Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 22 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1967 Acta Musei Napocensis, IV BOTORAN, C. (autor), DUMITRAȘCU, Gheorghe (autor) Greva muncitorilor metalurgiști de la Uzinele Ferdinand și Nădrag (martie 1939) Studii şi Materiale 321-334 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău DUMITRAȘCU, Gheorghe (autor) File din istoricul satului Românași pană la formarea României Mari Istorie modernă 343-354 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie DUMITRAȘCU, Gheorghe (autor) Reminiscențe sălăjene Istorie Modernă şi Contemporană 575-581 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă DUMITRAȘCU, Gheorghe (autor) La memoire d'Ovide dans la vision du Docteur I.C. Drăgescu et de Remus Opreanu, prefet du district de Contrantza a la fin des XIX-a siecle 250-256 franceză
2005 Analele Dobrogei, VIII, serie nouă DUMITRAȘCU, Gheorghe (autor) Partidul Țărănesc Radical în Dobrogea. Organizațiile județene, Durostor și Caliacra - 1932-1948 86-92 română
2008 Analele Dobrogei, IX, serie nouă DUMITRAȘCU, Gheorghe (autor) Un episod cu semnificații tîrzii: Clubul "12 Plus 1" 365-378 română
2012 Analele Dobrogei, X-XIII, serie nouă DUMITRAȘCU, Gheorghe (autor) Lecție despre Antonescu - liceul "Mircea cel Bătrîn" din Constanța - 1988/1989 105-113 română
2012 Analele Dobrogei, X-XIII, serie nouă DUMITRAȘCU, Gheorghe (autor) Tătarii în izvoare arhivistice românești Vol 1. - Ciorbea V., Stancu Laura, Amet Aledin 373-377 română
1972 Buridava - Studii și Materiale, I DUMITRAȘCU, Gheorghe (autor) Atitudinea învățătorilor satelor față de răscoala din anul 1907 321-329 română (rezumat în franceză)
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV DUMITRAȘCU, Gheorghe (autor) Aspecte privind mișcarea muncitorească din județul Vâlcea în anii crizei economice (1929-1933) Istorie 171-180 română
1977 Crisia, VII DUMITRAȘCU, Gheorghe (autor) Un italian (Angelo de Guberrnatis) - apărător al cauzei românilor în timpul memorandului III. Articole şi note 477-480 română
1980 Crisia, X DUMITRAȘCU, Gheorghe (autor) Rolul intelectualității românești din Dobrogea în reuniunea acestei străvechi provincii autohtone cu patria-mamă (1878) I. Studii 155-163 română
1983 Ialomița - Materiale de Istorie Agrară a României, II DUMITRAȘCU, Gheorghe (autor) 13 comune din centrul Dobrogei (plasa Babadag) în lumina răspunsurilor la un chestionar din anul 1900, inițiat de Vasile M. Kogălniceanu 72-95 română
2009 Interferențe Ovidiene DUMITRAȘCU, Gheorghe (autor) La memoire d'Ivide dans la vision du docteur I.C. Drăgescu et de Remus Opreanu, prefet du district de Constantza a la fin du XIX-e siecle 221-226 franceză
1978 Muzeul Național, IV DUMITRAȘCU, Gheorghe (autor), LUPU, Mariana (autor) Documente privind istoria Dobrogei în 1877-1878 și pregătirea reunirii ei cu România / Les documents concernant l'histoire de la Dobroudja en 1877—1878 et la préparation de sa réunion avec la Roumanie 609-614 română
1975 Peuce, IV, seria istorie DUMITRAȘCU, Gheorghe (autor) Un documentar privitor la "Situațiunea județului Tulcea" în anul 1879 273-288 română
1975 Peuce, IV, seria istorie DUMITRAȘCU, Gheorghe (autor) Opt scrisori către Panait Cerna 289-294 română
1977 Pontica, X DUMITRAȘCU, Gheorghe (autor) Complexzl muzeistic Tropaeum Traiani și influența lui asupra dezvoltării localității și teritoriului înconjutător 21-24 română
1985 Pontica, XVIII DUMITRAȘCU, Gheorghe (autor) Intelectuali români din Dobrogea înainte de 1878. Studiu statistic 259- română
1986 Pontica, XIX DUMITRAȘCU, Gheorghe (autor), LASCU, Stoica (autor) Din istoricul aviației naționale interbelice. Construirea primului hidroavion românesc ("Geta") - împrejurări, implicații, urmări (I) 223- română
1987 Pontica, XX DUMITRAȘCU, Gheorghe (autor), LASCU, Stoica (autor) Din istoricul aviației naționale interbelice. Construirea primului hidroavion românesc ("Geta") - împrejurări, implicații, urmări (II) 293- română
1987 Pontica, XX DUMITRAȘCU, Gheorghe (autor) Noi contribuții la problema intelectualității românești din Dobrogea înainte de 1878. Studiu statistic 357 română