Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 50 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2004 Acta Moldaviae Septentrionalis, III NIȚU, Anton (autor), ȘADURSCHI, Paul (autor) Sondajul arheologic efectuat în așezarea Cucuteni B2 Ștefănești - "La Stîrcea" (1974-175) 296-312 română
2004 Acta Moldaviae Septentrionalis, III ȘADURSCHI, Paul (autor) In memoriam Alexandru Păunescu. Oameni care au fost. Și care vor rămîne în amintirea muzei Clio 342-345 română
1991 Carpica, XXII ȘADURSCHI, Paul (autor) Amintiri despre domnul Iulian Antonescu 191-192 română
1976 Cercetări istorice, VII SANIE, Ș. (autor), ȘADURSCHI, Paul (autor) Tezaurul de la Dersea (jud. Botoșani) II. Arheologie 83-90 română
2002 Forum Cultural, II, nr. 1, martie ȘADURSCHI, Paul (autor) Botoșanii - "un Eldorado al arheologiei român ești" (1) Patrimoniu arheologic 2
2002 Forum Cultural, II, nr. 2, martie ȘADURSCHI, Paul (autor) Botoșanii - "Un Eldorado al arheologiei româneșt" (1) Patrimoniu arheologic 2
2002 Forum Cultural, II, nr. 2, iunie ȘADURSCHI, Paul (autor) Botoșanii - "un Eldorado al arheologiei românești"(II) Patrimoniu arheologic 3
2002 Forum Cultural, II, nr. 4, decembrie ȘADURSCHI, Paul (autor), Dr., ȘOVAN, Octavian Liviu (autor) Așezarea getică Întărită de la Cotu-CopăIău Patrimoniu arheologic 3
2006 Forum Cultural, VI, nr. 4, decembrie SETNIC, Eduard (autor), ȘADURSCHI, Paul (autor) Muzeul Dorohoiului(1) MUSEUM 36
2007 Forum Cultural, VII, nr. 1, martie SETNIC, Eduard (autor), ȘADURSCHI, Paul (autor) Muzeul Dorohoiului(2) MUSEUM 33
2008 Forum Cultural, VIII, nr. 1, martie ȘADURSCHI, Paul (autor), Dr., TEODOR, Silvia (autor) Comoara din bahnă(1) Patrimoniu arheologic 6
2008 Forum Cultural, VIII, nr. 2, iunie ȘADURSCHI, Paul (autor), Dr., TEODOR, Silvia (autor) Comoara din bahnă(2) Patrimoniu arheologic 6
2008 Forum Cultural, VIII, nr. 3, septembrie ȘADURSCHI, Paul (autor), Dr., TEODOR, Silvia (autor) Comoara din bahnă(3) Patrimoniu arheologic 4
2008 Forum Cultural, VIII, nr. 4, decembrie ȘADURSCHI, Paul (autor), Dr., TEODOR, Silvia (autor) Comoara din bahnă (4) Patrimoniu arheologic 9
2009 Forum Cultural, IX, nr. 1, martie ȘADURSCHI, Paul (autor), Dr., TEODOR, Silvia (autor) Comoara din bahnă (5) Patrimoniu arheologic 4
1978 Hierasus, I CHIRICA, Vasile (autor), ȘADURSCHI, Paul (autor) Descoperiri paleolitice și postpaleolitice la Mitoc-Pîrîul lui Istrate (jud. Botoșani) 63- română
1978 Hierasus, I ȘADURSCHI, Paul (autor), TEODOR, Silvia (autor) Descoperirile arheologice de la Lozna, comuna Dersca, județul Botoșani 121- română
1978 Hierasus, I ȘADURSCHI, Paul (autor), ȘEIVA, Sanie (autor) Circulația monetară în secolele II î.e.n.-IV e.n. în județul Botoșani 187- română
1981 Hierasus, IV ȘADURSCHI, Paul (autor) Toporul cu gaură transversală descoperit la Oroftiana de Sus, pe Ptut .7- română
1981 Hierasus, IV ȘADURSCHI, Paul (autor), TEODOR, Silvia (autor) Descoperirile din prima epocă a fierului de la Lozna - Dealul Morii 13- română
1981 Hierasus, IV HAIMOVICI, Sergiu (autor), ȘADURSCHI, Paul (autor) Studiul materialelor paleofaunistice de epocă dacică, descoperite în turbăria de la Lozna 91- română
1983 Hierasus, V PĂUNESCU, Alexandru (autor), ȘADURSCHI, Paul (autor) Repertoriul arheologic al României. Județul Botoșani. I. Comuna Albești 221- română
1986 Hierasus, VI ȘADURSCHI, Paul (autor), URSULESCU, Nicolae (autor) Săpăturile din 1985 din necropola tumulară Prăjeni (județul Botoșani) 15- română
1986 Hierasus, VI CERNELEANU, Ilie (autor), RUSU, Constantin (autor), ȘADURSCHI, Paul (autor) Celturi de bronz de factură răsăriteană descoperite pe teritoriul județului Botoșani 25- română
1986 Hierasus, VI ȘADURSCHI, Paul (autor), ȘOVAN, Octavian (autor) Cetatea getică de la Cotu-Copălău 33- română
1986 Hierasus, VI ȘADURSCHI, Paul (autor) Două noi așezări geto-dacice de la Cotu-Miculinți și Strahotin, județul Botoșani 41- română
1989 Hierasus, VII-VIII ȘADURSCHI, Paul (autor) Piese metalice din epoca bronzului descoperite pe teritoriul județului Botoșani 157- română
