Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 123 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie SÎRBU, Valeriu (autor) Un nouveau type de monument sacre chez les geto-faces 313-330 franceză
2000 Acta Musei Napocensis, 37-1 BÎRCĂ, Vitalie (autor), SÎRBU, Valeriu (autor) Daces et romains au nord de l'embouchure du Danube (Ier - IIIème siècle après JC). Nouvelles données archéologiques 69-97 franceză
2012 Analele Banatului, XX, seria Arheologie-Istorie SÎRBU, Valeriu (autor) Le casque greco-illyrien representations figuratives /VI-Ve siecles av. J.-C) de Găvojdia, dep. De Timiș 33-56 franceză (rezumat în engleză)
1996 Analele Brăilei, 2 SÎRBU, Valeriu (autor), TONKOVA, Milena (autor) Cultura tracică în Nord-Estul Bulgariei, Isperih, 12-15 octombrie 1992 601-603 română
1996 Analele Brăilei, 2 SÎRBU, Valeriu (autor) Liviu Mihăilescu (1935-1996) 617-618 română
1999 Analele Brăilei, 3 SÎRBU, Valeriu (autor) Toader Buculei - la 70 ani .3-4 română
2011 Analele Brăilei, 11, seria istorie-cultură-civilizație SÎRBU, Valeriu (autor) Ionel Cîndea - repere biografice 535-537 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE CRIȘAN, Viorica (autor), SÎRBU, Valeriu (autor) Cetatea dacică de la "Valea Zânelor " - Covasna Arheologie 71-81 română
2008 ANGVSTIA, nr. 12, seria ARHEOLOGIE-ETNOGRAFIE BUZEA, Dan (autor), CAVRUC, Valeriu (autor), SÎRBU, Valeriu (autor) O comunitate dacică din sec. IV –III a. Chr. la Olteni, jud. Covasna Arheologie 109-149 română
2015 Argesis - Studii și Comunicări, XXIV, seria Istorie NEAGU, M. (autor), OPREA, V. (autor), OȚA, L. (autor), SÎRBU, Valeriu (autor), VÎLCU, Aurel (autor) „Sudul Munteniei în secolele I a. Chr. – III p. Chr. Sarmați, daci, romani”, Editura Istros, Muzeul Brăilei „Carol I”, Brăila 2014, 214 pagini, 53 figuri, ISBN 978-606-654-115-2 (Daniel Spânu) Recenzii şi note bibliografice 437-442 română
1993 Banatica, 12-I SÎRBU, Valeriu (autor) Credințe și practici magico-vrăjitorești la traco-geto-daci 129-175 română
2000 Banatica, 15-I FLOREA, Gelu (autor), SÎRBU, Valeriu (autor) Cavalerul în arta tracică (sec V-a Chr. - I d.Chr.) (materiale,tehnici,ateliere, iconografie, posibile interpretări) 105-134 română
2003 Banatica, 16-I PANDREA, Stănică (autor), SÎRBU, Valeriu (autor) Vasele cu semne pe fund din Neoliticul dezvoltat în spațiul carpato-balcanic 103-134 română
2007 Biblioteca Brukenthal , XII LUCA SABIN, Adrian (autor), SÎRBU, Valeriu (autor) Vestigiile dacice de la Hunedoara - Introducere .7-11 română
2004 Biblioteca Musei Napocensis, XXI SÎRBU, Valeriu (autor) Sacrifices inhumations rituelles de chevaux chez les thraces du Nord des Balkans au cours de l'age du fer 735-754 franceză
1992 Carpica, XXIII-1 SÎRBU, Valeriu (autor) Fenomenul Pârvan 223-226 română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II SÎRBU, Valeriu (autor) Despre unele probleme de arheologie și istorie ale Cîmpiei Brăilei în secolele I-III e.n. 189-197 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV SÎRBU, Valeriu (autor) Cultul apelor, al izvoarelor și fîntînilor reflectat în unele descoperiri arheologice (secolele II î.e.n. - III e.n.) 73-76 română
