Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 87 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău LAZĂR, Ioachim (autor) Atitudinea românilor din Transilvania față de serbările mileniului maghiar din 1896 Istorie modernă 329-341 română
1998 Acta Musei Porolissensis, XXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău LAZĂR, Ioachim (autor) Ioan Buteanu - apărător al Zarandului în Revoluția de la la 1848 167-177 română
2000 Acta Musei Porolissensis, XXIII-2, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău LAZĂR, Ioachim (autor) Dr. Valeriu Traian Frenșiu, paroh al Orăștiei și protopop al Cugirului (1904-1912) Istorie modernă 129-150 română
2002 Acta Musei Porolissensis, XXIV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Arta din Zalău LAZĂR, Ioachim (autor) O dispută româno-maghiară din anul 1861 privind personalitatea și epoca lui Mihai Viteazul Istorie medievală 119-128 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-artă LAZĂR, Ioachim (autor) Contribuția Astrei la aniversarea centenarului nașterii lui Avram Iancu (1924) Istorie contemporană 279-293 română
1996 Angvstia, 1 LAZĂR, Ioachim (autor) Din corespondența lui Aron Densușianu cu Ioan Nicu Moldovan privind înfințarea ziarului "Oriwentul latin" de la Brașov 191- română
1997 Angvstia, 2 LAZĂR, Ioachim (autor) Contribuția dr. Nicolae Bălan, viitorul mitropolit al Ardealului la realizarea Marii Uniri 273- română
2003 Banatica, 16-II LAZĂR, Ioachim (autor) Canonicul Petru Pop, sprijinitor al învățămîntului românesc din vicariatul greco-catolic al Hațegului 95-105 română
1998 Cumidava, XXII LAZĂR, Ioachim (autor), RADU, Măriuca (autor) Țara Hațegului in izvoare cartografice secolele XIV-XVIII Symposionul internaţional de cartografie, Braşov, noiembrie 1997 267-286 Română
2002 Cumidava, XXV LAZĂR, Ioachim (autor) O tânără brașoveancă in concert pe scenele europei: Elisa Circa 176-181 Română
2000 Marisia, XXVI, seria arheologie-istorie LAZĂR, Ioachim (autor) Un exemplar inedit al proclamației lui Simion Bărnuțiu 219- română
2003 Marisia, XXVII, seria arheologie-istorie LAZĂR, Ioachim (autor) Conferința învățătorilor din protopopiatul greco-catolic Ulpia Traiasna sin iulie 1880 285-303 română
2006 Marisia, XXVIII, seria arheologie-istorie LAZĂR, Ioachim (autor) Valorificarea patrimoniului cultural - național în cadrul caselor memoriale "Crișan" și "Vlaicu Bîrna", din satul Crișan (județul Hunedoara) 395- română
2013 Marisia, XXXII-XXXIII, seria istorie LAZĂR, Ioachim (autor) Înfințarea Clubului Național Român din Baia de Criș (1922) 179-192 engleză
2005 Marmatia, .8-2, seria istorie-etnografie-astronomie LAZĂR, Ioachim (autor) Noi date privind pregătirile de la Țebea și Baia de Criș pentru aniversarea centenarului nașterii lui Avram Iancu (1924) 122-142 română
1977 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIII CHINDLER, Nicolae (autor), LAZĂR, Ioachim (autor) Aspecte ale începutului metalurgiei moderne a fierului pe Valea Cernei 341-354 română
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV FENEȘAN, Costin (autor), LAZĂR, Ioachim (autor) Trei statute de breaslă de la Hunedoara din prima jumătate a secolului al XVII-lea 243-260 română
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV LAZĂR, Ioachim (autor) Lăzi ale breslelor românești din Hunedoara 281-287 română
1981 Sargetia-Acta Musei Devensis, XV LAZĂR, Ioachim (autor) Aspecte ale activității breslei cizmarilor din Hunedoara între secolele XVII-XIX 195-229 română
1983 Sargetia-Acta Musei Devensis, XVI-XVII, seria 1982-1983 LAZĂR, Ioachim (autor) Centenarul Muzeului județean Hunedoara - Deva 23-28 română
1983 Sargetia-Acta Musei Devensis, XVI-XVII, seria 1982-1983 LAZĂR, Ioachim (autor) Evoluția tehnicii mineritului și a prelucrării metalelor prețioase în Țara Zarandului (sec. al XVIII-lea) 317-323 română
1983 Sargetia-Acta Musei Devensis, XVI-XVII, seria 1982-1983 LAZĂR, Ioachim (autor) Octavian Floca (1904-1983) 741-742 română
1985 Sargetia-Acta Musei Devensis, XVIII-XIX, seria 1984-1985 LAZĂR, Ioachim (autor) Zarandul - principalul focar al răscoalei țăranilor români conduși de Horea, Cloșca și Crișan .7-16 română