1989 Hierasus, VII-VIII MOSCALU, Emil (autor), ȘADURSCHI, Paul (autor) O nouî cetate getică aparținînd aspectului cultural Canlia la Ibănești (județul Botoșani) 183- română
1989 Hierasus, VII-VIII ȘADURSCHI, Paul (autor), URSULESCU, Nicolae (autor) Date istorico-arheologice privind dinamica locuirii în bazinul Miletinului (zona comunei Prăjeni, județul Botoșani) 281- română
1989 Hierasus, VII-VIII PĂUNESCU, Alexandru (autor), ȘADURSCHI, Paul (autor) Repertoriul arheologic al României. Județul Botoșani II. Comuna Avrămeni 299- română
1989 Hierasus, VII-VIII PĂUNESCU, Alexandru (autor), ȘADURSCHI, Paul (autor) Repertoriul arheologic al României. Județul Botoșani III. Comuna Bălușeni 337- română
1994 Hierasus, IX PĂUNESCU, Alexandru (autor), ȘADURSCHI, Paul (autor) Repertoriul arheologic al României (județul Botoșani). Municipiul Botoșani .11-48 română
1994 Hierasus, IX MOSCALU, Emil (autor), ȘADURSCHI, Paul (autor) Topoarele de piatră descoperite accidental, în zona comunei Suharău, județul Botoșani 49-55 română
1994 Hierasus, IX ȘADURSCHI, Paul (autor) Rezultatele sondajului arheologic de la Ghilănești-Botoșani (1989) 167-180 română
1994 Hierasus, IX NIȚU, Anton (autor), ȘADURSCHI, Paul (autor) Săpăturile de salvare de la "Stînca Doamnei" (sat Stînca - Ștefănești, județul Botoșani) 181-193 română
1994 Hierasus, IX BEJENARU, Ionel (autor), ȘADURSCHI, Paul (autor) Muzeul și satul. Marginalii la i manifestare cultural-sătească - Vorona, 29 mai 1993 551-552 română
1997 Hierasus, X DIACONESCU, Maria (autor), ȘADURSCHI, Paul (autor), TIMOFTE, C. (autor) Figura antropomorfă din os descoperită la Ștefănești - Botoșani .7-20 română
1997 Hierasus, X MIHĂILESCU, Mihai (autor), ȘADURSCHI, Paul (autor), UNGUREANU, Nopoleon (autor) Cercetările arheologice de la Botoșani - "Groapa lui Ioachim" (Campaniile 1991-1992) 21-36 română
1997 Hierasus, X ȘADURSCHI, Paul (autor), UNGUREANU, Nopoleon (autor) Așezarea dacilor liberi de la Botoșani "Groapa lui Ioachim" (sec. Ii. D. Hr.) Raport de săpătură pe anul 1993 37-48 română
1997 Hierasus, X ȘADURSCHI, Paul (autor), UNGUREANU, Nopoleon (autor) Așezarea dacilor liberi de la Botoșani "Groapa lui Ioachim" (sec. Ii. D. Hr.) Raport de săpătură pe anul 1994 49-56 română
1997 Hierasus, X ȘADURSCHI, Paul (autor) Botoșanii, între legendă și dovezi arheologico-istorice 57-62 română
1997 Hierasus, X ȘADURSCHI, Paul (autor) Dovezi arheologice de autohtonie, continuitate și romanizare, la Botoșani 63-66 română
1997 Hierasus, X PĂUNESCU, Alexandru (autor), ȘADURSCHI, Paul (autor) Repertoriul arheologic al României. Județul Botoșani. VI Comuna Broscăuți 67-80 română
1997 Hierasus, X PĂUNESCU, Alexandru (autor), ȘADURSCHI, Paul (autor) Repertoriul arheologic al României. Județul Botoșani. VII Comuna Bucecea 81-97 română
2001 Hierasus, XI MIHĂILESCU-BĂRLIBA, Virgil (autor), ȘADURSCHI, Paul (autor) Cîteva monede inedite din colecția Muzeului de Istorie din Botoșani 55-87 română
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 ȘADURSCHI, Paul (autor), TEODOR, Silvia (autor) Descoperirile arheologice de la Lozna, com. Dersca. Așezare hallstattiană 081-084
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 ȘADURSCHI, Paul (autor), TEODOR, Silvia (autor) Așezarea din cea de a doua epocă a fierului de la Lozna, jud. Botoșani 225-237
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 ȘADURSCHI, Paul (autor) "Troianul" Moldovei de Sus 321-334
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 ȘADURSCHI, Paul (autor) Așezarea neolitică din turbăria de la Lozna, jud. Botoșani 086-092
2000 Pratiques funeraires dans l'Europe des XIIIe-IVe s. av.J.-C. (Practici funerare în Europa între secolele XIII- IV a. Chr), Actes du IIIe Colloque International d’Archéologie Funéraire organisé à Tulcea, 15 – 20 septembre 199 ȘADURSCHI, Paul (autor) About the funeral practices from the gettic cemetery from Strahotin-Dîngeni, Botoșani County 247-247 engleză