Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 55 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2011 Acta Musei Maramorosiensis, VIII TOȘA, Ioan (autor) Colecția de obiecte etnografice a învățătorului Andrei Orosz din Apahida 160-169 română
2014 Acta Musei Maramorosiensis, X TOȘA, Ioan (autor) Câteva informații privind proprietatea asupra pământului În satul românesc de la sfârșitul secolului al XIX-iea ISTORIE- ISTORIA CULTURII - ARHEOLOGIE 95-115 română
2017 Acta Musei Maramorosiensis, XIII TOȘA, Ioan (autor) Din obiceiurile juridice ale poporului român (Instanțele și cauzele de judecată în satul românesc: 1877-1938) ISTORIE- ISTORIA CULTURII 131-171 română
1977 Acta Musei Porolissensis, I TOȘA, Ioan (autor) Așezările și arhitectura locuitorilor din sudul județului Sălaj 411- română
1983 Acta Musei Porolissensis, VII TOȘA, Ioan (autor) Contribuții la studiul arhitecturii populare din Sălaj la începutul secolului al XX-lea 663- română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău TOȘA, Ioan (autor) Zile de sărbătoare, zile ținute și zile de lucru în calendarul popular de la sfârșitul secolului al XIX-lea Etnografie 641-648 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-artă MUNTEANU, Simona (autor), TOȘA, Ioan (autor) Contribuții la cunoașterea alimentației tradiționale. Alimentația de post la sfârșitul secolului al XIX-lea Etnografie. Artă 777-791 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-artă BRAICA, Carmen (autor), TOȘA, Ioan (autor) Alimentația de dulce în satul românesc de la începutul secolului XX Etnografie. Artă 793-804 română
1984 Analele Banatului, II, seria Etnografie-Artă TOȘA, Ioan (autor) Contribuții la studiul culturii populare bănățene de la sfîrțitul secolului al XIX-lea .5-28 română
1969 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1965-1967 TOȘA, Ioan (autor) Contribuții la cunoașterea bisericilor de lemn din apropierea Clujului 489- română
1971 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, V, seria 1968-1970 TOȘA, Ioan (autor) Contribuții la cunoașterea așezărilor și a arhitecturii populare din zona Dealurilor Clujului 59-92 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 TOȘA, Ioan (autor) Probleme de evoluție planimetrică a bisericilor de lemn din Transilvania 227-253 română
1975 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VII, seria 1974-1975 BRATU, Delia (autor), TOȘA, Ioan (autor) Arhiva etnografico-folclorică a Muzeului Etnografic al Transilvaniei 33-70 română
1975 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VII, seria 1974-1975 TOȘA, Ioan (autor) Contribuții etnografice la studiul sistemelor de agricultură transilvăneană 105-120 română
1977 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, IX TOȘA, Ioan (autor) Reflectarea arhitecturii populare în colecțiile Muzeului Etnografic al Transilvaniei 15-70 română
1978 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, X TOȘA, Ioan (autor) Contribuția Muzeului Etnografic al Transilvaniei la dezvoltarea muzeografiei etnografice românești 25-65 română
1997 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1922-1997 TOȘA, Ioan (autor) Contribuții la studiul păstoritului românesc de la sfîrșitul secolului al XIX-lea 101-125 română
1998 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei TOȘA, Ioan (autor) Parcul etnografic "Rumulus Vuia" 1929-1999 51-100 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 TOȘA, Ioan (autor) Mărturii documentare privind casa rurală românească de la începutul secolului XX 105-202 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 MICU, Cristian (autor), TOȘA, Ioan (autor) Contribuții la studiul sistemelor tradiționale de iluminat 273-301 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 MURARU, Ovidiu (autor), TOȘA, Ioan (autor) Sfintele sărbători ale Paștilor în lumea satului românesc de la sfîrșitul secolului al XIX-lea 453-468 română
2000 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei OȘIAN, Flavia (autor), TOȘA, Ioan (autor) Tematica Anuarului Muzeului Etnografic al Transilvaniei (1957-2000) 417-447 română
2001 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei BARTOS, I. (autor), TOȘA, Ioan (autor) Considerații la studiul așezărilor și arhitecturii populare din zona zona Codru 133-188 română
2001 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MUREȘAN, M. (autor), TOȘA, Ioan (autor) Mărturii documentare privind cultura populară ialomițeană la sfîrșitul secolului al XIX-lea 293-320 română
2002 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei TOȘA, Ioan (autor) Cunoștințe despre arbori și plante și utilizarea lor în satul românesc de la sfîrșitul secolului al XIX-lea 385-413 română
2003 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MUNTEANU, Simona (autor), TOȘA, Ioan (autor) Fonduri documentare privind cultura populară românească de la sfîrșitul secolului al XIX-lea 177-201 română
2003 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei TOȘA, Ioan (autor) Cîteva aspecte ale culturii populare dobrogene de la sfîrșitul secolului al XIX-lea 203-256 română
