Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 80 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1996 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, II, seria Cucuteni oujourd'hui CĂPITANU, Viorel (autor), FLORESCU, Marilena (autor) Plastica antropomorfă din așezarea cucuteniană de la Țigănești, judetul Bacău 343-358 română
1968 Carpica, I CĂPITANU, Viorel (autor) Descoperiri paleolitice în bazinul Bistriței .10-16 română
1968 Carpica, I CĂPITANU, Viorel (autor), FLORESCU, Marilela (autor) Cîteva observații privitoare la sfârșitul epocii bronzului în lumina ultimelor cercetări arheologice efectuate de Muzeul de Istorie din Bacău 35-47 română
1968 Carpica, I CĂPITANU, Viorel (autor), FLORESCU, Marilela (autor) Descoperiri recente de obiecte din aramă și bronz în Moldova 49-61 română
1968 Carpica, I CĂPITANU, Viorel (autor) Un mormînt hallstattian, descoperit la Cimbala 69-72 română
1968 Carpica, I BUZDUGAN, Constantin (autor), CĂPITANU, Viorel (autor) Necropola daco-carpică de la Bărboasa-Bacău 199-208 română
1968 Carpica, I CĂPITANU, Viorel (autor), TEODOR, Dan (autor) Cercetările arheologice de la Mănoaia-Costișa și contribuția lor la cunoașterea culturii materiale locale din sec. V-VI din Moldova 233-247 română
1969 Carpica, II CĂPITANU, Viorel (autor) Descoperiri paleolitice în județele Neamț și Vaslui .7-16 română
1969 Carpica, II CĂPITANU, Viorel (autor), FLORESCU, Marilena (autor) Așezarea din epoca bronzului de la Podul Morii – Bărboasa, com. Oncești 23-34 română
1969 Carpica, II CĂPITANU, Viorel (autor), FLORESCU, Marilela (autor) Cercetările arheologice de la Dealul Morii 49-79 română
1969 Carpica, II CĂPITANU, Viorel (autor), URSACHI, Vasile (autor) O nouă cetățuie dacică pe Valea Siretului 93-130 română
1969 Carpica, II BUZDUGAN, Constantin (autor), CĂPITANU, Viorel (autor) Un tezaur de monederepublicane romane descoperit la Cornii de Sus, județul Bacău 131-144 română
1969 Carpica, II CĂPITANU, Viorel (autor) Tezaurul de denari romani de la Ardeoani 179-191 română
1969 Carpica, II CĂPITANU, Viorel (autor) Un tezaur de monede turcești descoperit la Copăcești (jud. Vrancea) 349-362 română
1971 Carpica, IV CĂPITANU, Viorel (autor), FLORESCU, Marilena (autor) Cercetările arheologice de la Dădești (jud. Bacău) 119-128 română
1971 Carpica, IV CĂPITANU, Viorel (autor) Două celturi descoperite în Moldova 133-136 română
1971 Carpica, IV CĂPITANU, Viorel (autor), FLORESCU, Marilena (autor) Săpăturile de salvare de la Vultureni (jud. Bacău) 137-158 română
1971 Carpica, IV CĂPITANU, Viorel (autor), URSACHI, Vasile (autor) Două tezaure de denari republicani și imperiali descoperite la Răcătău și Pîncești 167-195 română
1971 Carpica, IV CĂPITANU, Viorel (autor) Tezaurul de monede bizantine descoperit la Horgești (jud. Bacău) 253-269 română
1971 Carpica, IV CĂPITANU, Viorel (autor) Descoperiri de monede antice și bizantine 287-298 română
1971 Carpica, IV CĂPITANU, Viorel (autor) L’évolution des outils et des armes en pierre taillée découverts sur le territoire de la Roumanie - Păunescu Al. 438-439 română
1972 Carpica, V BITIRI, Maria (autor), CĂPITANU, Viorel (autor) Așezarea paleolitică de la Lespezi, județul Bacău 39-68 română
1972 Carpica, V CĂPITANU, Viorel (autor) Paleoliticul din Țara Oașului, studiu arheologic, Centrul de informare și documentare în științele sociale și politice - Bitiri Maria 287-287 română
1974 Carpica, VI, seria 1973-1974 CĂPITANU, Viorel (autor) Tezaurul monetar din secolele XVI-XVII descoperit la Tanacu (jud. Vaslui) 77-100 română
1975 Carpica, VII CĂPITANU, Viorel (autor), URSACHI, Vasile (autor) Noi descoperiri de monede antice în județul Bacău 45-58 română
1975 Carpica, VII CĂPITANU, Viorel (autor) Necropola daco-carpică de incinerație din secolul al III-lea de la Glăvănești-Bărboasa, comuna Oncești, județul Bacău 63-116 română
