Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 18 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie MITU, Melinda (autor), MITU, Sorin (autor) Relatarea de călătorie prin Țara Românească a lui Ürmösi Sándor ( 1841-1843) Studii 191-205 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie MITU, Melinda (autor) Revoluția română de la 1848-1849 din Transilvania oglindită în gazeta "Márczius Tizenötödike" (I) Note şi discuţii 555-571 română
1995 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie MITU, Melinda (autor) Revoluția română de la 1848-1849 din Transilvania oglindită în gazeta "Marczius Tizenotodike" (II) Studii 129-144 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie MITU, Melinda (autor) Colecția de insigne ale Puterilor Centrale din patrimoniul Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei Patrimoniu, muzeologie, conservare-restaurare 565-572 română
1998 Acta Musei Napocensis, 34-II, seria istorie ISACU, Adriana (autor), MITU, Melinda (autor) Un experiment inedit în activitatea de ghidaj: familiarizarea nevăzătorilor cu exponatele muzeale Patrimoniu, muzeologie, conservare-restaurare 415-417 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II MITU, Melinda (autor) Date cu privire las istoria asociației și a muzeului de relicve ale Revoluției de la 1848 din Cluj Patrimoniu, muzeologie, conservare-restaurare 359-368 română
2003 Acta Musei Napocensis, 37-38-II, seria istorie 2000-2001 MITU, Melinda (autor) Colecția de gravuri din patrimoniul Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei Patrimoniu, muzeologie, conservare-restaurare 367-372 română (rezumat în engleză)
2005 Acta Musei Napocensis, 39-40-II, seria istorie-2002-2003 MITU, Melinda (autor) Locuitori ai Clujului în fotografii realizate de Ferenc Veress (sfârșitul secolului al XIX-lea) Patrimoniu, muzeologie, conservare-restaurare 431-436 română (rezumat în engleză)
2009 Acta Musei Napocensis, 45-46-II, seria 2008-2009 MITU, Melinda (autor) Fotoceramică în colecțiile de artă decorativă ale Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei Istoria Artei 209-216 română
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica MITU, Melinda (autor) Moștenirea muzeală a lui Teleki Sandor Studii 149-156 română
2011 Acta Musei Napocensis, 48-II, seria historica MITU, Melinda (autor) Cultul împărătesei Elisabeta la maghiarii din Cluj în perioada dualistă Studii 111-120 română
2012 Acta Musei Napocensis, 49-II, seria historica MITU, Melinda (autor) Period photographs from the patrimony of the National History Museum of Transylvania Studii 307-331 engleză
2015 Acta Musei Napocensis, 51-II, seria historica MITU, Melinda (autor) The Brâncoveanu Year at the National Museum of Transylvanian History The Brâncoveanu Year 7-8 engleză
2015 Acta Musei Napocensis, 51-II, seria historica MITU, Melinda (autor) Reciprocal Images and Attitudes from Wallachia and Transylvania during the Epoch of Matei Basarab and the Rákóczy Princes The Brâncoveanu Year 9-22 engleză
2016 Acta Musei Napocensis, 52-II, seria historica MITU, Melinda (autor) Cultural Relations between Wallachia and Transylvania in the Age of Matei Basarab and Rákóczy Princes Studies 44-54 engleză
2017 Acta Musei Napocensis, 54, nr. II, seria historica MITU, Melinda (autor) Fin-de-siècle Ceramics from the Collections of the National Museum of Transylvanian History Studies 162-172 engleză
2019 Acta Musei Napocensis, 55-II, seria historica MITU, Melinda (autor) Photographs Taken by the Brothers Kálmán Dunky (1858-1935) and Ferenc Dunky (cca. 1860 - cca. 1941), Included in the Patrimony of the National History Museum of Transylvania ARTICLES AND STUDIES 91-100 engleză
2005 Biblioteca Musei Napocensis, XXIII MITU, Melinda (autor), SĂLĂGEAN, Tudor (autor) Principele Ștefan Bocskai și epoca sa - Cuvînt înainte .7-10 română