Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 78 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2003 Bibliotheca Marmatia, 2 IRIMIA, Mihai Zur fruhen bronzezeit in der Dobrudscha 249-265 germană
2011 Bibliotheca Tomitana, VII CONOVICI, Niculae, GANCIU, Anca, IRIMIA, Mihai Sondajul arheologic de la Satu Nou - "Vadu Vacilor" (com. Oltina, jud. Constanța 417 română
2003 Cercetări Arheologice, XII IRIMIA, Mihai Emil Condurachi și Dobrogea 40-42 română
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXV IRIMIA, Mihai Niculae Conovici (1948-2005) .9-21 franceză
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXV IRIMIA, Mihai Decouvertes de timbres amphoriques dans la zone du lac de Tașaul 87-102 franceză
2002 Cumidava, XXV BELC, Marius, IRIMIA, Mihai O seceră de bronz de la Medgidia și rezultatul analizelor spectrale efectuate asupra ei 15-20 Română
1970 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 14 IRIMIA, Mihai Das mykenische Brozeschwert aus Medgidia 389-396
1991 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 35 CONOVICI, Niculae, IRIMIA, Mihai Timbres amphoriques et autres inscriptions céramiques découvertes a Satu Nou (comm. d'Oltina, dép. de Constanța) 139-176
2009 Interferențe Ovidiene IRIMIA, Mihai Bastarnii și sarmații - realități istorice la Dunărea de Jos - și percepția lor în opera lui Ovidius 111-121 română
2007 Istros, XIV CONOVICI, Niculae, GANCIU, Anca, IRIMIA, Mihai Le site getique de Satu Nou (comm. D'Oltina, Dep. De Constanța) le lieu dit "Vadu Vacilor". Observations preliminaires 81-118 franceză
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 IRIMIA, Mihai Săpăturile arheologice în necropola getică de la Bugeac, com. Ostrov (1978) 109-114
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 IRIMIA, Mihai Cercetări în necropola getică de la Bugeac, com. Ostrov 219-224
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 IRIMIA, Mihai Cercetări arheologice în așezarea hallstattiană de la Gura Canliei, jud. Constanța 161-171
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 IRIMIA, Mihai Descoperiri arheologice în asezarea antică de la Gura Canliei (jud. Constanța) 068-073
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 IRIMIA, Mihai Descoperiri în necropola getică de la Bugeac, com. Ostrov 074-088
2004 Memoria Antiquitatis, XXIII IRIMIA, Mihai Unelte agricole de corn din epoca bronzului descoperite în Dobrogea 295-302 română
2007 Memoria Antiquitatis, XXIV IRIMIA, Mihai Unele aspecte privind raporturile dintre sciți, traco-geți li greci în zona Vest-și Nord-Vest Pontică 371-418 română
1977 Peuce, VI, seria istorie IRIMIA, Mihai Un tip de brățări din a doua epoca a fierului la Dunărea de Jos 73-77 română
2006 Peuce, III-IV, seria istorie-arheologie IRIMIA, Mihai Fibula cu inscripție din zona Izvoarele (com. Lipnița, jud. Constanța) 251- română
1968 Pontica, I IRIMIA, Mihai, VOLSCHI, V. Descoperiri arheologice la Mangalia și Limanu aparținînd Culturii Hamangia 45-87 română
1968 Pontica, I IRIMIA, Mihai Un depozit de bronzuri la Constanța 89-105 română
1968 Pontica, I IRIMIA, Mihai Cimitirele de incinerație geto-dacice de la Bugeac-Ostrov 193-234 română
1968 Pontica, I IRIMIA, Mihai Cuptoarele romano-bizantine de ars ceramică de la Oltina (jud. Constanța) 379-408 română
1969 Pontica, II IRIMIA, Mihai Noi cercetări arheologice în cimitirul II geto-dacic de la Bugeac 23-42 română
