Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 12 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2003 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVII BORONEANȚ, Adina, NICOLAE, Călin, NICOLAE, Irina Săpăturile arheologice din situl neolitic de la Chitila - Fermă - campania 2002 - Arheologie 72-81 română
2010 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV BORONEANȚ, Adina, GAVRILĂ, Elena, IGNAT, Theodor, MĂGUREANU, Andrei, MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe, PANAIT, Panait, POPESCU, Raluca, TODERAȘ, Meda Centrul istoric al Bucureștilor. Cercetări arheologice de salvare din perioada 2007-2010 "Bucureşti la 550 de ani de la prima atestare scrisă cunoscută" 74-116 română
2010 Buletinul Muzeului Județean Teleorman, 2, seria arheologie BORONEANȚ, Adina Ostrovul Corbului - o discuție asupra mormintelor mezolitice și neolitice timpurii .5-27 română
2011 Buletinul Muzeului Județean Teleorman, 3, seria arheologie BORONEANȚ, Adina Arheologul Vasile Boroneanț la 80 de ani .9-17 română
2011 Buletinul Muzeului Județean Teleorman, 3, seria arheologie BORONEANȚ, Adina A suggested chronbology for the Iron Gates Mesolithic 21-39 engleză
2013 Buletinul Muzeului Județean Teleorman, 5, seria arheologie BORONEANȚ, Adina New data on the prehistoric human habitations from Climente I and Climente II Caves in the Iron Gates of the Danube .5-23 engleză
2003 Cercetări Arheologice, XII BORONEANȚ, Adina, VASILE, Mihai Protecția monumentelor istorice în România. Partea I-a Legislația și aplicarea ei anterior anului 1989 433-448 română
2009 Cercetări arheologice în București, VIII, VIII, 2009 ADAMEȘTEANU-MĂNUCU, Gheorghe, BORONEANȚ, Adina, GAVRILĂ, Elena-Florentina, MĂGUREANU, Andrei, POPESCU, Raluca Iuliana, TODERAȘ, Meda Cercetările arheologice din Centrul istoric al Bucureștilor. Cimitirul „bisericii lui Ghiorma Banul - Biserica Grecilor" 265-312 română (şi un rezumat în engleză)
2005 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXII BORONEANȚ, Adina Early neolithic lithic industries (the Banat and Transylvania) 19-35 engleză
2009 Studii de Preistorie, 6 BORONEANȚ, Adina, BORONEANȚ, Vasile Schela Cladovei 1965-1968. După 40 de ani 15-34 română
2010 Studii de Preistorie, 7 BORONEANȚ, Adina, JACOBSSON, Piotr Set in clay: altars in place at Cuina Turcului, Iron Gates Gorge 33-44 engleză
2012 Studii de Preistorie, 9 BORONEANȚ, Adina The archaelogical excavations at Grumăzești - Neamț County. Part 1 - refitting the puzzle 25-47 engleză