Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 2 volume
  • 50 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 1976 Repertoriul arheologic al județului Botoșani -1976, anul 1976 CHIRICA, Vasile (editor), PĂUNESCU, Alexandru (editor), ȘADURSCHI, Paul (editor)
volum de carte 1976 Repertoriul arheologic al județului Botoșani -1976, anul 1976 CHIRICA, Vasile (editor), PĂUNESCU, Alexandru (editor), ȘADURSCHI, Paul (editor)
articol de periodic 2004 Acta Moldaviae Septentrionalis, III NIȚU, Anton (autor) , ȘADURSCHI, Paul (autor) Sondajul arheologic efectuat în așezarea Cucuteni B2 Ștefănești - "La Stîrcea" (1974-175) 296-312 română
articol de periodic 2004 Acta Moldaviae Septentrionalis, III ȘADURSCHI, Paul (autor) In memoriam Alexandru Păunescu. Oameni care au fost. Și care vor rămîne în amintirea muzei Clio 342-345 română
articol de periodic 1991 Carpica, XXII ȘADURSCHI, Paul (autor) Amintiri despre domnul Iulian Antonescu 191-192 română
articol de periodic 1976 Cercetări istorice, VII SANIE, Ș. (autor) , ȘADURSCHI, Paul (autor) Tezaurul de la Dersea (jud. Botoșani) II. Arheologie 83-90 română
articol de periodic 2002 Forum Cultural, II, nr. 1, martie ȘADURSCHI, Paul (autor) Botoșanii - "un Eldorado al arheologiei român ești" (1) Patrimoniu arheologic 2
articol de periodic 2002 Forum Cultural, II, nr. 2, martie ȘADURSCHI, Paul (autor) Botoșanii - "Un Eldorado al arheologiei româneșt" (1) Patrimoniu arheologic 2
articol de periodic 2002 Forum Cultural, II, nr. 2, iunie ȘADURSCHI, Paul (autor) Botoșanii - "un Eldorado al arheologiei românești"(II) Patrimoniu arheologic 3
articol de periodic 2002 Forum Cultural, II, nr. 4, decembrie ȘADURSCHI, Paul (autor) , Dr., ȘOVAN, Octavian Liviu (autor) Așezarea getică Întărită de la Cotu-CopăIău Patrimoniu arheologic 3
articol de periodic 2006 Forum Cultural, VI, nr. 4, decembrie SETNIC, Eduard (autor) , ȘADURSCHI, Paul (autor) Muzeul Dorohoiului(1) MUSEUM 36
articol de periodic 2007 Forum Cultural, VII, nr. 1, martie SETNIC, Eduard (autor) , ȘADURSCHI, Paul (autor) Muzeul Dorohoiului(2) MUSEUM 33
articol de periodic 2008 Forum Cultural, VIII, nr. 1, martie ȘADURSCHI, Paul (autor) , Dr., TEODOR, Silvia (autor) Comoara din bahnă(1) Patrimoniu arheologic 6
articol de periodic 2008 Forum Cultural, VIII, nr. 2, iunie ȘADURSCHI, Paul (autor) , Dr., TEODOR, Silvia (autor) Comoara din bahnă(2) Patrimoniu arheologic 6
articol de periodic 2008 Forum Cultural, VIII, nr. 3, septembrie ȘADURSCHI, Paul (autor) , Dr., TEODOR, Silvia (autor) Comoara din bahnă(3) Patrimoniu arheologic 4
articol de periodic 2008 Forum Cultural, VIII, nr. 4, decembrie ȘADURSCHI, Paul (autor) , Dr., TEODOR, Silvia (autor) Comoara din bahnă (4) Patrimoniu arheologic 9
articol de periodic 2009 Forum Cultural, IX, nr. 1, martie ȘADURSCHI, Paul (autor) , Dr., TEODOR, Silvia (autor) Comoara din bahnă (5) Patrimoniu arheologic 4
articol de periodic 1978 Hierasus, I CHIRICA, Vasile (autor) , ȘADURSCHI, Paul (autor) Descoperiri paleolitice și postpaleolitice la Mitoc-Pîrîul lui Istrate (jud. Botoșani) 63- română
