Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 33 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2001 Angvstia, 6, seria istorie-etnografie-sociologie COȘA, Anton Românii din sud-estul Transilvaniei în secolele XIII-XV 15-20 română
2001 Angvstia, 6, seria istorie-etnografie-sociologie COȘA, Anton Catolicii din Moldova și "fenomenul ceangău" 33-41 română
1999 Carpica, XXVIII COȘA, Anton Misionari catolici despre Faraoani 141-162 română
1999 Carpica, XXVIII COȘA, Anton Catolicii din Moldova. Universul culturii populare 313-316 română
2000 Carpica, XXIX COȘA, Anton Comunități catolice din Moldova: Cleja 121-138 română
2000 Carpica, XXIX COȘA, Anton Monumenta Romaniae Vaticana. Manuscrise-Documente-Harți - Dumitriu-Snagov Ion 331-334 română
2001 Carpica, XXX COȘA, Anton 1663. Sinodul diecezan de la Bacău 87-96 română
2001 Carpica, XXX COȘA, Anton Moldvai magyarok - Csango magyarok - Farkas Tibor, Kecskes Jozsef, Pozsony Ferenc, Kolta Dora 249-252 română
2002 Carpica, XXXI COȘA, Anton Problema originii catolicilor din Moldova 79-106 română
2003 Carpica, XXXII COȘA, Anton Înființarea și evoluția episcopiei catolice de Bacău 60-84 română
2004 Carpica, XXXIII COȘA, Anton Protectoratul catolicilor din Moldova 134-156 română
2005 Carpica, XXXIV COȘA, Anton Catolicii din Moldova în athiva congregației de propaganda fide. Documente inedite 173-200 română
2006 Carpica, XXXV COȘA, Anton Sugilii ecleziastice catolice în Moldova (secolele-XVIII-XX) 132-156 română
2008 Carpica, XXXVII COȘA, Anton, FARCAȘ, Felicia Comunitatea catolică din Valea Mare 278-314 română
2008 Carpica, XXXVII COȘA, Anton In Memoriam - Alexandru Artimon (1938-2008) 520-521 română
2008 Carpica, XXXVII COȘA, Anton In honorem Profesorul Ștefan Sorin Gorovei la împlinirea vîrstei de 60 de ani 522-527 română
2009 Carpica, XXXVIII COȘA, Anton In memoriam. Eroi catolici din județul Bacău 339-346 română
2009 Carpica, XXXVIII COȘA, Anton Profesorul Ion H. Ciubotaru la împlinirea vîrstei de 70 ani 413-417 română
2010 Carpica, XXXIX COȘA, Anton Evoluția istorică a satelor din comuna Nicolae Bălcescu (județul Bacău) 256-279 română
2011 Carpica, XL COȘA, Anton Un izvor genealogic enedit: "Liber Confirnatorum" 166-188 română
2012 Carpica, XLI COȘA, Anton, ISTINA, Lăcrămioara Parohia ortodoxă Boșoteni 241-261 română
2012 Carpica, XLI COȘA, Anton Istoria satului Somușca 266-287 română
2013 Carpica, XLII COȘA, Anton In honorem Professoris Ștefan S. Gorovei 29-58 română
2013 Carpica, XLII COȘA, Anton Genealogies des "Csangos" Une histoire familiale au travers des frontieres 387-398 franceză
2013 Carpica, XLII COȘA, Anton Steme familiei Moruzi și paharele armoriate de la Bacău 399-432 română
2013 Carpica, XLII COȘA, Anton Ouăle de Paști la români. Vechime, semnificații, implicaâii ritual-ceremoniale - Ciubotaru I. 551-562 română
2013 Carpica, XLII COȘA, Anton Comuna Dîmienești de pe Siretul Mijlociu. Pagini dec istorie - Ungureanu I. 563-566 română
2013 Carpica, XLII COȘA, Anton S-a mai stins o lumină - Vasile Munteanu (1966-2012) 577-582 română
2018 Cercetări istorice, XXXVII COȘA, Anton Genealogie și heraldică: familia Stârcea 101-121 română
2007 Zargidava - Revistă de Istorie, VI COȘA, Anton Un izvor inedit privind catolicismul din Moldova: Istoricul Parohiei Catolice de Bacău II. Istoria românilor 49-66 română
2007 Zargidava - Revistă de Istorie, VI COȘA, Anton Omni laude maior. O istorie a lui Ștefan cel Mare - Gorovei Șt. V. Note şi recenzii 271-274 română
2008 Zargidava - Revistă de Istorie, VII COȘA, Anton Cercetătări privind istoria catolicilor din Pârgărești (județul Bacău) II. Istoria românilor 167-177 română
2009 Zargidava - Revistă de Istorie, VIII COȘA, Anton Genealogii de "ceangăi". O istorie familială dincolo de fronziere I. Istoria românilor 87-96 română