Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 14 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 NIȚULESCU, Virgil (autor) Legislație românească în perioada interbelică: protejarea patrimoniului cultural mobil 545-559 română
2002 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei NIȚULESCU, Virgil (autor) Actualitatea recomandării UNESCO din 1989 privind salvgardarea culturii tradiționale și a folclorului. O evaluare 141-169 română
2002 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei NIȚULESCU, Virgil (autor) Arhitectura vernaculară în Panama 171-174 română
2004 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVIII NIȚULESCU, Virgil (autor) Punerea în valoare a patrimoniului cultural urban - tendințe muzeografice europene Studii şi articole 140-146 română
1992 Cercetări Arheologice, IX CHIȚESCU, Lucian (autor), MATEI, Gheorghe (autor), NIȚULESCU, Virgil (autor), PĂUNESCU, Anca (autor), RENTA, Elena (autor) Așezarea geto-dacică de la Giurgeni - Mozacu, jud. Ialomița 57-61 română (rezumat în franceză)
1992 Cercetări Arheologice, IX CHITESCU, Lucian (autor), MATEI, Gheorghe (autor), NIȚULESCU, Virgil (autor), PĂUNESCU, Anca (autor), RENTA, Elena (autor) Cercetările arheologice de la Piua Petri (Orașul de Floci). Com. Giurgeni, jud. Ialomița 97-104 română (rezumat în franceză)
2006 Cibinium, seria 2001-2005 NIȚULESCU, Virgil (autor) Centenarul Muzeului "Astra" și salvgardarea patrimoniului cultural imaterial 16-18 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV NIȚULESCU, Virgil (autor), RENȚA, Elena (autor) Noi date privitoare la instalațiile de încălzit ale locuințelor de la Orașul de Floci 133-134 română
2001 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XVIII NIȚULESCU, Virgil (autor), RENȚA, Elena (autor) Sur le timbres amphoriques decouverts a Giurgeni-Mozacu 32-37 franceză
2001 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XVIII NIȚULESCU, Virgil (autor) Romanians Museums and the local Comunities 173-176 engleză
2009 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXVII NIȚULESCU, Virgil (autor) Museums of today: A role to play in the tourism industry .11-18 engleză
2004 Ialomița - Studii și Cercetări de Arheologie, Istorie, Etnografie și Muzeologie, IV, seria 2003-2004 NIȚULESCU, Virgil (autor) Un mezeu regional la Slobozia 505-510 română
1999 Muzeul Național, XI NIȚULESCU, Virgil (autor) Note privind legislația protejării patrimoniului cultural mobil din România, în perioada 1946-1989 / Notes concerning the movable cultural heritage legislation in Romania (1946-1989) 289-305 română
2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) - (Practici funerare și manifestarea identității culturale- Epoca Bronzului și Epoca Fierului), Actes du IV Colloque International d'Archéologie Funéraire organisé à Tulcea, 22 28 mai 2000 NIȚULESCU, Virgil (autor), RENȚA, Elena (autor), SIMION, Gavrilă (autor) Les tumulus d'Adîncata, dept. De Ialomița 89-103 engleză