Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 39 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1966 Acta Musei Napocensis, III PROTOPOPESCU, George (autor), VASILOSCHI, E. (autor) Aspecte ale luptei maselor populare conduse de P.C.R. pentru refacerea "economică a regiunii Cluj (1944-1947) Studii şi Materiale 381-396 română
1967 Acta Musei Napocensis, IV PROTOPOPESCU, George (autor) Republica noastră la 20 de ani V-VIII română
1967 Acta Musei Napocensis, IV PROTOPOPESCU, George (autor) Mărășești, 1917 Studii şi Materiale 281-319 română
1968 Acta Musei Napocensis, V PROTOPOPESCU, George (autor) Vestigii ale tradițiilor militare românești în Muzeul de Istorie Cluj Note şi discuţii 559-570 română (rezumat în germană)
1969 Acta Musei Napocensis, VI PROTOPOPESCU, George (autor) Tendințe noi în muzeele de istorie Note şi discuţii 647-655 română (şi un rezumat în germană)
1970 Acta Musei Napocensis, VII PROTOPOPESCU, George (autor) Mari comandanți români în Primul Război Mondial Studii şi Materiale 379-404 română (şi un rezumat în germană)
1971 Acta Musei Napocensis, VIII PROTOPOPESCU, George (autor) Tactica și strategia M.C.G. român, în bătălia pentru apărarea Bucureștiului Studii şi Materiale 321-340 română (rezumat în germană)
1972 Acta Musei Napocensis, IX PROTOPOPESCU, George (autor) Planul de campanie al M.C.G. român pentru Primul Război Mondial Studii şi Materiale 289-313 română (rezumat în germană)
1973 Acta Musei Napocensis, X PROTOPOPESCU, George (autor) Unele considerații privind arta militară a lui Avram Iancu Studii şi Materiale 305-311 română (rezumat în germană)
1974 Acta Musei Napocensis, XI PROTOPOPESCU, George (autor) 1974 - sub stindardul celor trei mari evenimenbte istorice III-VII română
1975 Acta Musei Napocensis, XII PROTOPOPESCU, George (autor) Unitatea și independența națională, imperative istorice ale poporului român III-XII română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII PROTOPOPESCU, George (autor) Formarea omului nou - factorul fundamental al întregii activități ideologice și politice din România socialistă III-X română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII PROTOPOPESCU, George (autor) Tratativele dintre guvernul român și grupurile beligerante în perioada 1914-1916 537-555 română (rezumat în franceză)
1977 Acta Musei Napocensis, XIV PROTOPOPESCU, George (autor) Sub steagul independenței, spre noi victorii III-IX română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV PROTOPOPESCU, George (autor) Tratativele dintre guvernul român și puterile Antantei în perioada 1914-1916 527-546 română (rezumat în franceză)
1978 Acta Musei Napocensis, XV PROTOPOPESCU, George (autor) Momente epocale ale luptei poporului român pentru libertate, dreptate socială și independență națională III-IX română
1978 Acta Musei Napocensis, XV PROTOPOPESCU, George (autor) Conceptul de artă militară în principalele bătălii date de români pentru apărarea independenței și suveranității naționale 511-530 română (rezumat în germană)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI BUNTA, Petru (autor), PROTOPOPESCU, George (autor) Aspecte ale insurecției naționale armate, antifasciste și antiiperialiste din august 1944 Studii 371-385 română (rezumat în germană)
1980 Acta Musei Napocensis, XVII PROTOPOPESCU, George (autor) Aspecte majore ale artei militare românești în timpul războiului pentru independență (1977-1878) Note şi discuţii 597-606 română (rezumat în franceză)
1980 Acta Musei Napocensis, XVII PROTOPOPESCU, George (autor) Victor Atanasiu, Atanasie Iordache, Mircea Iosa, Ion Oprea, Paul Oprescu, „România în Primul Război Mondial”, București, Editura Militară, 1979 RECENZII 905-911 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII PROTOPOPESCU, George (autor) O pagină de eroism românesc - Oarba de Mureș, 1944 Studii 291-301 română (rezumat în franceză)
