Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 39 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1966 Acta Musei Napocensis, III VASILIEV, Valentin (autor) Un nou mormânt scitic descoperit la Batoș Note şi discuţii 411-420 română
1967 Acta Musei Napocensis, IV SEREȘ, A. (autor) , VASILIEV, Valentin (autor) Materiale arheologice de pe teritoriul comunei Crizbav Note şi discuţii 425-429 română
1967 Acta Musei Napocensis, IV VASILIEV, Valentin (autor) Un relief funerar roman în Muzeul de Istorie Cluj Note şi discuţii 477-480 română
1968 Acta Musei Napocensis, V VASILIEV, Valentin (autor) Vestigii daco-romane din secolul IV e.n. la Suatu Note şi discuţii 513-516 română (rezumat în germană)
1969 Acta Musei Napocensis, VI VASILIEV, Valentin (autor) O piesă sculpturală de factură celtică Note şi discuţii 451- română
1970 Acta Musei Napocensis, VII VASILIEV, Valentin (autor) Podoabe de metal prețios din morminte scitice în Transilvania Studii şi Materiale 41-63 română (şi un rezumat în germană)
1972 Acta Musei Napocensis, IX VASILIEV, Valentin (autor) Das skythische Gräberfeld von Blaj. Die Beziehungen von Grabbeigaben und -bräuchen zu den skythischen Gräberfeldern des nördlichen Schwarzmeergebiets Studii şi Materiale 65-99 germană
1973 Acta Musei Napocensis, X VASILIEV, Valentin (autor) Despre cuțitașele curbe din Hallstatt-ul târziu Note, discuţii, recenzii 523-527 română (rezumat în germană)
1978 Acta Musei Napocensis, XV VASILIEV, Valentin (autor) Despre interpretarea pumnalelor akinakes descoperite pe teritoriul României 101-106 română (rezumat în franceză)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI VASILIEV, Valentin (autor) Pumnalele akinakes din Transilvania Studii 11-37 română (rezumat în germană)
1980 Acta Musei Napocensis, XVII GAIU, C. (autor) , VASILIEV, Valentin (autor) Așezarea fortificată din prima vârstă a fierului de la Ciceu - Corabia, jud. Bistrița-Năsăud Studii 31-63 română (rezumat în germană)
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII VASILIEV, Valentin (autor) Despre pumnale hallstattiene târzii sau "pumnale Akinakes" Note şi discuţii 267-375 română (rezumat în franceză)
1982 Acta Musei Napocensis, XIX VASILIEV, Valentin (autor) În legătură cu unele opinii referitoare la Hallstattul D în Transilvania Note şi discuţii 261-269 română (rezumat în germană)
1983 Acta Musei Napocensis, XX VASILIEV, Valentin (autor) Probleme ale cronologiei Hallstattului în Transilvania 33-57 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI ALDEA, Ioan (autor) , VASILIEV, Valentin (autor) Note despre așezarea fortificată din prima epocă a fierului de la Teleac (jud. Alba) Studii 49-61 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 VASILIEV, Valentin (autor) Descoperiri arheologice cu semnificație cultică în așezarea din prima epocă a fierului de la Teleac (jud. Alba) 79-90 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie VASILIEV, Valentin (autor) Despre câteva opinii referitoare la cronologia primei epoci a fierului în Transilvania Studii 37-47 română
2004 Acta Musei Porolissensis, XXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-restaurare-conservare VASILIEV, Valentin (autor) Despre grupul cultural Igrița Arheologie preistorică 133-140 română
1983 Carpica, XV VASILIEV, Valentin (autor) Problema scitică în opera lui Vasile Pârvan 47-50 română
1993 Culture et Civilisation au Bas Danube, X ANDRIȚOIU, Ioan (autor) , VASILIEV, Valentin (autor) Quelques considerations concernant la culture Noua en Transylvanie 101-123 franceză
1978 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 22 VASILIEV, Valentin (autor) Compte rendu: "Die Kimmerier" - A.I. Terenozkin 372-374
1974 File de Istorie, III VASILIEV, Valentin (autor) , ZRINYI, Andrei (autor) Necropola scitică de la Ozd 89- română
1976 File de Istorie, IV VASILIEV, Valentin (autor) Un mormînt din perioada finală a bronzului descoperit la Șeica Mică 83- română
1976 File de Istorie, IV VASILIEV, Valentin (autor) Grupul scitic din Transilvania 87- română
1975 Marisia, V, seria arheologie-istorie-etnografie VASILIEV, Valentin (autor) Noi descoperiri scitice în Valea Mureșului 51- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie VASILIEV, Valentin (autor) Necropola de la Băița și problema tracizării enclavei scitice din Transilvania 49- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie VASILIEV, Valentin (autor) Descoperiri cu caracter scitic la Tiur 753- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie VASILIEV, Valentin (autor) Problema ceramicii mormintelor scitice don Transilvania 43- română
1997 Premier Age du Fer au Bouches du Danube et dans les Regions Autour de la Mer Noire, 2, seria arheologie VASILIEV, Valentin (autor) De nouveau a propos de quelques aspects concernant la chronologie du premier age du fer en Transylvanie 85-91 franceză
1997 Premier Age du Fer au Bouches du Danube et dans les Regions Autour de la Mer Noire, 2, seria arheologie VASILIEV, Valentin (autor) Din nou despre aspecte privind cronologia primei epoci a fierului în Transilvania 93-98 română
2005 Revista Bistriței, XIX VASILIEV, Valentin (autor) Despre cîteva aspecte referitoare la grupul scitic din aria intracarpatică a Transilvaniei Arheologie 71-76 română, franceză
2008 Revista Bistriței, XXII VASILIEV, Valentin (autor) Cîteva observații asupra tipului de vas bitronconic caracteristic Culturii Gava 29-35 română, franceză
2011 Revista Bistriței, XXV VASILIEV, Valentin (autor) Despre afirmații recente priovind cronologia așezării de la Teleac și probleme de etică elementară 130-138 română
2014 Revista Bistriței, XXVIII VASILIEV, Valentin (autor) Betrachtungen zur Deutung mancher Materialgattungen und Vorgänge der späten Bronze- und frühen Hallstattzeit 93-102 germană, română
2014 Revista Bistriței, XXVIII GAIU, Corneliu (autor) , MARINESCU, George (autor) , VASILIEV, Valentin (autor) Archäologisches Experiment zur widerstandskraft und Leistungsfähigkeit von Bronzeäxten 112-123 germană, română
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V, Acta Musei Devensis BORDA, A. (autor) , CHIȚU, L. (autor) , VASILIEV, Valentin (autor) , WINKLER, Iudita (autor) "Villa rustica" de la Aiud. Cîteva observații privind "villae-le rusticae" din Dacia Superior Istorie Veche şi Arheologie 59-85 română, germană
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V, Acta Musei Devensis FLOCA, Octavian (autor) , VASILIEV, Valentin (autor) Amfiteatrul militar de la Micia Istorie Veche şi Arheologie 121-152 română, germană
1973 Sargetia-Acta Musei Devensis, X, Acta Musei Devensis BADEA, Anton (autor) , MAN, Ion (autor) , VASILIEV, Valentin (autor) Două noi morminte scitice descoperite la Teiuș Studii şi articole 27-43 română, germană
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis VASILIEV, Valentin (autor) Probleme ale cronologiei Hallstattului pe teritoriul României (II) Studii şi articole 64-80 română, franceză