Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 20 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1978 Acta Musei Napocensis, XV IANCU, Gheorghe (autor) Activitatea consiliului dirigent privind reglementarea comerțului și aprovizionarea populației (1918-1920) 545-560 română (rezumat în franceză)
1983 Acta Musei Napocensis, XX IANCU, Gheorghe (autor) Contribuții la istoricul asigurărilor muncitorești din Romania (1918-1920) 639-646 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI IANCU, Gheorghe (autor), ȘTIRBAN, Marcel (autor) Aspecte din activitatea revoluționară a metalurgisștilor din Brașov, Sibiu, Târgu-Mureș și împrejurimi între anii 1929-1933 Studii 333-351 română
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 IANCU, Gheorghe (autor), SABĂU, Nicolae (autor) Arta bizantină în corespondența lui Octavian Simigelschi cu Valeriu Braniște Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 855-866 română (rezumat în germană)
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie IANCU, Gheorghe (autor) Înființarea Teatrului Național Român din Cluj (1919) Studii 245-350 română
2003 Acta Musei Napocensis, 37-38-II, seria istorie 2000-2001 IANCU, Gheorghe (autor) Proiecte și demersuri privind intensificarea activității în industria metalelor prețioase 1919-1928 Studii 241-250 română (rezumat în engleză)
2009 Acta Musei Napocensis, 45-46-II, seria 2008-2009 IANCU, Gheorghe (autor) Inundațiile din România din anul 1970 cu referiri speciale la județul Cluj. Cauze și efecte 189-198 română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău IANCU, Gheorghe (autor), NEAMȚU, Gelu (autor) Un document de la Alexandru Sterca Șuluțiu privind apărarea limbii române (3 noiembrie 1849) Muzeografie, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 807- română
1980 Crisia, X IANCU, Gheorghe (autor) Contribuții la cunoașterea activității dr. Aurel Lazăr în timpul Consiliului Dirigent (1918-1919) I. Studii 165-184 română
1983 Crisia, XIII IANCU, Gheorghe (autor) Consulul francez din Cluj despre centenarul liceului din Beiuș (1928) II. Documente 277-283 română
1990 Crisia, XX BATHORY, Ludovic (autor), FAUR, Viorel (autor), IANCU, Gheorghe (autor) Un important document (din 1919) despre activitatea militantului bihorean pentru unitate națională Dr. Aurel Lazăr II. Documente 359-369 română
1975 Marisia, V, seria arheologie-istorie-etnografie IANCU, Gheorghe (autor) Preocupări ale Consiliului Dirigent pentru reorganizarea activității industriale în Transilvania (1918-1920) 261- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie IANCU, Gheorghe (autor) Activitatea Consiliului Dirigent în domeniul finanțelor 445- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie IANCU, Gheorghe (autor) Luptele social-economice și politice ale muncitorilor din Transilvania în perioada decembrie 1918- martie 1920 381- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie IANCU, Gheorghe (autor) Acțiuni ale Consiliului Dirigent în vederea reglementării exploatării gazului metan din Cîmpia Transilvaniei (1919-1920) 399- română
1980 Marisia, X, seria arheologie-istorie-etnografie IANCU, Gheorghe (autor) Aspecte din trecutul de luptă al ceferistilor din România (1919-1920) 383- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie IANCU, Gheorghe (autor) Preocupările Consiliului Dirigent în domeniul comunicațiilor 373- română
1980 Potaissa - Studii și Comunicări, II IANCU, Gheorghe (autor) Aspecte din frămîntările și acțiunilev muncitorilor din Uioara (1919- mai 1920) 259-263 română
1973 Sargetia-Acta Musei Devensis, X, Acta Musei Devensis IANCU, Gheorghe (autor) Din istoricul învățămîntului universitar clujean (1919-1920) Studii şi articole 337-347 română, franceză
1982-1983 Sargetia-Acta Musei Devensis, XVI-XVII, Acta Musei Devensis IANCU, Gheorghe (autor) Contribuții la istoricul învățămîntului primar din județul Hunedoara Studii şi articole 643-657 română, franceză