1989 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, V-VI-VII SÎRBU, Valeriu (autor) A. Despre semnificația unor gropi din așezări și complexe de cult geo-dacice B. Noi observații și ipoteze privind riturile, ritualurile și practicile funerare ale geto-dacilor în sec. II î.e.n. - I e.n. 65-82 română
1995 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XIII-XIV OPREA, Vasile (autor), SÎRBU, Valeriu (autor) Așezarea getică din zona Pietroiu-Gîldău, județul Călărași (I) 123-146 română
1995 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XIII-XIV OPREA, Vasile (autor), PANDREA, Dumitrel (autor), SÎRBU, Valeriu (autor) Cercetările arheologice din așezarea getică de la Unirea - Rău", județul Călărași (campania 1991) 147-166 română
1995 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XIII-XIV DAMIAN, Paul (autor), SÎRBU, Valeriu (autor), TROHANI, George (autor) Nouvelles recherches archeologiques a Călătui-Căscioarele, Dep. De Călărași 233-257 franceză
1997 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XV MIREA, Maria (autor), PANDREA, Stănică (autor), SÎRBU, Valeriu (autor) Etablissements Gumelnița dans la Vallee de Călmățui 202-218 franceză
1997 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XV SCHUSTER, Cristian (autor), SÎRBU, Valeriu (autor) Mykenische importe und einflusse im Donau-Karpaten - Schwartmeerraum. Ein uberblick 302-324 germană
2002 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XIX SÎRBU, Valeriu (autor) General Considerațions Concerning the Funerary Practices in the Iron Age between the Carpathians and the Danube 170-198 engleză
2005 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXII BÎRCĂ, Vitalie (autor), SÎRBU, Valeriu (autor) Figurative representations on sarmațian and geto-dacian phalerae of 2nd-1st centuries B.C. 441-458 engleză
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXV SÎRBU, Valeriu (autor) Les figurines anrthropomorphes et zoomorphes de decouvertes dans l'enceinte sacree dace de Pietroasa Mică - Gruiu Dării (Dep. De Buzău) 177-193 franceză
2009 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXVII SÎRBU, Valeriu (autor) A sacred dacian enclosure at Pietroasa Mică-Gruiu Dării: The center of a future aechaeological park? 45-52 engleză
1993 Culture et Civilisation au Bas Danube, X CIOCEA, Elvira (autor), DAMIAN, Paul (autor), SÎRBU, Valeriu (autor) Deux tombes d'inhumation du premier age du fer decouvertes a Căscioarele, dept. De Călărași 207-215 franceză
2002 Cumidava, XXV RUSTOIU, Aurel (autor), SÎRBU, Valeriu (autor) Practici funerare la GETO-dacii din sec. II a. Chr - I d. Chr. 42-66 Română
1986 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 30 SÎRBU, Valeriu (autor) Rituels et prantiques funéraires des Gèto-Daces, IIe siècle av. n. è. - Ier siècle de n. è. 091-108
1979 Danubius, VIII-IX, seria arheologie-istorie SÎRBU, Valeriu (autor) Considerations concernant l'importation des amphores helleniques et hellenistiques dans le territoire de la Roumanie (VI-eme - I-er siecle avant notre erre) 123- franceză
1993 Istros, VII PANDREA, Stănică (autor), SÎRBU, Valeriu (autor) Cercetările arheologice de la Siliștea. Jud. Brăila, campaniile 1991-1993: a Așezarea Boian - Giulești: b) așezările din prima epoca a fierului 27-62 română
