Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 65 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie COMȘA, Maria (autor) Cîteva date referitoare la folosirea lutului ars și nears în ritualul fuberar al unor morminte sw incinerație din secolele VI-X de pe teritoriul României 225-237 română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău COMȘA, Maria (autor) Raporturi ale daco-romanilor din nordul Dunării cu Imperiul Roman între anii 275-375 e.n. cu specială privire asupra nord-vestul României Istorie Veche şi Arheologie 297- română
1980 Carpica, XII COMȘA, Maria (autor) Albinăritul pe teritoriul României în mileniul I e.n. 245-255 română
1997 Carpica, XXVI-1, seria arheologie COMȘA, Maria (autor) Structuri socio-economice din secolele VI-X pe teritoriul României 195-203 română
1998 Carpica, XXVII COMȘA, Maria (autor) Rolul mediului natural (munții, păduri, bălți) în menținerea elementului autohton la nord de Dunăre în secolele III - VII P.C. 54-65 română
1972 Centenar Muzeal Orădean COMȘA, Maria (autor) Unele date privind regiunile din nord-vestul României în secolele V-IX 209-213 română
2000 Cercetări Arheologice, XI-II COMȘA, Maria (autor) Inscripții "runice" din secolele IX-X descoperite la Slon - Prahova (Notă preliminară) 615-622 română
1983 Cercetări Numismatice, V COMȘA, Maria (autor) Monedele descoperite în cimitirul de la Radovanu, jud. Călărași și semnificația lor simbolică / Les monnaies découvertes à Radovanu et leur signification symbolique / Coins Found in the Cemetery of Radovanu, Călărași County, and Their Symbolic Meaning Numismatică medievală şi modernă (Numismatique Médiévale et Moderne, Medieval and Modern Numismatic) 153-162 română
1974 Crisia, IV COMȘA, Maria (autor) Unele considerații privind organizarea socială în regiunile din nord-estul României în secolele IV-IX I. Comunicări prezentate de către participanţii la simpozion 65-72 română
1985 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, I COMȘA, Maria (autor) Ceramica din pastă colinoasă din Cîmpia Română și unele probleme privind legăturile teritoriului de la nord de Dunăre cu Dobrogea în sec. IX-X 93- română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II COMȘA, Maria (autor) Un cuptor getic de ars oale descoperit la Radovanu. Contribuții privins olăritul la geto-daci 143-151 română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II COMȘA, Maria (autor) Tipare pentru turnat bumbi și piese de podoabe din epoca feudalismului dezvoltat descoperite la Radovanu 227-232 română
1989 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, V-VI-VII COMȘA, Maria (autor) Tipuri de locuințe din secolele IX-X de la Radovanu "Valea lui Petcu" 143-152 română
1995 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XIII-XIV COMȘA, Maria (autor) Drumul herulilor din anul 512 prin "Țara Tituror Sclavinilor" 197-206 română
1959 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 3 COMȘA, Maria (autor) Kurgannyi mogilnik s truposoz~z~eniem v Nus~faleu 525-534
1960 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 4 COMȘA, Maria (autor) Die bulgarische Herrschaft nördlich der Donau während de IX. und X. Jh. im Lichte der archäologischen Forschungen 395-422
1961 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 5 COMȘA, Maria (autor) O značenii gončarih klejm rannefeodalioj zpohi 449-462
1961 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 5 COMȘA, Eugen (autor), COMȘA, Maria (autor), MATEI, Mircea D. (autor) Compte rendu: "Otčet o naučnoj sessi instituta arheologii, sostojavšejsja 15-21 Maj 1961 559-565
1961 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 5 COMȘA, Maria (autor) Compte rendu: "Contribuții la istoria Transilvaniei sec. IV - XIII" - K. Horedt 611-616
1962 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 6 COMȘA, Maria (autor) Znoki rannefeodal'noj epohi, vrezannye na rimsko-vizantijskoj kolonne 257-268