1985 Sargetia-Acta Musei Devensis, XVIII-XIX, seria 1984-1985 LAZĂR, Ioachim (autor) Aspecte privind cărbunăritul în ținutul Hunedoarei (secole XVI-XIX) 229-240 română
1985 Sargetia-Acta Musei Devensis, XVIII-XIX, seria 1984-1985 LAZĂR, Ioachim (autor) Dr. Petru Groza și Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 315-321 română
1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, seria 1986-1987 LAZĂR, Ioachim (autor) Aspecte privind cultivarea viței de vie în județul Hunedoara (sec. XVI-XIX) 206- română
1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, seria 1986-1987 LAZĂR, Ioachim (autor) Aron Densușianu (1837-1900) promotor al luptei pentru unitate națională a poporului român 342- română
1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, seria 1986-1987 LAZĂR, Ioachim (autor), PALAMARIU, Olimpia (autor) Satul Mihăilești (Comuna Buceș) - Studiu Monografic 610- română
1993 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXI-XXIV, seria 1988-1991 LAZĂR, Ioachim (autor) Castelul și domeniul Hunedoarei în epoca lui Matia Corvinul (1458-1490) 133-150 română
1993 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXI-XXIV, seria 1988-1991 LAZĂR, Ioachim (autor) Contribuții la istoria învățămîntului elementar românesc din județul Hunedoara (1780-1848) 207-232 română
1993 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXI-XXIV, seria 1988-1991 LAZĂR, Ioachim (autor) Aspecte privind învățămîntul elementar în satul Ostrov din Țara Hațegului în a doua jumătate a secolului al XIX-lea 347-392 română
1993 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXI-XXIV, seria 1988-1991 BORA, Ovidiu (autor), LAZĂR, Ioachim (autor) Fragmente din istoria oaroiei Ostrov în a doza jumătate a secolului al XIX-lea 787-800 română
1993 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXI-XXIV, seria 1988-1991 LAZĂR, Ioachim (autor) Despărțămîntul Deva al Astrei și înființarea "Reuniunii pentru ajutorarea meseriașilor" 807-816 română
1993 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXI-XXIV, seria 1988-1991 LAZĂR, Ioachim (autor), OPRIȘIU VICTOR, Ioan (autor) Augustin Degan (1850-1930), un om de cultură și școală românească 839-843 română
1993 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXI-XXIV, seria 1988-1991 LAZĂR, Ioachim (autor) Din viața și activitatea profesorului - preot Victor-Ioan Oprișu 879-894 română
1993 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXI-XXIV, seria 1988-1991 LAZĂR, Ioachim (autor) Instituții medievale românești. Adunările cnziale și nobiliare (boierești) în secolele XIV-XVI - Pop Ioan Aurel 897-899 română
1993 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXI-XXIV, seria 1988-1991 LAZĂR, Ioachim (autor) Pentru libertate și unitate națională. Documente hunedorene 1848-1920 904-905 română
1993 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXI-XXIV, seria 1988-1991 LAZĂR, Ioachim (autor) Cronica activității științifice a Muzeului Județean Hunedoara pe anii 1990-1992 911-929 română
1993 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXI-XXIV, seria 1988-1991 LAZĂR, Ioachim (autor) David Prodan (1902-1992) 931-935 română
1993 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXI-XXIV, seria 1988-1991 LAZĂR, Ioachim (autor) Radu Popa (1933-1993) 937-939 română
1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, seria 1992-1994 LAZĂR, Ioachim (autor) Din corespondența lui Nicolae Densușianu privind difuzarea chestionarului istoric și strîngerea datelor pentru "Dacia Preistorică" 201-217 română
1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, seria 1992-1994 LAZĂR, Ioachim (autor) O conscripție din anii 1850 și 1857 din Ilia 529-566 română
1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, seria 1992-1994 LAZĂR, Ioachim (autor) Învățămîntul pedagogic hunedorean între anii 1848-1883 623-660 română
1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, seria 1992-1994 LAZĂR, Ioachim (autor) Sate și școli românești din Transilvania în mijlocul secolului al XIX-lea /1867-1875) - Retegan Simion 945-948 română
