Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 34 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1965 Acta Musei Napocensis, II GLODARIU, Eugenia (autor) Din lupta maselor muncitoare clujene în preajma Primului Război Mondial Studii şi Materiale 523-543 română
1965 Acta Musei Napocensis, II BUNTA, Petru (autor), GLODARIU, Eugenia (autor) Din colecția de manifeste și afișe a Muzeului de Istorie Cluj Note şi discuţii 707-719 română
1966 Acta Musei Napocensis, III BUNTA, Petru (autor), GLODARIU, Eugenia (autor) Aspecte din lupta forțelor democratice în alegerile din 1946 în fostul județ Cluj Note şi discuţii 547-561 română
1968 Acta Musei Napocensis, V GLODARIU, Eugenia (autor) Din activitatea societății "Iulia" a studenților români din Cluj Studii şi Materiale 239-249 română (şi un rezumat în germană)
1969 Acta Musei Napocensis, VI GLODARIU, Eugenia (autor) Biblioteci poporale ale "Astrei" (partea I) Studii şi Materiale 347-360 română (şi un rezumat în germană)
1971 Acta Musei Napocensis, VIII GLODARIU, Eugenia (autor) Din activitatea editorială a Astrei: "Biblioteca Populară a Asociațiunii" Studii şi Materiale 311-319 română (rezumat în germană)
1973 Acta Musei Napocensis, X CORDOȘ, Nicolae (autor), GLODARIU, Eugenia (autor) Reuniunea sodalilor români din Cluj Studii şi Materiale 389-408 română (rezumat în germană)
1974 Acta Musei Napocensis, XI GLODARIU, Eugenia (autor) Societăți culturale românești din monarhia austro-ungară și Academia Română 283-293 română (rezumat în germană)
1975 Acta Musei Napocensis, XII GLODARIU, Eugenia (autor) Despărțămîntul Cluj al Astrei (1870-1914) 373-386 română (rezumat în franceză)
1976 Acta Musei Napocensis, XIII GLODARIU, Eugenia (autor) Înființarea, organizarea și activitatea culturală desfășurată de societatea "Petru Maior", a studenților români din Budapesta 505-522 română (rezumat în germană)
1977 Acta Musei Napocensis, XIV GLODARIU, Eugenia (autor) Contribuția societății „Petre Maior” la mișcarea cultural-națională și politică a românilor din Austro-Ungaria 505-522 română (rezumat în germană)
1978 Acta Musei Napocensis, XV GLODARIU, Eugenia (autor) Aportul femeilor din Transilvania la mișcarea memorandistă 501-509 română (rezumat în franceză)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI GLODARIU, Eugenia (autor) Activitatea secției române a Federațiunii internaționale a studenților "Corda fratres" Note şi discuţii 699-707 română (rezumat în franceză)
1980 Acta Musei Napocensis, XVII GLODARIU, Eugenia (autor) Participarea tineretului universitar român din Austro-Ungaria la mișcarea memorandistă Studii 313-322 română (rezumat în franceză)
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII GLODARIU, Eugenia (autor) Opoziția față de proiectul legii votului plural - aspect al luptei pentru vot universal în anul 1908 Studii 227-236 română (rezumat în franceză)
1982 Acta Musei Napocensis, XIX GLODARIU, Eugenia (autor) Elena Pop Hossu-Longin și mișcarea feministă din Transilvania Note şi discuţii 487-496 română (rezumat în franceză)
1983 Acta Musei Napocensis, XX GLODARIU, Eugenia (autor) Unele considerații privind mișcarea feministă din Transilvania (a doua jumătate a sec. al XIX-lea - începutul sec. al XX-lea) 231-240 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX GLODARIU, Eugenia (autor) Anna Maria Ardos (1935-1983) 943-943 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI ARDOS ANNA, Maria (autor), GLODARIU, Eugenia (autor), MIREL, Maria (autor) Muzeul Județean de Istorie din Cluj-Napoca la a 125-a aniversare Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 673-689 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 GLODARIU, Eugenia (autor) Considerații privind implicare Astrei în Mișcarea Național-Politică a Românilor din Transilvania 287-294 română
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 GLODARIU, Eugenia (autor) Mărturii privind poziția tinerimii române universitare din Austro-Ungaria față de dualism Note şi discuţii 695-700 română (rezumat în germană)
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie GLODARIU, Eugenia (autor) Opinia publică internațională și aspirațiile românilor reflectată în Ziarul "La Roumanie" (1918) Studii 297-304 română
1995 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie GLODARIU, Eugenia (autor), STAN, Constantin (autor) Congresele naționalităților asuprite din Austro-Ungaria și rolul lor în lupta pentru independență și unitate națională (1918) Studii 161-172 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie GLODARIU, Eugenia (autor) Casina română din Cluj Studii 297-304 română
1997 Acta Musei Napocensis, 33-II, seria istorie GLODARIU, Eugenia (autor), STAN, Constantin (autor) Contribuții ale studenților români la Marea Unire din 1918 Studii 107-123 română
1998 Acta Musei Napocensis, 34-II, seria istorie GLODARIU, Eugenia (autor) Congresele studențești - foruri de exprimare a solidarității și unității naționale Studii 97-109 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II GLODARIU, Eugenia (autor) Sărbătorirea zilei 3/5 mai 1848 - prilej de afirmare a identității naționale Studii 123-127 română
2003 Acta Musei Napocensis, 37-38-II, seria istorie 2000-2001 GLODARIU, Eugenia (autor) Mihai Eminescu și societățile culturale ale tineretului studios român din monarhia habsburgică Studii 169-178 română (rezumat în engleză)
2003 Acta Musei Napocensis, 37-38-II, seria istorie 2000-2001 GLODARIU, Eugenia (autor) Nicolae Cordoș (1938-2002) In memoriam 471-472 română
1972 Centenar Muzeal Orădean GLODARIU, Eugenia (autor) Schimbări survenite în organizarea "Astrei" (1895-1897) 369-373 română
1973 Cumidava, VI GLODARIU, Eugenia (autor) Despărțămîntul Brașov - inițiatorul bibliotecilor populare ambulante ale Astrei 133- română
1980 Potaissa - Studii și Comunicări, II GLODARIU, Eugenia (autor), RAȚIU, M. (autor) Emilia Rațiu, reprezentantă de seamă a mișcării femeilor din Transilvania 253-258 română
1988-1991 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXI-XXIV, Acta Musei Devensis GLODARIU, Eugenia (autor) Despre "Societatea de Lectură a Tinerimii Române Studioase de la Gimnaziul din Orăștie" Note şi discuţii 781-785 română, franceză
1976 Ziridava. Studia Archaeologica, VI CORDOȘ, Nicolae (autor), GLODARIU, Eugenia (autor) Aspecte ale activității studențimii românești din monarhia astro-ungară pentru realuzarea unității naționale (1900-1918)