Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 78 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2003 Bibliotheca Marmatia, 2 IRIMIA, Mihai (autor) Zur fruhen bronzezeit in der Dobrudscha 249-265 germană
2011 Bibliotheca Tomitana, VII CONOVICI, Niculae (autor), GANCIU, Anca (autor), IRIMIA, Mihai (autor) Sondajul arheologic de la Satu Nou - "Vadu Vacilor" (com. Oltina, jud. Constanța 417 română
2003 Cercetări Arheologice, XII IRIMIA, Mihai (autor) Emil Condurachi și Dobrogea 40-42 română
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXV IRIMIA, Mihai (autor) Niculae Conovici (1948-2005) .9-21 franceză
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXV IRIMIA, Mihai (autor) Decouvertes de timbres amphoriques dans la zone du lac de Tașaul 87-102 franceză
2002 Cumidava, XXV BELC, Marius (autor), IRIMIA, Mihai (autor) O seceră de bronz de la Medgidia și rezultatul analizelor spectrale efectuate asupra ei 15-20 Română
1970 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 14 IRIMIA, Mihai (autor) Das mykenische Brozeschwert aus Medgidia 389-396
1991 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 35 CONOVICI, Niculae (autor), IRIMIA, Mihai (autor) Timbres amphoriques et autres inscriptions céramiques découvertes a Satu Nou (comm. d'Oltina, dép. de Constanța) 139-176
2009 Interferențe Ovidiene IRIMIA, Mihai (autor) Bastarnii și sarmații - realități istorice la Dunărea de Jos - și percepția lor în opera lui Ovidius 111-121 română
2007 Istros, XIV CONOVICI, Niculae (autor), GANCIU, Anca (autor), IRIMIA, Mihai (autor) Le site getique de Satu Nou (comm. D'Oltina, Dep. De Constanța) le lieu dit "Vadu Vacilor". Observations preliminaires 81-118 franceză
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 IRIMIA, Mihai (autor) Săpăturile arheologice în necropola getică de la Bugeac, com. Ostrov (1978) 109-114
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 IRIMIA, Mihai (autor) Cercetări în necropola getică de la Bugeac, com. Ostrov 219-224
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 IRIMIA, Mihai (autor) Cercetări arheologice în așezarea hallstattiană de la Gura Canliei, jud. Constanța 161-171
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 IRIMIA, Mihai (autor) Descoperiri arheologice în asezarea antică de la Gura Canliei (jud. Constanța) 068-073
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 IRIMIA, Mihai (autor) Descoperiri în necropola getică de la Bugeac, com. Ostrov 074-088
2004 Memoria Antiquitatis, XXIII, Acta Musei Petrodavensis IRIMIA, Mihai (autor) Unelte agricole de corn din epoca bronzului descoperite în Dobrogea Materiale şi cercetări arheologice 295-302 română, germană
2007 Memoria Antiquitatis, XXIV, Acta Musei Petrodavensis IRIMIA, Mihai (autor) Unele aspecte privind raporturile dintre sciți, traco-geți și greci în zona Vest- și Nord-Vest Pontică Materiale şi cercetări arheologice 371-418 română, germană
1977 Peuce, VI, seria istorie IRIMIA, Mihai (autor) Un tip de brățări din a doua epoca a fierului la Dunărea de Jos 73-77 română
2006 Peuce, III-IV, seria istorie-arheologie IRIMIA, Mihai (autor) Fibula cu inscripție din zona Izvoarele (com. Lipnița, jud. Constanța) 251- română
1968 Pontica, I IRIMIA, Mihai (autor), VOLSCHI, V. (autor) Descoperiri arheologice la Mangalia și Limanu aparținînd Culturii Hamangia 45-87 română
1968 Pontica, I IRIMIA, Mihai (autor) Un depozit de bronzuri la Constanța 89-105 română
1968 Pontica, I IRIMIA, Mihai (autor) Cimitirele de incinerație geto-dacice de la Bugeac-Ostrov 193-234 română
1968 Pontica, I IRIMIA, Mihai (autor) Cuptoarele romano-bizantine de ars ceramică de la Oltina (jud. Constanța) 379-408 română
1969 Pontica, II IRIMIA, Mihai (autor) Noi cercetări arheologice în cimitirul II geto-dacic de la Bugeac 23-42 română