1963 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 7 COMȘA, Maria (autor) La civilisation balkano-danubienne (IXe-XIe siecles) sur le territoire de la R.P.Roumanie (origine, évolution et appartenance ethnique). Etude préliminaire 413-438
1964 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 8 COMȘA, Maria (autor) K voprosu istolkovanja nekotorih graffito iz Basarabi 363-370
1964 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 8 COMȘA, Maria (autor) Otcet o rabotah rumyno-bulgarskogo seminaro, sostojavšegosja mezdy 12 i 15 nojabrja 1962 g 415-418
1965 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 9 COMȘA, Maria (autor) Zur Romaniesierung der Gebiete nördlich der Donau (Muntenien, Südmoldau) in 4. Jh. u.Z. 283-298
1967 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 11 COMȘA, Maria (autor) Contributions à problème de la composition ethnique de la Scythie mineure au IVe siècle de notre ère 339-348
1968 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 12 COMȘA, Maria (autor) Sur l'origine et l'évolution de la civilisation de la population romane, et ensuite proto-romaine, aux VIe-Xe siècles sur le territoire de la Roumanie 355-380
1969 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 13 COMȘA, Maria (autor) Ein Begräbnis-Fundverband aus dem 9.-10.Jh. in Fântânele (Kreis Teleorman) 417-438
1971 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 15 COMȘA, Maria (autor), IGNAT, Doina (autor) Gräber aus dem 6. Jh. in Medias 349-352
1972 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 16 COMȘA, Maria (autor) Compte rendu: ''Das völkerwanderungszeitliche Gräberfeld von Környe'' - Ágnes Salamon, István Erdély 428-432
1975 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 19 COMȘA, Maria (autor) Compte rendu: "Die slawische Bevölkerung Westungarns im 9. Jahrhundert" - Agnes CS. Sós 330-331
1977 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 21 COMȘA, Maria (autor) Types d'habitations de caractere rural de la région comprise entre Carpates Méridionales et le Danube aux XIIIe-XVIIe siècles 299-318
1978 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 22 COMȘA, Maria (autor) Un knézat roumain des Xe-XIIe siècles à Slon-Prahova (Étude préliminaire) 303-318
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 COMȘA, Maria (autor) Die örtliche Keramik aus den Siedlungen des 8.-10. Jahrhunderts von Bucov -Ploiesti 231-264
1980 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 24 COMȘA, Maria (autor) Die Keramik der byzantinischen Typus aus den Siedlungen von Bucov-Ploiesti 323-340
1987 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 31 COMȘA, Maria (autor) Compte rendu: ''Der Schatzfund von Vrap in Albanien. Beitrage zur Archaologie der Awarenzeit im mittleren Donauraum" - Joachim Werner 196-198
1983 Hierasus, V COMȘA, Maria (autor) Cu privire la originea tipului de bordei cu cuptor scobit din epoca feudală timpurie în zona extracarpatică a României 147- română
1989 Hierasus, VII-VIII COMȘA, Maria (autor) Rolul mediului nastural (munți, păduri, bălți) în menținerea elentului autohton la nord de Dunăre în secolele III-VII 259- română
1994 Hierasus, IX COMȘA, Maria (autor) Raportul dintre agricultură și mediul natural (pădure, stepă, luncă= în mileniul I și în primele secolele ale mileniului II-lea e.n. pe teritoriul României 303-312 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III COMȘA, Maria (autor) Date privind pomicultura pe teritoriul României în mileniul 1 al e.n. I. Istorie veche şi arheologie 181-198 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI COMȘA, Maria (autor) Considerații privind păstoritul pe teritoriul Romaniei de la sfîrșitul secolului al III-lea pîna către sfîrșitul secolului al XIII-lea Capitolul I - Arheologie-istorie 57-70 română
