Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 29 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1991 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 35 BUCOVALĂ, Mihai Decouvertes récentes dans les necropoles de Tomis (Ier partie) 189-200
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 BUCOVALĂ, Mihai, PAPUC, Gheorghe Cercetările arheologice de la Ovidiu, jud. Constanța 342-347
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 BUCOVALĂ, Mihai, PAPUC, Gheorghe Date noi despre fortificația de la Ovidiu, muncipiul Constanța 352-354
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 BUCOVALĂ, Mihai, PAPUC, Gheorghe Cercetările arheoogice în fortificatia romano-bizantină de la Ovidiu (municipiul Constanța) 169-171
1993 Materiale și Cercetări Arheologice, 17 BUCOVALĂ, Mihai, PAPUC, Gheorghe Fortificația romano-bizantină de la Ovidiu, municipiul Constanța 273-278
1975 Muzeul Național, II BUCOVALĂ, Mihai Valorizarea muzeistică a celor mai recente descoperiri arheologice în Muzeul de Arheologie Constanța / La mise en valeur dans le musée des plus récentes découvertes archéologiques au Musée d'Archéologie de Constanța 149-153 română
1968 Pontica, I BUCOVALĂ, Mihai Noi morminte de epocă romană timpurie la Tomis 269-306 română
1969 Pontica, II BUCOVALĂ, Mihai Tradiții elenistice în materialele funerare de epocă romană timpurie la Tomis 297-332 română
1970 Pontica, III BUCOVALĂ, Mihai Descoperiri noi în zona suburbană a Tomisului 189-209 română
1971 Pontica, IV BUCOVALĂ, Mihai, IRIMIA, Mihai Cimitirul din sec. VI-V î.e.n. de la Corbu, jud. Constanța 41-56 română
1972 Pontica, V BUCOVALĂ, Mihai Vase romane de bronz descoperite la Dervent, jud. Constanța 117-136 română
1973 Pontica, VI BUCOVALĂ, Mihai Medalioane ceramice descoperite într-un mormînt de epocă romană la Tomis 97-103 română
1974 Pontica, VII BUCOVALĂ, Mihai Vase antropomorphe de bronze decouvert a Tomi 275-279 română
1975 Pontica, VIII BUCOVALĂ, Mihai Un alt mormînt din epoca elenestică la Tomis 389-397 română
1977 Pontica, X BUCOVALĂ, Mihai Atestări arheologice ale practicilor medicale în Dobrogea 91-96 română
1980 Pontica, XIII BUCOVALĂ, Mihai, PAPUC, Gheorghe Cercetări arheologice de la Ovidiu - municipiul Constanța (Raport preliminar) 275-283 română
1981 Pontica, XIV BUCOVALĂ, Mihai, PAPUC, Gheorghe Date noi despre fortificația de la Ovidiu, municipiul Constanța (campania 1980) 211-216 română
1982 Pontica, XV BUCOVALĂ, Mihai Vase și obiecte de bronz romane timpurii din Tomis 235-248 română
1982 Pontica, XV BUCOVALĂ, Mihai Dumitru Tudor 309-309 română
1984 Pontica, XVII BUCOVALĂ, Mihai, PATUC, Gheorghe Date noi privind cercetările arheologice de la Ovidiu (municipiul Constanța) 153- română
1987 Pontica, XX BUCOVALĂ, Mihai, MĂRGINEANU, C. Studien zu Romischen Zweischengoldglasern I. Geschichte der Tecknik und das Problem der Aurhentizitat - Pillinger Renate 411- română
1989 Pontica, XXI-XXII BUCOVALĂ, Mihai, PAȘCA, Cecilia Descoperiri recente în necropolele de epocă romană și romano-bizantină la Tomis 123-161 română
1990 Pontica, XXIII BUCOVALĂ, Mihai, CERNEA, Ștefan Studiu privind incidența afecțiunilor dentare în epoca romano-bizantină la Tomis 355-358 română
1991 Pontica, XXIV BUCOVALĂ, Mihai, PAȘCA, Cecilia Descoperiri recente în necropola romană de sud-vest a Tomisului 185-236 română
1992 Pontica, XXV BUCOVALĂ, Mihai, PAȘCA, Cecilia Cercetări în necropola romană de vest a Tomisului (1992) 241-272 română
1993 Pontica, XXVI BUCOVALĂ, Mihai Cavou din secolul IV d. Chr, descoperit în necropola de Vest a Tomisului 207-214 română
1996 Pontica, XXVII-XXIX BUCOVALĂ, Mihai Un alt mormînt elenestic descoperit la Tomis 73-82 română
1996 Pontica, XXVII-XXIX BUCOVALĂ, Mihai Savanți care au lucrat în Dobrogea. Profesorul Dionisie M. Pippidi (1905-1993) 331-334 română
1998 Pontica, XXXI BUCOVALĂ, Mihai Raport preliminar privind cercetările arheologice cu caracter de salvare din Constanța, strada Sulmonei nr. 7 171- română