Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 92 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V OPRIȘ, Ioan (autor) Traian Bilțiu Dăncuș - contribuții biografice III. Personalităţi 246-259 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII OPRIȘ, Ioan (autor) Traian Bilțiu - Dăncuș și Bluc Nițescu - o familie de artiști 301-309 română
2015 Acta Musei Maramorosiensis, XI OPRIȘ, Ioan (autor) Gheorghe Vornicu și rolul său în afirmarea Muzeului Maramureșului PERSONALITĂŢI - VARIA 296-300 română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII OPRIȘ, Ioan (autor) Relația dintre monumente și muzee în Italia 597-602 română (rezumat în franceză)
1977 Acta Musei Napocensis, XIV OPRIȘ, Ioan (autor) Unele probleme privind începuturile activității Comisiunii monumentelor istorice - Secția pentru Transilvania 547-562 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX OPRIȘ, Ioan (autor) Comisiunea Monumentelor Istorice - Secția pentru Transilvania și promovarea cercetării epocii dacice Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 607-616 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX OPRIȘ, Ioan (autor) Dezbateri pe marginea unei legi a muzeelor (1931-1943) 735-742 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI OPRIȘ, Ioan (autor) Efectul cutremurelor asupra monumentelor istorice din România Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 759-769 română
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 OPRIȘ, Ioan (autor) Legăturile dintre doi istorici transilvăneni: Constantin Moisil și Iulian Marțian Note şi discuţii 749-753 română (rezumat în engleză)
2007 Acta Musei Napocensis, 41-44-II, seria historica 2004-2007 OPRIȘ, Ioan (autor) Constantin Daicoviciu - Omul datoriei Studii 201-227 engleză
2009 Acta Musei Napocensis, 45-46-II, seria 2008-2009 OPRIȘ, Ioan (autor) Arheologii Dorin Popescu și Mircea Petrescu-Dîmbovița despre arheologia ungară și confrații maghiari Miscellanea 183-188 română
2015 Acta Musei Napocensis, 51-II, seria historica OPRIȘ, Ioan (autor) A Hallmark of Romanian Art – The Orthodox Cathedral in Turda Studies 241-260 engleză
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău OPRIȘ, Ioan (autor) Noi date despre ocrotirea patrimoniului cultural în județul Sălaj (1918-1948) Muzeografie, conservare şi restaurare, carte veche românească, istoria culturii, personalităţi sălăjene 543- română
1991 Acta Musei Porolissensis, XIV-XV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău OPRIȘ, Ioan (autor) Pagini de istorie contemporană românească Istorie contemporană 347-354 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X OPRIȘ, Ioan (autor) Un secol de muzeografie la Bîrlad 18-22 română
1993 Analele Banatului, II, Omagiu profesorului Marius Moga la a 80-a aniversare, seria Arheologie-Istorie OPRIȘ, Ioan (autor) Istorie și turism - o abordare necesară 367-375 română
2012 Analele Dobrogei, X-XIII, serie nouă OPRIȘ, Ioan (autor) D.M. Pippidi și legăturile sale cu Emil Panaitescu directorul școlii române de la Roma 189-196 română
2007 ANGVSTIA, nr. 11, seria ISTORIE-SOCIOLOGIE OPRIȘ, Ioan (autor) Episcopul Policarp Morușcă (20.III.1883-26.X.1958) și stăruința pentru românii american Istorie 157-171 română
2007 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXXI-XXXII-XXXIII, seria 2004-2005-2006 OPRIȘ, Ioan (autor) Petru Iroaie și interesul pentru istro-romani 309-312 română
2010 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVII OPRIȘ, Ioan (autor) O pagină de istorie a Societății Corale Ciprian Porumbescu 303-309 română
2012 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXIX OPRIȘ, Ioan (autor) Originele fondurilor documentare ale monumentelor istorice 239-246 engleză
2013 Anuarul Muzeului Bucovinei, XL OPRIȘ, Ioan (autor) Pictura Bisericii Mitropolitane de la Cernăuți - un proiect neîmplinit 151-156 engleză
