Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 80 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1996 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, II, seria Cucuteni oujourd'hui CĂPITANU, Viorel, FLORESCU, Marilena Plastica antropomorfă din așezarea cucuteniană de la Țigănești, judetul Bacău 343-358 română
1968 Carpica, I CĂPITANU, Viorel Descoperiri paleolitice în bazinul Bistriței .10-16 română
1968 Carpica, I CĂPITANU, Viorel, FLORESCU, Marilela Cîteva observații privitoare la sfârșitul epocii bronzului în lumina ultimelor cercetări arheologice efectuate de Muzeul de Istorie din Bacău 35-47 română
1968 Carpica, I CĂPITANU, Viorel, FLORESCU, Marilela Descoperiri recente de obiecte din aramă și bronz în Moldova 49-61 română
1968 Carpica, I CĂPITANU, Viorel Un mormînt hallstattian, descoperit la Cimbala 69-72 română
1968 Carpica, I BUZDUGAN, Constantin, CĂPITANU, Viorel Necropola daco-carpică de la Bărboasa-Bacău 199-208 română
1968 Carpica, I CĂPITANU, Viorel, TEODOR, Dan Cercetările arheologice de la Mănoaia-Costișa și contribuția lor la cunoașterea culturii materiale locale din sec. V-VI din Moldova 233-247 română
1969 Carpica, II CĂPITANU, Viorel Descoperiri paleolitice în județele Neamț și Vaslui .7-16 română
1969 Carpica, II CĂPITANU, Viorel, FLORESCU, Marilena Așezarea din epoca bronzului de la Podul Morii – Bărboasa, com. Oncești 23-34 română
1969 Carpica, II CĂPITANU, Viorel, FLORESCU, Marilela Cercetările arheologice de la Dealul Morii 49-79 română
1969 Carpica, II CĂPITANU, Viorel, URSACHI, Vasile O nouă cetățuie dacică pe Valea Siretului 93-130 română
1969 Carpica, II BUZDUGAN, Constantin, CĂPITANU, Viorel Un tezaur de monederepublicane romane descoperit la Cornii de Sus, județul Bacău 131-144 română
1969 Carpica, II CĂPITANU, Viorel Tezaurul de denari romani de la Ardeoani 179-191 română
1969 Carpica, II CĂPITANU, Viorel Un tezaur de monede turcești descoperit la Copăcești (jud. Vrancea) 349-362 română
1971 Carpica, IV CĂPITANU, Viorel, FLORESCU, Marilena Cercetările arheologice de la Dădești (jud. Bacău) 119-128 română
1971 Carpica, IV CĂPITANU, Viorel Două celturi descoperite în Moldova 133-136 română
1971 Carpica, IV CĂPITANU, Viorel, FLORESCU, Marilena Săpăturile de salvare de la Vultureni (jud. Bacău) 137-158 română
1971 Carpica, IV CĂPITANU, Viorel, URSACHI, Vasile Două tezaure de denari republicani și imperiali descoperite la Răcătău și Pîncești 167-195 română
1971 Carpica, IV CĂPITANU, Viorel Tezaurul de monede bizantine descoperit la Horgești (jud. Bacău) 253-269 română
1971 Carpica, IV CĂPITANU, Viorel Descoperiri de monede antice și bizantine 287-298 română
1971 Carpica, IV CĂPITANU, Viorel L’évolution des outils et des armes en pierre taillée découverts sur le territoire de la Roumanie - Păunescu Al. 438-439 română
1972 Carpica, V BITIRI, Maria, CĂPITANU, Viorel Așezarea paleolitică de la Lespezi, județul Bacău 39-68 română
1972 Carpica, V CĂPITANU, Viorel Paleoliticul din Țara Oașului, studiu arheologic, Centrul de informare și documentare în științele sociale și politice - Bitiri Maria 287-287 română
1974 Carpica, VI, seria 1973-1974 CĂPITANU, Viorel Tezaurul monetar din secolele XVI-XVII descoperit la Tanacu (jud. Vaslui) 77-100 română
1975 Carpica, VII CĂPITANU, Viorel, URSACHI, Vasile Noi descoperiri de monede antice în județul Bacău 45-58 română
1975 Carpica, VII CĂPITANU, Viorel Necropola daco-carpică de incinerație din secolul al III-lea de la Glăvănești-Bărboasa, comuna Oncești, județul Bacău 63-116 română
1976 Carpica, VIII CĂPITANU, Viorel Noi descoperiri de topoare de aramă și bronz în județul Bacău 31-36 română