1993 Istros, VII SÎRBU, Valeriu (autor) Sacrificii umane și practici funerare insolite în arealul tracic ăn Hallstatt și la Tene 83-121 română
1993 Istros, VII SÎRBU, Valeriu (autor) Mormintele tumulare din zona Carpato-Dunăreană (sec. Ii. De Chr. - I d. Chr.) 123-159 română
1993 Istros, VII SÎRBU, Livia (autor), SÎRBU, Valeriu (autor) Al II-lea simpozion internațional de studii tracice 20-27 septembrie 1992, Komotini (Grecia) 431-432 română
1993 Istros, VII SÎRBU, Valeriu (autor) Primul simpozion internațional - Sevtopolis "Morminte tumulare în Sud-Estul Europei" 4-8 iunie 1993, Kazanlak (Bulgaria) 433-435 română
1993 Istros, VII CÎNDEA, Ionel (autor), SÎRBU, Valeriu (autor) Simpozionul internațional "Contribuții numisamatice și sigilografice la istoria veche și medievală a Dobrogei", Dobrich (Bulgaria), 4-8 octombrie 1993 437-438 română
1993 Istros, VII SÎRBU, Valeriu (autor) Conferința științifică internațională "Cultura tracică în Nord-Vestul Bulgariei" 439-440 română
1993 Istros, VII SÎRBU, Valeriu (autor) Les sacrifices d'animaux chewz les galois - Meniel Patrice 441-443 română
1997 Istros, VIII MIREA, Maria (autor), PANDREA, Stănică (autor), SÎRBU, Valeriu (autor) Așezări gumelnițene de pe Valea Călmățuiului 27-40 română
1997 Istros, VIII MIREA, Maria (autor), PANDREA, Stănică (autor), SÎRBU, Valeriu (autor) Etablissements Gumelnița dans la Vallee de Călmățui 41-61 franceză
1997 Istros, VIII DAMIAN, Paul (autor), PANDREA, Stănică (autor), POPA, Traian (autor), SÎRBU, Valeriu (autor), ȘIMON, Mihai (autor) Cercetările arheologice de la Budești, jud. Călărași 147-171 română
1997 Istros, VIII OPREA, Vasile (autor), RĂDULESCU, Florin (autor), SÎRBU, Valeriu (autor) Așezarea getică din zona Gîldău-Pietroiu, jud. Calărași (II) 209-236 română
1997 Istros, VIII POPA, Traian (autor), SCHUSTER, Cristian (autor), SÎRBU, Valeriu (autor) Noi descoperiri getice în județul Giurgiu 237-255 română
1997 Istros, VIII SÎRBU, Valeriu (autor) Metalurgia bronzului la daci (sec. II-a Chr - sec. I p. Chr) Tehnici, ateliere și produse de bronz. - Rustoiu A. 307-308 română
1997 Istros, VIII SÎRBU, Valeriu (autor) Înmormîntarea tracică. Ritul imortalizării - aspecte religioase - Gergova Diana 311-315 română
1999 Istros, IX SÎRBU, Valeriu (autor) FlOrian Anastasiu, la 70 de ani .7-8 română
1999 Istros, IX SÎRBU, Valeriu (autor) Ionel Cîndea, la 50 de ani .9-12 română
1999 Istros, IX SÎRBU, Valeriu (autor) Figurimele antropomorfe din prima epocă a fierului descoperite în lumea tracică 47-88 română
1999 Istros, IX BÎRCĂ, Vitalie (autor), SÎRBU, Valeriu (autor) Daci și sarmați în zona Est-Carpatică (sec I.a Chr, - I p. Chr) 89-98 română
1999 Istros, IX NEAGU, Marian (autor), PANDREA, Stănică (autor), SÎRBU, Valeriu (autor) Cercetări arheologice în așezarea gumelnițeană de la Însurăței - Popina I, județul Brăila 145-169 română
1999 Istros, IX SÎRBU, Valeriu (autor), VERNESCU, Mirela (autor) Descoperiri getice și din evul mediu timpuriu la Însurăței, județul Brăila 211-221 română
1999 Istros, IX SÎRBU, Valeriu (autor) O reprezentare antropomorfă pe o cană dacică descoperită într-un mormînt de înhumație (sarmatic?) de la Însurăței, județul Brăila 363-366 română
2000 Istros, X SÎRBU, Valeriu (autor) Credințe și practici funciare și sacrificiale la geto-daci (sec. V.A. Chr. - I.P. Chr.) 159-189 română
