Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 28 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie COMȘA, Alexandra (autor), SCHUSTER, Christian (autor) Unele aspecte ale practicării sacrificiului uman în prima perioadă a epoxcii metalelor, pe teritoriul României 279-288 română
2006 Analele Banatului, XIV, nr. 1, seria Arheologie-Istorie COMȘA, Alexandra (autor) The interrelations between burial orientations and astronomy in the Balkan Region 159-176 engleză
2000 ANGVSTIA, nr. 5, seria ARHEOLOGIE COMȘA, Alexandra (autor) Date antropologice referitoare la osemintele umane aparținând epocii bronzului descoperite la Păuleni Arheologie 173-177 română
2000 ANGVSTIA, nr. 5, seria ARHEOLOGIE COMȘA, Alexandra (autor) Date antropologice referitoare la mormântul de copil descoperit la Zoltan (cultura Noua) Arheologie 199-203 română
2002 ANGVSTIA, nr. 7, seria ARHEOLOGIE COMȘA, Alexandra (autor) Date antropologice ale scheletelor din mormintele feudale descoperite la Grădiștea Coslogeni (jud. Călărași) Arheologie 311-321 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII COMȘA, Alexandra (autor) Antrpologia fizică - trecut, prezent și perspective 91-98 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII COMȘA, Alexandra (autor) Date antropologice privind doua morminte descoperite în necropola de la Iclod 191-193 română
2015 Buridava - Studii și Materiale, XII, nr. 1, Volum dedicat profesorului Petre I. Roman la cea de-a 80-a aniversare, seria Symposia Thracologica X COMȘA, Alexandra (autor) Date antropologice privind unele schelete eneolitice, descoperite în campania anului 1962 în necropola de la Radovanu-La Muscalu Analize antropologice / Anthropological analysis 412 - 421 română (rezumat în engleză)
2006 Cercetarea arheologică pluridisciplinară în România. Trecut, prezent, perspective, X, seria cercetări pluridiscplinare COMȘA, Alexandra (autor) Arheologia și antropologia 66-68 română
2017 Cercetări Arheologice, XXIV COMȘA, Alexandra (autor), OȚA, Silviu (autor) Despre un mormânt descoperit la Pecica-Hăblău (Mănăstirea lui Ahtum), județul Arad 229-246 română (rezumat în engleză)
1995 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XIII-XIV COMȘA, Alexandra (autor) Analize antropologice privind epoca bronzului din Muntenia 65-70 română
2005 Drobeta, XV, seria arheologie-istorie COMȘA, Alexandra (autor), SEMUC, Cătălina (autor) The bearers of the tumular ochire burials. Some social aspects 102-105 engleză
2006 Drobeta, XVI, seria arheologie-istorie COMȘA, Alexandra (autor) Cremation warrior burials in the Iron Gates of Romania 175- engleză
2008 Drobeta, XVIII, seria arheologie-istorie COMȘA, Alexandra (autor) Antropological data regarding the skeletons of the tumular ochre burials drin Sultana-Movila Mare 45-56 engleză
2009 Drobeta, XIX, seria arheologie-istorie COMȘA, Alexandra (autor) Cultura Catacombnaia pe teritoriul României. O abordare antropologică 57-66 română
2010 Drobeta, XX, seria arheologie-istorie COMȘA, Alexandra (autor) Trephination in the bronze age of Romania 87-98 engleză
2012 Drobeta, XXII, seria arheologie-istorie COMȘA, Alexandra (autor) Anthropological data regarding the burials from Ripiceni 180- engleză
2009 Litua - Studii și Cercetări, XII COMȘA, Alexandra (autor) Cranial trauma from the neolithic times tip up to the bronze age of Romania I. Arheologie 103-110 engleză
2018 Litua - Studii și Cercetări, XX COMȘA, Alexandra (autor), SCHUSTER, Christian (autor) Zu den Geten im Zentrum der Walachei (Rumänien). Eine bündige Einführung I. Arheologie 189-208 germană
1997 Memoria Antiquitatis, XXI, Acta Musei Petrodavensis COMȘA, Alexandra (autor) Evgenije Hošovski și Zivko Mikic, PALEOPATOLOGIJA ČOVEKA ILUSTROVANA NALAZIMA SA PODRUČJA CENTRALNOG BALKANA, Uzice, 1995, 219 p., 30 pl. RECENZII 477-479 română
2013-2014 Memoria Antiquitatis, XXIX-XXX, Acta Musei Petrodavensis COMȘA, Alexandra (autor) Some considerations about the cave burials in the Bronze Age of Romania Materiale şi cercetări arheologice 121-129 engleză
2013 Mousaios, XVIII COMȘA, Alexandra (autor), SCHUSTER, Cristian (autor) Gender and funerary inventory in the bronze age of Southern România. An archaeological and anthropological Approach 79-103 engleză
2012 Peuce, X, seria istorie-arheologie COMȘA, Alexandra (autor) Date antropologice rezultate din studiul necropolei halstattiene de la Celic Dere (jud. Tulcea) 209-234 română
2013 Peuce, XI, seria istorie-arheologie COMȘA, Alexandra (autor) Analiză antropologică privind osemintele umane hallstattiene (Cultura Babadag) descoperite la Garvăn-Mlăjitul Florilor (jud. Tulcea) 331-342 română
2005 Pontica, XXXVII-XXXVIII COMȘA, Alexandra (autor), SCHUSTER, Cristian (autor), SEMUC, Cătălina (autor) Zu den bestattungssitten der tei-kultur 59-70 germană
2015 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, I COMȘA, Alexandra (autor), MORINTZ, Alexandru (autor), SCHUSTER, Christian (autor), ȘERBĂNESCU, Done (autor), TUȚULESCU, Ion (autor) Alte und neue archäologische Forschungen im Gebiet der Gemeinde Radovanu, Bezirk Călărași 67-104 germană (şi un rezumat în română)
2016 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, II COMȘA, Alexandra (autor) Anthropological data regarding the human cranial fragment discovered in the dwelling no. 4 during the archaeological campaign of 1972 at Radovanu – Gorgana a doua 95-104 engleză (şi un rezumat în română)
2010 Tracii și vecinii lor în Antichitate - Studia in Honorem Valerii Sîrbu COMȘA, Alexandra (autor) Getae-Dacians and the after world 133-139 engleză