articol de periodic 1978 Hierasus, I ȘADURSCHI, Paul (autor) , TEODOR, Silvia (autor) Descoperirile arheologice de la Lozna, comuna Dersca, județul Botoșani 121- română
articol de periodic 1978 Hierasus, I ȘADURSCHI, Paul (autor) , ȘEIVA, Sanie (autor) Circulația monetară în secolele II î.e.n.-IV e.n. în județul Botoșani 187- română
articol de periodic 1981 Hierasus, IV ȘADURSCHI, Paul (autor) Toporul cu gaură transversală descoperit la Oroftiana de Sus, pe Ptut .7- română
articol de periodic 1981 Hierasus, IV ȘADURSCHI, Paul (autor) , TEODOR, Silvia (autor) Descoperirile din prima epocă a fierului de la Lozna - Dealul Morii 13- română
articol de periodic 1981 Hierasus, IV HAIMOVICI, Sergiu (autor) , ȘADURSCHI, Paul (autor) Studiul materialelor paleofaunistice de epocă dacică, descoperite în turbăria de la Lozna 91- română
articol de periodic 1983 Hierasus, V PĂUNESCU, Alexandru (autor) , ȘADURSCHI, Paul (autor) Repertoriul arheologic al României. Județul Botoșani. I. Comuna Albești 221- română
articol de periodic 1986 Hierasus, VI ȘADURSCHI, Paul (autor) , URSULESCU, Nicolae (autor) Săpăturile din 1985 din necropola tumulară Prăjeni (județul Botoșani) 15- română
articol de periodic 1986 Hierasus, VI CERNELEANU, Ilie (autor) , RUSU, Constantin (autor) , ȘADURSCHI, Paul (autor) Celturi de bronz de factură răsăriteană descoperite pe teritoriul județului Botoșani 25- română
articol de periodic 1986 Hierasus, VI ȘADURSCHI, Paul (autor) , ȘOVAN, Octavian (autor) Cetatea getică de la Cotu-Copălău 33- română
articol de periodic 1986 Hierasus, VI ȘADURSCHI, Paul (autor) Două noi așezări geto-dacice de la Cotu-Miculinți și Strahotin, județul Botoșani 41- română
articol de periodic 1989 Hierasus, VII-VIII ȘADURSCHI, Paul (autor) Piese metalice din epoca bronzului descoperite pe teritoriul județului Botoșani 157- română
articol de periodic 1989 Hierasus, VII-VIII MOSCALU, Emil (autor) , ȘADURSCHI, Paul (autor) O nouî cetate getică aparținînd aspectului cultural Canlia la Ibănești (județul Botoșani) 183- română
articol de periodic 1989 Hierasus, VII-VIII ȘADURSCHI, Paul (autor) , URSULESCU, Nicolae (autor) Date istorico-arheologice privind dinamica locuirii în bazinul Miletinului (zona comunei Prăjeni, județul Botoșani) 281- română
articol de periodic 1989 Hierasus, VII-VIII PĂUNESCU, Alexandru (autor) , ȘADURSCHI, Paul (autor) Repertoriul arheologic al României. Județul Botoșani II. Comuna Avrămeni 299- română
articol de periodic 1989 Hierasus, VII-VIII PĂUNESCU, Alexandru (autor) , ȘADURSCHI, Paul (autor) Repertoriul arheologic al României. Județul Botoșani III. Comuna Bălușeni 337- română
articol de periodic 1994 Hierasus, IX PĂUNESCU, Alexandru (autor) , ȘADURSCHI, Paul (autor) Repertoriul arheologic al României (județul Botoșani). Municipiul Botoșani .11-48 română
articol de periodic 1994 Hierasus, IX MOSCALU, Emil (autor) , ȘADURSCHI, Paul (autor) Topoarele de piatră descoperite accidental, în zona comunei Suharău, județul Botoșani 49-55 română
articol de periodic 1994 Hierasus, IX ȘADURSCHI, Paul (autor) Rezultatele sondajului arheologic de la Ghilănești-Botoșani (1989) 167-180 română
