Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 48 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2006 Acta Musei Tutovensis, I CROITORU, Costin, PANDREA, Stănică, STOIAN, Viorel Un pandantiv din scoică și o unealtă pentru prelucrat osul descoperite în așezarea Gumelnița A1 de la Însurăței - "Popina II" 114-116 română
2009 Acta Musei Tutovensis, IV CROITORU, Costin Amfore cu "corpul în formă de Burduf" descoperite în mediul Sîntana dintre Carpați și Prut 29-43 română
2010 Acta Musei Tutovensis, V CROITORU, Costin Cercetările arheologice de suprafață de la Șuțești, județul Brăila. Punctul Terasa I 166-181 română
2011 Acta Musei Tutovensis, VI CROITORU, Costin Necropola Sîntana de Mureș de la Dedulești, Județul Brăila (considerații privind istoricul cercetărilor) 48-60 română
2012 Acta Musei Tutovensis, VII CROITORU, Costin Despre relațiile comerciale dintre romani și "barbari" cu privire specială la spațiul dintre Carpați și Prut 147-157 română
2012 Acta Musei Tutovensis, VII CROITORU, Costin Despre descoperirile arheologice de la Negrilești, județul Galați. Note de lectură (VI) 249-254 română
2013 Acta Musei Tutovensis, VIII CROITORU, Costin Descoperiri arheologice de pe teritoriul județului Galați, atribuite populațiilor turanice 97-106 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X CROITORU, Costin Despre muzee și elite 34-35 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X CROITORU, Costin, PANDREA, Stănică Un punct arheologic mai puțin cunoscut pe harta județului Galați. Așezarea eneolitică din cartierul Dunărea 68-78 română
2010 Analele Brăilei, 10, seria istorie-cultură-civilizație CÎNDEA, Ionel, CROITORU, Costin O construcție rectangulară, cu baza de piatră, descoperită la Măxineni, județul Brăila 397-402 română
2011 Analele Brăilei, 11, seria istorie-cultură-civilizație ARDELEANU, Constantin, CROITORU, Costin Varia memoria antiquitatis (II) Relatări ale unor calători străini despre vestigiile de la Bărgoși (Galați) 75-89 română
2012 Analele Brăilei, 12, seria istorie-cultură-civilizație CROITORU, Costin Ion T. Dragomir (1923-2012). O viață dedicată arheologiei și muzeografiei 463-474 română
2012 Analele Brăilei, 12, seria istorie-cultură-civilizație CROITORU, Costin Răspuns unui pretins recenzent 569-578 română
2001 Argesis - Studii și Comunicări, X, seria istorie CROITORU, Costin Câteva considerații cu privire la rolul valurilor de pământ de pe teritoriul Daciei Arheologie, istorie antică şi medie 55-64 română
2002 Argesis - Studii și Comunicări, XI, seria Istorie CROITORU, Costin Contribuții la istoria relațiilor politice dintre Imperiul Roman și geto-daci (Expediția lui tib. Plautinus Silvanus aelianus) Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 57-68 română
2003 Argesis - Studii și Comunicări, XII, seria istorie CROITORU, Costin "Troianul" în unele surse românești relative la spațiul argeșean Arheologie, istorie antică şi medie 107-113 română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie CROITORU, Costin Brazda lui Novac - considerații terminologice Istorie antică şi medie 279-290 română
2009 Argesis - Studii și Comunicări, XVIII, seria istorie CROITORU, Costin Cronologia perioadei timpurii a celui de-a doua epocă a fierului (sec. V-III a. Chr,) între Carpați, Nistru și Balcani - Măndescu Dragoș Recenzii şi note bibliografice 385-387 română
2013 Biblioteca Istro-Pontica, 9, seria arheologie CROITORU, Costin, VERNESCU, Mirela Late Copper Age and Bronze Age Tumuli in the North-Eastern Part of Brăila Plain and Covurlui Plain 89-130 română
2009 Cercetări Arheologice, XVI CROITORU, Costin Brief considerations on glass beakers discovered in the Săntana de Mureș environment between the Carpathiana and Prut River 213-245 engleză
2003 Danubius, XXI, seria istorie CROITORU, Costin Despre prezența romană în Sudul Moldovei și rolul castellum-ului descoperit la Galați. Note de lectură (I) 15-23 română
2000 Istros, X CROITORU, Costin Cîteva considerații cu privire la traseul și cronologia Brazdei lui Novac de Nord 313-324 română
2004 Istros, XI CROITORU, Costin Despre trupele romane din fortificațiile de la Bărboși (Galați) Note de lectură (II) 159-172 română