1958 Materiale și Cercetări Arheologice, 5 COMȘA, Maria (autor) Săpăturile de la Bucov 495-500
1958 Materiale și Cercetări Arheologice, 5 BARNEA, I. (autor), COMȘA, Eugen (autor), COMȘA, Maria (autor), MITREA, Bucur (autor), ȘTEFAN, Gheorghe (autor) Săpăturile arheologice de la Garvăn 565-586
1959 Materiale și Cercetări Arheologice, 6 COMȘA, Maria (autor) Săpăturile de la Bucov 567-578
1959 Materiale și Cercetări Arheologice, 6 BARNEA, I. (autor), COMȘA, Maria (autor), MITREA, Bucur (autor), ȘTEFAN, Gheorghe (autor) Săpăturile de la Garvăn 629-652
1961 Materiale și Cercetări Arheologice, 7 COMȘA, Maria (autor) Săpăturile de la Nușfalău 519-530
1961 Materiale și Cercetări Arheologice, 7 COMȘA, Maria (autor) Săpăturile de la Bucov 541-550
1961 Materiale și Cercetări Arheologice, 7 BARNEA, I. (autor), COMȘA, Maria (autor) Șantierul arheologic Garvăn (Dinogetia) 583-598
1962 Materiale și Cercetări Arheologice, 8 COMȘA, Maria (autor), HARȚUCHI, Nicolae (autor), RĂDULESCU, Alexandru (autor) Necropola de incinerație de la Castelu 649-660
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 COMȘA, Maria (autor) Raport preliminar asupra săpăturilor de la Slon - Prahova (campania 1978) 309-310
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 COMȘA, Maria (autor) Raport preliminar asupra săpăturilor executate la Slon 437-438
1985 Memoria Antiquitatis, IX-XI, seria 1977-1979 COMȘA, Maria (autor) Cuptoare de ars oale din secolul I î.e.n. - IV en.n. în regiunile de la est și sud de Carpați 171- română
1975 Muzeul Național, II COMȘA, Maria (autor) Unele date privind așezarea din sec. VI-VII de la Radovanu, județul Ilfov / Quelques données relatives à l'agglomération des VIe—VIIe siècles de Radovanu (dép. d'Ilfov) 335-341 română
1976 Muzeul Național, III COMȘA, Maria (autor) Considerații cu privire la obștea sătească locală de pe teritoriul României în sec. III-V / Considérations sur les communautés villageoises locales du teritoire roumain aux IIIe—Ve siècles 215-220 română
1981 Muzeul Național, V COMȘA, Maria (autor) Cetatea de lemn din secolele VIII-IX de la Slon-Prahova / La fortification en bois des VIIIe—IXe siècles découverte à Slon (dép. de Prahova). Etude préliminaire 133-136 română
1982 Muzeul Național, VI COMȘA, Maria (autor) Contribuții arheologice privind existența unor cnezate și stabilirea unui drum comercial între Carpați și Dunăre în sec. IX-X / 143-147 română
1983 Muzeul Național, VII COMȘA, Maria (autor) Drumuri comerciale între Dunăre și Carpați / Routes commerciales entre les Carpathes et le Danube aux IXe—Xe s 101-107 română
1972 Pontica, V COMȘA, Maria (autor) Elemente barbare în zona limesului Dunării inferioare în secolele III-IV e.n. 223-234 română
1977 Pontica, X COMȘA, Maria (autor) Dacia în epoca lui Constantin cel Mare și a urmașilor săi 215-228 română
1979 Pontica, XII COMȘA, Maria (autor) Ceramica alanică din secolul al VIII-lea descoperită în centrul Dobrogei 151-156 română
1980 Pontica, XIII COMȘA, Maria (autor) Grădinărutul în mileniul I e.n. pe teritoriul României 164-184 română
1982 Pontica, XV COMȘA, Maria (autor) Date privind cultivarea viței de vie la traco-daci (sec. VI î.e.n- sec. I e.n) 57-79 română
1989 Pontica, XXI-XXII COMȘA, Maria (autor) O casă romană tîrzie situată extra muros de la Dinogetia 327-331 română
1977 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLVI, nr. 1 COMȘA, Maria (autor) Inscripția chirilică din peștera Gaura Chindiei, comuna Pescari (Județul Caraș-Severin) Studii 35-36 română
1981 VRANCEA - Studii și Comunicări, IV COMȘA, Maria (autor) Un cuptor de ars oale din sec. al IV-lea e.n. descoperit la Dumbrăveni, județul Vrancea 89-96 română
1987 VRANCEA - Studii și Comunicări, V-VII, seria 1982-1984 COMȘA, Maria (autor) Un drum care lega ținutul Vrancei de Dunăre și existența unui cnezat pe valea Putnei în secolele IX-X 39-44 română