1976 Carpica, VIII CĂPITANU, Viorel Principalele rezultate ale săpăturilor arheologice în așezarea geto-dacică de la Răcătău (județul Bacău) 49-120 română
1976 Carpica, VIII CĂPITANU, Viorel Necropola daco-carpică de la Săucești, județul Bacău 151-182 română
1978 Carpica, X CĂPITANU, Viorel Tezaurul de denari romani imperiali descoperit la Dealul Perjului (com. Oncești, jud. Bacău) 195-204 română
1979 Carpica, XI CĂPITANU, Viorel, URSACHI, Vasile Descoperiri arheologice aparținând epocii bronzului din județul Bacău 135-148 română
1982 Carpica, XIV CĂPITANU, Viorel Un vas tracic de tip Cozia-Brad descoperit la Răcătău, județul Bacău 51-56 română
1982 Carpica, XIV CĂPITANU, Viorel Un nou lot de denari romani imperiali din tezaurul de la Blăgești, județul Bacău 81-85 română
1982 Carpica, XIV CĂPITANU, Viorel Cercetări arheologice de suprafață pe teritoriul județului Bacău (II) 139-158 română
1983 Carpica, XV CĂPITANU, Viorel Figurine antropomorfe geto-dacice, descoperite la Răcătău (com. Horgești, jud. Bacău) 141-152 română
1983 Carpica, XV CĂPITANU, Viorel Radu Vulpe (1899-1982) 265-268 română
1984 Carpica, XVI CĂPITANU, Viorel O spadă de fier de tip „akinakes” descoperită la Găiceana, județul Bacău 51-54 română
1984 Carpica, XVI CĂPITANU, Viorel Fibule de tip Latène descoperite în așezarea de tip „dava” de la Răcătău, comuna Horgești, județul Bacău 61-83 română
1984 Carpica, XVI CĂPITANU, Viorel Hadrian Daicoviciu (1932-1984) 235-237 română
1985 Carpica, XVII CĂPITANU, Viorel Unelte și arme de fier descoperite în așezarea geto-dacă de la Răcătău, com. Horgești, jud. Bacău 41-74 română
1985 Carpica, XVII ALEXIANU, Marius, CĂPITANU, Viorel Amfore cu inscripții descoperite în dava de la Răcătău (jud. Bacău) 75-80 română
1985 Carpica, XVII CĂPITANU, Viorel Contribuția lui Vasile Pârvan privind localizarea davelor pe Siret 197-201 română
1987 Carpica, XVIII-XXIX, seria 1986-1987 CĂPITANU, Viorel Cetatea dacică de la Moinești 53-69 română
1987 Carpica, XVIII-XXIX, seria 1986-1987 CĂPITANU, Viorel Obiecte cu semnificație cultuală descoperite în dava de la Răcătău, județul Bacău 71-101 română
1987 Carpica, XVIII-XXIX, seria 1986-1987 CĂPITANU, Viorel Ceramica geto-dacică descoperită în dava de la Răcătău, comuna Horgești, jud. Bacău 103-213 română
1989 Carpica, XX BITIRI-CIORTESCU, Maria, CĂPITANU, Viorel, CĂRCIUMARU, Marin Paleoliticul din sectorul subcarpatic al Bistriței în lumina cercetărilor de la Lespezi-Bacău .7-52 română
1989 Carpica, XX CĂPITANU, Viorel, VULPE, Alexandru Depozitul de bronzuri de la Gioseni 69-81 română
1989 Carpica, XX CĂPITANU, Viorel Obiecte de podoabă și piese vestimentare descoperite în dava de la Răcătău, județul Bacău 97-124 română
1989 Carpica, XX CĂPITANU, Viorel Tezaurul de monede romane imperiale de la Călugăreni, com. Dămienești, jud. Bacău 137-147 română
1989 Carpica, XX CĂPITANU, Viorel Noi descoperiri de monede antice și bizantine intrate în colecțiile muzeului din Bacău 193-201 română
1991 Carpica, XXII ANTONESCU, Iulian, CĂPITANU, Viorel Iulian Antonescu ctitor al muzeelor din județul Bacău 163-165 română
1992 Carpica, XXIII-1 CĂPITANU, Viorel Noi contribuții la cunoașterea civilizației geto-dacice în bazinul Siretului mijlociu. Dava de la Răcătău (antica Tamasidava) 131-192 română
1992 Carpica, XXIII-2 CĂPITANU, Viorel 35 de ani de existență a Muzeului de Istorie din Bacău .7-13 română
1992 Carpica, XXIII-2 CĂPITANU, Viorel Necropola carpică de la Poiana-Negri, jud. Bacău 143-150 română
1992 Carpica, XXIII-2 CĂPITANU, Viorel Tezaurul de denari romani imperiali de la Parava, jud. Bacău 151-165 română
