Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 29 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2004 Acta Musei Porolissensis, XXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-restaurare-conservare FĂRTĂIȘ, Dan (autor) , NICULICĂ, Bogdan (autor) Date inedite referitoare la ceramica din necropola tumulară de tip Costișa-Komarov (sec. XVIII - XV î. Chr.)de la Adâncata, județul Suceava Restaurare. Conservare 449-457 română
2004 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXIX-XXX-I, seria 2002-2003 ANDRONIC, Mugur (autor) , BATARIUC PARASCHIVA, Victoria (autor) , GOGU, Monica (autor) , HPU, Florin (autor) , MAREȘ, Ion (autor) , NICULICĂ, Bogdan (autor) Noi cercetări arheologice de teren în județul Suceava 117-226 română
2004 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXIX-XXX-I, seria 2002-2003 BUDUI, Vasile (autor) , MAREȘ, Ion (autor) , NICULICĂ, Bogdan (autor) Considerații privind unele topoare de piatră, din epoca bronzului, descoperite în Podișul Sucevei 267-315 română
2004 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXIX-XXX-I, seria 2002-2003 NICULICĂ, Bogdan (autor) Noi date cu privire la toporul de la Darabani - Zamcesco (Ucraina) 411-418 română
2004 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXIX-XXX-I, seria 2002-2003 NICULICĂ, Bogdan (autor) Considerații privind așezarea Noua de la Cumpărătura (comuna Bosanci, județul Suceava) 423-430 română
2007 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXXI-XXXII-XXXIII, seria 2004-2005-2006 COTOI, Ovidiu (autor) , IGNAT, Mircea (autor) , MAREȘ, Ion (autor) , NICULICĂ, Bogdan (autor) , URSU, Constantin (autor) Săpăturile arheologice de la Ițcani - Ferma 2 (1998-1999) .7-22 română
2007 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXXI-XXXII-XXXIII, seria 2004-2005-2006 BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor) , NICULICĂ, Bogdan (autor) Considerații asupra descoperirilor din epoca bronzului de la Bosanci - La Pod la rediu (com. Bosanci, jud. Suceava) 39-59 română
2007 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXXI-XXXII-XXXIII, seria 2004-2005-2006 APARASCHIVEI, Constantin (autor) , NICULICĂ, Bogdan (autor) Un nou sit arheologic în Podișul Fălticenilor 61-72 română
2010 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVII NICULICĂ, Bogdan (autor) Bronzuri preistorice din Sălaj (colecțiile Szikszai, Wesselenyi-Teleki, Aszodi și descoperiri izolate aflate în colecția Muzeului din Zalău) - Bejinariu Ioan 339-340 română
2011 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVIII NICULICĂ, Bogdan (autor) A novel letter in relation to a manuscris of Dionisie Olinescu 141-145 engleză
2011 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVIII NICULICĂ, Bogdan (autor) Pages from prehistoric Transylvania. Bronze Age - Rotea Mihai 199-201 engleză
2012 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXIX ANDRONIC, Mugur (autor) , NICULICĂ, Bogdan (autor) O nouă descoperire aparținînd culturii amforelor sferice în Bucovina 47-54 engleză
2000 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXIV-XXV, seria 1997-1998 ANDRONIC, Mugur (autor) , NICULICĂ, Bogdan (autor) O nouă așezare precucuteniană în Nordul Moldovei .7-17 română
2000 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXIV-XXV, seria 1997-1998 NICULICĂ, Bogdan (autor) Perioada timpurie și începutul celei mijlocii a epocii bronzului în sud-estul Transilvaniei - Szekely Z. 483-484 română
2000 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXIV-XXV, seria 1997-1998 NICULICĂ, Bogdan (autor) Repertoriul culturii Noua-Coslogeni din România. Așezări și necropole - Florescu Adrian 485-485 română
2000 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXIV-XXV, seria 1997-1998 NICULICĂ, Bogdan (autor) Fortifications de refuge et etablissements fortifies du premier age du fer en Transilvanie - Vasiliev V. 487-487 română
2001 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXVI-XXVII-XXVIII, seria 1999-2000-2001 NICULICĂ, Bogdan (autor) O nouă așezare cucuteniană pe teritoriul satului Adîncata (comuna Adîncata, județul Suceava) 89-107 română
2001 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXVI-XXVII-XXVIII, seria 1999-2000-2001 BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor) , IGNĂTESCU, Sorin (autor) , NICULICĂ, Bogdan (autor) Plastica antromoporfă de la Mihoveni-Cahla Morii 109-143 română
2001 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXVI-XXVII-XXVIII, seria 1999-2000-2001 IGNAT, Mircea (autor) , MAREȘ, Ion (autor) , NICULICĂ, Bogdan (autor) , URSU, Constantin (autor) Rezultatele cercetărilor arheologice referitoare la așezarea geto-dacică din orașul Suceava - Dealul Zamca (1996-1997) 173-187 română
2001 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXVI-XXVII-XXVIII, seria 1999-2000-2001 COJOCARU, Ilie (autor) , NICULICĂ, Bogdan (autor) Noi date cu privire la un topor de aramă aparțînănd epocii bronzului, din colecțiile Muzeului Național al Bucovinei , recent publicat 691-697 română
2001 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXVI-XXVII-XXVIII, seria 1999-2000-2001 NICULICĂ, Bogdan (autor) Unelte de piatră șlefuită din Eneoliticul subcarpaților Moldovei - Cotoi O., Grasu C. 699-701 română
2001 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXVI-XXVII-XXVIII, seria 1999-2000-2001 NICULICĂ, Bogdan (autor) Metalurgia în epoca bronzului și prima epocă a fierului mdin Podișul Sucevei - Ignat Mircea 703-706 română
2000 Arheologia Medievală, III GOGU, Monica (autor) , NICULICĂ, Bogdan (autor) Ceramica descoperită în preajma bisericii Sf. Simion - Turnu Rolu din Suceava 193- română
2013 Biblioteca Istro-Pontica, 9, seria arheologie NICULICĂ, Bogdan (autor) Cîteva observații privind descoperirile de bronzuri din Bucovina 185-214 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII NICULICĂ, Bogdan (autor) Sceptrele cruciforme eneolitice descoprite la Răsărit de Carpați 133-148 română
2007 Cumidava, XXIX FĂRTĂIȘ, Dan (autor) , NICULICĂ, Bogdan (autor) Date inedite referitoare la ceramica din necropola tumulară de tip Costișa-Komarov, secolele XVIII-XV a. Chr., de la Adâncata, jud. Suceava 46-50 Română
2011 Marisia, XXXI, seria arheologie DIACONU, Vasile (autor) , NICULICĂ, Bogdan (autor) Un sceptre inedit de l'age du bronze decouvert a Mihoveni, department de Suceava 73-76 franceză
2014 Peuce, XII, seria istorie-arheologie NICULICĂ, Bogdan (autor) Repertoriul arheologic al județului Botoșani - Șovan Octavian 390-395 română
2012 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVIII, nr. I, The Gava Culture in the Tisa Plain and Transylvania. Symposium Satu Mare 17-18 June, seria Arheologie NICULICĂ, Bogdan (autor) The bronze sword of Costîna (Todirești commune, Suceava county) 237-253 engleză