1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, seria 1992-1994 LAZĂR, Ioachim (autor) În apărarea Romaniei mari. Campania armatei române din 1818-1919 - Preda Dumitru, Alexandrescu Vasile, Prodan Costică 954-958 română
1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, seria 1992-1994 LAZĂR, Ioachim (autor) Cronica activității științifice a Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva pe anii 1993-1994 965-980 română
1996 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVI-2, seria 1992-1994 LAZĂR, Ioachim (autor) Politica școlară a Curții din Viena și a guvernelor maghiare în perioada 1848-1883 87-103 română
1996 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVI-2, seria 1992-1994 LAZĂR, Ioachim (autor) Procesele de la tribunalul din Alba Iulia intentate romanilor din anul 1896 201-216 română
1996 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVI-2, seria 1992-1994 LAZĂR, Ioachim (autor), ȘERBĂNESCU, Olga (autor) O aniversare cu adînci semnificații: Centenarul nașterii mitropolitului Andrei Șaguna (1809-1909) 267-292 română
1996 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVI-2, seria 1992-1994 LAZĂR, Ioachim (autor) Istoriografie și informatică 663-672 română
1996 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVI-2, seria 1992-1994 LAZĂR, Ioachim (autor) Romania și Ungaria de la Trianon la Paris, 1920-1947. Bătălia diplomatică pentru Transilvania - Dobrinescu V. 769-771 română
1996 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVI-2, seria 1992-1994 LAZĂR, Ioachim (autor) Cronica activității științifice a Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva pe anii 1995-1996 775-792 română
1996 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVI-2, seria 1992-1994 LAZĂR, Ioachim (autor) Victor I. Șuiaga (1899-1996) 793-976 română
1996 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVI-1, seria 1995-1996 LAZĂR, Ioachim (autor) Emil Nemeș (1943-1997) 677-679 română
1998 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVII-1, seria 1997-1998 LAZĂR, Ioachim (autor) Aron Budai (1763-1847) și mișcarea pentru emancipare națională a românilor din Transilvania 863-871 română
1998 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVII-2, seria 1997-1998 LAZĂR, Ioachim (autor) Învățămîntul pedagogic, gimnazial și liceal din Sud-Vestul Transilvaniei în perioada 1853-1883 37-104 română
1998 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVII-2, seria 1997-1998 LAZĂR, Ioachim (autor) O piesă cu valoare deosebită - matricea sigilară a docurilor din Brăila și Galați 167-172 română
1998 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVII-2, seria 1997-1998 LAZĂR, Ioachim (autor) Cronica activității Secției de Istorie a Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva pe anii 1997-1998 719-745 română
1998 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVII-2, seria 1997-1998 LAZĂR, Ioachim (autor) Ștefan Pascu (1914-1998) 747-750 română
1998 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVII-2, seria 1997-1998 LAZĂR, Ioachim (autor) Vlaicu Bîrna (1913-1999) 755-757 română
2002 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVIII-XXIX-2, seria 1999-2000 LAZĂR, Ioachim (autor) Dr. Gelu Neamțu la 60 de ani .9-18 română
2002 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVIII-XXIX-2, seria 1999-2000 LAZĂR, Ioachim (autor) Din viața și activitatea lui Simion Ulpianu (?-1863) 123-155 română
2002 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVIII-XXIX-2, seria 1999-2000 LAZĂR, Ioachim (autor) Din viața și activitatea protopopului greco-catolic al Orăștiei, Ioan I. Jenea (1914-1934) 323-345 română
2002 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVIII-XXIX-2, seria 1999-2000 LAZĂR, Ioachim (autor) Orăștie. Enciclopedie 573-577 română
2002 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVIII-XXIX-2, seria 1999-2000 LAZĂR, Ioachim (autor) Cronica activității științifice a Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva pe anii 1999-2000 581-592 română