1992 Carpica, XXIII-2 CĂPITANU, Viorel, ȚARĂLUNGĂ, Paul Tezaurul de denari romani imperiali descoperit la Prăjești, comuna Traian, județul Bacău 167-186 română
1992 Carpica, XXIII-2 CĂPITANU, Viorel Colecția „Alexandru Aparu”, Găiceana 273-280 română
1992 Carpica, XXIII-2 CĂPITANU, Viorel Colecția „Costache Teletin”, Bărboasa 323-326 română
1992 Carpica, XXIII-2 CĂPITANU, Viorel Ștefan Cucoș (1936-1992) 327-331 română
1994 Carpica, XXV CĂPITANU, Viorel, FLORESCU, Marilena Cîteva observații referitoare la plastica antropomorfă din așezarea Cucuteni A de la Țigănești, județul Bacău (I) .5-22 română
1994 Carpica, XXV CĂPITANU, Viorel Ceștile dacice ornamentate din dava de la Răcătău, județul Bacău 45-72 română
1994 Carpica, XXV CĂPITANU, Viorel Obiecte din arta geto-dacă descoperite în dava de la Răcătău,jud. Bacău 123-140 română
1997 Carpica, XXVI-1, seria arheologie CĂPITANU, Viorel Descoperiri arheologice din partea de N-E a județului Vrancea 36-42 română
1997 Carpica, XXVI-1, seria arheologie CĂPITANU, Viorel Cercetările arheologice în Dava de la Răcătău-Tamasidava, între anii 1992-1996 50-118 română
1997 Carpica, XXVI-2, seria istorie și civilizație CĂPITANU, Viorel, MORĂȘANU, Marcel N.C. Enescu - Strălucit dascăl și cercetător 145-154 română
1997 Carpica, XXVI-2, seria istorie și civilizație CĂPITANU, Viorel Zirgidava. Cetatea dacică de la Brad - Ursachi Vasile 181-184 română
1962 Materiale și Cercetări Arheologice, 8 BUZDUGAN, Constantin, CĂPITANU, Viorel, URSACHE, V. Săpăturile de la Buda 141-144
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 CĂPITANU, Viorel Raport privind săpăturile arheologice de la Răcătău, jud. Bacău 139-142
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 CĂPITANU, Viorel Cercetări arheologice în așezarea geto-dacă de la Răcătău, jud. Bacău 201-210
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 CĂPITANU, Viorel Cercetările arheologice din cetatea geto-dacică de la Răcătău, jud. Bacău 109-120
1969 Memoria Antiquitatis, I CĂPITANU, Viorel Un vîrf de lance din silex descoperit la Luncani, județul Bacău 305- română
1971 Memoria Antiquitatis, III CĂPITANU, Viorel Două topoare cu brațe în cruce descoperite în județul Bacău 435- română
1985 Memoria Antiquitatis, IX-XI, seria 1977-1979 CĂPITANU, Viorel, VULPE, Alexandru Sabia de la Marvila 497- română
1994 Mousaios, IV-1 CĂPITANU, Viorel O lucernă romană descoperită la Racătău română
1975 Muzeul Național, II CĂPITANU, Viorel Contribuții la cunoașterea populației autohtone în sec. II-III e.n. în județul Bacău / Contributions à l'étude de la population daco-carpiques des IIe — IIIe siècles n.e. du dép. de Bacău 293-334 română
1976 Muzeul Național, III CĂPITANU, Viorel Necropola birituală daco-carpică de la Spucești, jud. Bacău / La nécropole birituelle dace-carpique de Săucești, dépt. de Bacău 165-180 română
2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) BRUDIU, Mihalache, CĂPITANU, Viorel, URSACHI, Vasile Necropola geto-dacică de la Răcătău. Tumul V. 244-245 română
1997 Premier Age du Fer au Bouches du Danube et dans les Regions Autour de la Mer Noire, 2, seria arheologie CĂPITANU, Viorel A Hallstattian ritual pit discovered at Răcătău, Bacău County 111-112 engleză
1997 Premier Age du Fer au Bouches du Danube et dans les Regions Autour de la Mer Noire, 2, seria arheologie CĂPITANU, Viorel O groapă rituală halstattiană descoperită la Răcătău, județul Bacău 113-117 română
2000 Tombes tumulaires de l'Age du Fer dand le Sud-Est de l'Europe CĂPITANU, Viorel La necropole geto-dace de Răcătău, departement de Bacău 214-214 franceză