2005 Istros, XII CROITORU, Costin, PANDREA, Stănică Piese arheologice descoperite în așezarea de la Brăilița, aflate în colecțiile Muzeului de istorie Galați 203-209 română
2007 Istros, XIV CROITORU, Costin, SÎRBU, Valeriu Bărboși - 170 ans de recherches archeologiques 13-25 franceză
2007 Istros, XIV CROITORU, Costin Some fortuitours funerary discoveries at Bărboși, Galați County 53-59 engleză
2007 Istros, XIV CROITORU, Costin General considerations about the roman brooches with hinge from Eastern Dacia 321-334 engleză
2009 Istros, XV CROITORU, Costin, PANDREA, Stănică, STOIAN, Viorel, VERNESCU, Mirela Cercetările arheologice din așezarea Gumelnița A1 de la Însurăței - "Popina II" (2002-2005) 291-317 română
2009 Istros, XV CÎNDEA, Ionel, CROITORU, Costin Cercetările arheologice preventive din Brăila, punctul "Cetatea Medievală" campaniile 2008-2009 335-357 română
2009 Istros, XV CÎNDEA, Ionel, CROITORU, Costin Cercetările arheologice de la Măxineni (jud. Brăila), campania 2009 359-382 română
2009 Istros, XV CROITORU, Costin Despre organizarea limes-ului la Dunărea de Jos. Note de lectură (V) 385-430 română
2011 Istros, XVII CROITORU, Costin, DRAGOMIR, Ion La necropole sarmatique de Largu (Dep. de Buzău) 31-54 franceză
2011 Istros, XVII CÎNDEA, Ionel, CROITORU, Costin Resultats preliminaires des fouilles archeologiques preventives de Brăila, le lieu-dit "La Ville Ancienne"! Campagne 2010 69-80 franceză
2011 Istros, XVII CÎNDEA, Ionel, CROITORU, Costin Resultats preliminaires des fouilles archeologiques systematiques de Mîxineni (Dep. De Brăila), le lieu-dit monastere. Campagne 2010 81-92 engleză
2012 Istros, XVIII CÎNDEA, Ionel, CROITORU, Costin Preliminary results of the systematic archaeological researches from Măxineni, Brăila County, 2011-2012 campaigns 215-225 engleză
2012 Istros, XVIII CROITORU, Costin Ion T. Dragomir (1923-2012). A lifetime dedicated to archaeology and museography 563-573 engleză
2013 Istros, XIX CROITORU, Costin, DIACONU, Vasile Două topoare din piatra aparținînd epocii bronzului descoperite la Tulucești, județului Galați 45-50 română
2013 Istros, XIX CROITORU, Costin, DIACONU, Vasile Two Stone aces from the Bronze Aghe discovered in Tulucești, Galați County 46-60 engleză
2009 Miscellanea Historica et Archaelogica in Hinorem Professoris Ionel Cândea CROITORU, Costin Recipients de bronze romains decouverts dans l'espace Est-Carpatique (1er siecle av. J.C. - 1er siecle apr. J.C.) 33-49 franceză
2010 Mousaios, XV CROITORU, Costin Importuri romane descoperite în necropola Sîntana de Mureș de la Linca, județul Galați. I. Recipiente 251-261 română
2005 Perspective asupra istoriei locale în viziunea tinerilor cercetători, I CROITORU, Costin "Troianul" în unele surse relative la spațiul gălățean. Considerații generale 17-42 română
2006 Perspective asupra istoriei locale în viziunea tinerilor cercetători, II CROITORU, Costin, PANDREA, Stănică Un vas gumelnițean deosebit aflat în colecțiile Muzeului de Istorie Galați .7-20 română
2006 Perspective asupra istoriei locale în viziunea tinerilor cercetători, II CROITORU, Costin Semnalări privind unele descoperiri arheologice la Bărboși (Galați) în secolul al XIX-lea 53-70 română
2007 Perspective asupra istoriei locale în viziunea tinerilor cercetători, III CROITORU, Costin Perspective asupra istoriei locale în viziunea tinerilor cercetători - Cuvînt înainte .9-9 română
2007 Perspective asupra istoriei locale în viziunea tinerilor cercetători, III CROITORU, Costin In memorian Ștefan Stanciu 13-17 română
2007 Perspective asupra istoriei locale în viziunea tinerilor cercetători, III CROITORU, Costin, PANDREA, Stănică Cîteva considerații asupra sitului arheologic de lac Brăilița (județul Brăila) 19-35 română
2004 Prinos lui Petre Diaconu la 80 de ani CROITORU, Costin Cîteva precizări în legătură cu piesele de port și podoabă don inventarul mormintelor de la Lunca, județul Galați 319-342 română
2010 Tracii și vecinii lor în Antichitate - Studia in Honorem Valerii Sîrbu CROITORU, Costin Considerations sommaires concernant les parures en argent filigrane decouvertes dans le territoire situe a l'Est des Carpates 161-185 franceză