2004 Istros, XI SÎRBU, Valeriu (autor) Sacrificii și înhumări rituale de cai la tracii din zona Carpato-balcanică (sec. X a. Chr. - sec. I p. Chr.) 41-68 română
2004 Istros, XI SÎRBU, Valeriu (autor) Două bordeie dacice din dava de la Grădiște, județul Brăila 83-110 română
2004 Istros, XI PANDREA, Stănică (autor), SÎRBU, Valeriu (autor) O figurină antropomorfă dublă de la Căscioarele - "Ostrovel" 329-336 română
2004 Istros, XI SÎRBU, Valeriu (autor) Dr. Nicolae Harțuche (1928-2003) 365-367 română
2005 Istros, XII BÎRCĂ, Vitalie (autor), SÎRBU, Valeriu (autor) Reprezentări figurative pe falerele dintre Munții Urali, Caucaz și Balcani (sec. II-A. Chr.) 65-133 română
2006 Istros, XIII SÎRBU, Valeriu (autor) Elitele geților dintre Carpați și Balcani (sec. IV-III. A Chr.): "Prinții de Aur și Argint" 41-70 română
2006 Istros, XIII CORBU, Emilia (autor), SÎRBU, Valeriu (autor) Un mormînt sarmatic de copil descoperit la Vlădeni - Popina Blagodeasca (jud. Ialomița) 195-199 română
2006 Istros, XIII SÎRBU, Valeriu (autor) Niculae Conovici (1948-2005) 237-239 română
2007 Istros, XIV SÎRBU, Valeriu (autor) International Colloquim Important Sites from Pre-Roman and Roman Time on the Lower Danube Valley (4th century Bc - 4th century AD) - Introduction .11-12 franceză
2007 Istros, XIV CROITORU, Costin (autor), SÎRBU, Valeriu (autor) Bărboși - 170 ans de recherches archeologiques 13-25 franceză
2007 Istros, XIV NICULIȚĂ, Ion (autor), SÎRBU, Valeriu (autor), VANCHIUGOV, Vladimir (autor) The historical evolution of Budjak in the 1st- 4th C.Ad 195-204 engleză
2009 Istros, XV SÎRBU, Valeriu (autor) Observații privitoare la un ritual funerar insolit la tracii nordici din sec. V-III a. Chr. 47-80 română
2010 Istros, XVI SÎRBU, Valeriu (autor) The weaponry and the comat or parade gear - marks of the prestige and social status in the tombs of the Bronze and Iron Ages - Introduction .11-12 engleză
2010 Istros, XVI SÎRBU, Valeriu (autor), ȘTEFAN, Magdalena (autor) Images of gendered indenties. North-Thracian case 5th-3rd century BC 235-266 engleză
2011 Istros, XVII PASCU HUREZAN, George (autor), SÎRBU, Valeriu (autor) The dacian deposit of iron items from Neudorf-Pîrîul Roșia, Arad County, A new assessement .11-30 engleză
2012 Istros, XVIII CONSTANTIN, Monica (autor), SÎRBU, Valeriu (autor) Geto-dacian materials from Piscul Crăsani (Crăsanii de Jos, com. Balaciu, Ialomița County) Bogdan and Alexandru Ștefan Collection 77-112 engleză
2012 Istros, XVIII DAVÎNCĂ, Diana (autor), SÎRBU, Valeriu (autor) Un poignard du type sica decouvert dans l'enceinte sacree de Pietroasa Mică - Gruiu Dării, dep. De Buzău 113-123 franceză
2012 Istros, XVIII OȚA, Liana (autor), SÎRBU, Valeriu (autor) La ceramique dacique dans les tombes sarmatiques de Valachie 125-163 franceză
2013 Istros, XIX SÎRBU, Valeriu (autor) Un mormînt dublu de incinerație (C75) de la Hunedoara-Grădina Castelului, jud. Hunedoara (reevaluare științifică) 265-273 română
2013 Istros, XIX SÎRBU, Valeriu (autor) A double cremation grave (C75) from Hunedoara - Gradina Castelului, Hunedoara County (scientific re-assessment) 275-295 engleză
