Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 124 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie SÎRBU, Valeriu Un nouveau type de monument sacre chez les geto-faces 313-330 franceză
2000 Acta Musei Napocensis, 37-1 BÎRCĂ, Vitalie, SÎRBU, Valeriu Daces et romains au nord de l'embouchure du Danube (Ier-IIIe siecles apres J-C). Nounelles donnees archeologiques 69-97 franceză
2012 Analele Banatului, XX, seria arheologie-istorie SÎRBU, Valeriu Le casque greco-illyrien representations figuratives /VI-Ve siecles av. J.-C) de Găvojdia, dep. De Timiș 33-56 franceză
1996 Analele Brăilei, 2 SÎRBU, Valeriu, TONKOVA, Milena Cultura tracică în Nord-Estul Bulgariei, Isperih, 12-15 octombrie 1992 601-603 română
1996 Analele Brăilei, 2 SÎRBU, Valeriu Liviu Mihăilescu (1935-1996) 617-618 română
1999 Analele Brăilei, 3 SÎRBU, Valeriu Toader Buculei - la 70 ani .3-4 română
2011 Analele Brăilei, 11, seria istorie-cultură-civilizație SÎRBU, Valeriu Ionel Cîndea - repere biografice 535-537 română
1999 Angvstia, 4, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie CRIȘAN, Viorica, SÎRBU, Valeriu Cetatea dacică "Valea Zînelor" - Covasna 71-81 română
2000 Angvstia, 5, seria arheologie SÎRBU, Valeriu Dacii din estul Transilvaniei - Crișan Viorica 285-287 română
2002 Angvstia, 7, seria arheologie SÎRBU, Valeriu Tezaurele prinților geți 241-265 română
2008 Angvstia, 12, seria arheologie-etnografie BUZEA, Dan, CAVRUC, Valeriu, SÎRBU, Valeriu O comunitate dacică din sec. IV-III a. Chr. La Olteni, jud. Covasna 109-148 română
2015 Argesis - Studii și Comunicări, nr. XXIV NEAGU, M., OPREA, V., OȚA, L., SÎRBU, Valeriu, VÎLCU, Aurel „Sudul Munteniei în secolele I a. Chr. – III p. Chr. Sarmați, daci, romani”, Editura Istros, Muzeul Brăilei „Carol I”, Brăila 2014, 214 pagini, 53 figuri, ISBN 978-606-654-115-2 (Daniel Spânu) Recenzii şi note bibliografice 437-442 română
1993 Banatica, 12-I SÎRBU, Valeriu Credințe și practici magico-vrăjitorești la traco-geto-daci 129-175 română
2000 Banatica, 15-I FLOREA, Gelu, SÎRBU, Valeriu Cavalerul în arta tracică (sec V-a Chr. - I d.Chr.) (materiale,tehnici,ateliere, uiconografie, posibile interpretări) 105-134 română
2003 Banatica, 16-I PANDREA, Stănică, SÎRBU, Valeriu Vasele cu semne pe fund din Neoliticul dezvoltat în spațiul carpato-balcanic 103- română
2007 Biblioteca Brukenthal , XII LUCA SABIN, Adrian, SÎRBU, Valeriu Vestigiile dacice de la Hunedoara - Introducere .7-11 română
2004 Biblioteca Musei Napocensis, XXI SÎRBU, Valeriu Sacrifices inhumations rituelles de chevaux chez les thraces du Nord des Balkans au cours de l'age du fer 735-754 franceză
1992 Carpica, XXIII-1 SÎRBU, Valeriu Fenomenul Pârvan 223-226 română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II SÎRBU, Valeriu Despre unele probleme de arheologie și istorie ale Cîmpiei Brăilei în secolele I-III e.n. 189-197 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV SÎRBU, Valeriu Cultul apelor, al izvoarelor și fîntînilor reflectat în unele descoperiri arheologice (secolele II î.e.n. - III e.n.) 73-76 română
1989 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, V-VI-VII SÎRBU, Valeriu A. Despre semnificația unor gropi din așezări și complexe de cult geo-dacice B. Noi observații și ipoteze privind riturile, ritualurile și practicile funerare ale geto-dacilor în sec. II î.e.n. - I e.n. 65-82 română