2000 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei OPRIȘ, Ioan (autor) Muzeele etnografice din România la sfîrșit de mileniu 395-407 română
2008 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei OPRIȘ, Ioan (autor) Romulus Vuia evaluînd etnofgrafia și muzeografia etnografică ungară 242-252 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie OPRIȘ, Ioan (autor) Comisiunea Monumentelor Istorice la sfîrșitul primului război mondial Istoria Culturii, Muzeografie 449-459 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria Istorie OPRIȘ, Ioan (autor) Despre un așezămînt ortodox românesc la Ierusalim 561- română
2007 Argesis - Studii și Comunicări, XVI, seria Istorie OPRIȘ, Ioan (autor) Scurtă istorie a unui Antimis istoria culturii, personalităţi 475-478 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria Istorie OPRIȘ, Ioan (autor) Alegeri episcopale la Argeș în 1941 Istorie Modernă şi Contemporană 271-276 română
2012 Argesis - Studii și Comunicări, XXI, seria Istorie OPRIȘ, Ioan (autor) Despre secularizarea bunurilor mănăstirești Istorie Modernă şi Contemporană 191-196 română
1985 Banatica, 8 OPRIȘ, Ioan (autor) Unele date privitoare la apărarea monumentelor istorice din Banat II. Istorie modernă şi contemporană 449-453 română
1977 Biharea, 1977 OPRIȘ, Ioan (autor) Contribuții la cunoașterea activității de ocrotire a patrimoniului cultural artistic din Bihor după făurirea statului român unitar III. Muzeologie - Patrimoniu 273-290 română
1991 Biharea, 1991 OPRIȘ, Ioan (autor) Date privind legislația ocrotirii patrimoniului cultural în lume III. Muzeografie 291-294 română
2010 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV OPRIȘ, Ioan (autor) Contributori la tezaurul cultural-artistic bucureștean "Bucureşti la 550 de ani de la prima atestare scrisă cunoscută" 42-58 română
1985 Carpica, XVII OPRIȘ, Ioan (autor) Constantin Matasă între fruntașii muzeografiei românești 233-236 română
1987 Carpica, XVIII-XXIX, seria 1986-1987 OPRIȘ, Ioan (autor) Lucrări de reparații, refaceri și restaurări la monumentele istorice din județul Bacău (sec. XIX-XX) 447-456 română
2010 Cibinium, X, seria 2009-2010 OPRIȘ, Ioan (autor) Alina Geanina Ionescu, „Icoane pe lemn și sticlă din principalele colecții sibiene”, Editura „ASTRA Museum", Sibiu, 2009, 147 p. Recenzii. Note bibliografice 338-339 română
2010 Cibinium, X, seria 2009-2010 OPRIȘ, Ioan (autor) Alina Geanina Ionescu, „Conservarea și restaurarea icoanelor din colecțiile Muzeului ASTRA”, Sibiu, Editura „ASTRAMuseum", 2010, 108 p. Recenzii. Note bibliografice 340-341 română
1973 Cumidava, VI OPRIȘ, Ioan (autor) Puncte de vedere despre relația muzeu, mijloace de comunicare în masă 269- română
2007 Cumidava, XXX OPRIȘ, Ioan (autor) Despre unele reacții ale clerului ortodox român la presiunile revizioniste 116-120 Română
2006 Dacia Augusti Provincia- crearea provinciei . Actele simpozionului desfășurat în 13-14 octombrie 2006 la Muzeul Național de Istorie a României OPRIȘ, Ioan (autor) Fortificarea limesului dobrogean de la Dunărea de Jos în preajma răuboaielor daco-romane 237-248 română
1976 Drobeta, II OPRIȘ, Ioan (autor) Etape evolutive în definirea științei muzeologice 197- română
1978 Drobeta, III OPRIȘ, Ioan (autor) Etape și perspective în activitatea de realizare a evidenței centralizate a patrimoniului cultural național 175- română
1985 Drobeta, VI OPRIȘ, Ioan (autor) Din istoria ocrotirii monumentelor antice la Drobeta 377- română
2010 Drobeta, XX, seria arheologie-istorie OPRIȘ, Ioan (autor) Recunoștință publică pentru muziograful octogenar Mișu Davidescu 13-17 română
1997 Hierasus, X OPRIȘ, Ioan (autor) Lucrările de reparații, conservare și restaurare la monumentele din Moldova (sec. XIX-XX) 369-392 română