1995 Memoria Antiquitatis, XX, Acta Musei Petrodavensis CHIRIAC, Costel (autor), SÎRBU, Valeriu (autor) Boluri elenistice de sticlă descoperite în dava getică de la Grădiștea, județul Brăila Studii şi materiale arheologice 99-109 română, franceză
2004 Memoria Antiquitatis, XXIII, Acta Musei Petrodavensis SÎRBU, Valeriu (autor) Figurine de cai din epoca fierului la tracii nordici Materiale şi cercetări arheologice 355-367 română, franceză
2009 Miscellanea Historica et Archaelogica in Hinorem Professoris Ionel Cândea SÎRBU, Valeriu (autor) Ionel Cândea, la 60 de ani XIII- XV română
2009 Miscellanea Historica et Archaelogica in Hinorem Professoris Ionel Cândea SÎRBU, Valeriu (autor) Bols geto-daces a decor en relief et representations figuratives 19-31 franceză
1996 Monografii Arheologice, III ALEXANDRESCU, Emilian (autor), DAMIAN, Oana (autor), DAMIAN, Paul (autor), NICULESCU, Alexandru (autor), PANDREA, Stănică (autor), SAFTA, Elvira (autor), SÎRBU, Valeriu (autor) Așezări din zona Căsciorele - Greca - Prundi - mileniile I î.Hr. - I d. Hr. 365 română
2001 Monografii Arheologice, I DUPOI, Vasile (autor), SÎRBU, Valeriu (autor) Pietroasele-Gruiu Dării - Incinta dacică foetificată (I) 100 română
2005 Monografii Arheologice, II DUPOI, Vasile (autor), MATEI, Sebastian (autor), SÎRBU, Valeriu (autor) Incinta dacică foetificată Pietroasa Mică - Gruiu Dării (II) 201 română
2011 Monografii Arheologice, III DANIEL, Costache (autor), EL SUSI, Georgeta (autor), GRIGORAȘ, Laurențiu (autor), MATEI, Sebastian (autor), SÎRBU, Valeriu (autor) Pietroasa Mică - Gruiu Dării, județul Buzău. Descoperirile din epocile eneolitică și a Bronzului (III) 188 română
2012 Monografii Arheologice și Istorice, IV SÎRBU, Valeriu (autor) Un monument din Carpații Orientali cu reprezentări din Preistorie și Evu Mediu- Nucu - "Fundu Peșterii", județul Buzău - Introducere .7-17 română
2012 Monografii Arheologice și Istorice, IV MATEI, Sebastian (autor), SÎRBU, Valeriu (autor) Cercetările din peșteră și zona înconjurătoare 101-118 română
2012 Monografii Arheologice și Istorice, IV SÎRBU, Valeriu (autor), SOROCEANU, Tudor (autor) Peștera de la Nucu din neolitic pană în epoca bronzului 119-335 română
2012 Monografii Arheologice și Istorice, IV SÎRBU, Valeriu (autor) Un monument din Carpații Orientali cu reprezentări din Preistorie și Evu Mediu- Nucu - "Fundu Peșterii", județul Buzău - Considerații finale 493-549 română
2003 Mousaios, VIII SÎRBU, Valeriu (autor) Trăit-au geto-dacii de la Burebista la Decebal fără vin ? 87-104 română
2005 Mousaios, X SÎRBU, Valeriu (autor) Les tombes et les ressources du sous-sol a l'est et au Sud-Est de l'Europe (II millenaire av. J.C. - 1 ,illenaire apr. J.C.) 423-424 franceză
2005 Mousaios, X DUȚESCU, Marilena (autor), MATEI, Sebastian (autor), SÎRBU, Valeriu (autor), TEFAN, Dan (autor) Pietrosele - Gruiu Dării: Sacred Dacian enclosure situated in a region rich in salt resources 425-427 engleză
2009 Mousaios, XIV SÎRBU, Valeriu (autor) Necropolele și mediul înconjurător (mileniul I a. Chr.) - Introducere .5-6 română
2009 Mousaios, XIV SÎRBU, Valeriu (autor) The Necropolises and the Environment (1st mill. BC) - Introduction .7-8 engleză
2009 Mousaios, XIV SÎRBU, Valeriu (autor) Geto-dacian settlements and necropolises: three case studies (Oltebi, Coslogeni, Hunedoara) 139-166 engleză
