Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 28 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1976 Carpica, VIII BOBI, Victor (autor) Tezaurul monetar roman de la Mînăstioara-Fitionești (județul Vrancea) 121-136 română
1986 Cercetări Arheologice, VIII BOBI, Victor (autor), BUZDUGAN, Costachi (autor), PARAGINĂ, Anton (autor) Cercetări arheologice în necropola tumulară în Bolotești, jud. Vrancea 27-35 română (rezumat în franceză)
1993 Materiale și Cercetări Arheologice, 17 BOBI, Victor (autor), PARAGINĂ, Anton (autor) Așezarea rurală medievală de la Bătinești, jud. Vrancea 495-510
1985 Memoria Antiquitatis, IX-XI, seria 1977-1979 BOBI, Victor (autor) Considerații preliminare asupra celor două necropole din secolul al IV-lea descoperite în Moldova de Jos 205- română
1994 Mousaios, IV-1 BOBI, Victor (autor) Etapele timpurii și tîrzii ale Culturii Monteoru din zona de Curbură a Carpaților în lumina noilor descoperiri arheologice română
1978 VRANCEA - Studii și Comunicări, I BOBI, Victor (autor) Un atelier de prelucrarea silexului și pietrei apatînînd culturii Boian, descoperit la Cîndești - Vrancea .7- română
1978 VRANCEA - Studii și Comunicări, I BOBI, Victor (autor) Un mormînt în situ, din epoca bronzului - cultura Monteoru descoperit în Cîndești - Vrancea în expozișia muzeului focșănean 247- română
1979 VRANCEA - Studii și Comunicări, II BOBI, Victor (autor) Contribuții la repertoriul arheologic al județului Vrancea - descoperiri eneolitice 17- română
1979 VRANCEA - Studii și Comunicări, II BOBI, Victor (autor) Cercetări arheologice 309- română
1980 VRANCEA - Studii și Comunicări, III BOBI, Victor (autor) Tezaurul medieval de monede și podoabe descoperit la Cîndești - Vrancea 111- română
1981 VRANCEA - Studii și Comunicări, IV BOBI, Victor (autor) O așezare din neoliticul mijlociu, Cultura Boian - Teza Bolintineanu, descoperită la Coroteni - Vrancea 25-46 română
1981 VRANCEA - Studii și Comunicări, IV BOBI, Victor (autor) Descoperiri din Epoca Bronzului pe teritoriul județului Vrancea 47-78 română
1981 VRANCEA - Studii și Comunicări, IV BOBI, Victor (autor) Contribuții la repertoriul arheologic al județului Vrancea (dovezi ale continuității de locuire, sec. I-VII e.n.) 97-140 română
1981 VRANCEA - Studii și Comunicări, IV BOBI, Victor (autor) Două fibule dacice din colecțiile Muzeului vrîncean 507-510 română
1987 VRANCEA - Studii și Comunicări, V-VII, seria 1982-1984 BOBI, Victor (autor) Cercetări arheologice în necropola din epoca bronzului - cultura Monteoru IC4 de la Coroteni-Vrancea 17-38 română
1987 VRANCEA - Studii și Comunicări, V-VII, seria 1982-1984 BOBI, Victor (autor) O nouă etapă de locuire a putătorilor culturii Boian descoperită la Coroteni-Vrancea 321-330 română
1987 VRANCEA - Studii și Comunicări, V-VII, seria 1982-1984 BOBI, Victor (autor) O monedă geto-dacică de argint descoperită la Coroteni-Vrancea 331-332 română
1987 VRANCEA - Studii și Comunicări, V-VII, seria 1982-1984 BOBI, Victor (autor) Mormîntul 71 descoperit în necropola de la Cîndești-Vrancea 333-341 română
1991 VRANCEA - Studii și Comunicări, VIII-X BOBI, Victor (autor) O nouă așezare ce aparține neoliticul mijlociu - cultura Boian descoperită la Coroteni - Vrancea .9-16 română
1991 VRANCEA - Studii și Comunicări, VIII-X BOBI, Victor (autor) Așezarea din epoca bronzului - Cultura Monteoru I C4 de la Coroteni - Vrancea 17-39 română
1991 VRANCEA - Studii și Comunicări, VIII-X BOBI, Victor (autor), PARAGINĂ, Anton (autor) Șantierul arheologic de la Vărteșcoiu - Cercetările din anii 1986-1988 - 41-68 română
1991 VRANCEA - Studii și Comunicări, VIII-X BOBI, Victor (autor) Muzeograful Gheorghe Constantinescu la 60 de ani 311-313 română
1991 VRANCEA - Studii și Comunicări, VIII-X BOBI, Victor (autor) Cercetările arheologice de pe teritoriul județului Vrancea - 1926-1986 - 315-325 română
1991 VRANCEA - Studii și Comunicări, VIII-X BOBI, Victor (autor) Mormîntul 29 descoperit în necropola din epoca bronzului - cultura Monteoru de la Coroteni - Vrancea 341-349 română
1991 VRANCEA - Studii și Comunicări, VIII-X BOBI, Victor (autor), CERNAT, Ion (autor) Un cuptor dacic de ars ceramică, descoperit la Pădureni - Jariștea, județul Vrancea 351-356 română
1997 VRANCEA - Studii și Comunicări, XI APOSTU AURORA, Emilia (autor), BOBI, Victor (autor) Contribuții la întocmirea catalogului topoarelor - ciocan cu gaură de înmănușare, descoperite în zona de curbură a Carpaților 33-50 română
1997 VRANCEA - Studii și Comunicări, XI BOBI, Victor (autor) Originea și dezvoltarea habitatului geto-dacic de la curbura exterioară a Carpaților 51-72 română
2005 VRANCEA - Studii și Comunicări, XII APOSTU, Aurora-Emilia (autor), BOBI, Victor (autor) Șantierul arheologic de la Vîrteșcoiu - campania 1997 - .7-26 română