Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 31 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Un document inedit privitor la frîmîntările politice din Bucovina premergătoare destrămării imperiului austro-ungar 485-489 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, II ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Aspecte ale vieții sociale în orașul București în perioada de trecere spre capitalism Studii 31-36 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, III ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Sfărâmarea pietrelor de hotar, o formă a luptei antifeudale în orașul București Comunicări - Note - Recenzii 193-194 română
1966 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Legăturile economice ale orașului București cu sud-estul european în a doua jumătate a sec. al XVIII-lea Comunicări - Note - Recenzii 355-358 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Teritoriul orașului București în perioada precapitalistă Comunicări şi note 273-283 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Orașul București în perioada de trecere de la feudalism la capitalism Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 199-203 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Comerțul bucureștean, factor important în determinarea prevederilor cu caracter economic ale tratatului de la Cuciuc-Cainargi - 1774 Studii şi articole 43-51 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Toynbee Arnold, Orașele în mișcare Editura Politică, București, 1979, 348 pagini RECENZII 293-297 română
1977 Carpica, IX ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Valențe naționale și internaționale ale proclamării independenței de stat a României la 9 mai 1877 115-120 română
1979 Carpica, XI ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Orașele în mișcare - Toynbee Arnold 321-325 română
1980 Carpica, XII ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Elemente ale suprastructurii politice românești moștenite de la geto-daci 25-34 română
1972 Centenar Muzeal Orădean HOMER, Radu (autor), ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor), TOMESCU, Gheorghe (autor) Muzeologia în noua etapă de dezvoltare a societății românești 41-45 română
1972 Centenar Muzeal Orădean ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Nord vestul României în secolului al XVIII-lea 245-251 română
1981 Cercetări arheologice în București, III ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Contributii la cunoașterea etnogenezei românilor Comunicări 154-163 română
1979 Crisia, 1979 ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Comerțul bucureștean în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea I. Studii 183-196 română
1983 Crisia, 1983 ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Activitatea cultural-educativă muzeografică în etapa actuală IV. Muzeografie 607-619 română
1985 Crisia, 1985 ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Eneoliticul din Sud-Estul României. Aspectul cultural Stoicani-Aldeni - Dragomir Ion IX. Recenzii 631-632 română
1979 Danubius, VIII-IX, seria arheologie-istorie ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Le prince Alexandre Ioan Cuza - le createur de l'Etat National Roumain 193- franceză
1985 Drobeta, VI ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Un document inedit despre Negru Vodă și alt document inedit cu privire la Mihai Viteazul 151- română
1983 Hierasus, V ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Modul de producție feudal pe pămîntul românesc. Esență și aparențe 279- română
1983 Hierasus, V ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Nicolae Iorga ca utentic precursor al muzeografiei contemporane 541- română
1983 Ialomița - Materiale de Istorie Agrară a României, II ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Date noi privind domeniul agricol feudal în Cîmpia Română, pe baza unor documente inedite din secolele XV-XVII 505-513 română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Constituirea statelor feudale românești 691- română
1974 Muzeul Național, I ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Proprietatea funciară bucureșteană în perioada precapitalistă / La propriété foncière bucarestoise pendant la période précédant le capitalism 81- 94 română
1974 Muzeul Național, I ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Viața științifică și manifestări cultural educative: 8 mai 1972 - 31 decembrie 1973 / Vie scientifique et manifestations culturelles- éducatives : 8 mai 1972—31 décembre 1973 301-308 română
1975 Muzeul Național, II ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Despre economia bănească românească în sec. XVII-XVIII /Sur l'économie monétaire roumaine pendant les XVIIe—XVIIIe siècles 423-425 română
1976 Muzeul Național, III ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Teze și ipoteze privind perioada prefeudală / Thèses et hypothèses concernant la période preféodale 205-214 română
1976 Muzeul Național, III ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Observarea directă în cercetarea muzeografică cultural-educativă / L'observation directe dans les recherches de muséographie qui se proposent des buts culturels-éducatifs 497- 500 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii LIGOR, Alexandru (autor), ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) În legătură cu palanca lui Sinan Pașa de la București și retragerea lui Mihai Viteazul la Tîrgoviște 277-284 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Teze și ipoteze în problema trecerii de la feudalism la capitalism 301-308 română
1980 Studii și Comunicări, V ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Societatea geto-dacă din vremea lui Burebista în lumina concepției marxiste despre formațiunea social-economică 223-229 română