1995 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XIII-XIV OPREA, Vasile, SÎRBU, Valeriu Așezarea getică din zona Pietroiu-Gîldău, județul Călărași (I) 123-146 română
1995 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XIII-XIV OPREA, Vasile, PANDREA, Dumitrel, SÎRBU, Valeriu Cercetările arheologice din așezarea getică de la Unirea - Rău", județul Călărași (campania 1991) 147-166 română
1995 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XIII-XIV DAMIAN, Paul, SÎRBU, Valeriu, TROHANI, George Nouvelles recherches archeologiques a Călătui-Căscioarele, Dep. De Călărași 233-257 franceză
1997 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XV MIREA, Maria, PANDREA, Stănică, SÎRBU, Valeriu Etablissements Gumelnița dans la Vallee de Călmățui 202-218 franceză
1997 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XV SCHUSTER, Cristian, SÎRBU, Valeriu Mykenische importe und einflusse im Donau-Karpaten - Schwartmeerraum. Ein uberblick 302-324 germană
2002 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XIX SÎRBU, Valeriu General Considerațions Concerning the Funerary Practices in the Iron Age between the Carpathians and the Danube 170-198 engleză
2005 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXII BÎRCĂ, Vitalie, SÎRBU, Valeriu Figurative representations on sarmațian and geto-dacian phalerae of 2nd-1st centuries B.C. 441-458 engleză
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXV SÎRBU, Valeriu Les figurines anrthropomorphes et zoomorphes de decouvertes dans l'enceinte sacree dace de Pietroasa Mică - Gruiu Dării (Dep. De Buzău) 177-193 franceză
2009 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXVII SÎRBU, Valeriu A sacred dacian enclosure at Pietroasa Mică-Gruiu Dării: The center of a future aechaeological park? 45-52 engleză
1993 Culture et Civilisation au Bas Danube, X CIOCEA, Elvira, DAMIAN, Paul, SÎRBU, Valeriu Deux tombes d'inhumation du premier age du fer decouvertes a Căscioarele, dept. De Călărași 207-215 franceză
2002 Cumidava, XXV RUSTOIU, Aurel, SÎRBU, Valeriu Practici funerare la GETO-dacii din sec. II a. Chr - I d. Chr. 42-66 Română
1986 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 30 SÎRBU, Valeriu Rituels et prantiques funéraires des Gèto-Daces, IIe siècle av. n. è. - Ier siècle de n. è. 091-108
1979 Danubius, VIII-IX, seria arheologie-istorie SÎRBU, Valeriu Considerations concernant l'importation des amphores helleniques et hellenistiques dans le territoire de la Roumanie (VI-eme - I-er siecle avant notre erre) 123- franceză
1993 Istros, VII PANDREA, Stănică, SÎRBU, Valeriu Cercetările arheologice de la Siliștea. Jud. Brăila, campaniile 1991-1993: a Așezarea Boian - Giulești: b) așezările din prima epoca a fierului 27-62 română
1993 Istros, VII SÎRBU, Valeriu Sacrificii umane și practici funerare insolite în arealul tracic ăn Hallstatt și la Tene 83-121 română
1993 Istros, VII SÎRBU, Valeriu Mormintele tumulare din zona Carpato-Dunăreană (sec. Ii. De Chr. - I d. Chr.) 123-159 română
1993 Istros, VII SÎRBU, Livia, SÎRBU, Valeriu Al II-lea simpozion internațional de studii tracice 20-27 septembrie 1992, Komotini (Grecia) 431-432 română
