Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 26 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 ȘTEFĂNESCU, Liviu Un document inedit privitor la frîmîntările politice din Bucovina premergătoare destrămării imperiului austro-ungar 485-489 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, II ȘTEFĂNESCU, Liviu Aspecte ale vieții sociale în orașul București în perioada de trecere spre capitalism Studii 31-36 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, III ȘTEFĂNESCU, Liviu Sfărâmarea pietrelor de hotar, o formă a luptei antifeudale în orașul București Comunicări - Note - Recenzii 193-194 română
1966 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV ȘTEFĂNESCU, Liviu Legăturile economice ale orașului București cu sud-estul european în a doua jumătate a sec. al XVIII-lea Comunicări - Note - Recenzii 355-358 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII ȘTEFĂNESCU, Liviu Teritoriul orașului București în perioada precapitalistă Comunicări şi note 273-283 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX ȘTEFĂNESCU, Liviu Orașul București în perioada de trecere de la feudalism la capitalism Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 199-203 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X ȘTEFĂNESCU, Liviu Comerțul bucureștean, factor important în determinarea prevederilor cu caracter economic ale tratatului de la Cuciuc-Cainargi - 1774 Studii şi articole 43-51 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X ȘTEFĂNESCU, Liviu Toynbee Arnold, Orașele în mișcare Editura Politică, București, 1979, 348 pagini RECENZII 293-297 română
1977 Carpica, IX ȘTEFĂNESCU, Liviu Valențe naționale și internaționale ale proclamării independenței de stat a României la 9 mai 1877 115-120 română
1979 Carpica, XI ȘTEFĂNESCU, Liviu Orașele în mișcare - Toynbee Arnold 321-325 română
1980 Carpica, XII ȘTEFĂNESCU, Liviu Elemente ale suprastructurii politice românești moștenite de la geto-daci 25-34 română
1972 Centenar Muzeal Orădean HOMER, Radu, ȘTEFĂNESCU, Liviu, TOMESCU, Gheorghe Muzeologia în noua etapă de dezvoltare a societății românești 41-45 română
1972 Centenar Muzeal Orădean ȘTEFĂNESCU, Liviu Nord vestul României în secolului al XVIII-lea 245-251 română
1981 Cercetări arheologice în București, III, III, 1981 ȘTEFĂNESCU, Liviu Contributii la cunoașterea etnogenezei românilor Comunicări 154-163 română
1980 Crisia, 10 ȘTEFĂNESCU, Liviu Comerțul bucureștean în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea 183- română
1983 Crisia, 14 ȘTEFĂNESCU, Liviu Activitatea cultural-educativă muzeografică în etapa actuală 607- română
1985 Crisia, 16 ȘTEFĂNESCU, Liviu Eneoliticul din Sud-Estul României. Aspectul cultural Stoicani-Aldeni - Dragomir Ion 631-632 română
1979 Danubius, VIII-IX, seria arheologie-istorie ȘTEFĂNESCU, Liviu Le prince Alexandre Ioan Cuza - le createur de l'Etat National Roumain 193- franceză
1985 Drobeta, VI ȘTEFĂNESCU, Liviu Un document inedit despre Negru Vodă și alt document inedit cu privire la Mihai Viteazul 151- română
1983 Hierasus, V ȘTEFĂNESCU, Liviu Modul de producție feudal pe pămîntul românesc. Esență și aparențe 279- română
1983 Hierasus, V ȘTEFĂNESCU, Liviu Nicolae Iorga ca utentic precursor al muzeografiei contemporane 541- română
1983 Ialomița - Materiale de Istorie Agrară a României, II ȘTEFĂNESCU, Liviu Date noi privind domeniul agricol feudal în Cîmpia Română, pe baza unor documente inedite din secolele XV-XVII 505-513 română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie ȘTEFĂNESCU, Liviu Constituirea statelor feudale românești 691- română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii LIGOR, Alexandru, ȘTEFĂNESCU, Liviu În legătură cu palanca lui Sinan Pașa de la București și retragerea lui Mihai Viteazul la Tîrgoviște 277-284 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii ȘTEFĂNESCU, Liviu Teze și ipoteze în problema trecerii de la feudalism la capitalism 301-308 română
1980 Studii și Comunicări, V ȘTEFĂNESCU, Liviu Societatea geto-dacă din vremea lui Burebista în lumina concepției marxiste despre formațiunea social-economică 223-229 română