1997 Memoria Antiquitatis, XXI, Acta Musei Petrodavensis OPRIȘ, Ioan (autor) O mare prietenie: G.T. Kirileanu și Al. Lapedatu Istorie 417-426 română, franceză
2007 Memoria Antiquitatis, XXIV, Acta Musei Petrodavensis OPRIȘ, Ioan (autor) Istoricul Mihai Berza la Roma Istorie 513-524 română, engleză
2013-2014 Memoria Antiquitatis, XXIX-XXX, Acta Musei Petrodavensis OPRIȘ, Ioan (autor) Vasul de la Calu - Iapa (jud. Neamț) Muzeografie 325-331 română, franceză
2009 Miscellanea Historica et Archaelogica in Hinorem Professoris Ionel Cândea OPRIȘ, Ioan (autor) Constantin Daicoviciu despre arheologia și muzeele Poloniei 583-596 română
1994 Mousaios, IV-1 OPRIȘ, Ioan (autor) Tradiții și realizări în opera de conservare-restaurare a monumentelor istorice (secolele XIX-XX) română
1999 Mousaios, V OPRIȘ, Ioan (autor) Unde au ajuns publicațiile Comisiunii Monumentelor Istorice 593-597 română
2006 Mousaios, XI OPRIȘ, Ioan (autor) Atelierele mănăstirești - continuatoare și modelatoare ale industriei casnice țărănești 331-369 română
2002 Muzeul Național, XIV Dr., OPRIȘ, Ioan (autor) Despre Consiliul Superior al Muzeelor / Sur le Conseil Supérieur des Musées 311-314 română
2002 Muzeul Național, XIV OPRIȘ, Ioan (autor) Un simplu registru de vizitatori / Un simple registre de visiteurs 315-319 română
2005 Muzeul Național, XVII OPRIȘ, Ioan (autor) Constantin Daicoviciu în zodia confruntărilor / Constantin Daicoviciu under confronting sign 449-465 română
2006 Muzeul Național, XVIII OPRIȘ, Ioan (autor) The bishop Policarp Morușca (20.III.1883-26.X.1958) and the corcern for the american romanians / Episcopul Policarp Morușcă (20.III.1883 - 26.X.1958) și stăruința pentru românii americani 315-332 engleză
2007 Muzeul Național, XIX OPRIȘ, Ioan (autor) Geneza Comisiei Naționale de Arheologie / La genèse de la Commission Nationale D’Archéologie 343-348 română
2008 Muzeul Național, XX OPRIȘ, Ioan (autor) Emil Panaitescu și columna lui Traian / Emil Panaitescu and Trajan’s Column 303-315 română
2009 Muzeul Național, XXI OPRIȘ, Ioan (autor) O analiză politică de Raoul Șorban / A political analysis by Raoul Șorban 197-214 română
2012 Muzeul Național, XXIV OPRIȘ, Ioan (autor) Despre problematica preoților români refugiați din teritoriile cedate (1940-1941) / About the problem of romanian priests who took refuge from the ceded territories (1940-1941) 279-304 română
2013 Muzeul Național, XXV OPRIȘ, Ioan (autor) Eugen Drăguțescu și Emil Panaitescu / Eugen Drăguțescu and Emil Panaitescu 271-277 română
2014 Muzeul Național, XXVI istoric, OPRIȘ, Ioan (autor) Muzeul Național Cotroceni - Între muzeografia interpretativă și cea constructivistă / The Cotroceni National Museum – Between interpretative and constructivist museography 341-350 română
2015 Muzeul Național, XXVII OPRIȘ, Ioan (autor) Doi istorici susținători ai unui botanist. Two Historians Supporters Of A Botanist 249-261 română
2016 Muzeul Național, XXVIII OPRIȘ, Ioan (autor) Fritz Rebhuhn - un arhitect peisagist promotor al echilibrului / Fritz Rebhuhn - a landscape architect who promoted balance 147-156 română
2017 Muzeul Național, XXIX prof. univ. dr., OPRIȘ, Ioan (autor) Parcul și Grădina Regală – părți esențiale ale ansamblului istoric 143-152 română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu OPRIȘ, Ioan (autor) Unele constatări și propuneri cu referire la evidența centralizată a patrimoniului național 20-26 română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu OPRIȘ, Ioan (autor) Realizările obținute și perspectivele sistemului de evidența a patrimoniului cultural național 248- română
2004 Peuce, II, seria istorie-arheologie OPRIȘ, Ioan (autor) Ion Barnea (1913-2004) 418-435 română
2006 Peuce, III-IV, seria istorie-arheologie OPRIȘ, Ioan (autor) Semicentenarul Dobrogei - o aniversare bine pregătită 399- română
