Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 30 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1997 ANGVSTIA, nr. 2, ANGVSTIA 2(1997), seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE LEAHU, Valeriu (autor) Cultura Tei în sud-estul Transilvaniei Arheologie 123-131 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, II LEAHU, Valeriu (autor) Considerații cu privire la faza a doua a culturii Tei, în lumina noilor săpături arheologice de la Băneasa Studii 3-16 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, II BOROȘ, Florian (autor), LEAHU, Valeriu (autor) Revista Muzeelor nr. 1, 1964 Comunicări - Note - Recenzii 267-269 română
1966 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV LEAHU, Valeriu (autor) Fotografii de la Vasile Pârvan în colecțiile MIB Articole de muzeografie 301-308 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V LEAHU, Valeriu (autor) Obiecte și fotografii de la George Georgescu in colecțiile Muzeului de istorie a orașului București Materiale de muzeografie 232-254 română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI LEAHU, Valeriu (autor) Săpăturile arheologice de la Otopeni Cercetări arheologice 27-41 română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI LEAHU, Valeriu (autor) Vasile Pârvan. Activitatea științifică și didactică la București Comunicări - Note - Recenzii 315-332 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII LEAHU, Valeriu (autor) Săpăturile arheologice de la Otopeni (II) Cercetări arheologice 5-12 română
1975 Cercetări Arheologice, I LEAHU, Valeriu (autor) Sondajul arheologic de la Izvoarele 101-116 română (rezumat în franceză)
1975 Cercetări Arheologice, I LEAHU, Valeriu (autor) Cercetări arheologice în necropola tumulară de la Romula (1969) 191-215 română (rezumat în franceză)
1976 Cercetări Arheologice, II LEAHU, Valeriu (autor), TROHANI, George (autor) Sondajul arheologic de la Surlari 73-86 română (rezumat în franceză)
1979 Cercetări Arheologice, III LEAHU, Valeriu (autor) Sondajul arheologic de la Frătești, jud. Ilfov 43-51 română (rezumat în franceză)
1979 Cercetări Arheologice, III LEAHU, Valeriu (autor), TROHANI, George (autor) Săpăturile arheologice de la Micia, (Vețel, jud. Hunedoara) 105-126 română (rezumat în franceză)
1981 Cercetări Arheologice, IV LEAHU, Valeriu (autor) Sondajul arheologic efectuat în 1979 la Daia, jud. Giurgiu 30-40 română (rezumat în franceză)
1982 Cercetări Arheologice, V LEAHU, Valeriu (autor) Săpăturile arheologice efectuate la Daia 43-51 română (rezumat în franceză)
1983 Cercetări Arheologice, VI LEAHU, Valeriu (autor) Tracii carpato-dunăreni în marile migrații egeene 175-204 română (rezumat în engleză)
1986 Cercetări Arheologice, VIII LEAHU, Valeriu (autor), TROHANI, George (autor) Săpăturile arheologice efectuate la Vitănești, jud. Teleorman 21-26 română (rezumat în franceză)
1986 Cercetări Arheologice, VIII LEAHU, Valeriu (autor) Mormânt de incinerație descoperit la Romula 155-158 română (rezumat în franceză)
1992 Cercetări Arheologice, IX LEAHU, Valeriu (autor) Date și considerații noi cu privire la periodizarea evoluției culturii Tei 62-72 română (rezumat în franceză)
1997 Cercetări Arheologice, X BĂTRÎNA, Adrian (autor), BĂTRÎNA, Lia (autor), LEAHU, Valeriu (autor) O locuire hallstatiană tîrzie la Mlăjet - Buzău 145-161 română
1965 Cercetări arheologice în București, II LEAHU, Valeriu (autor) Săpăturile arheologice de la Cățelu Nou 11-75 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV LEAHU, Valeriu (autor) Cu privire la ritul funerar practicat de purtătorii culturii Tei 49-52 română
1997 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XV LEAHU, Valeriu (autor) Depozitul de obiecte din bronz descoperit la Arsura 325-352 română
1966 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 10 LEAHU, Valeriu (autor) Aperçu de la périodisation de l'évolution de la civilisation Tei 191-208
1999-2001 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 43-45 LEAHU, Valeriu (autor) Nécrologie: Vlad Zirra (15 August 1919 - 24 August 2000) 355-358
2008 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 52 LEAHU, Valeriu (autor) Cultura Tei. Grupul cultural Fundenii Doamnei, Probleme ale epocii bronzului în Muntenia, Biblioteca Thracologica XXXVIII, București, 2003, 254 S., 88 Taf. (Oliver Dietrich) 225-232
1974 Muzeul Național, I LEAHU, Valeriu (autor) Al Tzigara-Samurcaș, muzeograf / AI. Tzigara-Samurcaș, muséographe 173 - 181 română
1975 Muzeul Național, II LEAHU, Valeriu (autor) Spațiul de muzeu. Exigențe și soluții adoptate în organizarea sălilor de istorie străveche din Muzeul de istorie a Republicii Socialiste România / 133-138 română
1975 Muzeul Național, II LEAHU, Valeriu (autor) In memoriam 623-627 română
1981 Muzeul Național, V LEAHU, Valeriu (autor) Geto-dacii, popor în Europa antică / Les Géto-Daces, peuple de l'Europe antique 61-69 română