1969 Pontica, II DUMITRAȘCU, D., IRIMIA, Mihai Sabia de bronz miceniană descoprită la Medgidia 137-147 română
1970 Pontica, III IRIMIA, Mihai Unele probleme ale cercetărilor subacvatice de pe litoralul dogrogean al Mării Negre 17-21 română
1971 Pontica, IV BUCOVALĂ, Mihai, IRIMIA, Mihai Cimitirul din sec. VI-V î.e.n. de la Corbu, jud. Constanța 41-56 română
1973 Pontica, VI IRIMIA, Mihai Descoperiri noi privind populația autohtonă a Dobrogei și legăturile ei cu coloniile grecești (sec. V-I î.e.n) .7-71 română
1974 Pontica, VII IRIMIA, Mihai Cercetările arheolofgice de la Rasova - Malul Roșu. Raport prerliminar 75-147 română
1975 Pontica, VIII IRIMIA, Mihai Observații privind arheologia secolelor VII-V î.e.n. în Dobrogea 89-114 română
1976 Pontica, IX IRIMIA, Mihai Un mormînt tumular descoperit la Topraisar 37-56 română
1977 Pontica, X IRIMIA, Mihai Un topor de bronz descoperit la Grădina 297-300 română
1978 Pontica, XI IRIMIA, Mihai Un topor cu ceafă cilindrică de la Făgăraș (jud. Sibiu) 223-225 română
1979 Pontica, XII IRIMIA, Mihai Descoperiri noi în cimitirul getic de la Bugeac, com. Ostrov (1972, 1977-1978) Raport preliminar 55-76 română
1980 Pontica, XIII IRIMIA, Mihai Date noi privind așezările getice din Dobrogea în a doua epocă a fierului 66-118 română
1981 Pontica, XIV IRIMIA, Mihai Observații preliminare privind așezarea antică de la gura Canliei 67-122 română
1981 Pontica, XIV IRIMIA, Mihai Descoperiri arheologice recente la Rasova (jud. Constanța) 239-247 română
1982 Pontica, XV IRIMIA, Mihai Preistoria în preocupările lui Vasile Pârvan .9-13 română
1982 Pontica, XV CHELUȚĂ-GEORGESCU, Nicolae, IRIMIA, Mihai Amfore antice apărute într-un mormînt tumular de la Topalu (jud. Constanța) 125-136 română
1983 Pontica, XVI IRIMIA, Mihai Date noi privind necropolele din Dobrogea în a doua epocă a fierului 69-148 română
1984 Pontica, XVII IRIMIA, Mihai Ceramica traco-getică - Moscalu E. 257- română
1985 Pontica, XVIII IRIMIA, Mihai În legătură cu unele tegule ștampilate descoperite la Izvoarele (jud. Constanța) 141- română
1986 Pontica, XIX CLIANTE, Traian, IRIMIA, Mihai Morminte din epoca feudală timpurie descoperite în punctul Sitormasn (com. M. Kogălniceanu, jud. Constanța) 179- română
1987 Pontica, XX IRIMIA, Mihai Considerații privind unele morminte tumulare din epoca romană descoperite în Dobrogea 107- română
1989 Pontica, XXI-XXII IRIMIA, Mihai O nouă unitate militară romană în sud-vestul Dobrogei 113-121 română
1989 Pontica, XXI-XXII IRIMIA, Mihai, MUNTEANU, Mircea Un topor din epoca bronzului descoperit la Nicolae Bălcescu (jud. Călărași) 299-303 română
1990 Pontica, XXIII CONOVICI, Niculae, IRIMIA, Mihai Săpăturile arheologice în așezarea getică fortificată de la Satu Nou, co, Oltina, jud. Constanța - campania 1978 81-96 română
1991 Pontica, XXIV IRIMIA, Mihai Noi mărturii arheologice privind a doua epocă a fierului în Dobrogea 97-121 română
1992 Pontica, XXV IRIMIA, Mihai Un profil aniversar: Adrian Rădulescu la 60 de ani .7-14 română
1993 Pontica, XXVI CONOVICI, Niculae, IRIMIA, Mihai Descoperiri halsastattiene în zona davei getice de la Satu Nou, com. Oltiba, jud. Constanța 51-114 română
1993 Pontica, XXVI IRIMIA, Mihai Participarea la săpăturile arheologice de la Stillfried (Austria) 305-307 română
1996 Pontica, XXVII-XXIX BARDAC, Anghel, IRIMIA, Mihai Noi descoperiri din epoca bronzului la Grădina ( jud. Constanța) 13-22 română
1998 Pontica, XXXI IRIMIA, Mihai Unele considerații privind topoarele de tipul Baniabic în lumina descoperirilor de la Izvoarele (jud. Constanța) 37- română
