Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 7 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2017 Cercetări istorice, XXXVI ARNĂUT, Tudor (autor) Spații sacre și practici funerare din mileniul I a. Chr. În arealul carpato-balcanic, Universitatea de Stat din Moldova, Centrul de Cercetare Științifică „Științele Umanistice”, Laboratorul de Cercetări Științifice „Tracologie”, Casa Editorial-Poligrafică „Bons Offices”, Chișinău, 2014, 564 p. (Tamilia-Elena MARIN) I. Recenzii şi note de lectură 347-351 română
2011 Cumidava, XXXI ARNĂUT, Tudor (autor), NICULIȚĂ, Ion (autor) Le systeme defensif du site archeologique du Sahama Mică 131-152 Franceză
2010 Istros, XVI ARNĂUT, Tudor (autor), NICULIȚĂ, Ion (autor) L'inventaire funeraire - une source informative Ou/et indice social et symbole religieux (base sur les materiels des necropoles du Ier millenaire av. J.C. de l'est des Carpates) 185-206 engleză
2009 Mousaios, XIV ARNĂUT, Tudor (autor), NICULIȚĂ, Ion (autor) Le rappoort d'emplacement spatial entre les lieux d'habitat et ceux des necropoles chez les thraces du 1er mil. av. J.-C. 121-138 franceză
2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) ARNĂUT, Tudor (autor), NICULIȚĂ, Ion (autor) Practici funerare ale tracilor de la est de Carpați în Mileniul I a.chr. 255-256 română
2000 Tombes tumulaires de l'Age du Fer dand le Sud-Est de l'Europe ARNĂUT, Tudor (autor), URSU-NANIU, Rodica (autor) Considerations sur une decouverte faite aupres du village de Bubuieci (Republique de Moldavie) 232-232 engleză
2010 Tracii și vecinii lor în Antichitate - Studia in Honorem Valerii Sîrbu ARNĂUT, Tudor (autor), BĂȚ, Mihail (autor), NICULIȚĂ, Ion (autor), ZANOCI, Aurel (autor) Evoluția sistemului defensiv al siturilor din zona Saharna în mileniul I a Chr. 359-393 română