Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 29 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2005 Acta Musei Napocensis, 39-40-II, seria 2002-2003 CRÎNGACI ȚIPLIC, Maria-Emilia, OȚA, Silviu Piese inedite din colecția Muzeului Național de Istorie a României descoperite în necropola de secol XII de la catedrala romano-catolică de la Alba-Iulia 91-106 română
2007 Acta Musei Napocensis, 41-44-II, seria 2004-2007 CONSTANTINESCU, Bogdan, OȚA, Silviu, PÎRVAN, Katiușa Cîteva observații privind analiza cîtorva piese de bronz descoperite la Orașul de Floci (com. Giurgeni, jud. Ialomița), Grindul nr. 6 65-74 engleză
2011 Acta Musei Porolissensis, XXXIII, seria arheologie-restaurare-conservare LASCU, Ilie, OȚA, Silviu Cercetări arheologice în Canabae Legionis/Municipium Septimium Apisense - sector estic 205-224 română
2011 Acta Musei Porolissensis, XXXIII, seria arheologie-restaurare-conservare OȚA, Silviu Observații asupra cerceilor cu pandantive elipsoidale descoperiți pe teritoriul actual al României (sec. XIV-XV) 343-259 română
2013 Acta Musei Porolissensis, XXXV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie - conservare - restaurare OȚA, Silviu Cercei decorați cu o sferă din sârme descoperiți pe teritoriul României (secolele XI - XV) Migraţii. Ev mediu 295-302 engleză (şi un rezumat în română)
2016 Acta Musei Porolissensis, XXXVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie - restaurare - conservare OȚA, Silviu Elite locale și centre de putere în Banat (sfârșitul secolului al IX-lea - începutul secolului al XI-lea) Migraţii, ev mediu 433- română (şi un rezumat în engleză)
2000 Cercetări Arheologice, XI-II OȚA, Silviu Pieces inedites de la collection du Musee National d'Histoire de la Roumanie decouvertes dans la necropole du XI-e siecle de Vîrșad-Movila din Vii (Dep. D'Arad) 497-505 franceză
2003 Cercetări Arheologice, XII COMAN, Radu, MATEI, Gheorghe, OȚA, Silviu, RENȚA, Elena Raport de cercetare arheologică pe anii 2001-2003 la Orașul de Floci (com. Giurgeni, jud. Ialomița) 45-56 română
2003 Cercetări Arheologice, XII OȚA, Silviu, PÎRVAN, Katiușa Monede medievale descoprite la Piua Petrii (Orașul de Floci), com Giurgeni, județul Ialomița, în campaniile arheologice din anii 1996, 1998-1999 (I) 241-247 română
2006 Cercetări Arheologice, XIII MATEI, Gheorghe, MIHAI, Dana, OȚA, Silviu, PĂUNESCU, Anca Cercetări arheologice în vatra orașului de Floci (Piua Petri), comuna Giurgeni, județul Ialomița 111-132 română
2006 Cercetări Arheologice, XIII OȚA, Silviu Cîteva observații privind brățările executate din dîrme de bronz (secolele X-XIII) 251-274 română
2006 Cercetări Arheologice, XIII OȚA, Silviu Les sepultures bogomiles de Vadu Anei 309-321 franceză
2008 Cercetări Arheologice, XIV-XV, seria 2007-2008 OȚA, Silviu Verigi de păr cu un capăt îndoit în forma literei S, descoperite pe teritoriul Banatului 269-303 română
2010 Cercetări Arheologice, XVII OȚA, Silviu Despre un motiv decorativ mai puțin cunoscut din Sud-Estul Europei 143-162 română
2012 Cercetări Arheologice, XVIII-XIX, seria 2011-2012 OȚA, Silviu Un nou cercel descoperit la Orașul de Floci (comuna Giurgebi, județul Ialomița) 149-158 română
2005 Istros, XII OȚA, Silviu, PÎRVAN, Katiușa O matriță pentru producerea de lumînări descoperită la orașul de Floci (com. Giurgeni, jud. Ialomița) 259-265 română
2006 Istros, XIII OȚA, Silviu Un depot de lingots et tourteaux de bronze decouvert dans orașul de Floci (comm. De Giurgeni, Dep. De Ialomița) 225-235 franceză
2007 Istros, XIV OȚA, Silviu Techniques d'execution des parures et accessoires vestimentaires decouvertes dans les necropoles de l'horizon funeraire sud-danubien-2 sur le territoire du BanatHistorique (fin du XI- debut du XIIIe siecles 363-409 franceză
2009 Istros, XV OȚA, Silviu Cîteva date privind decorul unor cercei de tranziție bizantină descoperiți în Peninsula Balcanică 179-211 română
2009 Miscellanea Historica et Archaelogica in Hinorem Professoris Ionel Cândea OȚA, Silviu Podoabe de influență bizantină și orientală de pe teritoriul Banatului istoric (secolele XIII-XV) 75-97 română
2005 Mousaios, X OȚA, Silviu The graves and the subsoil resources in the Carparhian Basin (10th century A.D.) 395-412 engleză
2000 Muzeul Național, XII OȚA, Silviu Hotărnicirea domeniului Zagaryan din comitatul Caraș (1367) / Les limites du domaine Zagaryan du comitat Caraș (1367) 5-25 română
2002 Muzeul Național, XIV OȚA, Silviu Câteva date de ordin istoric privind evoluția teritorială a comitatului Caraș pînă în secolul XIV / Quelques dates d'ordre historique concernant l'évolution territoriale du comté Caras jusqu'au XIV siècle- 36-43 română
2006 Muzeul Național, XVIII OȚA, Liana, OȚA, Silviu Historical and archaeological data regarding ther fortress from Carașova-Hill Grad, commune of Carașova, Caraș-Severin District / Câteva date istorice și arheologice asupra cetății de la Carașova-Dealul Grad, com. Carașova, jud. Caraș-Severin 3-13 engleză
2007 Muzeul Național, XIX OȚA, Silviu Populații atestate în Banat în secolele IX-XII surse istorice și problemele arheologice / Populations attestées dans le banat aux IX-XII siècles sources historiques et problèmes archéologiques 17-38 română
2004 Prinos lui Petre Diaconu la 80 de ani OȚA, Silviu Populații nomade de stepă din Banat (secolele XI-XIV) I. Pecenegii și cumanii 489-520 română
2012 Sargetia, XXXIX, seria III OȚA, Silviu Cercei decorați cu sfere simple, descoperiți pe teritoriul României  215-242 română
2011 Tibiscum, 1, seria arheologie-istorie OȚA, Silviu Piese de orfevrărie decorate cu cerculețe de sîrme simple și filigranate alăturate, din spațiul balcanic (secolele IX-XIV) 181-190 română
2010 Tracii și vecinii lor în Antichitate - Studia in Honorem Valerii Sîrbu OȚA, Silviu The Cuman Society on the Banat Territory (13-14th centuries) 595-609 engleză