1969 Pontica, II DUMITRAȘCU, D. (autor), IRIMIA, Mihai (autor) Sabia de bronz miceniană descoprită la Medgidia 137-147 română
1970 Pontica, III IRIMIA, Mihai (autor) Unele probleme ale cercetărilor subacvatice de pe litoralul dogrogean al Mării Negre 17-21 română
1971 Pontica, IV BUCOVALĂ, Mihai (autor), IRIMIA, Mihai (autor) Cimitirul din sec. VI-V î.e.n. de la Corbu, jud. Constanța 41-56 română
1973 Pontica, VI IRIMIA, Mihai (autor) Descoperiri noi privind populația autohtonă a Dobrogei și legăturile ei cu coloniile grecești (sec. V-I î.e.n) .7-71 română
1974 Pontica, VII IRIMIA, Mihai (autor) Cercetările arheolofgice de la Rasova - Malul Roșu. Raport prerliminar 75-147 română
1975 Pontica, VIII IRIMIA, Mihai (autor) Observații privind arheologia secolelor VII-V î.e.n. în Dobrogea 89-114 română
1976 Pontica, IX IRIMIA, Mihai (autor) Un mormînt tumular descoperit la Topraisar 37-56 română
1977 Pontica, X IRIMIA, Mihai (autor) Un topor de bronz descoperit la Grădina 297-300 română
1978 Pontica, XI IRIMIA, Mihai (autor) Un topor cu ceafă cilindrică de la Făgăraș (jud. Sibiu) 223-225 română
1979 Pontica, XII IRIMIA, Mihai (autor) Descoperiri noi în cimitirul getic de la Bugeac, com. Ostrov (1972, 1977-1978) Raport preliminar 55-76 română
1980 Pontica, XIII IRIMIA, Mihai (autor) Date noi privind așezările getice din Dobrogea în a doua epocă a fierului 66-118 română
1981 Pontica, XIV IRIMIA, Mihai (autor) Observații preliminare privind așezarea antică de la gura Canliei 67-122 română
1981 Pontica, XIV IRIMIA, Mihai (autor) Descoperiri arheologice recente la Rasova (jud. Constanța) 239-247 română
1982 Pontica, XV IRIMIA, Mihai (autor) Preistoria în preocupările lui Vasile Pârvan .9-13 română
1982 Pontica, XV CHELUȚĂ-GEORGESCU, Nicolae (autor), IRIMIA, Mihai (autor) Amfore antice apărute într-un mormînt tumular de la Topalu (jud. Constanța) 125-136 română
1983 Pontica, XVI IRIMIA, Mihai (autor) Date noi privind necropolele din Dobrogea în a doua epocă a fierului 69-148 română
1984 Pontica, XVII IRIMIA, Mihai (autor) Ceramica traco-getică - Moscalu E. 257- română
1985 Pontica, XVIII IRIMIA, Mihai (autor) În legătură cu unele tegule ștampilate descoperite la Izvoarele (jud. Constanța) 141- română
1986 Pontica, XIX CLIANTE, Traian (autor), IRIMIA, Mihai (autor) Morminte din epoca feudală timpurie descoperite în punctul Sitormasn (com. M. Kogălniceanu, jud. Constanța) 179- română
1987 Pontica, XX IRIMIA, Mihai (autor) Considerații privind unele morminte tumulare din epoca romană descoperite în Dobrogea 107- română
1989 Pontica, XXI-XXII IRIMIA, Mihai (autor) O nouă unitate militară romană în sud-vestul Dobrogei 113-121 română
1989 Pontica, XXI-XXII IRIMIA, Mihai (autor), MUNTEANU, Mircea (autor) Un topor din epoca bronzului descoperit la Nicolae Bălcescu (jud. Călărași) 299-303 română
1990 Pontica, XXIII CONOVICI, Niculae (autor), IRIMIA, Mihai (autor) Săpăturile arheologice în așezarea getică fortificată de la Satu Nou, co, Oltina, jud. Constanța - campania 1978 81-96 română
1991 Pontica, XXIV IRIMIA, Mihai (autor) Noi mărturii arheologice privind a doua epocă a fierului în Dobrogea 97-121 română
1992 Pontica, XXV IRIMIA, Mihai (autor) Un profil aniversar: Adrian Rădulescu la 60 de ani .7-14 română
1993 Pontica, XXVI CONOVICI, Niculae (autor), IRIMIA, Mihai (autor) Descoperiri halsastattiene în zona davei getice de la Satu Nou, com. Oltiba, jud. Constanța 51-114 română
1993 Pontica, XXVI IRIMIA, Mihai (autor) Participarea la săpăturile arheologice de la Stillfried (Austria) 305-307 română
1996 Pontica, XXVII-XXIX BARDAC, Anghel (autor), IRIMIA, Mihai (autor) Noi descoperiri din epoca bronzului la Grădina ( jud. Constanța) 13-22 română
1998 Pontica, XXXI IRIMIA, Mihai (autor) Unele considerații privind topoarele de tipul Baniabic în lumina descoperirilor de la Izvoarele (jud. Constanța) 37- română