1976 Carpica, VIII CĂPITANU, Viorel (autor) Noi descoperiri de topoare de aramă și bronz în județul Bacău 31-36 română
1976 Carpica, VIII CĂPITANU, Viorel (autor) Principalele rezultate ale săpăturilor arheologice în așezarea geto-dacică de la Răcătău (județul Bacău) 49-120 română
1976 Carpica, VIII CĂPITANU, Viorel (autor) Necropola daco-carpică de la Săucești, județul Bacău 151-182 română
1978 Carpica, X CĂPITANU, Viorel (autor) Tezaurul de denari romani imperiali descoperit la Dealul Perjului (com. Oncești, jud. Bacău) 195-204 română
1979 Carpica, XI CĂPITANU, Viorel (autor), URSACHI, Vasile (autor) Descoperiri arheologice aparținând epocii bronzului din județul Bacău 135-148 română
1982 Carpica, XIV CĂPITANU, Viorel (autor) Un vas tracic de tip Cozia-Brad descoperit la Răcătău, județul Bacău 51-56 română
1982 Carpica, XIV CĂPITANU, Viorel (autor) Un nou lot de denari romani imperiali din tezaurul de la Blăgești, județul Bacău 81-85 română
1982 Carpica, XIV CĂPITANU, Viorel (autor) Cercetări arheologice de suprafață pe teritoriul județului Bacău (II) 139-158 română
1983 Carpica, XV CĂPITANU, Viorel (autor) Figurine antropomorfe geto-dacice, descoperite la Răcătău (com. Horgești, jud. Bacău) 141-152 română
1983 Carpica, XV CĂPITANU, Viorel (autor) Radu Vulpe (1899-1982) 265-268 română
1984 Carpica, XVI CĂPITANU, Viorel (autor) O spadă de fier de tip „akinakes” descoperită la Găiceana, județul Bacău 51-54 română
1984 Carpica, XVI CĂPITANU, Viorel (autor) Fibule de tip Latène descoperite în așezarea de tip „dava” de la Răcătău, comuna Horgești, județul Bacău 61-83 română
1984 Carpica, XVI CĂPITANU, Viorel (autor) Hadrian Daicoviciu (1932-1984) 235-237 română
1985 Carpica, XVII CĂPITANU, Viorel (autor) Unelte și arme de fier descoperite în așezarea geto-dacă de la Răcătău, com. Horgești, jud. Bacău 41-74 română
1985 Carpica, XVII ALEXIANU, Marius (autor), CĂPITANU, Viorel (autor) Amfore cu inscripții descoperite în dava de la Răcătău (jud. Bacău) 75-80 română
1985 Carpica, XVII CĂPITANU, Viorel (autor) Contribuția lui Vasile Pârvan privind localizarea davelor pe Siret 197-201 română
1987 Carpica, XVIII-XXIX, seria 1986-1987 CĂPITANU, Viorel (autor) Cetatea dacică de la Moinești 53-69 română
1987 Carpica, XVIII-XXIX, seria 1986-1987 CĂPITANU, Viorel (autor) Obiecte cu semnificație cultuală descoperite în dava de la Răcătău, județul Bacău 71-101 română
1987 Carpica, XVIII-XXIX, seria 1986-1987 CĂPITANU, Viorel (autor) Ceramica geto-dacică descoperită în dava de la Răcătău, comuna Horgești, jud. Bacău 103-213 română
1989 Carpica, XX BITIRI-CIORTESCU, Maria (autor), CĂPITANU, Viorel (autor), CĂRCIUMARU, Marin (autor) Paleoliticul din sectorul subcarpatic al Bistriței în lumina cercetărilor de la Lespezi-Bacău .7-52 română
1989 Carpica, XX CĂPITANU, Viorel (autor), VULPE, Alexandru (autor) Depozitul de bronzuri de la Gioseni 69-81 română
1989 Carpica, XX CĂPITANU, Viorel (autor) Obiecte de podoabă și piese vestimentare descoperite în dava de la Răcătău, județul Bacău 97-124 română
1989 Carpica, XX CĂPITANU, Viorel (autor) Tezaurul de monede romane imperiale de la Călugăreni, com. Dămienești, jud. Bacău 137-147 română
1989 Carpica, XX CĂPITANU, Viorel (autor) Noi descoperiri de monede antice și bizantine intrate în colecțiile muzeului din Bacău 193-201 română
1991 Carpica, XXII ANTONESCU, Iulian (autor), CĂPITANU, Viorel (autor) Iulian Antonescu ctitor al muzeelor din județul Bacău 163-165 română
1992 Carpica, XXIII-1 CĂPITANU, Viorel (autor) Noi contribuții la cunoașterea civilizației geto-dacice în bazinul Siretului mijlociu. Dava de la Răcătău (antica Tamasidava) 131-192 română
1992 Carpica, XXIII-2 CĂPITANU, Viorel (autor) 35 de ani de existență a Muzeului de Istorie din Bacău .7-13 română
1992 Carpica, XXIII-2 CĂPITANU, Viorel (autor) Necropola carpică de la Poiana-Negri, jud. Bacău 143-150 română
1992 Carpica, XXIII-2 CĂPITANU, Viorel (autor) Tezaurul de denari romani imperiali de la Parava, jud. Bacău 151-165 română