2013 Mousaios, XVIII SÎRBU, Valeriu (autor) Bronze and Iron Age Graves from Eurasia - Gender between Archaeology and Anthropology - Introduction .9-11 engleză
2013 Mousaios, XVIII SÎRBU, Valeriu (autor), ȘTEFAN, Maria-Magdalena (autor) Gender studies in East-European Archaeology - introducing a Conference 13-25 engleză
2013 Mousaios, XVIII MATEI, Sebastian (autor), OȚA, Liana (autor), SÎRBU, Valeriu (autor) "Male" and "female" grave-doods in Sarmatian Tombs in Wallachia 325-352 engleză
2012 Muzeul Oltului, 2 GROSU, Aurelia (autor), OȚA, Liana (autor), SÎRBU, Valeriu (autor) Morminte sarmatice pe teritoriul județului Olt I. Arheologie 79-92 română
1991 Peuce, X, seria istorie-arheologie SÎRBU, Valeriu (autor) Semnificația unor gropi de cult descoperite în dava geto-dacică de ka Grădiștea (județul Brăila) 57-61 română
2011 Peuce, IX, seria istorie-arheologie PENES, Marinela (autor), SÎRBU, Valeriu (autor) Situl dacic de la Bănești-Dealul Domnii, județul Prahova - observații preliminare 437-457 română
1982 Pontica, XV SÎRBU, Valeriu (autor) Importuri grecești în Cîmpia Brăilei 99-124 română
1983 Pontica, XVI SÎRBU, Valeriu (autor) Nouvelles considerations generales concernant l'importations des amphores greques sur le territoire de la Roumanie 43-67 franceză
1985 Pontica, XVIII SÎRBU, Valeriu (autor) Ștampile de amfore inedite de la Callatis 75- română
1987 Pontica, XX SÎRBU, Valeriu (autor) Typologie et terminologie de la ceramique locale des VIIIe-XI siecles - la zone du Bas-Danube 217- franceză
1994 Pontica, XXVII SÎRBU, Valeriu (autor) Incinte și locuri sacre cu sacrificii și depunweri de ofrande în lumea geto-dacilor 39-59 română
2011 Pontica, XLIV SÎRBU, Valeriu (autor) Două pumnale de tip sica din colecțiile Muzeului Național de Istorie a României 251-257 română
2000 Pratiques funeraires dans l'Europe des XIIIe-IVe s. av.J.-C. (Practici funerare în Europa între secolele XIII- IV a. Chr), Actes du IIIe Colloque International d’Archéologie Funéraire organisé à Tulcea, 15 – 20 septembre 199 SÎRBU, Valeriu (autor) The Connection between the Romb and the Status of the Dead with the Getic-Dacians 183-211 engleză
2000 Pratiques funeraires dans l'Europe des XIIIe-IVe s. av.J.-C. (Practici funerare în Europa între secolele XIII- IV a. Chr), Actes du IIIe Colloque International d’Archéologie Funéraire organisé à Tulcea, 15 – 20 septembre 199 SÎRBU, Valeriu (autor), TROHANI, George (autor) Sacrifices et inhumations rituelles d'honnes et d'animaux dans/ sous les demeures dans le monde thrace (Hallstatt et la Tene) 245-246 franceză
2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) - (Practici funerare și manifestarea identității culturale- Epoca Bronzului și Epoca Fierului), Actes du IV Colloque International d'Archéologie Funéraire organisé à Tulcea, 22 28 mai 2000 RUSTOIU, Aurel (autor), SÎRBU, Valeriu (autor) Funerary Practices at the Geto-Dacians of the 2 nd Century BC - 1st Century AD 199-228 engleză
2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) - (Practici funerare și manifestarea identității culturale- Epoca Bronzului și Epoca Fierului), Actes du IV Colloque International d'Archéologie Funéraire organisé à Tulcea, 22 28 mai 2000 PANDREA, Stănică (autor), SÎRBU, Valeriu (autor) Program of storing, processing and analyzing the funerary and sacrificial descoveries 264-265 engleză