1998 Pontica, XXXI IRIMIA, Mihai (autor) Descoperiri hallstattiene întîmplătoare de la Rasova (jud. Constanța) 253- română
1999 Pontica, XXXII IRIMIA, Mihai (autor) Unelte de fier din așezarea getică fortificată de la Adîncata (com. Aliman, jud. Constanța) 73-82 română
2001 Pontica, XXXIII-XXXIV, seria 2000-2001 IRIMIA, Mihai (autor) Adrian Rădulescu .7-17 română
2001 Pontica, XXXIII-XXXIV, seria 2000-2001 IRIMIA, Mihai (autor) Despre sciți și Scythia Mică în ultimele secole ale mileniului I.a.Chr. 299-317 română
2003 Pontica, XXXV-XXXVI, seria 2002-2003 IRIMIA, Mihai (autor) Observații privind stadiul cercetării bronzului timpuriu în Dobrogea 33-51 română
2003 Pontica, XXXV-XXXVI, seria 2002-2003 IRIMIA, Mihai (autor) Noi descoperiri de tegule eomane ștampilate în sud-vestul Dobrogei 161-176 română
2005 Pontica, XXXVII-XXXVIII IRIMIA, Mihai (autor) Descoperiri getice în zona Adîncata (com. Aliman, jud. Constanța) 319-384 română
2005 Pontica, XXXVII-XXXVIII IRIMIA, Mihai (autor) Petre Diaconu la 80 de ani 557-574 română
2005 Pontica, XXXVII-XXXVIII IRIMIA, Mihai (autor) Barnea Ion (1913-2004) 601-614 română
2006 Pontica, XXXIX IRIMIA, Mihai (autor) Noi descoperiri getice și grecești din Dobrogea și din stînga Dunării 123-168 română
2006 Pontica, XXXIX IRIMIA, Mihai (autor) Ethnic contacts and Cultural Exanges North and West of the Black Sea from the Greek Colonisation to the Ottoman Conquest - Cojocaru Victor) 467-481 română
2006 Pontica, XXXIX IRIMIA, Mihai (autor) Gheorghe Poenaru Bordea (1937-2004) 487-504 română
2006 Pontica, XXXIX IRIMIA, Mihai (autor) Niculae Conovici (1948-2005) 505-516 română
2007 Pontica, XL IRIMIA, Mihai (autor) Considerații privind așezările getice din Dobrogea și problema existenței unor Emporia în zona Dunării Inferioare 137-225 română
2007 Pontica, XL IRIMIA, Mihai (autor) Petre Diaconu (1924-2007) 681-684 română
2008 Pontica, XLI IRIMIA, Mihai (autor) Sceptre de piatră inedite din județul Constanța și unele considerații privind legăturile zonei vest-pontice cu spațiul egeean în bronzul tîrziu 79-117 română
2010 Pontica, XLIII IRIMIA, Mihai (autor) Alexandru Suceveanu - Septuagenar. Vocația arheologului .11-24 română
2010 Pontica, XLIII IRIMIA, Mihai (autor) Centres de pouvoir getes preromains au sud-ouest de la Dobroudja. Realites archeologiques et certaines considerations historiques 83-128 franceză
2011 Pontica, XLIV IRIMIA, Mihai (autor) Depozitul de pise de făurire de la Țibrinu (com. Mircea Vodă, jud Constanța), 1997-1998 23-68 română
2004 Prinos lui Petre Diaconu la 80 de ani IRIMIA, Mihai (autor) Dr. Petre Diaconu la 80 de ani XXI-XXVI română
2000 Tombes tumulaires de l'Age du Fer dand le Sud-Est de l'Europe (Morminte tumulare din Epoca Fierului în Sud-Estul Europei), Actes du II-e Colloque Intemational d'Archeologie Funeraire organise â Tulcea, Brăila, Călărași et Slobozia, 18 - 24 septembre 1995 IRIMIA, Mihai (autor) Und hugelgraber aus der Dobruscha betreffend 219-220 germană
2010 Tracii și vecinii lor în Antichitate - Studia in Honorem Valerii Sîrbu IRIMIA, Mihai (autor) Pithoi from the getic settlement of Satu Nou - Vadu Vacilor (commune of Oltina, Constanța County) 257-268 engleză
2009 Zargidava - Revistă de Istorie, VIII IRIMIA, Mihai (autor) Unele aspecte privind raporturile dintre spațiul egeean și regiunile istro-pontice în bronzul tîrziu I. Istoria românilor 19-61 română
2011 Zargidava - Revistă de Istorie, X IRIMIA, Mihai (autor) Centre de putere getice preromane în sud-vestul Dobrogei. Realități arheologice și unele considerații istorice (I) I. Istoria românilor 17-39 română
2012 Zargidava - Revistă de Istorie, XI IRIMIA, Mihai (autor) Centre de putere getice preromane în sud-vestul Dobrogei. Realități arheologice și unele considerații istorice (II) I. Istoria românilor 67-83 română