Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 39 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1973 Acta Musei Napocensis, X BLĂJAN, Mihai (autor), HICA, Ioana (autor) Un cimitir de incinerație din sec. VIII la Turdaș (jud. Alba) Note, discuţii, recenzii 641-652 română (rezumat în franceză)
1975 Acta Musei Napocensis, XII BLĂJAN, Mihai (autor) Așezarea de tip Petrești de la Turdaș (jud. Alba) 35-43 română (rezumat în germană)
1977 Acta Musei Napocensis, XIV BLĂJAN, Mihai (autor), MOGA, Vasile (autor) Un bronz roman în Muzeul de Istorie din Mediaș (jud. Sibiu) 195-199 română (rezumat în germană)
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-2, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BLĂJAN, Mihai (autor), WINKLER, Iudita (autor) Așezările rurale romane de la Mediaș (jud. Sibiu) 459-476 română
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BLĂJAN, Mihai (autor), PAP, Francisc (autor) Tezaurul monetar de la Bărăbanț, jud. Alba (sec. XI-XII) 489-496 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BLĂJAN, Mihai (autor) Așezări din cultura Schneckengerg descoperite la Copșa Mică (jud. Sibiu) 145-154 română
1978 Acta Musei Porolissensis, II BLĂJAN, Mihai (autor), TOGAN, George (autor) Descoperiri celtice și dacice la Mediaș și împrejurimi 39- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III BLĂJAN, Mihai (autor), WINKLER, Iudita (autor) Așezarea dacică, daco-romană și prefeudală de la Copșa Mică (jud. Sibiu) 451- română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV BLĂJAN, Mihai (autor), STOICOVICI, Eugen (autor) Atelierul de unelte agricole din secolul CII, descoperit la Hopîrta (jud. Alba) 397-400 română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău BLĂJAN, Mihai (autor), WINKLER, Iudita (autor) Atelierul de fierărie de la Mediaș Istorie Veche şi Arheologie 92-101 română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău BLĂJAN, Mihai (autor), CHIRILĂ, Eugen (autor) Descoperiri monetare antice în Transilvania (XV) Istorie Veche şi Arheologie 191- română
1992 Acta Musei Porolissensis, XVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău BLĂJAN, Mihai (autor), LISOVSCHI-CHELEȘANU, Claudiu (autor), MORARU, Radu (autor) Osteological study of a bovine skeleton discovered on the site of the early settlemenmt (10th C) on Transylvania Avenue at Alba Iulia Istorie Medie 249-364 engleză
2005 Analele Dobrogei, VIII, serie nouă BLĂJAN, Mihai (autor) Vizita "Corului Moților" în România (1906) descrisă de preotul Nicolae Cado din Pîclișa (jud. Alba) 185-190 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie BLĂJAN, Mihai (autor) Contribuții la repertoriul arheologic al așezărilor rurale antice (secolele II-III e.n) din Dacia romană 283-333 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie BLĂJAN, Mihai (autor), HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul faunei din locuințele prefeudale (secolele V-VI e.n.) descoperite la Alba Iulia (1985, 1986 și 1988) 335-346 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie BLĂJAN, Mihai (autor), BOTEZATU, Dan (autor) Mormîntul prefeudal (sec. VI e.n) de la Mediaș (jud. Sibiu). Studiu arheologic și antropologic 347-354 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie BLĂJAN, Mihai (autor), PREDA, Vasile (autor), THEISS, Wilhelm (autor) Studiul geologic, arheologic și tehnic al "drumului lui Traian" Tronsonul Războieni - Bogata (Turda) 167-197 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII BLĂJAN, Mihai (autor), COMAN, L. (autor), GHERGARI, Lucreția (autor) Petrografia unor ciocane și dălți neolitice 252-252 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII BLĂJAN, Mihai (autor), STOICOVICI, Eugen (autor) Studiul mărgelelor de sticlă descoperite în cimitirul roman de la Alba Iulia 264-264 română
2009 Buridava - Studii și Materiale, VII BLĂJAN, Mihai (autor), PETRESCU, Eugen (autor) Securea de luptă din piatră descoperită la Mrenești, comuna Crețeni, județul Vîlcea 36-39 română