1993 Istros, VII SÎRBU, Valeriu Primul simpozion internațional - Sevtopolis "Morminte tumulare în Sud-Estul Europei" 4-8 iunie 1993, Kazanlak (Bulgaria) 433-435 română
1993 Istros, VII CÎNDEA, Ionel, SÎRBU, Valeriu Simpozionul internațional "Contribuții numisamatice și sigilografice la istoria veche și medievală a Dobrogei", Dobrich (Bulgaria), 4-8 octombrie 1993 437-438 română
1993 Istros, VII SÎRBU, Valeriu Conferința științifică internațională "Cultura tracică în Nord-Vestul Bulgariei" 439-440 română
1993 Istros, VII SÎRBU, Valeriu Les sacrifices d'animaux chewz les galois - Meniel Patrice 441-443 română
1997 Istros, VIII MIREA, Maria, PANDREA, Stănică, SÎRBU, Valeriu Așezări gumelnițene de pe Valea Călmățuiului 27-40 română
1997 Istros, VIII MIREA, Maria, PANDREA, Stănică, SÎRBU, Valeriu Etablissements Gumelnița dans la Vallee de Călmățui 41-61 franceză
1997 Istros, VIII DAMIAN, Paul, PANDREA, Stănică, POPA, Traian, ȘIMON, Mihai, SÎRBU, Valeriu Cercetările arheologice de la Budești, jud. Călărași 147-171 română
1997 Istros, VIII OPREA, Vasile, RĂDULESCU, Florin, SÎRBU, Valeriu Așezarea getică din zona Gîldău-Pietroiu, jud. Calărași (II) 209-236 română
1997 Istros, VIII POPA, Traian, SCHUSTER, Cristian, SÎRBU, Valeriu Noi descoperiri getice în județul Giurgiu 237-255 română
1997 Istros, VIII SÎRBU, Valeriu Metalurgia bronzului la daci (sec. II-a Chr - sec. I p. Chr) Tehnici, ateliere și produse de bronz. - Rustoiu A. 307-308 română
1997 Istros, VIII SÎRBU, Valeriu Înmormîntarea tracică. Ritul imortalizării - aspecte religioase - Gergova Diana 311-315 română
1999 Istros, IX SÎRBU, Valeriu FlOrian Anastasiu, la 70 de ani .7-8 română
1999 Istros, IX SÎRBU, Valeriu Ionel Cîndea, la 50 de ani .9-12 română
1999 Istros, IX SÎRBU, Valeriu Figurimele antropomorfe din prima epocă a fierului descoperite în lumea tracică 47-88 română
1999 Istros, IX BÎRCĂ, Vitalie, SÎRBU, Valeriu Daci și sarmați în zona Est-Carpatică (sec I.a Chr, - I p. Chr) 89-98 română
1999 Istros, IX NEAGU, Marian, PANDREA, Stănică, SÎRBU, Valeriu Cercetări arheologice în așezarea gumelnițeană de la Însurăței - Popina I, județul Brăila 145-169 română
1999 Istros, IX SÎRBU, Valeriu, VERNESCU, Mirela Descoperiri getice și din evul mediu timpuriu la Însurăței, județul Brăila 211-221 română
1999 Istros, IX SÎRBU, Valeriu O reprezentare antropomorfă pe o cană dacică descoperită într-un mormînt de înhumație (sarmatic?) de la Însurăței, județul Brăila 363-366 română
2000 Istros, X SÎRBU, Valeriu Credințe și practici funciare și sacrificiale la geto-daci (sec. V.A. Chr. - I.P. Chr.) 159-189 română
2004 Istros, XI SÎRBU, Valeriu Sacrificii și înhumări rituale de cai la tracii din zona Carpato-balcanică (sec. X a. Chr. - sec. I p. Chr.) 41-68 română
2004 Istros, XI SÎRBU, Valeriu Două bordeie dacice din dava de la Grădiște, județul Brăila 83-110 română
2004 Istros, XI PANDREA, Stănică, SÎRBU, Valeriu O figurină antropomorfă dublă de la Căscioarele - "Ostrovel" 329-336 română
2004 Istros, XI SÎRBU, Valeriu Dr. Nicolae Harțuche (1928-2003) 365-367 română
2005 Istros, XII BÎRCĂ, Vitalie, SÎRBU, Valeriu Reprezentări figurative pe falerele dintre Munții Urali, Caucaz și Balcani (sec. II-A. Chr.) 65-133 română