2002 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVIII-XXIX-2, seria 1999-2000 LAZĂR, Ioachim (autor) Victor Ioan Oprișu (1911-2002) 593-595 română
2002 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVIII-XXIX-2, seria 1999-2000 LAZĂR, Ioachim (autor) Nicolae Cordoș (1938-2002) 597-600 română
2002 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXX, seria 2001-2002 LAZĂR, Ioachim (autor) Dr. Wolker Wollmann la 60 de ani 23-38 română
2002 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXX, seria 2001-2002 LAZĂR, Ioachim (autor) Învățămîntul românesc din orașul Hațeg în perioada 1848-1918 451-477 română
2002 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXX, seria 2001-2002 LAZĂR, Ioachim (autor) Conferința privind rolul școlii românești susținută de Ioan Pop ReteGanul la Ulpia Traiană (1880) 563-573 română
2002 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXX, seria 2001-2002 LAZĂR, Ioachim (autor) Cronica activității științifice a Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva pe anii 2001-2002 933-946 română
2004 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXII LAZĂR, Ioachim (autor) Dr. Mircea Dan Lazăr la a 60-a aniversare .11-18 română
2004 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXII LAZĂR, Ioachim (autor) Tragedia clerului și distrugerile lăcașurilor de cult românesc în timpul revoluției de la 1848-1849 din Transilvania  43-84 română
2004 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXII LAZĂR, Ioachim (autor) Județul Hunedoara în descrierile de călătorie ale lui Aron Densușianu (1864)  173-216 română
2004 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXII LAZĂR, Ioachim (autor), RUDEANU IOAN, Octavian (autor) Ultimele zile de neutralitate, primele săptămâni ale primului război mondial, descrise în memoriile sublocotenentului Ghinea din regimentul 24 artilerie al armatei de nord 377-398 română
2004 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXII LAZĂR, Ioachim (autor) Cronica activității Secției de Istorie a Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva pe anii 2003-2004 869-878 română
2006 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXIV LAZĂR, Ioachim (autor) Dr. Ionaș Vasile la a 60-a aniversare 13-16 română
2006 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXIV LAZĂR, Ioachim (autor) Contribuția locuitorilor Țării Hațegului la realizarea Marii Uniri din 1918  307-368 română
2006 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXIV LAZĂR, Ioachim (autor) Cronica activității cultural – științifice a Secțiilor de Istorie și Artă și Relații cu Publicul a Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva pe anii 2005-2007  931-941 română
2008 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXV-XXXVI LAZĂR, Ioachim (autor) Contribuția românilor din Zarand la înfăptuirea Marii Uniri din 1918 552-566 română
2008 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXV-XXXVI LAZĂR, Ioachim (autor) Participarea românilor din ținutul Orăștiei la realizarea Marii Uniri din 1918 567-585 română
2008 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXV-XXXVI LAZĂR, Ioachim (autor) Din corespondența lui Victor Ioan Oprișiu cu Ion Mușlea (1935-1966). 645-658 română
2010 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXVII, seria I LAZĂR, Ioachim (autor) Învățământ și școală în comuna Blăjeni (1848-1918)  313- română
2011 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXVIII, seria II LAZĂR, Ioachim (autor) Un document inedit: Cronica bisericii greco – catholice a Sacarâmbului 319-331 română
2012 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXIX, seria III BALAZS, Marcela (autor), LAZĂR, Ioachim (autor) Rolul pădurii în istoria Țării Zarandului. Un regulament de lemnărit din anul 1863 315-328 română
2013 Sargetia-Acta Musei Devensis, XL, seria IV LAZĂR, Ioachim (autor) Aurel Vlaicu - 100 de ani de la trecerea sa în eternitate .9- română
2013 Sargetia-Acta Musei Devensis, XL, seria IV LAZĂR, Ioachim (autor) Statuetele Societății române de lectură din Deva. Din primii ani de activitate 345- română