Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 67 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V OPRIȘ, Ioan Traian Bilțiu Dăncuș - contribuții biografice 246-259 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII OPRIȘ, Ioan Traian Bilțiu - Dăncuș și Bluc Nițescu - o familie de artiști 301-309 română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII OPRIȘ, Ioan Relația dintre monumente și muzee în Italia 597-602 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV OPRIȘ, Ioan Unele probleme privind începuturile activității Comisiunii monumentelor istorice - Secția pentru Transilvania 547-562 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX OPRIȘ, Ioan Comisiunea Monumentelor Istorice - Secția pentru Transilvania și promovarea cercetării epocii dacice 607-616 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX OPRIȘ, Ioan Dezbateri pe marginea unei legi a muzeelor (1931-1943) 735-742 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI OPRIȘ, Ioan Efectul cutremurelor asupra monumentelor istorice din România 759 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 OPRIȘ, Ioan Legăturile dintre doio istorici transilvăneni: Constantin Moisil și Iulian Marțian 749-753 română
2007 Acta Musei Napocensis, 41-44-II, seria 2004-2007 OPRIȘ, Ioan Constantin Daicoviciu - Omul datoriei 201-227 engleză
2009 Acta Musei Napocensis, 45-46-II, seria 2008-2009 OPRIȘ, Ioan Arheologii Dorin Popescu și Mircea Petrescu-Dîmbovița despre arheologia ungară și confrații maghiari 183-188 română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău OPRIȘ, Ioan Noi date despre ocrotirea patrimoniului cultural în județul Sălaj (1918-1948) Muzeografie, conservare şi restaurare, carte veche românească, istoria culturii, personalităţi sălăjene 543- română
1991 Acta Musei Porolissensis, XIV-XV, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău OPRIȘ, Ioan Pagini de istorie contemporană românească Istorie contemporană 347-354 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X OPRIȘ, Ioan Un secol de muzeografie la Bîrlad 18-22 română
1993 Analele Banatului, II, seria arheologie-istorie OPRIȘ, Ioan Istorie și turism - o abordare necesară 367-375 română
2012 Analele Dobrogei, X-XIII, serie nouă OPRIȘ, Ioan D.M. Pippidi și legăturile sale cu Emil Panaitescu directorul școlii române de la Roma 189-196 română
2007 Angvstia, 11, seria istorie-socologie OPRIȘ, Ioan Episcopul Policarp Morușcă ( 20-III-1883-26-X.1958) și stăruința pentru românii americani 157- română
2007 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXXI-XXXII-XXXIII, seria 2004-2005-2006 OPRIȘ, Ioan Petru Iroaie și interesul pentru istro-romani 309-312 română
2010 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVII OPRIȘ, Ioan O pagină de istorie a Societății Corale Ciprian Porumbescu 303-309 română
2012 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXIX OPRIȘ, Ioan Originele fondurilor documentare ale monumentelor istorice 239-246 engleză
2013 Anuarul Muzeului Bucovinei, XL OPRIȘ, Ioan Pictura Bisericii Mitropolitane de la Cernăuți - un proiect neîmplinit 151-156 engleză
2000 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei OPRIȘ, Ioan Muzeele etnografice din România la sfîrșit de mileniu 395-407 română
2008 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei OPRIȘ, Ioan Romulus Vuia evaluînd etnofgrafia și muzeografia etnografică ungară 242-252 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria istorie OPRIȘ, Ioan Comisiunea Monumentelor Istorice la sfîrșitul primului război mondial 449- română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria istorie OPRIȘ, Ioan Despre un așezămînt ortodox românesc la Ierusalim 561- română
2007 Argesis - Studii și Comunicări, XVI, seria istorie OPRIȘ, Ioan Scurtă istorie a unui Antimis 475-478 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria istorie OPRIȘ, Ioan Alegeri episcopale la Argeș în 1941 271-276 română
2012 Argesis - Studii și Comunicări, XXI, seria istorie OPRIȘ, Ioan Despre secularizarea bunurilor mănăstirești 191-196 română
1985 Banatica, 8 OPRIȘ, Ioan Unele date privitoare la apărarea monumentelor istorice din Banat 449-453 română
1977 Biharea, V OPRIȘ, Ioan Contribuții la cunoașterea activității de ocrotire a patrimoniului cultural artistic din Bihor după făurirea statului român unitar 273- română
1991 Biharea, XVIII OPRIȘ, Ioan Date privind legislația octotirii patrimoniului cultural în lume 291-294 română
2010 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV OPRIȘ, Ioan Contributori la tezaurul cultural-artistic bucureștean "Bucureşti la 550 de ani de la prima atestare scrisă cunoscută" 42-58 română