2006 Istros, XIII SÎRBU, Valeriu Elitele geților dintre Carpați și Balcani (sec. IV-III. A Chr.): "Prinții de Aur și Argint" 41-70 română
2006 Istros, XIII CORBU, Emilia, SÎRBU, Valeriu Un mormînt sarmatic de copil descoperit la Vlădeni - Popina Blagodeasca (jud. Ialomița) 195-199 română
2006 Istros, XIII SÎRBU, Valeriu Niculae Conovici (1948-2005) 237-239 română
2007 Istros, XIV SÎRBU, Valeriu International Colloquim Important Sites from Pre-Roman and Roman Time on the Lower Danube Valley (4th century Bc - 4th century AD) - Introduction .11-12 franceză
2007 Istros, XIV CROITORU, Costin, SÎRBU, Valeriu Bărboși - 170 ans de recherches archeologiques 13-25 franceză
2007 Istros, XIV NICULIȚĂ, Ion, SÎRBU, Valeriu, VANCHIUGOV, Vladimir The historical evolution of Budjak in the 1st- 4th C.Ad 195-204 engleză
2009 Istros, XV SÎRBU, Valeriu Observații privitoare la un ritual funerar insolit la tracii nordici din sec. V-III a. Chr. 47-80 română
2010 Istros, XVI SÎRBU, Valeriu The weaponry and the comat or parade gear - marks of the prestige and social status in the tombs of the Bronze and Iron Ages - Introduction .11-12 engleză
2010 Istros, XVI SÎRBU, Valeriu, ȘTEFAN, Magdalena Images of gendered indenties. North-Thracian case 5th-3rd century BC 235-266 engleză
2011 Istros, XVII PASCU HUREZAN, George, SÎRBU, Valeriu The dacian deposit of iron items from Neudorf-Pîrîul Roșia, Arad County, A new assessement .11-30 engleză
2012 Istros, XVIII CONSTANTIN, Monica, SÎRBU, Valeriu Geto-dacian materials from Piscul Crăsani (Crăsanii de Jos, com. Balaciu, Ialomița County) Bogdan and Alexandru Ștefan Collection 77-112 engleză
2012 Istros, XVIII DAVÎNCĂ, Diana, SÎRBU, Valeriu Un poignard du type sica decouvert dans l'enceinte sacree de Pietroasa Mică - Gruiu Dării, dep. De Buzău 113-123 franceză
2012 Istros, XVIII OȚA, Liana, SÎRBU, Valeriu La ceramique dacique dans les tombes sarmatiques de Valachie 125-163 franceză
2013 Istros, XIX SÎRBU, Valeriu Un mormînt dublu de incinerație (C75) de la Hunedoara-Grădina Castelului, jud. Hunedoara (reevaluare științifică) 265-273 română
2013 Istros, XIX SÎRBU, Valeriu A double cremation grave (C75) from Hunedoara - Gradina Castelului, Hunedoara County (scientific re-assessment) 275-295 engleză
1995 Memoria Antiquitatis, XX CHIRIAC, Costel, SÎRBU, Valeriu Boluri elenistice de sticlă descoperite în dava getică de la Grădiștea, județul Brăila 99-109 română
2004 Memoria Antiquitatis, XXIII SÎRBU, Valeriu Figurine de cai din epoca fierului la tracii nordici 355-367 română
2009 Miscellanea Historica et Archaelogica in Hinorem Professoris Ionel Cândea SÎRBU, Valeriu Ionel Cândea, la 60 de ani XIII- XV română
2009 Miscellanea Historica et Archaelogica in Hinorem Professoris Ionel Cândea SÎRBU, Valeriu Bols geto-daces a decor en relief et representations figuratives 19-31 franceză
1996 Monografii Arheologice, III ALEXANDRESCU, Emilian, DAMIAN, Oana, DAMIAN, Paul, NICULESCU, Alexandru, PANDREA, Stănică, SAFTA, Elvira, SÎRBU, Valeriu Așezări din zona Căsciorele - Greca - Prundi - mileniile I î.Hr. - I d. Hr. 365 română
2001 Monografii Arheologice, I DUPOI, Vasile, SÎRBU, Valeriu Pietroasele-Gruiu Dării - Incinta dacică foetificată (I) 100 română
