Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 31 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1982 Acta Musei Napocensis, XIX CUCOȘ, Ștefan (autor) Începuturile perioadei de tranziție de la eneolitic la epoca bronzului în zona subcarpatică a Moldovei Note şi discuţii 253-260 română
1973 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, I CUCOȘ, Ștefan (autor) Ceramică neolitică din Muzeul Arheologic Piatra Neamț română
1999 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, VI CUCOȘ, Ștefan (autor) Faza Cucuteni B în zona subcarpatică a Moldovei 304 română
1972 Carpica, V CUCOȘ, Ștefan (autor) Noi reprezentări antropomorfe pictate pe ceramica cucuteniană 91-93 română
1975 Carpica, VII CUCOȘ, Ștefan (autor) Două vase zoomorfe eneolitice .7-14 română
1978 Carpica, X CUCOȘ, Ștefan (autor) Decorul spiralic al ceramicii Cucuteni B 55-88 română
1985 Carpica, XVII CUCOȘ, Ștefan (autor) Cîteva considerații cu privire la sfârșitul culturii Cucuteni 33-40 română
1987 Carpica, XVIII-XXIX, seria 1986-1987 CUCOȘ, Ștefan (autor) Cronologia eneoliticului final din zona subcarpatică a Moldovei 13-20 română
1989 Carpica, XX CUCOȘ, Ștefan (autor) Locuințele eneoliticului final din zona subcarpatică a Moldovei 53-59 română
1989 Carpica, XX CUCOȘ, Ștefan (autor) Cîteva considerații cu privire la unele probleme ale eneoliticului final de la est de Carpați 61-67 română
1982 Cercetări Arheologice, V ANTONESCU, Silvia (autor), CUCOȘ, Ștefan (autor), MONAH, Dan (autor), POPOVICI, Dragomir (autor) Săpăturile arheologice din tell-ul cucutenian Dealul Ghindaru, com. Poduri, jud. Bacău 9-22 română (rezumat în franceză)
1983 Cercetări Arheologice, VI ANTONESCU, Silvia (autor), CUCOȘ, Ștefan (autor), DUMITROAIA, Gheorghe (autor), MONAH, Dan (autor), POPOVICI, Dragomir (autor) Cercetările arheologice de la Poduri-Dealul Ghindaru 3-22 română (rezumat în franceză)
1986 Cercetări Arheologice, VIII CUCOȘ, Ștefan (autor), DUMITROAIA, Gheorghe (autor), MONAH, Dan (autor), POPOVICI, Dragomir (autor) Noi date C14 din nivelurile aparținînd culturii Precucuteni din stațiunea de la Poduri "Dealul Ghindaru", jud. Bacău 137-142 română (rezumat în engleză)
1969 Memoria Antiquitatis, I CUCOȘ, Ștefan (autor) Săpăturile arheologice din județul Neamț 415- română
1970 Memoria Antiquitatis, II CUCOȘ, Ștefan (autor) Reprezentări antropomorfe în decorul pictat cucutenian de la Gherlăiești (jud. Neamț) 101- română
1970 Memoria Antiquitatis, II CUCOȘ, Ștefan (autor) O așezare neolitică în bazinul Trotușului 481- română
1970 Memoria Antiquitatis, II CUCOȘ, Ștefan (autor) Expoziția permanentă a Muzeului Arheologic Piatra Neamț 559- română
1971 Memoria Antiquitatis, III CUCOȘ, Ștefan (autor), MONAH, Dan (autor), NIȚU, Anton (autor) Ghelăiești (Piatr- Neamț) I. Săpăturile din 1969 în așezarea cucuteniană "Nedeia" .11- română
1971 Memoria Antiquitatis, III CUCOȘ, Ștefan (autor) Reprezentări de încălțăminte în plastica cucuteniană de la Ghelăiești (jud. Neamț) 65- română
1971 Memoria Antiquitatis, III BUZILĂ, Aurel (autor), CUCOȘ, Ștefan (autor), MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Virgil (autor) Expoziția Noi descoperiri arheologice în județul Neamț (1965-1969) 561- română
1971 Memoria Antiquitatis, III CUCOȘ, Ștefan (autor) Săpăturile arheologice din județul Neamț (I) 577- română
1976 Memoria Antiquitatis, IV-V, seria 1972-1973 CUCOȘ, Ștefan (autor) Vase prismatice neo-eneolitice 67- română
1976 Memoria Antiquitatis, IV-V, seria 1972-1973 CUCOȘ, Ștefan (autor) Săpăturile arheologice din județul Neamț (III) 301- română
1982 Memoria Antiquitatis, VI-VIII, seria 1974-1976 CUCOȘ, Ștefan (autor) Săpăturile de Văleni-Piatra Neamț (1974-1975) 37- română
1985 Memoria Antiquitatis, IX-XI, seria 1977-1979 CUCOȘ, Ștefan (autor) Ceramica de "tip C" din aria culturii Cucuteni 63- română
1985 Memoria Antiquitatis, IX-XI, seria 1977-1979 CUCOȘ, Ștefan (autor) Cultura amforelor sferice din Depresiunea subcarpatică a Moldovei 141- română
1985 Memoria Antiquitatis, IX-XI, seria 1977-1979 CUCOȘ, Ștefan (autor) Descoperiri fortuite de obiecte de bronz 491- română
1985 Memoria Antiquitatis, IX-XI, seria 1977-1979 CUCOȘ, Ștefan (autor), MURARU, Adrian (autor) Studiu tipologic și petrografic al uneltelor litice din cîteva așezări Cucuteni B. 695- română
1987 Memoria Antiquitatis, XV-XVII, seria 1983-1985 ALEXA, Bujor (autor), CUCOȘ, Ștefan (autor), DUMITROAIA, Gheorghe (autor), MONAH, Dan (autor), POPOVICI, Dragomir (autor) Raport preliminar asupra săpăturilor arheologice de la Poduri - Dealul Ghindaru (1984-1985) .9- română
1992 Memoria Antiquitatis, XVIII CUCOȘ, Ștefan (autor) Contribuții la repertoriul arheologic al județului Neamț .5- română
1992 Memoria Antiquitatis, XVIII CUCOȘ, Ștefan (autor) Un topor de aramă descoperit la Trifești, jud. Neamț 199- română