2009 Buridava - Studii și Materiale, VII BLĂJAN, Mihai (autor), ȚUGULEA, Claudiu-Aurel (autor) Topoare-ciocan de minerit din colecția Muzeului "A. Sacerdoteanu" Vîlcea 40-43 română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie BLĂJAN, Mihai (autor), GEOROCEANU, Paul (autor), PĂCURARIU, Corneliu (autor), STOICOVICI, Eugen (autor) Descoperiri romane inedite în Transilvania 57- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie BLĂJAN, Mihai (autor), STOICOVICI, Eugen (autor) Studiul metalografic al unor monede antice și medievale despoperite în Podișul Transilvaniei 170- română
1980 Marisia, X, seria arheologie-istorie-etnografie BLĂJAN, Mihai (autor), GEOROCEANU, Marin (autor), GEOROCEANU, Paul (autor), LISOVSCHI, Claudiu (autor) Fauna din unele castre și așezări romane din Transilvania 69- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie BLĂJAN, Mihai (autor), STOICOVICI, Eugen (autor) Studiul pieselor de podoabă din metal prețios descoperit la Ghirbom (com. Berghin, jud. Alba) 61- română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie BLĂJAN, Mihai (autor), CHIRILĂ, Eugen (autor) Al doilea tezaur monetar de la Blaj, sec. XVII 81-83 română
1992 Marisia, XV-XXII, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie BLĂJAN, Mihai (autor), GEOROCEANU, Marin (autor), GEOROCEANU, Paul (autor), LISOVSCHI, Claudiu (autor) Fauna din unele castre și așezări romane din Transilvania (III) Fauna din așezarea antică de la Albas Iulia (Apullum) "Stația de Salvare" (județul Alba) 91-119 română
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie BLĂJAN, Mihai (autor), STOICOVICI, Eugen (autor) Studiul numismatic și metalografic al monedelor antice descoperite la Alba Iulia (1969-1981) 59-74 română
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie BLĂJAN, Mihai (autor), BOTEZATU, Dan (autor) Morminte daco-romane (sec. II e.n) de la Ghirbom (comuna Berghin, jud. Alba) 581-586 română
2000 Marisia, XXVI, seria arheologie-istorie BLĂJAN, Mihai (autor), THEISS, Wilhelm (autor) Contribuții la reconstituirea tramei stradale din Apulum 85- română
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 ANGHEL, Gh. (autor), BLĂJAN, Mihai (autor) Săpăturile arheologice de la Sînmiclăuș - ''Gruișor'' , comuna Șona, jud. Alba (1978) 281-284
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 ANGHEL, Gh. (autor), BLĂJAN, Mihai (autor) Săpăturile arheologice de la Sânmiclăuș, com. Șona, jud. Alba 488-492
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 BLĂJAN, Mihai (autor), POPA, Alexandru (autor) Cercetările arheologice de la Alba Iulia ''Stația de salvare'' 375-380
1980 Potaissa - Studii și Comunicări, II BLĂJAN, Mihai (autor), WINKLER, Iudita (autor) Drumul roman Napoca - Potaissa 63-80 română
1977 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIII BLĂJAN, Mihai (autor), CERGHI, Tiberiu (autor) Cercetări arheologice la Aiton, Cluj-Napoca și Răchițele (jud. Cluj) 131-147 română
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV BLĂJAN, Mihai (autor), GEOROCEANU, Paul (autor), STOICOVICI, Eugen (autor) Contribuții la cunoașterea vieții economice a populației hallstattiene din zona Mediaș (jud. Sibiu) 35-44 română
1983 Sargetia-Acta Musei Devensis, XVI-XVII, seria 1982-1983 BLĂJAN, Mihai (autor), MAN, Ion (autor), STOICOVICI, Eugen (autor), TATAI, Cornel (autor) Studiul arheologic și metalografic al unor obiecte de aramă și bronz, descoperite în Sudul Transilvaniei 95-124 română
1993 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXI-XXIV, seria 1988-1991 BLĂJAN, Mihai (autor), TOGAN, George (autor) Locuința medievală descoperită la Mediaș (jud. Sibiu) 689-705 română
2004 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXII BLĂJAN, Mihai (autor) Vizita “Corului Moților” în România (1906), descrisă de preotul Nicolae Cado din Pâclișa (Jud. Alba) 353-356 română