2005 Monografii Arheologice, II DUPOI, Vasile, MATEI, Sebastian, SÎRBU, Valeriu Incinta dacică foetificată Pietroasa Mică - Gruiu Dării (II) 201 română
2011 Monografii Arheologice, III DANIEL, Costache, EL SUSI, Georgeta, GRIGORAȘ, Laurențiu, MATEI, Sebastian, SÎRBU, Valeriu Pietroasa Mică - Gruiu Dării, județul Buzău. Descoperirile din epocile eneolitică și a Bronzului (III) 188 română
2012 Monografii Arheologice și Istorice, IV SÎRBU, Valeriu Un monument din Carpații Orientali cu reprezentări din Preistorie și Evu Mediu- Nucu - "Fundu Peșterii", județul Buzău - Introducere .7-17 română
2012 Monografii Arheologice și Istorice, IV MATEI, Sebastian, SÎRBU, Valeriu Cercetările din peșteră și zona înconjurătoare 101-118 română
2012 Monografii Arheologice și Istorice, IV SÎRBU, Valeriu, SOROCEANU, Tudor Peștera de la Nucu din neolitic pană în epoca bronzului 119-335 română
2012 Monografii Arheologice și Istorice, IV SÎRBU, Valeriu Un monument din Carpații Orientali cu reprezentări din Preistorie și Evu Mediu- Nucu - "Fundu Peșterii", județul Buzău - Considerații finale 493-549 română
2003 Mousaios, VIII SÎRBU, Valeriu Trăit-au geto-dacii de la Burebista la Decebal fără vin ? 87-104 română
2005 Mousaios, X SÎRBU, Valeriu Les tombes et les ressources du sous-sol a l'est et au Sud-Est de l'Europe (II millenaire av. J.C. - 1 ,illenaire apr. J.C.) 423-424 franceză
2005 Mousaios, X DUȚESCU, Marilena, MATEI, Sebastian, SÎRBU, Valeriu, TEFAN, Dan Pietrosele - Gruiu Dării: Sacred Dacian enclosure situated in a region rich in salt resources 425-427 engleză
2009 Mousaios, XIV SÎRBU, Valeriu Necropolele și mediul înconjurător (mileniul I a. Chr.) - Introducere .5-6 română
2009 Mousaios, XIV SÎRBU, Valeriu The Necropolises and the Environment (1st mill. BC) - Introduction .7-8 engleză
2009 Mousaios, XIV SÎRBU, Valeriu Geto-dacian settlements and necropolises: three case studies (Oltebi, Coslogeni, Hunedoara) 139-166 engleză
2013 Mousaios, XVIII SÎRBU, Valeriu Bronze and Iron Age Graves from Eurasia - Gender between Archaeology and Anthropology - Introduction .9-11 engleză
2013 Mousaios, XVIII SÎRBU, Valeriu, ȘTEFAN, Maria-Magdalena Gender studies in East-European Archaeology - introducing a Conference 13-25 engleză
2013 Mousaios, XVIII MATEI, Sebastian, OȚA, Liana, SÎRBU, Valeriu "Male" and "female" grave-doods in Sarmatian Tombs in Wallachia 325-352 engleză
2012 Muzeul Oltului, 2 GROSU, Aurelia, OȚA, Liana, SÎRBU, Valeriu Morminte sarmatice pe teritoriul județului Olt I. Arheologie 79-92 română
1991 Peuce, X, seria istorie-arheologie SÎRBU, Valeriu Semnificația unor gropi de cult descoperite în dava geto-dacică de ka Grădiștea (județul Brăila) 57-61 română
2011 Peuce, IX, seria istorie-arheologie PENES, Marinela, SÎRBU, Valeriu Situl dacic de la Bănești-Dealul Domnii, județul Prahova - observații preliminare 437-457 română
1982 Pontica, XV SÎRBU, Valeriu Importuri grecești în Cîmpia Brăilei 99-124 română
1983 Pontica, XVI SÎRBU, Valeriu Nouvelles considerations generales concernant l'importations des amphores greques sur le territoire de la Roumanie 43-67 franceză
1985 Pontica, XVIII SÎRBU, Valeriu Ștampile de amfore inedite de la Callatis 75- română
1987 Pontica, XX SÎRBU, Valeriu Typologie et terminologie de la ceramique locale des VIIIe-XI siecles - la zone du Bas-Danube 217- franceză
