus Hristos ale localității Ostern (azi Comloșu Mic), județul Timiș 149-155 română
2018 Crisia, XLVIII CRIȘAN, Ioan (autor), MUREȘAN, Augustin (autor) Drapelul reconstituit al Gărzii Naționale Române din Cefa (județul Bihor) 203-209 română
2019 Crisia, XLIX MUREȘAN, Augustin (autor) Sigilii comune ale unor localități rurale din comitatul Bihor (secolele XVIII-XIX). Opinii 247-257 română
1987 Ziridava. Studia Archaeologica, XV-XVI BARBU, Mircea (autor), MUREȘAN, Augustin (autor) Noi descoperiri dacice de la Arad - Micalaca
1987 Ziridava. Studia Archaeologica, XV-XVI MUREȘAN, Augustin (autor) Izvoarele răscoalei lui Horea - Pascu Ștefan
1987 Ziridava. Studia Archaeologica, XV-XVI MUREȘAN, Augustin (autor) Colecția de matrice sigilare ale Arhivelor Statului - Dogaru Maria
1993 Ziridava. Studia Archaeologica, XVIII MUREȘAN, Augustin (autor), ȘERBAN, Virgil (autor) Valeriu Seredan, comandant al gărzii naționale române a marinarilor de la Pola
1993 Ziridava. Studia Archaeologica, XVIII DASCĂL, Natalia (autor), MUREȘAN, Augustin (autor) Steagul delegației studenților de la Institutul teologic din Arad purtat la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
1993 Ziridava. Studia Archaeologica, XVIII DASCĂL, Natalia (autor), MUREȘAN, Augustin (autor) Un tipar sigilae al breslei mixze din Pîncota
1996 Ziridava. Studia Archaeologica, XIX-XX DASCĂL, Natalia (autor), MUREȘAN, Augustin (autor) O scrisoare a lui Caius Brediceanu către Elena Goldiș
1996 Ziridava. Studia Archaeologica, XIX-XX DASCĂL, Natalia (autor), MUREȘAN, Augustin (autor) O epistolă inedită a lui Roman Ciorogariu către Lazăr Nichi
1996 Ziridava. Studia Archaeologica, XIX-XX DOGARU, Maria (autor), MUREȘAN, Augustin (autor), POPOVICI, Ioan (autor), STOI, Dimitrie (autor) Heraldica în slujba cercetării istorice: evoluția însemnelor heraldice aparțonînd familia Mocioni
1996 Ziridava. Studia Archaeologica, XIX-XX MUREȘAN, Augustin (autor) Un sigiliu al brezlei zidarului și dulgherilor din Aradul-Nou
1996 Ziridava. Studia Archaeologica, XIX-XX MUREȘAN, Augustin (autor) Inscripții aflate pe steaguri tricolore din timpul Marii Uniri a Românilor de la 1918
1998 Ziridava. Studia Archaeologica, XXI MUREȘAN, Augustin (autor) Vasile Cucu delegat la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
1998 Ziridava. Studia Archaeologica, XXI MUREȘAN, Augustin (autor) Semnificația sigiliului prefecturii Auraria Gemina
1998 Ziridava. Studia Archaeologica, XXI MUREȘAN, Augustin (autor) Un sigiliu al breslei mixze din Ghioroc, județul Arad
2000 Ziridava. Studia Archaeologica, XXII MUREȘAN, Augustin (autor) Traian Popoviciu, delegat la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918
2000 Ziridava. Studia Archaeologica, XXII MUREȘAN, Augustin (autor) Cîteva tipare sigilare procenind de la biserici sătești din Moldova
2000 Ziridava. Studia Archaeologica, XXII MUREȘAN, Augustin (autor) Sigilii ale breslelor din Pecica pe un document din 1854
2000 Ziridava. Studia Archaeologica, XXII MUREȘAN, Augustin (autor) Sintria I-II (Tomul I) 1982-1983 (dat la tipar în decembrie 1987)
2002 Ziridava. Studia Archaeologica, XXIII MUREȘAN, Augustin (autor) O brățară de bronz descoperită la Vinga, județul Arad
2002 Ziridava. Studia Archaeologica, XXIII MUREȘAN, Augustin (autor) Cu privire la emblema irdinului dragonului reprezentată pe sigiliul din 1437 al voievodului Vlad Dracul
2002 Ziridava. Studia Archaeologica, XXIII MUREȘAN, Augustin (autor) Scena săgetării corbului reprezentată în sigilii domnești din secolul al XVIII-lea
2005 Ziridava. Studia Archaeologica, XXIV MUREȘAN, Augustin (autor) Sigiliul din 1672 al lui Grigorie I Ghica Voievod al Țării Românești. O reprivire sigiliografică
2005 Ziridava. Studia Archaeologica, XXIV MUREȘAN, Augustin (autor) Tipare sigilare de breaslă timișorene din secolele XVII-XIX
2005 Ziridava. Studia Archaeologica, XXIV MUREȘAN, Augustin (autor) O variantă a stemei din 1834 a orașului Arad reprezentată pe casa fostei vămi
2010 Ziridava. Studia Archaeologica, XXV MUREȘAN, Augustin (autor) Stema familiei Huniazilor pe o arbaletă din secolul al XV-lea
2010 Ziridava. Studia Archaeologica, XXV MUREȘAN, Augustin (autor), POPOVICI, Ioan (autor) Tipare sigilare bisericești din colecția direcției județene Arad a Arhivelor Naționale (II)
2010 Ziridava. Studia Archaeologica, XXV MUREȘAN, Augustin (autor) Un tipar sigilar din 1818 al breslei unite din Lugoj
2010 Ziridava. Studia Archaeologica, XXV MUREȘAN, Augustin (autor) Tiparul de sigiliu din 1876 al asociațiunii meșteșugarilor fierari, rotari, dogari și frînghieri din Sîntana, comitatul Arad
2013 Ziridava. Studia Archaeologica, XXVII HUREZAN, Pascu (autor), MĂRGINEAN, Florin (autor), MUREȘAN, Augustin (autor) The medieval church in the village of Secaș (Arad County) and its vestigeas