1992 Carpica, XXIII-2 CĂPITANU, Viorel (autor), ȚARĂLUNGĂ, Paul (autor) Tezaurul de denari romani imperiali descoperit la Prăjești, comuna Traian, județul Bacău 167-186 română
1992 Carpica, XXIII-2 CĂPITANU, Viorel (autor) Colecția „Alexandru Aparu”, Găiceana 273-280 română
1992 Carpica, XXIII-2 CĂPITANU, Viorel (autor) Colecția „Costache Teletin”, Bărboasa 323-326 română
1992 Carpica, XXIII-2 CĂPITANU, Viorel (autor) Ștefan Cucoș (1936-1992) 327-331 română
1994 Carpica, XXV CĂPITANU, Viorel (autor), FLORESCU, Marilena (autor) Cîteva observații referitoare la plastica antropomorfă din așezarea Cucuteni A de la Țigănești, județul Bacău (I) .5-22 română
1994 Carpica, XXV CĂPITANU, Viorel (autor) Ceștile dacice ornamentate din dava de la Răcătău, județul Bacău 45-72 română
1994 Carpica, XXV CĂPITANU, Viorel (autor) Obiecte din arta geto-dacă descoperite în dava de la Răcătău,jud. Bacău 123-140 română
1997 Carpica, XXVI-1, seria arheologie CĂPITANU, Viorel (autor) Descoperiri arheologice din partea de N-E a județului Vrancea 36-42 română
1997 Carpica, XXVI-1, seria arheologie CĂPITANU, Viorel (autor) Cercetările arheologice în Dava de la Răcătău-Tamasidava, între anii 1992-1996 50-118 română
1997 Carpica, XXVI-2, seria istorie și civilizație CĂPITANU, Viorel (autor), MORĂȘANU, Marcel (autor) N.C. Enescu - Strălucit dascăl și cercetător 145-154 română
1997 Carpica, XXVI-2, seria istorie și civilizație CĂPITANU, Viorel (autor) Zirgidava. Cetatea dacică de la Brad - Ursachi Vasile 181-184 română
1962 Materiale și Cercetări Arheologice, 8 BUZDUGAN, Constantin (autor), CĂPITANU, Viorel (autor), URSACHE, V. (autor) Săpăturile de la Buda 141-144
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 CĂPITANU, Viorel (autor) Raport privind săpăturile arheologice de la Răcătău, jud. Bacău 139-142
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 CĂPITANU, Viorel (autor) Cercetări arheologice în așezarea geto-dacă de la Răcătău, jud. Bacău 201-210
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 CĂPITANU, Viorel (autor) Cercetările arheologice din cetatea geto-dacică de la Răcătău, jud. Bacău 109-120
1969 Memoria Antiquitatis, I CĂPITANU, Viorel (autor) Un vîrf de lance din silex descoperit la Luncani, județul Bacău 305- română
1971 Memoria Antiquitatis, III CĂPITANU, Viorel (autor) Două topoare cu brațe în cruce descoperite în județul Bacău 435- română
1985 Memoria Antiquitatis, IX-XI, seria 1977-1979 CĂPITANU, Viorel (autor), VULPE, Alexandru (autor) Sabia de la Marvila 497- română
1994 Mousaios, IV-1 CĂPITANU, Viorel (autor) O lucernă romană descoperită la Racătău română
1975 Muzeul Național, II CĂPITANU, Viorel (autor) Contribuții la cunoașterea populației autohtone în sec. II-III e.n. în județul Bacău / Contributions à l'étude de la population daco-carpiques des IIe — IIIe siècles n.e. du dép. de Bacău 293-334 română
1976 Muzeul Național, III CĂPITANU, Viorel (autor) Necropola birituală daco-carpică de la Spucești, jud. Bacău / La nécropole birituelle dace-carpique de Săucești, dépt. de Bacău 165-180 română
2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) BRUDIU, Mihalache (autor), CĂPITANU, Viorel (autor), URSACHI, Vasile (autor) Necropola geto-dacică de la Răcătău. Tumul V. 244-245 română
1997 Premier Age du Fer au Bouches du Danube et dans les Regions Autour de la Mer Noire, 2, seria arheologie CĂPITANU, Viorel (autor) A Hallstattian ritual pit discovered at Răcătău, Bacău County 111-112 engleză
1997 Premier Age du Fer au Bouches du Danube et dans les Regions Autour de la Mer Noire, 2, seria arheologie CĂPITANU, Viorel (autor) O groapă rituală halstattiană descoperită la Răcătău, județul Bacău 113-117 română
2000 Tombes tumulaires de l'Age du Fer dand le Sud-Est de l'Europe CĂPITANU, Viorel (autor) La necropole geto-dace de Răcătău, departement de Bacău 214-214 franceză