Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 21 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II HAȘOTTI, Puiu Influențe terdenoisiene la uneltelw sin silex ale culturii Hamangia 37-42 română
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 HAȘOTTI, Puiu Așezarea aparținând culturii Hamangia de la Medgidia - Satu Nou 058-066
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 HAȘOTTI, Puiu Săpăturile arheologice de la Medgidia-Satu Nou, jud. Constanța 041-044
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 HAȘOTTI, Puiu Cercetările arheologice din așezarea culturii Hamangia de la Târgușor - punctul "Urs" 026-033
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 HAȘOTTI, Puiu Cercetările arheologice din așezarea aparținând culturii Hamangia de la Medgidia Satu-Nou 034-040
1980 Pontica, XIII HAȘOTTI, Puiu Așezarea aparținînd culturii Hamangia de la Medgidia - Satu Nou 199-215 română
1981 Pontica, XIV HAȘOTTI, Puiu Considerații privind ceramica culturii Hamangia în lumina descoperirilor de la Medgidia-Satu Nou 23-37 română
1982 Pontica, XV HAȘOTTI, Puiu Aspecte privind începutul epocii neolitice în Dobrogea 33-46 română
1983 Pontica, XVI HAȘOTTI, Puiu Observații privind unelte din silex aparținînd culturii Hamangia 29-42 română
1983 Pontica, XVI HAȘOTTI, Puiu, MIHAIL, Eugen Cercetări perieghetice între localitățile Izvolului Mare și Cochirleni 285-294 română
1984 Pontica, XVII HAȘOTTI, Puiu Noi date privind difuziunea comunităților culturii Hamangia 25- română
1984 Pontica, XVII HAȘOTTI, Puiu, WISOȘENSKI, Wili Descoperiri întîmplătoare în așezarea neolitică de la Tărgușor "Sitorman" 37- română
1985 Pontica, XVIII HAȘOTTI, Puiu Noi descoperiri privind plastica culturii Hamangia 25- română
1985 Pontica, XVIII HAȘOTTI, Puiu Noi cercetări arheologice în așezarea culturii Hamangia de la Medgidia - "Cocoașe" 35- română
1986 Pontica, XIX HAȘOTTI, Puiu Observații asupra plasticii culturii Hamangia .9- română
1987 Pontica, XX HAȘOTTI, Puiu Sondajele din așezarea culturii Hamangia de la Medgidia - Satu Nou 19- română
1989 Pontica, XXI-XXII HAȘOTTI, Puiu Observații privind cultura Gumelnița în Dobrogea .7-21 română
1989 Pontica, XXI-XXII HAȘOTTI, Puiu, POPOVICI, Dragomir Consideration about the syncronism of the Cernavoda I Culture 291-297 engleză
1990 Pontica, XXIII HAȘOTTI, Puiu Influențe liniare în cadrul ceramicii culturii Hamangia 13-22 română
1992 Pontica, XXV HAȘOTTI, Puiu, POPOVICI, Dragomir Cultura Cernavodă I în contextul descoperirilor de la Hîrșova 15-44 română
1993 Pontica, XXVI HAȘOTTI, Puiu Considerații privind originea, difuziunea și cronologia culturii Hamangia 27-42 română