1985 Carpica, XVII OPRIȘ, Ioan Constantin Matasă între fruntașii muzeografiei românești 233-236 română
1987 Carpica, XVIII-XXIX, seria 1986-1987 OPRIȘ, Ioan Lucrări de reparații, refaceri și restaurări la monumentele istorice din județul Bacău (sec. XIX-XX) 447-456 română
2010 Cibinium, seria 2009-2010 OPRIȘ, Ioan Icoane pe lemn și sticlă din principalele colecții sibiene - Ionescu Alina Geanina 338-339 română
2010 Cibinium, seria 2009-2010 OPRIȘ, Ioan Conservarea și restaurarea icoanelor din colecțiile Muzeului Astra - Ionescu Alina Geanina 340-341 română
1973 Cumidava, VI OPRIȘ, Ioan Puncte de vedere despre relația muzeu, mijloace de comunicare în masă 269- română
2007 Cumidava, XXX OPRIȘ, Ioan Despre unele reacții ale clerului ortodox român la presiunile revizioniste 116-120 Română
2006 Dacia Avgvsti Provincia. Crearea Provinciei OPRIȘ, Ioan Fortificarea limesului dobrogean de la Dunărea de Jos în preajma răuboaielor daco-romane 237-248 română
1976 Drobeta, II OPRIȘ, Ioan Etape evolutive în definirea științei muzeologice 197- română
1978 Drobeta, III OPRIȘ, Ioan Etape și perspective în activitatea de realizare a evidenței centralizate a patrimoniului cultural național 175- română
1985 Drobeta, VI OPRIȘ, Ioan Din istoria ocrotirii monumentelor antice la Drobeta 377- română
2010 Drobeta, XX, seria arheologie-istorie OPRIȘ, Ioan Recunoștință publică pentru muziograful octogenar Mișu Davidescu 13-17 română
1997 Hierasus, X OPRIȘ, Ioan Lucrările de reparații, conservare și restaurare la monumentele din Moldova (sec. XIX-XX) 369-392 română
1997 Memoria Antiquitatis, XXI OPRIȘ, Ioan O mare prietenie: G.T. Kirileanu și Al. Lapedatu 417-426 română
2007 Memoria Antiquitatis, XXIV OPRIȘ, Ioan Istoricul Mihai Berza la Roma 513-524 română
2009 Miscellanea Historica et Archaelogica in Hinorem Professoris Ionel Cândea OPRIȘ, Ioan Constantin Daicoviciu despre arheologia și muzeele Poloniei 583-596 română
1994 Mousaios, IV-1 OPRIȘ, Ioan Tradiții și realizări în opera de conservare-restaurare a monumentelor istorice (secolele XIX-XX) română
1999 Mousaios, V OPRIȘ, Ioan Un au ajuns publicațiile Comisiunii Monumentelor Istorice 593-597 română
2006 Mousaios, XI OPRIȘ, Ioan Atelierele mănăstirești - continuatoare și modelatoare ale industriei casnice țărănești 331-369 română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu OPRIȘ, Ioan Unele constatări și propuneri cu referire la evidența centralizată a patrimoniului național 20-26 română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu OPRIȘ, Ioan Realizările obținute și perspectivele sistemului de evidența a patrimoniului cultural național 248- română
2004 Peuce, II, seria istorie-arheologie OPRIȘ, Ioan Ion Barnea (1913-2004) 418-435 română
2006 Peuce, III-IV, seria istorie-arheologie OPRIȘ, Ioan Semicentenarul Dobrogei - o aniversare bine pregătită 399- română
1987 Pontica, XX OPRIȘ, Ioan Cîteva mărturii privitoare la apărarea patrimoniului arheologic dobrogean 365- română
1997 Pontica, XXX OPRIȘ, Ioan, POPESCU, Mihai Un nouveau prefet de la cohorte de Capidava 177-181 franceză
2005 Pontica, XXXVII-XXXVIII OPRIȘ, Ioan Un nou monument epigrafic privitor la vexillatio capidavensium. In memoriam Radu Florescu 183-194 română
2005 Pontica, XXXVII-XXXVIII OPRIȘ, Ioan Florescu Radu (1931-2003) 583-594 română
2005 Pontica, XXXVII-XXXVIII OPRIȘ, Ioan Ateliere ceramice romane de la Durostorum - Mușețeanu Crișan 623-627 română
1980 Potaissa - Studii și Comunicări, II OPRIȘ, Ioan Despre începuturile muzeografiei la Turda 303-306 română
1981 Sargetia, XV OPRIȘ, Ioan Despre activitatea de ocrotire a patrimoniului cultural național în județul Hunedoara (1918-1948) 353-362 română
1985 Sargetia, XVIII-XIX, seria 1984-1985 OPRIȘ, Ioan Din istoricul ocrotirii patrimoniului cultural hunedorean 445-451 română
1987 Sargetia, XX, seria 1986-1987 OPRIȘ, Ioan Cartea veche românească tetaur material mși de date istorice 261- română
2007 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXII-XXIV-II, seria istorie-etnografie-artă OPRIȘ, Ioan Francisc Pall și argumentele unui istoric începător 135- română
1979 Studii și Comunicări, seria istorie OPRIȘ, Ioan Constantin Daicoviciu și Comisiunea Monumentelor Istorice 15-19 română
2004 The Antique Bronzes. Typology, Chronology, Authenticity OPRIȘ, Ioan The Antique Bronzes. Typology, Chronology, Authenticity .11-12 engleză
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie OPRIȘ, Ioan Alexandru Lapedatu (1876-1950) și contemporanii săi 365-411 română
1988 Tibiscum, VII, seria etnografie-istorie OPRIȘ, Ioan Alexandru Lapedatu în slujba istoriei naționale 279-304 română