Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 10 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X GRIGORIU, Paul (autor) Gheorghe Popa-Liseeanu și educarea conștiinței naționale Studii şi articole 69-77 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI GRIGORIU, Paul (autor) Gheorghe Ionescu-Gion în contemporaneitate. Corespondență și manuscrise inedite Restitutio 192-201 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVI GRIGORIU, Paul (autor) Constantin C. Giurescu. Repere biografice, domenii de manifestare Personalităţile şi Bucureştii 323-336 română
2004 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVIII GRIGORIU, Paul (autor) Din istoricul învățământului românesc: profesorul Petre Gârboviceanu în contextul culturii naționale Personalităţi bucureştene 299-317 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX GRIGORIU, Paul (autor) Din istoricul învățămîntului românesc. Profesorul Petre Gîrboviceanu între contemporanii săi. Treptele desăvîrșirii spirituale Studii şi articole 194-218 română
2012 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVI GRIGORIU, Paul (autor) Orizonturi culturale românești. Istoria națională în preocupările Academicianului Nicolae Densușianu (1846-1911) Personalităţi bucureştene 59-65 română
2013 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVII GRIGORIU, Paul (autor) Spiru Haret de la tradiție la inovație (1851-1912) Personalităţi bucureştene 182-188 română
1978 Muzeul Național, IV GRIGORIU, Paul (autor) Poziții ale publicisticii românești în timpul războiului de independență / Positions des publications roumaines pendant la guerre d'indépendance 467-476 română
1981 Muzeul Național, V GRIGORIU, Paul (autor) Un secol de la publicarea monografiei "Dacia înainte de romani" de Grigorie Gr. Tocilescu / Un siècle depuis qu'on a publié la monographie „La Dacie avant les Romains" de Grigorie Gr. Tocilescu. 265-273 română
1982 Muzeul Național, VI GRIGORIU, Paul (autor) Un secol de la apariția revistei "Contemporanul" / Un siècle depuis l'apparition de la revue „Contemporanul" 295-301 română