articol de periodic 1994 Hierasus, IX NIȚU, Anton (autor) , ȘADURSCHI, Paul (autor) Săpăturile de salvare de la "Stînca Doamnei" (sat Stînca - Ștefănești, județul Botoșani) 181-193 română
articol de periodic 1994 Hierasus, IX BEJENARU, Ionel (autor) , ȘADURSCHI, Paul (autor) Muzeul și satul. Marginalii la i manifestare cultural-sătească - Vorona, 29 mai 1993 551-552 română
articol de periodic 1997 Hierasus, X DIACONESCU, Maria (autor) , ȘADURSCHI, Paul (autor) , TIMOFTE, C. (autor) Figura antropomorfă din os descoperită la Ștefănești - Botoșani .7-20 română
articol de periodic 1997 Hierasus, X MIHĂILESCU, Mihai (autor) , ȘADURSCHI, Paul (autor) , UNGUREANU, Nopoleon (autor) Cercetările arheologice de la Botoșani - "Groapa lui Ioachim" (Campaniile 1991-1992) 21-36 română
articol de periodic 1997 Hierasus, X ȘADURSCHI, Paul (autor) , UNGUREANU, Nopoleon (autor) Așezarea dacilor liberi de la Botoșani "Groapa lui Ioachim" (sec. Ii. D. Hr.) Raport de săpătură pe anul 1993 37-48 română
articol de periodic 1997 Hierasus, X ȘADURSCHI, Paul (autor) , UNGUREANU, Nopoleon (autor) Așezarea dacilor liberi de la Botoșani "Groapa lui Ioachim" (sec. Ii. D. Hr.) Raport de săpătură pe anul 1994 49-56 română
articol de periodic 1997 Hierasus, X ȘADURSCHI, Paul (autor) Botoșanii, între legendă și dovezi arheologico-istorice 57-62 română
articol de periodic 1997 Hierasus, X ȘADURSCHI, Paul (autor) Dovezi arheologice de autohtonie, continuitate și romanizare, la Botoșani 63-66 română
articol de periodic 1997 Hierasus, X PĂUNESCU, Alexandru (autor) , ȘADURSCHI, Paul (autor) Repertoriul arheologic al României. Județul Botoșani. VI Comuna Broscăuți 67-80 română
articol de periodic 1997 Hierasus, X PĂUNESCU, Alexandru (autor) , ȘADURSCHI, Paul (autor) Repertoriul arheologic al României. Județul Botoșani. VII Comuna Bucecea 81-97 română
articol de periodic 2001 Hierasus, XI MIHĂILESCU-BĂRLIBA, Virgil (autor) , ȘADURSCHI, Paul (autor) Cîteva monede inedite din colecția Muzeului de Istorie din Botoșani 55-87 română
articol de periodic 1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 ȘADURSCHI, Paul (autor) , TEODOR, Silvia (autor) Descoperirile arheologice de la Lozna, com. Dersca. Așezare hallstattiană 081-084
articol de periodic 1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 ȘADURSCHI, Paul (autor) , TEODOR, Silvia (autor) Așezarea din cea de a doua epocă a fierului de la Lozna, jud. Botoșani 225-237
articol de periodic 1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 ȘADURSCHI, Paul (autor) "Troianul" Moldovei de Sus 321-334
articol de periodic 1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 ȘADURSCHI, Paul (autor) Așezarea neolitică din turbăria de la Lozna, jud. Botoșani 086-092
articol de periodic 2000 Pratiques funeraires dans l'Europe des XIIIe-IVe s. av.J.-C. (Practici funerare în Europa între secolele XIII- IV a. Chr), Actes du IIIe Colloque International d’Archéologie Funéraire organisé à Tulcea, 15 – 20 septembre 199 ȘADURSCHI, Paul (autor) About the funeral practices from the gettic cemetery from Strahotin-Dîngeni, Botoșani County 247-247 engleză