Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 21 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2008 Acta Musei Tutovensis, III IGNAT, Mircea (autor) , LASZLO, Attila (autor) , MAREȘ, Ion (autor) , NICULICI, Bogdan (autor) Plastica zoomorfă și antropomorfă din așezarea fortificată din prima epocă a fierului, cultura Gava -Holyhrady, grupul Grăniceri, de la Siret - Dealul Ruina, județul Suceava 120-140 română
1991 Banatica, 11 LASZLO, Attila (autor) Un pionnier de la recherche de la civilisation Turdaș-Vinca: Zsofia Torma 37-51 franceză
2009 Biblioteca Brukenthal , XXXV LASZLO, Attila (autor) Some aspects of the Tărtăria Issue 57-66 română
2013 Biblioteca Istro-Pontica, 9, seria arheologie LASZLO, Attila (autor) Troia VII - reper cronologic? Din nou despre relațiile dintre regiunile istro-pontice și spațiul egeeo-anatolian la sfîrșitul epocii bronzului și începutul epocii fierului în lumina noilor cercetări 247-266 română
2013 Bronze Age Crafts and Craftsmen in the Carpatian Basin, VI, seria archaeologica LASZLO, Attila (autor) Uber die verbreitung der bronzenen streitaxte mit nackenscheibe in den aussenkarpatischen gebieten eine neue in der Moldau entdeckte nackenscheibenaxt 251-264 germană
2011 Bronze Age Rites and Rituals in the Carpathian Basin , IV, seria archaeologica LASZLO, Attila (autor) Eine kuiltstelle der Wietenberg-Kultur auf der funbysteto Anhohe bei Malnaș Băi (Souost-Siebenburgen)? 115-129 engleză
1972 Centenar Muzeal Orădean LASZLO, Attila (autor) Cu privire la legăturile culturii Gava cu culturile Conpemporane din bazinul Dunării de Mijlocc 173-184 română
2005 In memoriam ION NESTOR LASZLO, Attila (autor) Contribuția lui Ion Nestor la cunoașterea Hallstattului timpuriu (cu specială privire la regiunile est-carpatice ale României) 113-127 română
1969 Memoria Antiquitatis, I , Acta Musei Petrodavensis LASZLO, Attila (autor) Cu privire la tehnica de ornamentare a ceramicii hallstatiene de tip Babadag Note şi discuţii 319-326 română, germană
1970 Memoria Antiquitatis, II, Acta Musei Petrodavensis LASZLO, Attila (autor) Vase neolitice cu fețe umane, descoperite în România. Unele considerații privind tema feței umane pe ceramica neolitică a Bazinului Danubian Studii şi Materiale 39-74 română, franceză
1970 Memoria Antiquitatis, II, Acta Musei Petrodavensis LASZLO, Attila (autor) HARMATTA, JANOS, Neolitkori irásbeliség Közép -Európában ? (Elözetes közlémeny) [Scriere neolitică în Europa Centrală ? (Notă preliminară)], în Antik Tanulmányok, Budapest. XIII, 2, 1966, p. 235 -236. RECENZII 583-585 română
1971 Memoria Antiquitatis, III, Acta Musei Petrodavensis. Omagiu PCR 1921-1971 LASZLO, Attila (autor) BANNER-JAKABFFY, A Közép-Dunamedence régészeti bibliográfiája, 1960-1966. Összeállitotta Jakabffy Irnre (Bibliografia arheologică a bazinului Dunării de mijloc, 1960-1966. Întocmită de Imre Jakabffy), Akademiai Kiádo, Budapest, 1968, 242 p. RECENZII 591-593 română
1980-1982 Memoria Antiquitatis, XII-XIV, Acta Musei Petrodavensis LASZLO, Attila (autor) Grupul Tămăoani. Asupra "orizontului" hallstattian timpuriu cu ceramică incizată din sudul Moldovei Arheologie 65-91 română, germană
1995 Memoria Antiquitatis, XX, Acta Musei Petrodavensis LASZLO, Attila (autor) Statuetele antropomorfe ale culturii Gava-Holihrady Studii şi materiale arheologice 85-97 română, franceză
1995 Memoria Antiquitatis, XX, Acta Musei Petrodavensis LASZLO, Attila (autor) Alexandru Vulpe, Die Kurzschwerter, Dolche und Streitmesser der Hallstattzeit in Rumänien, PFB, Abt. VI., Bd. 9 C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, München, 1990, X + 145 p. + 63 pl. RECENZII 337-341 română
1997 Memoria Antiquitatis, XXI, Acta Musei Petrodavensis LASZLO, Attila (autor) Legături între regiunea Dunării de Jos și spațiul egeo-anatolian la sfîrșitul epocii bronzului și începutul epocii fierului Studii şi materiale arheologice 115-130 română, franceză
2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) - (Practici funerare și manifestarea identității culturale- Epoca Bronzului și Epoca Fierului), Actes du IV Colloque International d'Archéologie Funéraire organisé à Tulcea, 22 28 mai 2000 LASZLO, Attila (autor) Practici funerare și culturi arheologice. Despre obiceuiurile de înmormîntare ale unor populații din regiunea Dunării de Jos la începutul epocii fierului 253-253 română
2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) - (Practici funerare și manifestarea identității culturale- Epoca Bronzului și Epoca Fierului), Actes du IV Colloque International d'Archéologie Funéraire organisé à Tulcea, 22 28 mai 2000 LASZLO, Attila (autor) , URSACHE, Corina (autor) Despre obiceiurile funerare ale ale populației culturii Corlăteni-Chișinău, legături cu unele culturi învecinate 254-254 română
1997 Premier Age du Fer au Bouches du Danube et dans les Regions Autour de la Mer Noire, 2, seria arheologie LASZLO, Attila (autor) On the origin, development and chronology of the first iron age at the Lower Danube 67-75 engleză
1997 Premier Age du Fer au Bouches du Danube et dans les Regions Autour de la Mer Noire, 2, seria arheologie LASZLO, Attila (autor) Despre originea, evoluția și cronologia primei epoci a fierului la Dunărea de Jos 77-84 română
2010 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVI, nr. I, Amurgul Mileniului II a. Chr. în Câmpia Tisei și Transilvania. Simpozion Satu Mare 18-19 iulie 2008, seria Arheologie LASZLO, Attila (autor) Zur Chronologie der spaten Bronzezeit und der alteren Hallstattperiode im nord-ostlichen Karpatenraum. Die Radiokarbon-Datierung der Gava_holihrady Siedlung von Siret (Bukowina) 121- germană