2003 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MUNTEANU, Simona (autor), TOȘA, Ioan (autor) Ursita în credințele populare românești de la sfîrșitul secolului al XIX-lea 345-366 română
2004 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MUNTEANU, Simona (autor), TOȘA, Ioan (autor) Cîteva aspecte ale culturii populare din nord cestul României reflectate în fonduri documentare de la sfîrșitul secolului al XIX-lea 263-289 română
2005 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MUNTEANU, Simona (autor), TOȘA, Ioan (autor) Cultura lemnului în satul românesc de la începutul secolului al XX-lea 61-86 română
2005 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MUNTEANU, Simona (autor), TOȘA, Ioan (autor) Expoziția permanentă a Muzeului Etnografic al Transilvaniei 297-329 română
2006 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MUNTEANU, Simona (autor), TOȘA, Ioan (autor) Contribuții la cunoașterea unor obiceiuri agrare de la sfîrșitul secolului al XIX-lea 13-42 română
2006 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MUNTEANU, Simona (autor), TOȘA, Ioan (autor) Lumea de aici și lumea de dincolo în mentalitatea populară de la sfîrșitul sec. al XIX-lea 81-112 română
2006 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MUNTEANU, Simona (autor), TOȘA, Ioan (autor) Din activitatea catedrei de etnografie și folclor 1926-1951 179-206 română
2006 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MUNTEANU, Simona (autor), TOȘA, Ioan (autor) Obiceiuri de înmormîntare la românii ardeleni. 1817 - Popp V. 327-333 română
2007 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MUNTEANU, Simona (autor), TOȘA, Ioan (autor) Contribuția lui Romulus Vuia la dezvoltarea etnografiei românești ca știință independență 60-94 română
2007 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei TOȘA, Ioan (autor) Contribuții la cunoașterea păstoritului din satele moldovene de la sfîrșitul secolului al XIX-lea 177-210 română
2008 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei TOȘA, Ioan (autor) Cîteva aspecte privind cultura populară din Argeș și Muscel la sfîrșitul secolului al XIX-lea 61-109 română
2009 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-2009 BRAICA, Carmen (autor), TOȘA, Ioan (autor) Străvechi tehnologii ale lemnului (Focul viu, Obținerea potasei caustice, Bozăritul și dohotăritul) 302-306 română
2009 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-2009 TOȘA, Ioan (autor) Tematica Anuarului Muzeului Etnografic al Transilvaniei (1958-2009) 352-388 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei TOȘA, Ioan (autor) Din istoria muzeului etnografic al Transilvaniei (Colecții, colecționari, sisteme de evidență) 311-327 română
2011 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MOCAN, Anca (autor), TOȘA, Ioan (autor) Tehnologii textile tradiționale .11-24 română
2011 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei TOȘA, Ioan (autor) Aspecte ale culturii populare doljene de la sfîrșitul secolului al XIX-lea reflectate în fonduri documentare clujene 95-147 română
2012 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei TOȘA, Ioan (autor) Păstrătorii tradiției. 90 de ani de muzeografie etnografică transilvăneană 190-236 română
1974 Biharea, 1974 BRATU, D. (autor), TOȘA, Ioan (autor) Bihorul în arhiva etnografică-folclorică a Muzeului etnografic al Transilvaniei I. Etnografie 149- română
1982 Biharea, 1982 TOȘA, Ioan (autor) Contribuții la studiul păstoritului din nord-vestul României I. Etnografie 59-81 română
1991 Biharea, 1991 TOȘA, Ioan (autor) Contribuții la studiul medicinei veterinare românești de la sfîrșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX I. Etnografie 39-48 română
1984 Crisia, XIV TOȘA, Ioan (autor) Contribuții la studiul agriculturii tradiționale românești IV. Etnografie 359-381 română
1986 Crisia, XVI TOȘA, Ioan (autor) Contribuții la studiul așezărilor rurale românești IV. Etnografie 339-354 română
2005 Marmatia, .8-2, seria istorie-etnografie-astronomie CIOCAN, Janeta (autor), TOȘA, Ioan (autor) De la grîu la pîine 262-265 română
2005 Mousaios, X MUNTEANU, Simona (autor), TOȘA, Ioan (autor) Cultura populară buzoiană în fonduri documentare de la sfîrșitul secolului al XX-lea 235-261 română
1976 Muzeul Național, III BRATU, Delia (autor), TOȘA, Ioan (autor) Școala etnografică clujană, factor activ în cunoașterea ființei naționale românești, 1922-1947 / L'école ethnographique de Cluj, facteur activ dans le connaissance de nation roumain, 1922—1947 321-328 română
2004 Oltenia - Studii și Comunicări, XII, seria etnografie MUNTEANU, Simona (autor), TOȘA, Ioan (autor) Căteva aspecte privind cultura populară vâlceană de la sfârșitul secolului al XIX-lea 32-48 română
1975 Satu Mare - Studii și Comunicări, III, seria Istorie - Etnografie - Științele Naturii - Muzeografie TOȘA, Ioan (autor) Contribuții la cunoașterea șurilor din Transilvania 205-220 română
1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie NISTOR, Ioan (autor), TOȘA, Ioan (autor) Așezări, ocupații și arhitectură populară de pe Valea Timișului (Caraș-Severin) 167-184 română