Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 29 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1982 Biharea, 1982 BORCEA, Liviu (autor) Informații cu caracter etnografic într-o descriere a Bihorului de la începutul secolului al XVIII-lea I. Etnografie 51-57 română
1973 Crisia, 1973 BORCEA, Liviu (autor) Contribuții la biografia cronicarului birorean Ioan Szalardi I. Studii şi materiale 183-197 română
1974 Crisia, 1974 BORCEA, Liviu (autor), DUMITRAȘCU, Sever (autor) Sondajul arheologic din iulie 1973 în cetatea Biharea I. Comunicări prezentate de către participanţii la simpozion 57-64 română
1974 Crisia, 1974 BORCEA, Liviu (autor) Unele aspecte ale stăpînirii otomane în Bihor și nord-vestul României în secolele XVI-XVII II. Studii şi articole 191-211 română
1976 Crisia, 1976 BORCEA, Liviu (autor) Un document inedit despre căderea Oradiei în mîna turcilor (scrisoarea din 31 august 1660) II. Documente 207-231 română
1976 Crisia, 1976 BORCEA, Liviu (autor) Precizări privind raporturile Crișanei cu Mihai Viteazul III. Articole şi note 237-246 română
1976 Crisia, 1976 BORCEA, Liviu (autor) Studii și materiale de istorie medie IV. Recenzii 291-292 română
1977 Crisia, 1977 BORCEA, Liviu (autor) Satele din Bihor ale lui Gavrilaș Movilă și Constantin Șerban I. Studii 97-131 română
1977 Crisia, 1977 BORCEA, Liviu (autor) Contribuții la cunoașterea mișcărilor țărănimii bihorene în a doua jumătate a secolului al XVII-lea III. Articole şi note 439-449 română
1978 Crisia, 1978 BORCEA, Liviu (autor) Oamenii din cetățile de margine ale nord-vestul Transilvaniei în epoca principatului (sec. XVI-XVIII) I. Studii 113-129 română
1979 Crisia, 1979 BORCEA, Liviu (autor) Românii în Cronica de jale a lui Ioan Szalardi I. Studii 145-166 română
1980 Crisia, 1980 BORCEA, Liviu (autor) O conscriere privind fuga iobagilor de pe domeniile sătmărene la sfîrșitul secolului al XVII-lea și începutul secolului al XVIII-lea II. Documente 453-482 română
1981 Crisia, 1981 BORCEA, Liviu (autor) Contribuții la istoria orașului Oradea în timpul stăpînirii otomane (1660-1692) I. Studii şi materiale 107-124 română
1981 Crisia, 1981 BORCEA, Liviu (autor) Contribuții la istoria școlii orădene în secolul al XVII-lea III. Articole şi note 343-347 română
1982 Crisia, 1982 BORCEA, Liviu (autor) Obștea sătească din Bihor. Voievozii și cnezii ei în secolele XIII-XVII I. Studii 123-159 română
1982 Crisia, 1982 BORCEA, Liviu (autor) Voievodatul Borodului în secolele XIII-XVII I. Studii 161-168 română
1985 Crisia, 1985 BORCEA, Liviu (autor) Contribuții la istoria campaniei militare turco-tătare în Transilvania (august-octombrie 1658) II. Arheologie şi istorie 97-118 română
1987 Crisia, 1987 BORCEA, Liviu (autor) Mihai Viteazul într-o cronică contemporană puțin cunoscută I. Arheologie şi istorie - studii 107-121 română
1989 Crisia, 1989 BORCEA, Liviu (autor) Considerații cu privire la satele, cnezii și voievozii din Zarand și Cîmpia Aradului I. Studii 181-203 română
1990 Crisia, 1990 BORCEA, Liviu (autor) Contribuții la istoria așezării Biharea în secolele XI-XVII I. Arheologie şi istorie 159-173 română
1991 Crisia, 1991 BORCEA, Liviu (autor) Românii în osmanografia lui Decsy Samuel (1788) I. Studii şi articole 72-82 română
1992 Crisia, 1992 BORCEA, Liviu (autor) Repertoriul satelor de pe teritoriul voievodatului bihorean. Cnezii și voievizii acestora în secolele XIV-XVII I. Studii 47-72 română
1993 Crisia, 1993 BORCEA, Liviu (autor) Veniturile din vămi pe teritoriul orașului, reflectate în statutele capitlului din Oradea (1374) I. Studii şi articole 91-96 română
1994 Crisia, 1994 BORCEA, Liviu (autor) Conscrierea Comitatului Bihor din 1552 II. Documente 233-284 română
1995 Crisia, 1995 BORCEA, Liviu (autor) Sate românești, cnezi și voievozi din Sălaj și Cîmpia Someșului în secolele XIII-XVII III. Note 375-381 română
1996-1997 Crisia, 1996-1997 BORCEA, Liviu (autor) Monografia istorică a comunei Țețchea III. Monografii 277-305 română
2006 Crisia, 2006 BORCEA, Liviu (autor) Un aurar beiușan la curtea principilor Transilvaniei în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea I. Studii şi articole 81-83 română
2019 Crisia, Crisia BORCEA, Liviu (autor) Contribuții la istoria politică a Bihorului în epoca lui Mihai Viteazul (1598-1606) 103- română
2019 Crisia, Crisia BORCEA, Liviu (autor) Considerații pe marginea reglementării urbariale a satului Luncșoara (1772) 251- română