1998 Pontica, XXXI IRIMIA, Mihai Descoperiri hallstattiene întîmplătoare de la Rasova (jud. Constanța) 253- română
1999 Pontica, XXXII IRIMIA, Mihai Unelte de fier din așezarea getică fortificată de la Adîncata (com. Aliman, jud. Constanța) 73-82 română
2001 Pontica, XXXIII-XXXIV, seria 2000-2001 IRIMIA, Mihai Adrian Rădulescu .7-17 română
2001 Pontica, XXXIII-XXXIV, seria 2000-2001 IRIMIA, Mihai Despre sciți și Scythia Mică în ultimele secole ale mileniului I.a.Chr. 299-317 română
2003 Pontica, XXXV-XXXVI, seria 2002-2003 IRIMIA, Mihai Observații privind stadiul cercetării bronzului timpuriu în Dobrogea 33-51 română
2003 Pontica, XXXV-XXXVI, seria 2002-2003 IRIMIA, Mihai Noi descoperiri de tegule eomane ștampilate în sud-vestul Dobrogei 161-176 română
2005 Pontica, XXXVII-XXXVIII IRIMIA, Mihai Descoperiri getice în zona Adîncata (com. Aliman, jud. Constanța) 319-384 română
2005 Pontica, XXXVII-XXXVIII IRIMIA, Mihai Petre Diaconu la 80 de ani 557-574 română
2005 Pontica, XXXVII-XXXVIII IRIMIA, Mihai Barnea Ion (1913-2004) 601-614 română
2006 Pontica, XXXIX IRIMIA, Mihai Noi descoperiri getice și grecești din Dobrogea și din stînga Dunării 123-168 română
2006 Pontica, XXXIX IRIMIA, Mihai Ethnic contacts and Cultural Exanges North and West of the Black Sea from the Greek Colonisation to the Ottoman Conquest - Cojocaru Victor) 467-481 română
2006 Pontica, XXXIX IRIMIA, Mihai Gheorghe Poenaru Bordea (1937-2004) 487-504 română
2006 Pontica, XXXIX IRIMIA, Mihai Niculae Conovici (1948-2005) 505-516 română
2007 Pontica, XL IRIMIA, Mihai Considerații privind așezările getice din Dobrogea și problema existenței unor Emporia în zona Dunării Inferioare 137-225 română
2007 Pontica, XL IRIMIA, Mihai Petre Diaconu (1924-2007) 681-684 română
2008 Pontica, XLI IRIMIA, Mihai Sceptre de piatră inedite din județul Constanța și unele considerații privind legăturile zonei vest-pontice cu spațiul egeean în bronzul tîrziu 79-117 română
2010 Pontica, XLIII IRIMIA, Mihai Alexandru Suceveanu - Septuagenar. Vocația arheologului .11-24 română
2010 Pontica, XLIII IRIMIA, Mihai Centres de pouvoir getes preromains au sud-ouest de la Dobroudja. Realites archeologiques et certaines considerations historiques 83-128 franceză
2011 Pontica, XLIV IRIMIA, Mihai Depozitul de pise de făurire de la Țibrinu (com. Mircea Vodă, jud Constanța), 1997-1998 23-68 română
2004 Prinos lui Petre Diaconu la 80 de ani IRIMIA, Mihai Dr. Petre Diaconu la 80 de ani XXI-XXVI română
2000 Tombes tumulaires de l'Age du Fer dand le Sud-Est de l'Europe IRIMIA, Mihai Und hugelgraber aus der Dobruscha betreffend 219-220 germană
2010 Tracii și vecinii lor în Antichitate - Studia in Honorem Valerii Sîrbu IRIMIA, Mihai Pithoi from the getic settlement of Satu Nou - Vadu Vacilor (commune of Oltina, Constanța County) 257-268 engleză
2009 Zargidava - Revistă de Istorie, VIII IRIMIA, Mihai Unele aspecte privind raporturile dintre spațiul egeean și regiunile istro-pontice în bronzul tîrziu I. Istoria românilor 19-61 română
2011 Zargidava - Revistă de Istorie, X IRIMIA, Mihai Centre de putere getice preromane în sud-vestul Dobrogei. Realități arheologice și unele considerații istorice (I) I. Istoria românilor 17-39 română
2012 Zargidava - Revistă de Istorie, XI IRIMIA, Mihai Centre de putere getice preromane în sud-vestul Dobrogei. Realități arheologice și unele considerații istorice (II) I. Istoria românilor 67-83 română