Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 26 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie COMȘA, Alexandra (autor), SCHUSTER, Christian (autor) Unele aspecte ale practicării sacrificiului uman în prima perioadă a epoxcii metalelor, pe teritoriul României 279-288 română
2006 Analele Banatului, XIV, nr. 1, seria Arheologie-Istorie COMȘA, Alexandra (autor) The interrelations between burial orientations and astronomy in the Balkan Region 159-176 engleză
2000 ANGVSTIA, nr. 5, seria ARHEOLOGIE COMȘA, Alexandra (autor) Date antropologice referitoare la osemintele umane aparținând epocii bronzului descoperite la Păuleni Arheologie 173-177 română
2000 ANGVSTIA, nr. 5, seria ARHEOLOGIE COMȘA, Alexandra (autor) Date antropologice referitoare la mormântul de copil descoperit la Zoltan (cultura Noua) Arheologie 199-203 română
2002 ANGVSTIA, nr. 7, seria ARHEOLOGIE COMȘA, Alexandra (autor) Date antropologice ale scheletelor din mormintele feudale descoperite la Grădiștea Coslogeni (jud. Călărași) Arheologie 311-321 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII COMȘA, Alexandra (autor) Antrpologia fizică - trecut, prezent și perspective 91-98 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII COMȘA, Alexandra (autor) Date antropologice privind doua morminte descoperite în necropola de la Iclod 191-193 română
2006 Cercetarea arheologică pluridisciplinară în România. Trecut, prezent, perspective, X, seria cercetări pluridiscplinare COMȘA, Alexandra (autor) Arheologia și antropologia 66-68 română
2017 Cercetări Arheologice, XXIV COMȘA, Alexandra (autor), OȚA, Silviu (autor) Despre un mormânt descoperit la Pecica-Hăblău (Mănăstirea lui Ahtum), județul Arad 229-246 română (rezumat în engleză)
1995 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XIII-XIV COMȘA, Alexandra (autor) Analize antropologice privind epoca bronzului din Muntenia 65-70 română
2005 Drobeta, XV, seria arheologie-istorie COMȘA, Alexandra (autor), SEMUC, Cătălina (autor) The bearers of the tumular ochire burials. Some social aspects 102-105 engleză
2006 Drobeta, XVI, seria arheologie-istorie COMȘA, Alexandra (autor) Cremation warrior burials in the Iron Gates of Romania 175- engleză
2008 Drobeta, XVIII, seria arheologie-istorie COMȘA, Alexandra (autor) Antropological data regarding the skeletons of the tumular ochre burials drin Sultana-Movila Mare 45-56 engleză
2009 Drobeta, XIX, seria arheologie-istorie COMȘA, Alexandra (autor) Cultura Catacombnaia pe teritoriul României. O abordare antropologică 57-66 română
2010 Drobeta, XX, seria arheologie-istorie COMȘA, Alexandra (autor) Trephination in the bronze age of Romania 87-98 engleză
2012 Drobeta, XXII, seria arheologie-istorie COMȘA, Alexandra (autor) Anthropological data regarding the burials from Ripiceni 180- engleză
2009 Litua - Studii și Cercetări, XII COMȘA, Alexandra (autor) Cranial trauma from the neolithic times tip up to the bronze age of Romania I. Arheologie 103-110 engleză
2018 Litua - Studii și Cercetări, XX COMȘA, Alexandra (autor), SCHUSTER, Christian (autor) Zu den Geten im Zentrum der Walachei (Rumänien). Eine bündige Einführung I. Arheologie 189-208 germană
1997 Memoria Antiquitatis, XXI COMȘA, Alexandra (autor) Paleopatologie umană ilustrată prin cazuri din aria central balcanică - Hosovski E., Mikic Z. 477-479 română
2013 Mousaios, XVIII COMȘA, Alexandra (autor), SCHUSTER, Cristian (autor) Gender and funerary inventory in the bronze age of Southern România. An archaeological and anthropological Approach 79-103 engleză
2012 Peuce, X, seria istorie-arheologie COMȘA, Alexandra (autor) Date antropologice rezultate din studiul necropolei halstattiene de la Celic Dere (jud. Tulcea) 209-234 română
2013 Peuce, XI, seria istorie-arheologie COMȘA, Alexandra (autor) Analiză antropologică privind osemintele umane hallstattiene (Cultura Babadag) descoperite la Garvăn-Mlăjitul Florilor (jud. Tulcea) 331-342 română
2005 Pontica, XXXVII-XXXVIII COMȘA, Alexandra (autor), SCHUSTER, Cristian (autor), SEMUC, Cătălina (autor) Zu den bestattungssitten der tei-kultur 59-70 germană
2015 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, I COMȘA, Alexandra (autor), MORINTZ, Alexandru (autor), SCHUSTER, Christian (autor), ȘERBĂNESCU, Done (autor), TUȚULESCU, Ion (autor) Alte und neue archäologische Forschungen im Gebiet der Gemeinde Radovanu, Bezirk Călărași 67-104 germană (şi un rezumat în română)
2016 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, II COMȘA, Alexandra (autor) Anthropological data regarding the human cranial fragment discovered in the dwelling no. 4 during the archaeological campaign of 1972 at Radovanu – Gorgana a doua 95-104 engleză (şi un rezumat în română)
2010 Tracii și vecinii lor în Antichitate - Studia in Honorem Valerii Sîrbu COMȘA, Alexandra (autor) Getae-Dacians and the after world 133-139 engleză