Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 26 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2016 Acta Musei Napocensis, 52-II, seria historica POPA, Andrei (autor), SONOC, Alexandru (autor) Some Paintings from the Collection of the Brukenthal National Museum Sibiu and the relation with two Habsburg Coronation Medals Studies 106-132 engleză
2007 Analele Banatului, XV, seria Arheologie-Istorie SONOC, Alexandru (autor) Observații referitoare la unele podoabe descoperite în necropolele populației daco-romane și în cele ale dacilor liberi 97-130 română (rezumat în germană)
1997 Apulum, XXXIV, seria arheologie-istorie-etnografie PINTER ZENO, Karl (autor), SONOC, Alexandru (autor) Un monument funerar de epocă romană zidit sub portalul colateralei nordice a bisericii gotice din Orăștie 223-238 română
2007 Biblioteca Brukenthal , IX SONOC, Alexandru (autor) Observații cu privire la tradiția depunerii " obolului șui Charon" în necropolele Apulum I și Apulum II .7-23 română
2007 Biblioteca Brukenthal , IX SONOC, Alexandru (autor) Considerații atnoarheologice cu privire la monedele descoperite în mormintele romane provinciale din Dacia și în mormintele barbare din regiunile învecinate 43-110 română
2007 Biblioteca Brukenthal , IX SONOC, Alexandru (autor) Observații cu privire la unele aspecte de viață cotidiană din Dacia romană 131-152 română
2009 Biblioteca Brukenthal , XXXIX NATEA, Gheorghe (autor), SONOC, Alexandru (autor) Cîteva medalioane devoționale descoperite în mormintele din cripta bisericii romano-catolice "Sf. Treime" din Sibiu și semnificația lor cultural-istorică 203-270 română
2012 Biblioteca Brukenthal , LVIII SONOC, Alexandru (autor) Medalioane devoționale și medalii provenite din descoperiri argeologice din nunicipiul Sibiu 259-286 română
2006 Brukenthal Acta Musei, I, seria 1 SONOC, Alexandru (autor) Observații cu privire la propunerile de clasificare a mormintelor din necropolelor romane provinciale din Dacia 89-112 română
2006 Brukenthal Acta Musei, I, seria 1 MUNTEANU, Claudiu (autor), SONOC, Alexandru (autor) Monumentele romane zidite în biserica din Dîrlos (jud. Sibiu) 113-139 română
2007 Brukenthal Acta Musei, II, seria 1 SONOC, Alexandru (autor) Cîteva aspecte simbolice și juridice referitoare la amenajarea mormintelor romane provinciale (cu specială privire la cele din Dacia și din partea dobrogeană a provinciei Moesia inferior) 131-152 română
2008 Brukenthal Acta Musei, III, seria 1 GRIȘCAN, Alexandru (autor), SONOC, Alexandru (autor) Clișee mitologizante din istoria militară a geto-dacilor în context aniversar (1986) 115-154 română
2008 Brukenthal Acta Musei, III, seria 1 MUNTEANU, Claudiu (autor), SONOC, Alexandru (autor) Observații privind cîteva monumente mithraice din Sudul Transilvaniei 155-180 română
2009 Brukenthal Acta Musei, IV, seria 1 SONOC, Alexandru (autor) Observații cu privire la unele aspecte ale imaginarului funerar roman provincial și ale comerțului cu vin și sare în Dacia Română și în regiunile barbare învecinate 121-140 română
2010 Brukenthal Acta Musei, V, seria 1 SONOC, Alexandru (autor) O brățară cu monede maghiare revoluționare emise în 1849 din vechea colecție numismatică a muzeului național Brukenthal și semnificația ei cultural-istorică 115-135 română
2010 Brukenthal Acta Musei, V, seria 1 BAN, Minodora (autor), SONOC, Alexandru (autor), ȚIPLIC, Dorina (autor) Unele observații cu privire la colecția de lucrări în ghips a Muzeului Național Brukenthal din Sibiu 915-934 română
2012 Brukenthal Acta Musei, VII, seria 1 SCHULER, Radu (autor), SONOC, Alexandru (autor) The rescue of a popular occult book (brontologion/gromovnik) of the early 19th century 729-737 engleză
2009 Cercetări Numismatice, XV, Volum dedicat lui Octavian Iliescu (1919-2009) SONOC, Alexandru (autor) Ein Armband mit in 1849 gepragten ungarischen Revolutionsmunzen aus der alten numismatischen Sammlung des Brukenthal-nationalmuseums aus Hermannstadt und seine kulturgesichtliche Bedeutung Numismatică modernă şi contemporană (Modern and Contemporary Numismatics) 275-292 germană
2013 Monedă și Comerț în Sud-Estul Europei, V LUCA, Adrian (autor), SONOC, Alexandru (autor) Un lingou chinezesc de argint din fondul Dr. Eugen Worell al colecției de artă decorativă a MuzeuluI Național Brukenthal din Sibiu 51-73 română
2013 Monedă și Comerț în Sud-Estul Europei, V LUCA, Adrian (autor), SONOC, Alexandru (autor) Trei jetoane de cazinou cu inscripții chinezești din Colecția Muzeului Național Brukenthal și semnificația lor cultural-istorică 75-104 română
2005 Pontica, XXXVII-XXXVIII SONOC, Alexandru (autor) Veteranii romani de la gurile Dunării - Branga Nicolae 617-622 română
1997-1998 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVII-1, Acta Musei Devensis SONOC, Alexandru (autor) Considerații privind simbolistica pisicii în antichitatea Europei și în estul bazinului Mării Mediterane Studii şi articole 191-203 română, franceză
1997-1998 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVII-1, Acta Musei Devensis GEORGESCU, Adrian (autor), SONOC, Alexandru (autor) Inelul sigilar cu reprezentare zoomorfă descoperit în necropola tumulară noricopannonică de la Cașolț (jud. Sibiu) Studii şi articole 377-400 română, germană
1997-1998 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVII-2, Acta Musei Devensis SONOC, Alexandru (autor) Matthias Seefelder, Optium. Eine Kulturgeschichte, Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, München, 1990, 288 p., 14,80 DM. Recenzii, cronică 705-710 română
2003 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXI, Acta Musei Devensis MUNTEANU, Claudiu (autor), SONOC, Alexandru (autor) Un fragment de monument funerar roman descoperit la Valea Viilor (jud. Sibiu) Istorie Veche şi Arheologie 259-264 română, franceză
2005 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXIII, Acta Musei Devensis SONOC, Alexandru (autor) Morți fără morminte, morminte fără morți. Citeva considerații asupra problemei cenotafelor din necropolele romane provinciale din Dacia Studii şi articole. Istorie veche şi arheologie 231-254 română, germană