1982 Acta Musei Napocensis, XIX BUNTA, Petru (autor), PROTOPOPESCU, George (autor) Primele statute ale mișcării muncitorești din Transilvania Note şi discuţii 455-462 română (rezumat în franceză)
1983 Acta Musei Napocensis, XX PROTOPOPESCU, George (autor) Împlinirea Marelui Ideal: Alba Iulia, 1 Decembrie 1918 XI-XX română
1983 Acta Musei Napocensis, XX PROTOPOPESCU, George (autor) Importanța istorică a creării Partidului Social-Democrat al Muncitorilor din România acum 90 de ani 599-606 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI BUNTA, Petru (autor), PROTOPOPESCU, George (autor) Actul de la 23 August 1944 - piatră în istoria modernă și contemporană a României XI-XXVI română
1977 Acta Musei Porolissensis, I BUNTA, Petru (autor), PROTOPOPESCU, George (autor) Victoria forțelor democrate în alegerile parlamentare din noiembrie 1946 moment important în lupta poporului român pentru independență națională 273- română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV PROTOPOPESCU, George (autor) 1 Mai 1939 - strălucit moment al luptei poporului român împotriva fascismului, pentru independență și suveranitate națională 631-640 română
1983 Acta Musei Porolissensis, VII BUNTA, Petru (autor), PROTOPOPESCU, George (autor) Eliberarea părții de Nord-Vest a Transilvaniei, parte integrantă a revoluției de eliberare națională și socială, antifascistă și antimperialistă din România 497- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău CIUBĂNCAN, Vasile (autor), PROTOPOPESCU, George (autor) Sisteme de apărare de la frontiera de vest a României între 1937-1940 Istorie contemporană 363- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău BUNTA, Petru (autor), PROTOPOPESCU, George (autor) Epoca Nicolae Ceaușescu - ani de strălucite împliniri ai istoriei P.C.R. și României socialiste 19- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău BUNTA, Petru (autor), PROTOPOPESCU, George (autor) Revoluția agrară - necesitate istorică în agricultura României contemporane .11-20 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX BUNTA, Petru (autor), PROTOPOPESCU, George (autor) Aspecte din lupta maselor bucureștene pentru instaurarea guvernului revoluționar-demodratic (mitinguri și demonstrații) Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 391-398 română
1972 Centenar Muzeal Orădean BUNTA, Petru (autor), PROTOPOPESCU, George (autor) Problema specificului în muzeologia istorică 47-53 română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie BUNTA, Petru (autor), PROTOPOPESCU, George (autor) Insurecția națională armată anfascistă și antimperialistă din august 1944 555- română
1975 Muzeul Național, II Dr., BUNTA, Petru (autor), Dr., PROTOPOPESCU, George (autor) Forme și metode folosite în munca cultural-educativă la Muzeul de Istorie al Transilvaniei / Des formes et des méthodes employées dans le travail culturel-éducative au Musée d'Histoire de la Transylvanie 31-37 română
1981 Muzeul Național, V BUNTA, Petru (autor), PROTOPOPESCU, George (autor) Lupta populației din partea de nord-vest a Transilvaniei împreună cu întregul popor român pentru făurirea unui stat revoluționar-democratic (23 august 1944 - 6 martie 1945) / 407-411 română
1971 Peuce, II, seria istorie PROTOPOPESCU, George (autor) Unele tendințe muzeistice în muzeele cintemporane de istorie 399-403 română
1978 Potaissa - Studii și Comunicări, I BUNTA, Petru (autor), PROTOPOPESCU, George (autor) Aspecte din activitatea forțelor democratice în frunte cu P.C.R. pentru căștigarea bătăliei alegerilor din noiembrie 1946 ăn fostele județe Cluj și Turda 279-286 română
1974 Tibiscus, 3 BUNTA, Petru (autor), PROTOPOPESCU, George (autor) Primul statut cunoscut al asociației generale a muncitorilor din Timișoara - 1870 209-214 română