1997 Premier Age du Fer au Bouches du Danube et dans les Regions Autour de la Mer Noire, 2, seria arheologie SÎRBU, Valeriu (autor) Sacrifices humains et pratiques funeraires insolites dans l'areal thrace du hallstatt et du la tene 193-221 franceză
2004 Prinos lui Petre Diaconu la 80 de ani SÎRBU, Valeriu (autor) Poate că n-a fost o întîmplare XXVII-XXIX română
2004 Prinos lui Petre Diaconu la 80 de ani SÎRBU, Valeriu (autor) Observații privind incinta dacică de la Pietroasa Mică - Gruiu Dării, com. Pietroasele, județul Buzău 183-214 română
1994 Revista Bistriței, VIII SÎRBU, Valeriu (autor) Considerații asupra habitatului getic din zona Căscioarele, jud. Călărași 25-34 română, franceză
2001-2002 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXX, Acta Musei Devensis FERENCZ, Iosif Vasile (autor), RUSTOIU, Aurel (autor), SÎRBU, Valeriu (autor) Mormîntul tumular dacic de la Călan (jud. Hunedoara) Studii şi articole - Istorie Veche şi Arheologie 111-127 română, franceză
1997 Sinteze Arheologice și Istorice, IV FLOREA, Gelu (autor), SÎRBU, Valeriu (autor) Imaginar și imagine în Dacia preromană 224 română
2004 The Antique Bronzes. Typology, Chronology, Authenticity OȚA, Liliana (autor), SÎRBU, Valeriu (autor) New considerations concerning the Roman tumulus grave with a chariot found at Callatis /Mangalia - Doi Mai 407-420 engleză
2000 Tombes tumulaires de l'Age du Fer dand le Sud-Est de l'Europe (Morminte tumulare din Epoca Fierului în Sud-Estul Europei), Actes du II-e Colloque Intemational d'Archeologie Funeraire organise â Tulcea, Brăila, Călărași et Slobozia, 18 - 24 septembre 1995 HARȚUCHE, Nicolae (autor), SÎRBU, Valeriu (autor) Remarques sur le tumulus aristocraite de Găvani, Department de Brăila 139-153 franceză
2000 Tombes tumulaires de l'Age du Fer dand le Sud-Est de l'Europe (Morminte tumulare din Epoca Fierului în Sud-Estul Europei), Actes du II-e Colloque Intemational d'Archeologie Funeraire organise â Tulcea, Brăila, Călărași et Slobozia, 18 - 24 septembre 1995 HARȚUCHE, Nicolae (autor), SÎRBU, Valeriu (autor) Remarques sur le tumules aristricratique de Găvani, Dep. De Brăila 226-226 franceză
2010 Tracii și vecinii lor în Antichitate - Studia in Honorem Valerii Sîrbu SÎRBU, Valeriu (autor) Valeriu Sîrbu: Lista lucrărilor 19-41 română
1979 VRANCEA - Studii și Comunicări, II SÎRBU, Valeriu (autor) Semnele de relief de pe ceramica feudală timpurie, descoperită în județul Brăila 35- română
1980 VRANCEA - Studii și Comunicări, III HARȚUCHE, Nicolae (autor), SÎRBU, Valeriu (autor) Importuri și influențe egeo-miceniene în culturile perioadei de tranziție și a epocii bronzului la Dunărea de Jos 27- română
1980 VRANCEA - Studii și Comunicări, III SÎRBU, Valeriu (autor) Considerații privind tipologia și terminologia ceramicii locale din sec. IX-XI, zona Dunării de Jos 89- română
2016 Ziridava. Studia Archaeologica, XXX BODO, Cristina (autor), SÎRBU, Valeriu (autor) The Fortifications in Cîmpuri Surduc in the Context of the Dacian Discoveries made in tzhe Mureș Gorge (the Șoimuș - Zam Area)