1994 Pontica, XXVII SÎRBU, Valeriu Incinte și locuri sacre cu sacrificii și depunweri de ofrande în lumea geto-dacilor 39-59 română
2011 Pontica, XLIV SÎRBU, Valeriu Două pumnale de tip sica din colecțiile Muzeului Național de Istorie a României 251-257 română
2000 Pratiques funeraires dans l'Europe des XIIIe-Ive s. av.J.-C. SÎRBU, Valeriu The Connection between the Romb and the Status of the Dead with the Getic-Dacians 183-211 engleză
2000 Pratiques funeraires dans l'Europe des XIIIe-Ive s. av.J.-C. SÎRBU, Valeriu, TROHANI, George Sacrifices et inhumations rituelles d'honnes et d'animaux dans/ sous les demeures dans le monde thrace (Hallstatt et la Tene) 245-246 franceză
2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) RUSTOIU, Aurel, SÎRBU, Valeriu Funerary Practices at the Geto-Dacians of the 2 nd Century BC - 1st Century AD 199-228 engleză
2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) PANDREA, Stănică, SÎRBU, Valeriu Program of storing, processing and analyzing the funerary and sacrificial descoveries 264-265 engleză
1997 Premier Age du Fer au Bouches du Danube et dans les Regions Autour de la Mer Noire, 2, seria arheologie SÎRBU, Valeriu Sacrifices humains et pratiques funeraires insolites dans l'areal thrace du hallstatt et du la tene 193-221 franceză
2004 Prinos lui Petre Diaconu la 80 de ani SÎRBU, Valeriu Poate că n-a fost o întîmplare XXVII-XXIX română
2004 Prinos lui Petre Diaconu la 80 de ani SÎRBU, Valeriu Observații privind incinta dacică de la Pietroasa Mică - Gruiu Dării, com. Pietroasele, județul Buzău 183-214 română
1994 Revista Bistriței, VIII SÎRBU, Valeriu Considerații asupra habitatului getic din zona Căscioarele, jud. Călărași 25-34 română
2002 Sargetia, XXX, seria 2001-2002 FERENCZ, Iosif, RUSTOIU, Aurel, SÎRBU, Valeriu Mormîntul tumular dacic de la Călan (jud. Hunedoara) 111-127 română
1997 Sinteze Arheologice și Istorice, IV FLOREA, Gelu, SÎRBU, Valeriu Imaginar și imagine în Dacia preromană 224 română
2004 The Antique Bronzes. Typology, Chronology, Authenticity OȚA, Liliana, SÎRBU, Valeriu New considerations concerning the Roman tumulus grave with a chariot found at Callatis /Mangalia - Doi Mai 407-420 engleză
2000 Tombes tumulaires de l'Age du Fer dand le Sud-Est de l'Europe HARȚUCHE, Nicolae, SÎRBU, Valeriu Remarques sur le tumulus aristocraite de Găvani, Department de Brăila 139-153 franceză
2000 Tombes tumulaires de l'Age du Fer dand le Sud-Est de l'Europe HARȚUCHE, Nicolae, SÎRBU, Valeriu Remarques sur le tumules aristricratique de Găvani, Dep. De Brăila 226-226 franceză
2010 Tracii și vecinii lor în Antichitate - Studia in Honorem Valerii Sîrbu SÎRBU, Valeriu Valeriu Sîrbu: Lista lucrărilor 19-41 română
1979 VRANCEA - Studii și Comunicări, II SÎRBU, Valeriu Semnele de relief de pe ceramica feudală timpurie, descoperită în județul Brăila 35- română
1980 VRANCEA - Studii și Comunicări, III HARȚUCHE, Nicolae, SÎRBU, Valeriu Importuri și influențe egeo-miceniene în culturile perioadei de tranziție și a epocii bronzului la Dunărea de Jos 27- română
1980 VRANCEA - Studii și Comunicări, III SÎRBU, Valeriu Considerații privind tipologia și terminologia ceramicii locale din sec. IX-XI, zona Dunării de Jos 89- română