Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 17 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
2007 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXI RAFAILĂ, Grina-Mihaela Actele domniei lui Constantin Brîncoveanu aflate în colecția de "documente" a Muzeului Municipiului București Muzee, colecţii 351-356 română
2008 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXII RAFAILĂ, Grina-Mihaela Actele domniei lui Șerban Cantacuzino aflate în Colecția de "documente" a Muzeului Municipiului București Studii şi articole 30-39 română
2008 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXII RAFAILĂ, Grina-Mihaela Catalogul documentelor lui Constantin Șerban aflate în colecțiile Muzeului Municipiului București Patrimoniu bucureştean 158-176 română
2009 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIII RAFAILĂ, Grina-Mihaela, ZAMANI, Lelia Strada francmasonă Studii şi articole 127-137 română
2009 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIII RAFAILĂ, Grina-Mihaela Actele domniei lui Gheorghe Ghica aflate în colecția de "Documente" a Muzeului Municipiului București Personalităţi 161-168 română
2010 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV PANAIT, Panait, RAFAILĂ, Grina-Mihaela Două inscripții privitoare la Spitalul Brâncovenesc din București "Bucureşti la 550 de ani de la prima atestare scrisă cunoscută" 18-32 română
2010 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV RAFAILĂ, Grina-Mihaela Actele domniei lui Ștefan Cantacuzino aflate în colecția de "documente" a Muzeului Municipiului București Patrimoniu 348-364 română
2011 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXV RAFAILĂ, Grina-Mihaela Catalogul documentelor lui Gheorghe Duca aflate în colecțiile Muzeului Municipiului București Patrimoniu 163-177 română
2012 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVI RAFAILĂ, Grina-Mihaela Documentele domniei lui Ioan Mavrocordat aflate în colecțiile Muzeului Municipiului București Patrimoniu 210-233 română
2013 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVII RAFAILĂ, Grina-Mihaela Catalogul actelor domniei lui Nicolae Mavrocordat aflate în colecția de documente a Muzeului Municipal București Patrimoniu 281-298 română
2014 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVIII RAFAILĂ, Grina-Mihaela Documentele domniei lui Mavrogheni aflate în colecția Muzeului Municipiului București Patrimoniu şi muzeografie 77-109 română
2015 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIX Dr. RAFAILĂ, Grina-Mihaela Actele domniei lui Matei Ghica aflate în colecția de „Documente" a Muzeului Municipiului București Patrimoniu, Restaurare 251-265 română
2016 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXX RAFAILĂ, Grina-Mihaela Catalogul documentelor lui Grigore I Ghica aflate în colecțiile Muzeului Municipiului București Istorie 150-168 română
2017 București - Materiale de Istorie și Muzeografie RAFAILĂ, Grina-Mihaela Actele domniei lui Alexandru Scarlat Ghica aflate în colecția de „documente” a Muzeului Municipiului București Patrimoniu / Patrimony 209-229 română
2009 Cercetări arheologice în București, VIII, subtitlu: VIII, 2009 RAFAILĂ, Grina-Mihaela Câteva documente privind centrul istoric al Bucureștilor aflate în colecția Muzeului Municipiului București / Quelques documents concernant le Centre historique de Bucarest dans les collections du Musee de la ville de Bucarest 34-121 română (şi un rezumat în franceză)
2013 Cercetări arheologice în București, IX RAFAILĂ, Grina-Mihaela Biserica Domnița Bălașa și proprietățile sale în colectia de documente a Muzeului Municipiului Bucuresti Documente 197-325 română
2013 Cercetări arheologice în București, IX RAFAILĂ, Grina-Mihaela Câteva acte privind prăvăliile din zona Sf. Gheorghe vechi aflate în colecțiile Muzeului Municipiului București Documente 326-343 română