Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 25 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie COMȘA, Alexandra, SCHUSTER, Christian Unele aspecte ale practicării sacrificiului uman în prima perioadă a epoxcii metalelor, pe teritoriul României 279-288 română
2006 Analele Banatului, XIV-1, seria arheologie-istorie COMȘA, Alexandra The interrelations between burial orientations and astronomy in the Balkan Region 159-176 engleză
2000 Angvstia, 5, seria arheologie COMȘA, Alexandra Date antropologice referitoare la osemintele umane aparținînd epocii bronzului, descoperite la Păuleni 173-176 română
2000 Angvstia, 5, seria arheologie COMȘA, Alexandra Date antropologice referitoare la mormîntul de copil descoperit la Zoltan (Cultura Noua) 199-201 română
2002 Angvstia, 7, seria arheologie COMȘA, Alexandra Date antropologice ale scheletelor din mormintele feudale descoperite la Grădiștea Coslogeni (jud. Călărași) 311-319 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII COMȘA, Alexandra Antrpologia fizică - trecut, prezent și perspective 91-98 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII COMȘA, Alexandra Date antropologice privind doua morminte descoperite în necropola de la Iclod 191-193 română
2006 Cercetarea arheologică pluridisciplinară în România. Trecut, prezent, perspective, X, seria cercetări pluridiscplinare COMȘA, Alexandra Arheologia și antropologia 66-68 română
1995 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XIII-XIV COMȘA, Alexandra Analize antropologice privind epoca bronzului din Muntenia 65-70 română
2005 Drobeta, XV, seria arheologie-istorie COMȘA, Alexandra, SEMUC, Cătălina The bearers of the tumular ochire burials. Some social aspects 102-105 engleză
2006 Drobeta, XVI, seria arheologie-istorie COMȘA, Alexandra Cremation warrior burials in the Iron Gates of Romania 175- engleză
2008 Drobeta, XVIII, seria arheologie-istorie COMȘA, Alexandra Antropological data regarding the skeletons of the tumular ochre burials drin Sultana-Movila Mare 45-56 engleză
2009 Drobeta, XIX, seria arheologie-istorie COMȘA, Alexandra Cultura Catacombnaia pe teritoriul României. O abordare antropologică 57-66 română
2010 Drobeta, XX, seria arheologie-istorie COMȘA, Alexandra Trephination in the bronze age of Romania 87-98 engleză
2012 Drobeta, XXII, seria arheologie-istorie COMȘA, Alexandra Anthropological data regarding the burials from Ripiceni 180- engleză
2009 Litua - Studii și Cercetări, XII COMȘA, Alexandra Cranial trauma from the neolithic times tip up to the bronze age of Romania I. Arheologie 103-110 engleză
2018 Litua - Studii și Cercetări, XX COMȘA, Alexandra, SCHUSTER, Christian Zu den Geten im Zentrum der Walachei (Rumänien). Eine bündige Einführung I. Arheologie 189-208 germană
1997 Memoria Antiquitatis, XXI COMȘA, Alexandra Paleopatologie umană ilustrată prin cazuri din aria central balcanică - Hosovski E., Mikic Z. 477-479 română
2013 Mousaios, XVIII COMȘA, Alexandra, SCHUSTER, Cristian Gender and funerary inventory in the bronze age of Southern România. An archaeological and anthropological Approach 79-103 engleză
2012 Peuce, X, seria istorie-arheologie COMȘA, Alexandra Date antropologice rezultate din studiul necropolei halstattiene de la Celic Dere (jud. Tulcea) 209-234 română
2013 Peuce, XI, seria istorie-arheologie COMȘA, Alexandra Analiză antropologică privind osemintele umane hallstattiene (Cultura Babadag) descoperite la Garvăn-Mlăjitul Florilor (jud. Tulcea) 331-342 română
2005 Pontica, XXXVII-XXXVIII COMȘA, Alexandra, SCHUSTER, Cristian, SEMUC, Cătălina Zu den bestattungssitten der tei-kultur 59-70 germană
2015 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, I COMȘA, Alexandra, MORINTZ, Alexandru, SCHUSTER, Christian, ȘERBĂNESCU, Done, TUȚULESCU, Ion Alte und neue archäologische Forschungen im Gebiet der Gemeinde Radovanu, Bezirk Călărași 67-104 germană (şi un rezumat în română)
2016 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, II COMȘA, Alexandra Anthropological data regarding the human cranial fragment discovered in the dwelling no. 4 during the archaeological campaign of 1972 at Radovanu – Gorgana a doua 95-104 engleză (şi un rezumat în română)
2010 Tracii și vecinii lor în Antichitate - Studia in Honorem Valerii Sîrbu COMȘA, Alexandra Getae-Dacians and the after world 133-139 engleză