1987 Pontica, XX OPRIȘ, Ioan (autor) Cîteva mărturii privitoare la apărarea patrimoniului arheologic dobrogean 365- română
1997 Pontica, XXX OPRIȘ, Ioan (autor), POPESCU, Mihai (autor) Un nouveau prefet de la cohorte de Capidava 177-181 franceză
2005 Pontica, XXXVII-XXXVIII OPRIȘ, Ioan (autor) Un nou monument epigrafic privitor la vexillatio capidavensium. In memoriam Radu Florescu 183-194 română
2005 Pontica, XXXVII-XXXVIII OPRIȘ, Ioan (autor) Florescu Radu (1931-2003) 583-594 română
2005 Pontica, XXXVII-XXXVIII OPRIȘ, Ioan (autor) Ateliere ceramice romane de la Durostorum - Mușețeanu Crișan 623-627 română
1980 Potaissa - Studii și Comunicări, II OPRIȘ, Ioan (autor) Despre începuturile muzeografiei la Turda 303-306 română
1993 - 1994 Revista Monumentelor Istorice, Anii LXII-LXIII, nr. 1-2 OPRIȘ, Ioan (autor) Restaurarea monumentelor din București între 1850 și 1950 Studii şi cercetări 64-77 română
1976 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLV, nr. 1 GODEA, Ion (autor), OPRIȘ, Ioan (autor) Monumente de arhitectură populară din nord- vestul județului Buzău 77-82 română
1976 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLV, nr. 2 OPRIȘ, Ioan (autor) Oficiile pentru patrimoniul cultural național, organisme de mare importanță în politica de ocrotire a patrimoniului cultural 92-94 română
1982 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XIII, nr. 1 OPRIȘ, Ioan (autor) Comisiunea Monumentelor Istorice și ocrotirea patrimoniului cultural în județul Mureș Evocări 86-88 română
1983 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XIV, nr. 1 OPRIȘ, Ioan (autor) Despre evoluția conceptelor de conservare și restaurare a monumentelor istorice Conservare - restaurare 7-16 română
1984 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XV, nr. 1 OPRIȘ, Ioan (autor) Alexandru Lapedatu și monumentele istorice Din istoria restaurării monumentelor 60-63 română
1985 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XVI, nr. 1 BODEA, Mihaela (autor), OPRIȘ, Ioan (autor) Valori istorice și artistice în cîteva așezări de pe platoul Dîngăului Studii şi Comunicări 70-73 română
1986 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XVII, nr. 2 OPRIȘ, Ioan (autor) Dosarul de restaurare a monumentului în anii 1921 – 1947 (Rîmeț) Conservare - restaurare 59-62 română
1981 Sargetia-Acta Musei Devensis, XV OPRIȘ, Ioan (autor) Despre activitatea de ocrotire a patrimoniului cultural național în județul Hunedoara (1918-1948) Studii şi articole 353-362 română, franceză
1984-1985 Sargetia-Acta Musei Devensis, XVIII-XIX, Acta Musei Devensis OPRIȘ, Ioan (autor) Din istoricul ocrotirii patrimoniului cultural hunedorean Studii şi articole 445-451 română, franceză
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis OPRIȘ, Ioan (autor) Cartea veche românească. Tezaur material și de date istorice Studii şi articole 261-284 română, franceză
2005-2007 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXII-XXIV, nr. II, seria Istorie-Etnografie-Artă OPRIȘ, Ioan (autor) Francisc Pall și argumentele unui istoric începător 135-143 română
1979 Studii și Comunicări, seria istorie OPRIȘ, Ioan (autor) Constantin Daicoviciu și Comisiunea Monumentelor Istorice 15-19 română
2004 The Antique Bronzes. Typology, Chronology, Authenticity OPRIȘ, Ioan (autor) The Antique Bronzes. Typology, Chronology, Authenticity .11-12 engleză
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie OPRIȘ, Ioan (autor) Alexandru Lapedatu (1876-1950) și contemporanii săi 365-411 română
1988 Tibiscum, VII, seria etnografie-istorie OPRIȘ, Ioan (autor) Alexandru Lapedatu în slujba istoriei naționale 279-304 română
1981 Ziridava. Studia Archaeologica, XIII OPRIȘ, Ioan (autor) Unele date despre ocrotirea patrimoniului cultural în județul Arad (1919-1948)